Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

CMU voor inactieven?

Auteur Bericht

avatar#7574
Rav
Berichten: 1
Reacties: 0

#0 Geplaatst: 2010-06-10 21:44:11

Mijn vrouw en ik wonen bijna 4 jaar in Frankrijk. Wij leven van een stamrechtuitkering, en hebben dus geen wettelijke uitkering (zoals pensioen). Onze ziektekostenverzekering (bij OOM Verzekeringen) loopt medio volgend jaar af. Op dat moment wonen wij 5 jaar in Frankrijk. Ik ben dan 56 jaar. Ik zou dan graag tot de ingangsdatum van mijn pensioen (6 jaar later) ingeschreven worden bij de CMU.

Op de site van Infofrankrijk staat het volgende:
Wie vóór 23 november 2007 een dekking onder de CMU had, kan deze behouden tot de leeftijd waarop een wettelijk pensioen uit Nederland wordt ontvangen. Mensen die na die datum binnenkomen, moeten vijf jaar wachten alvorens zich te kunnen laten inschrijven bij de CMU.

Op de site van Amali.fr staat bij de toelatingsvoorwaarden voor de CMU het volgende:

Si vous êtes ressortissant de l'Espace Economique Européen (E.E.E.) ou de la Suisse et que vous êtes « inactif »,
vous devez être couvert par une assurance maladie et disposer de ressources suffisantes (équivalentes au montant du R.M.I. ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de C.M.U. de base ni de la C.M.U.
complémentaire.

Hierbij wordt niets vermeld over 5 jaar wachttijd. Waar vind ik een officiele beschrijving van deze mogelijkheid?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2010-06-12 12:53:29

Bij decreet van 21 maart 2007 is die regeling voor inactifs van vijf jaar vastgeld. De periode van vijf jaar onafgebroken resident zijn in Frankrijk wordt ook in andere gevallen gebruikt (kinderbijslag bijvoorbeeld).

Wim

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#2 Geplaatst: 2010-06-12 14:34:40

Da achterliggende gedachte is natuurlijk dat men na 5 jaar geen onderscheid meer mag maken tussen Franse- en buitenlandse ingezetenen.

Maar ik ben zeer benieuwd hoe men in de praktijk om zal gaan met (vooral de eerste)  aanvragen na die 5 jaar aangezien de wachttijd nieuw (2007) is.

Valkuilen die door lokale bestuurders (mis-) gebruikt zouden kunnen worden:

-welk bewijs wordt geaccepteerd voor 5 jaar onafgebroken legaal verblijf

-voor een legaal verblijf is een ziektekostenverzekering nodig die aan bepaalde minimum eisen voldoet. Ik heb die eisen ooit gezien en daar moest bv een tandarts meeverzekerd zijn. Dat is in Nederland (oom) ongebruikelijk. Is er dan wel sprake van legaal verblijf...?

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#3 Geplaatst: 2010-06-12 17:57:47

Het is erg simpel Jako,

- Inschrijving bij de gemeente waar je woont.

- Een acte van verworven bezit (notaris).

- Aanslagen dat je al meer dan 5 jaar belasting betaalt in F.

Verder oude rekeningen van EDF, FT enz. ten bewijze dat je residence principale al meer dan 5 jaar in Frankrijk is gelegen.

Verder mag geen persoon gediscrimineerd worden door dat decreet uit 2007 voor CMU. Het is een vangnet voor personen die hierop beroep moeten doen, bv. door verlies van oorspronkelijk inkomen al of niet buiten Frankrijk verkregen.

De stamrechtuitkering vanuit NL geeft ook na aflopen van die niet à priori recht op verzekering bij de CMU. Hiervoor is nodig dat het inkomen minder dan ong. 10.000 € / jaar bedraagt. Het fiscale inkomen zal dus als referentie moeten dienen.

Voorts is het zo dat dat dit decreet uit 2007 is ingesteld door zwaar misbruik van emigranten (mn. Engelse!).

Bruin.

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#4 Geplaatst: 2010-06-12 20:06:16

Ja heel simpel Bruin, dat kunnen we allemaal zelf verzinnen.

Nu de praktijk nog.

Geen enkele Franse gemeente schrijft iemand in.

Bezit zegt helemaal niets over verblijfplaats.

Belasting is een hard gegeven, maar je zult zien dat er veel zijn die nooit aangifte hebben gedaan vanwege geen inkomen of elders belast.

Rekeningen EDF etc bewijzen niets.

Het is dus helemaal de vraag hoe de CPAM's daar straks mee omgaan.

Je haalt verder weer eens een paar dingen door elkaar.

De CMU de base is niet alleen een vangnet voor armlastigen. Mensen met een goed inkomen of kapitaal  zullen ook van de CMU gebruik moeten maken tegen een premie van zo'n 8% van het inkomen (minus drempel) als dat inkomen niet uit een (Franse-) dienstbetrekking komt. ( royalties, rente, etc.)

Gek genoeg heeft het decreet deze welgestelde mensen uit het systeem gedreven en mogen die zich nu goedkoper bij een buitenlandse verzekeraar verzekeren in plaats van verplicht tegen 8% bij de Franse ziekenkas. (veel rijke Britten zijn hier helemaal niet rouwig om, Sarko heeft het vast niet zo bedoeld)

Alleen de CMU complémentaire is uitsluitend voor (zeer) lage inkomens.

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#5 Geplaatst: 2010-06-12 21:40:53

Jako, er waren wel buitenlands ingezetenen van Frankrijk die heel fraai een laag belastbaar inkomen in Frankrijk wisten op te geven en dan is 8% daarvan soms een habbekrats.

Ingrid

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2010-06-12 23:22:25

En dat was precies de reden waarom de Franse Sécu een einde maakte aan het onbeperkt toetreden tot de CMU van vooral Britten in de Dordogne met 4x4's en mooie villa's. Deze richards wisten een laag inkomen voor te schotelen en betaalden 8% premie over dat opgegeven lage inkomen boven de circa € 7500.

Wim

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#7 Geplaatst: 2010-06-13 15:11:18

Enige harde bewijs voor het verstrijken van de 5 jaar zijn de Franse belastingaanslagen. o.a. daarom: altijd een Franse aangifte indienen als je in Frankrijk woont.

Groet,

Rob van Schijndel

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2010-06-14 11:27:11

Klopt. En ter aanvulling: ook als je geen inkomen hebt of niet belastingplichtig bent in Frankrijk (ABP'ers bijvoorbeeld). In het betreffende vakje vul je dan in 0 of néant of nil. Ook voor andere zaken is het nuttig altijd een aangiftebiljet in te vullen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor subsidies e.d.

Wim

avatar#3368
Richard Garaud
Berichten: 0
Reacties: 41

#9 Geplaatst: 2010-07-05 11:18:27

Er zijn meerdere soorten CMU. Ik zelf heb te maken met "CMU de base avec cotisations (Régime 801) " De cotisations zijn gebaseerd op je (inkomen min een drempel bedrag) * 8% . Dat inkomen staat op de belastingaanslag die ik van de Franse belastingdienst ontvang. Inderdaad is daar door sommige groepen misbruik van gemaakt, zoals boven vermeld.

Toen ik wilde bewijzen dat ik al vanaf een bepaalde datum hier woonde, heb ik de burgemeester om een verklaring gevraagd. Dat deed hij met veel plezier. Maar misschien kan dit alleen in kleine dorpen waar iedereen elkaar kent.

Ook ik ben nog geen 65 en mijn inkomen is gebaseerd op FPU en lijfrentes en betaal (nog) geen bijdrage aan de CVZ.

ABP: Een misverstand is dat iedereen die een uitkering van ABP ontvangt, ambtenaar is geweest en dus belasting in NL moet betalen.

Ikzelf krijg mijn FPU via het ABP, maar omdat mijn vroegere werkgever een privaatrechtelijke instelling was (een Stichting) val ik onder artikel 18 van de conventie tussen Nl en F. en niet onder artikel 19 dat speciaal voor ambtenaren is bedoeld.avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#10 Geplaatst: 2010-07-26 02:58:36

Juist ja Richard,

Die FPU is sinds 1-1-2006 gelijkgesteld aan de VUT voor vm. werknemers vanuit het vrije bedrijfsleven.

Maar de verandering in NL-wetgeving voltrok zich al sinds 2003 sluipend in de Belasting Wetgeving van NL. Daarbij werd niet geschroomd om het te grote ambtenarenkorps van lagere werknemers een rad voor ogen te draaien, want zij in hun statuut veranderde geleidelijk. De overheidsbedrijven zoals de NS, de Post enz. enz., zelfs burgemeesters en wethouders en velen in een publieke functie hadden helemaal niet in de gaten, dat die ABP of andere Overheidspensioenfondsen in feite de meest slechte beleggingen pleegden door vergaande incompetentie!

De NL-HR heeft kort gezegd in meerdere vonnissen bepaald dat de pensioenen van een heel rijtje (hiervoor) op basis van opgebouwde pensioenrechten naar rato toegepast moeten worden. Dat betekende in feite dat het statuut van overheidsdienaar tot aan privatisering onverkort toegepast moest worden incl. de daarmee gelieerde berekeningen. Is dat gebeurd dan? Ik denk het dus zeker niet!

Een zelfde verhaal geldt voor ABP tav. alle afdrachten voor de AOW. Dit is dus het enige wettige pensioen, waarop de Pensioenstaat na talloze rulings van het EHvJ overeenkomstig Verordening 1408!71 en overeenkomstig tov. de daarin vastgelegde bepalingen dat geldt nog steeds tussen het bilateraal gesloten Belastingverdrag uit -meen ik gesloten in 1973-.

Dat verdrag dat ook bij mijn dochter nog in haar fiscale handboeken staat, is kennelijk geruisloos in een of andere prullebak in Brussel verdwenen. Je doelt hier terecht op passage:" val ik onder artikel 18 van de conventie tussen Nl en F. en niet onder artikel 19 dat speciaal voor ambtenaren is bedoeld."

Dat is volkomen juist!

Maar Richard, wat wil je eigenlijk met een zooitje zich volvretende EU-commisarissen van meestal Rechts-liberale of Christelijke signatuur... behalve Nelie Kroes in het Brusselse?

Het is al behoorlijk fout gegaan met de zg. Bolkensteindoctrine. Die man is zo godvergeten incompetent (als vroegere burgemeester van Deventer en later bij Shell) dat ze blij waren dat hij daar opdonderde. Maar zijn vergaande arrogantie kende evenmin enige grenzen. Want hij huurde van allerlei semi-illegale buitenlanders in, in zijn vakantiehuis bij Maubeuge.

Toen werd hij even koud gezet, door Franse professionelen... ik noem ze bewust geen ouvriers.

 

Terug naar het onderwerp CMU of CPAM

Mij werd in allerlei toonaarden verteld, bij de bank, bij diverse Mutuelles, dat ik met die toenmalige VUT uitkering me niet verzekeren kon bij hun in 1999.

OK ik nam dus een particuliere verzekering. Alleen voor onverwachte en noodzakelijke ziekenhuisopname. Daarnaast een ongevallenverzekering (als ik tijdens het klussen onverhoopt een ongeluk zou krijgen). De 1e kost nu ca. 140 € /mnd. De 2e kost ca 60 €/jaar, maar beiden vermelden in die polisen, dat tgv. levenslange handicap door polio de gevolgen van die worden uitgesloten.

Leek me toen vrij redelijk, want in NL was ik collectief privaat verzekerd voor mijn toenmalige gezin 5 personen tegen marktconforme condities, die je niet perso echt kon onderhandelen. Soit.

Dit dreigt een lang verhaal te worden Richard en Wim, maar het kan helaas niet anders, omdat die vermalijde ZVW exakt samenviel met die datum 1-1-2006.

En het viel dus ook nagenoeg samen met m'n 65 jaar. Ik had ook aanvankelijk niet in de gaten wàt het snode plan was van die Nederlandse regering.

Laten we eerst eens even gaan rekenen. Stel dat het wereldinkomen AOW + Bedrijfspensioen of APB samen ca 24.000 € is. Daar gaat dan volgens Wim 7.500 € als drempelbedrag van af. Was meen ik eerder 9000+ €. Maar dat maakt niet uit voor het principe. Dan over ca. 16.500 aan Franse IK. moet er dus 1320 € aan premie per jaar betaald worden. Dat is dus 110 €/mnd voor een volledige basisverzekering bij een CMU of CPAM voor één persoon. Die kale private verzekering een echte 'bare bone' van 140 €/mnd 'verdient' dus aan mij al meer dan 50 €/mnd.

Of andersom geredeneerd, er moet dik geld bij aan de Franse Secu en iedere belastingplichtige/inwoner wordt ook nog aangeslagen voor de CSG/CRDS (la dette sociale) In orde van grootte bedraagt het tekort voor de Secu al ca. 35 miljard.

Nu is het ideote feit aan de hand dat de ZFW (dat was dus eiig. een CMU of CPAM) gelijktijdig werd afgeschaft met de invoering van de ZVW. Iedereen in NL en daarbuiten -de zg. uitpandigen- werd op slag verplicht privaat verzekerd.

OK, dat was ik in FR ook al ruim 10 jr. Maar het College van Zorgverzekeringen werd in het geniep ook  omgetoverd tot een Zelfstandig Bestuurs Orgaan ZBO, met vrijwel onbeperkte macht en die stuurt dan briefjes rond naar de buiten Nederlanders dat ze zich bij de CPAM verplicht moeten aanmelden met het bijgesloten E121 formulier. Gelijktijdig kwamen ze in bezit via SVB van m'n AOW aanvrage via het BurgerServiceNummer (eufemisme), waardoor iedereen als een oormerk bij vee overal traceerbaar was. Knap hè?

Intussen had ik al wel zelfstandig marktonderzoek gedaan in NL en FR voor welk bedrag je volledig basisverzekerd kunt zijn en dat is ca 130 € en gek genoeg blijkt dat bedrag ook door Franse kennissen en vrienden bij een mutuelle in zelfde orde van grootte te liggen. CVZ houdt maandelijks nu ruim 260 € in.

Hoezo discriminatie?

"van de Advocaat Generaal bij het EHvJ:

78. Ingeval de verwijzende rechter mocht vaststellen dat ingezetenen en niet-ingezetenen verschillend zijn behandeld, althans bij de toekenning van een aanvullende verzekering, zou een dergelijke behandeling discriminerend zijn omdat zij niet objectief gerechtvaardigd is. Niets belette de Nederlandse wetgever naar mijn oordeel immers, ook niet-ingezetenen te betrekken in de waarborg dat de verzekeraars na de automatische beëindiging van een particuliere verzekering aantrekkelijke voorwaarden moesten bieden."

Nu zijn er al mensen die zich blij maken over die dooie mus. Welnee, wat hij hier schrijft is dat de zaak terugverwezen gaat worden naar de CRvB, niet met de opdracht aan de CRvB om te onderzoeken of er feitelijke discriminatie heeft plaatsgevonden tussen BASISverzekeringen, maar AANVULLENDE die al helemaal niet binnen VO1408/71 vallen. Het is evident aangetoond door procespartijen dat er discriminatie heeft plaats gevonden

Och Richard binnen het ICNG ben jij een van de gangmakers.

Maar mocht Nederland ooit veroordeeld worden wegens discriminatie, dan wordt binnen no time de wet een beetje aangepast en ben ik waarschijnlijk in een andere wereld.

Bruin.

avatar#6277
Paulsax
Berichten: 22
Reacties: 100

#11 Geplaatst: 2010-07-26 22:01:26

Intussen had ik al wel zelfstandig marktonderzoek gedaan in NL en FR voor welk bedrag je volledig basisverzekerd kunt zijn en dat is ca € 130  .........

 

Bruin, met alle respect maar gaan we nu weer mensen op het verkeerde been zetten? Dit geldt namelijk NIET voor iedereen !!!!

Paul

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#12 Geplaatst: 2010-07-27 00:57:23

Nee Paul,

Dat weet ik best ook wel dat het landschap hier en France erg divers IS.

Ik zet dus NIEMAND op het verkeerde been. Ik zie bovendien niet in dat je voor max.. 130 € in NL basisverzekerd kunt zijn en in FR kennelijk dan niet ?? Als je je bv. als AE ondernemer of ME je gevestigd had/hebt geldt - afhankelijk van die beroepsgroep- een heel ander regiem en premietarief voor de SECU. Die is in vele''gevallen' vele malen hoger dan voor bv. SMICers.

En met alle respect voor jou ook, het gaat hier dus over Vutters of FPers, die nog niet de AOW-leeftijd bereikt hadden of hebben en werkelijk gepensioneerden zoals ikzelf dus.

En in aanvulling van voorgaande posting valt nog te vermelden dat de AG bij het EHvJ vooral tekeer gaat tegen Mr. Dr. Onno Fokkens; een Internationaal Rechtsgeleerde, die in FR woont. En door mij heel hoog geacht wordt door zijn grondige analyse en als zelfstandig procespartij een vrij objectieve uitleg over VO 1408/71 geeft. Maar die AG geeft in meerdere passages aan niet de feiitelijk ingediende stukken te kennen en door slordig 'knip en plakwerk' nog groteskere fouten te maken. 

Oa. over de stellingname van automatische beëindiging van verzekering en de beweerdelijke bevoegdheid van een Staat in deze.

Een Nederlandse of andere heeft Staat heeft hoegenaamd geen enkele bevoegdheid om een bestaande particuliere verzekeringovereenkomst tussen verzekeringsmij(en) en verzekerde van Rechtswege beëindigd te verklaren! Het is of blijft in civiel recht overal een fundamentele overeenkomst tussen 2 partijen.

In geval van enig conflict zal een onafhankelijke rechter een oordeel moeten vellen, maar geen derde partij zoals een Staat en al zeker niet tav. buiten NL verkerenden met in hun woonstaat of internationaall afgesloten particuliere verzekering(en) ter zake van ziektekosten! Dit is zo evident dat ik twijfel of deze AG niet zelf aan politieke druk is bezweken.

Maar eerlijk naar jou toe Paul, ik geef als jurist uit hobby geen ene cent meer voor de uiteindelijke ruling van het EHvJ, want de hele zaak was/is politiek al heel lang voorgekookt in of buiten Brussel. Meestal wordt het oordeel van een AG gevolgd door het EHvJ en de evenknie in NL nl. de HR.  Ik heb perso in NL nog heel weinig zaken gezien die bij de CRvB ten voordele van klager(s) werden beslecht!

Dat is gewoon de realiteit.

Groeten van Bruin.