Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Binnen of buitenlands belastingplichtig

Auteur Bericht

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#0 Geplaatst: 2010-08-04 18:28:15

Ik heb een tamelijk ingewikkeld probleem.

Ik ga opnieuw emigreren naar Frankrijk en denk er hard over me als binnenlandsbelastingplichtig(Bin.BP), (Dus in Nederland belasting betalen) te melden.

Als Bin.BP wordt er van mijn pre-pensioen ingehouden:

Loonheffing

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Mijn vraag is nu: wordt er bij bovengenoemde inhouding rekening gehouden met landenfactor. ?

Dit geldt ook voor bijdrage aan CVZ en Zorgtoeslag.

Als er wel rekening wordt gehouden met landenfactor dan maakt het weining uit of ik nu als Bin.BP of als Bui.BP te boek sta.

Het voordeel als Bin.BP is alleen dat ik per maand direct van de algemene heffingskorting kan profiteren en niet jaren op CVZ moet wachten.

Graag een reaktie.

Groeten

Rick

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2010-08-04 18:59:13

Het is helemaal de vraag of je bij permanent wonen in Frankrijk binnenlandse belastingplichtige kan worden/blijven. Er moeten dan wel heel bijzondere omstandigheden zijn. Dus lijkt het nuttig eerst deze primaire vraag beantwoord te krijgen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2010-08-04 22:58:31

Nou Rick, dat is een goede vraag.

In principe heeft belastingplicht niks te maken met premieplicht voor de volksverzekeringen.

Als je  Nederland metterwoon verlaat dan

a. ben je ingevolge het belastingverdrag tussen NL en Fr in Fr belastingplichtig voor je inkomen uit arbeid of vroegere arbeid (pensioen en zo) (behalve voor voormalige ambtenaren, die blijven in NL bel. plichtig.)

    Om jou moverende redenen kan  je voor NL kiezen voor behandeling als binnenlands  belastingplichtige terwijl de buitenlands belastingplichtige bent.  Dat is een mogelijkheid uit de NL wet, niet uit het verdrag. Maar de Fr fiscus gaat gewoon bij je heffen over je inkomen, want dat is volgens het verdrag met NL de regel,  en zal slechts de in NL te betalen belastingen in mindering brengen op de in Fr te betalen belastingen. Meestal betekent dat nul in Frankrijk, maar dat komt alleen omdat NL belastingen over inkomen vrijwel altijd hoger zijn dan in Fr.

b> voor de Volksverzekeringen heb je NL verlaten. Alleen als je nog een NL inkomen hebt uit een gesalarieerde baan of eigen bedrijf, dan zal over je wereldinkomen premieplicht bestaan. Anders NIET.

Dus.......ben je DAARvoor (als gepensioneerde dus) gewoon een bijdrage verschuldigd volgens de EU regelgeving. En DAAR geld de landenfactor voor. Niet als je premieplichtig bent in NL. (ik ga even voorbij aan de rechtszaak, die nog loopt)

Een heel gereken dus, maar in mijn ervaring de moeite niet waard, gezien de Franse InkBelasting.

Succes met rekenen.

Jaap

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2010-08-06 16:59:48

" Om jou moverende redenen kan  je voor NL kiezen voor behandeling als binnenlands  belastingplichtige terwijl de buitenlands belastingplichtige bent.  Dat is een mogelijkheid uit de NL wet, niet uit het verdrag. Maar de Fr fiscus gaat gewoon bij je heffen over je inkomen, want dat is volgens het verdrag met NL de regel,  en zal slechts de in NL te betalen belastingen in mindering brengen op de in Fr te betalen belastingen. Meestal betekent dat nul in Frankrijk, maar dat komt alleen omdat NL belastingen over inkomen vrijwel altijd hoger zijn dan in Fr."

Deze formulering, vooral conclusie  "meestal betekent dat nul in Frankrijk", komt erop neer dat men zich als buitenlandse belastingplicht toch zou kunnen onttrekken aan de heffingstoewijzing van het ene of het andere land. Dat kan volgens mij niet want die toewijzing ligt per type inkomensbestanddel vast in het Franse-Nederlandse belastingverdrag en deze wordt NIET beinvloed door een, overigens fictieve, keuze voor (Nederlandse) binnenlandse belastingplicht: dus zal er veelal aan Frankrijk inkomstenbelasting moeten worden betaald tenzij bij iemand alle inkomen bij verdrag al aan Nederlandse heffing is toegewezen. De keuze voor Nederlandse binnenlandse belastingplicht is slechts van belang om een aantal specifieke voordelen uit de WetIB2001 te behalen die aan  buitenlands belastingplichtigen niet toevallen en aan binnenlands belastingplichtigen wel. Een zo n voordeel is bijvoorbeeld toepassing van het heffingsvrije vermogen van box 3. Op Internet en www.belastingdienst.nl zijn ook de andere voordelen af te lezen. Ze zijn niet altijd van belang (wie geen in Nederland belastbaar box 3 inkomen heeft, heeft ook weinig aan een heffingsvrij vermogen bijvooorbeeld), en bovendien  kan de keuze soms nadelig zijn in verband met bijbehorende  progressie in tarieven waarbij de ib in eerste instantie over het gehele wereldinkomen berekend wordt. Ook zit er een risico in de keuze voor binnenlandse belastingplicht omdat deze eenmaal gemaakt zijnde over jaren moet worden volgehouden op straffe van terugdraaien van eerder behaalde voordelen.

De keuze voor binnenlandse belastingplicht kan, indien beide (fiscale) partners ervoor kiezen, doorwerken op de aan CvZ te betalen verdragsbijdrage, aangezien de daarbij voorziene verhoging(en) van de algemene en bepaalde andere heffingskortingen niet nogmaals (en dan met de woonlandfactor) toegekend zullen worden.

Voorzover de keuze voor binnenlandse belastingplicht enig Nederlands belastingvoordeel in de vorm van die verhogingen oplevert kan dat dan maar beter gedaan worden, aangezien de woonlandfactor in de sfeer van de verdragsbijdrage een dempende werking op de toe te kennen verhogingen heeft (Terzijde : een uitzondering op het laatste zijn de drie landen waar tot 2010 de woonlandfactor boven 1 komt: Noorwegen, Ijsland en Ierland. Daar staat een keuze voor binnenlandse belastingplicht echter niet in de weg aan nog resterende rechten op verhogingen voor de partner in de sfeer van de verdragsbijdrage nadat een deel al is toegekend door de Belastingdienst bij keuze voor binnen landse belastingplicht. Merk op dat vanaf invoering Vo883/2004 er geen woonlandfactoren hoger dan 1 zullen zijn. Dat kan zelfs voor in Frankrijk wonende gepensioneerden een geruststelling zijn nu immers gebleken is dat de Franse woonlandfactor flink gestegen is)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#4 Geplaatst: 2010-08-06 17:57:45

Ter aanvullin. Mijn bovengenoemde vergelijking van verhogingen ivm heffingskortingen voor de partner tussen de situatie bij keuze voor binnenlandse belastingplicht en in het kader van de verdragsbijdrage CvZ geldt alleen het deel dat in verband staat met inkomstenbelasting. Daarenboven hebben vedragsgerechtigden die in aanmerking komen voor de verhogingen ook recht op de premiedelen (vermenigvuldigd met de woonlandfactor) . De keuze voor binnenlandse belastingplicht levert als zodanig geen rechten op op die premiedelen, aangezien dat vooronderstelt dat in elk geval de meestverdienende fiscale partner verzekerd is voor de Nederlandse volksverzekeringen (wat bij verdragsgerechtigden niet het geval is) 

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2010-08-13 19:46:53

Zie voor meer opmerkingen over (verhogingen van) heffingskortingen, verdragsbijdrage en keuze voor binnenlandse belastingplicht op http://uitpandigen.nl

onder de draad "Voorbeeld jaarafrekening

// ');

// ]]>

J an d e V oogd (10-08-10, 08:55:03)"