Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Juridische zaken

Juridische zaken

Wie in Frankrijk onroerend goed koopt of (ver)bouwt, krijgt met notarissen te maken. Of soms ook met deurwaarders en advocaten.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Gevolgen persoonlijk failissement

Auteur Bericht

avatar#8308
VE06
Berichten: 1
Reacties: 0

#0 Geplaatst: 2010-09-08 15:02:12

Door een dramatisch jaar in 2009 zijn we ernstig in de financiele problemen gekomen.

Nu ben ik benieuwd naar de gevolgen van een persoonlijk failissement in Frankrijk.

De situatie is:

Eigen zaak (Entreprise Individuelle)

Vrouw is Eigenaar

Man is meewerkend echtgenoot (conjoint collaborateur)

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden in NL

3 Kinderen

Huurhuis.

Het geval zou zijn dt de vrouw persoonlijk failliet gaat en de man een zaak opstart of bij een ander bedrijf gaat werken.

De vrouw zou indien mogelijk een gedeelte van haar werkzaamheden voortzetten maar het meerendeel zal door het nieuwe bedrijf van de man worden gedaan.

Maar wat zijn nu precies de gevolgen van een persoonlijk faillissement in Frankrijk. Of is dit iets om maar beter in alle gevallen te vermijden?

avatar#7601
ludique
Berichten: 1
Reacties: 73

#1 Geplaatst: 2010-09-08 17:11:41

Waarde VE06,

Lief en ik ervaren deze aanhef (VE06) als een ietwat merkwaardige aanspreektitel. Ook uw profiel biedt geen persoonsnaam. Tamelijk verhullend, afstandelijk en ongenaakbaar. Zo voelen wij dat. Heeft u geen naam? Henk of Piet? Truus of Tjallie? Zou toch beduidend plezanter kunnen zijn. Persoonlijker. Niettemin hebben wij, gegeven onze sensitieve inborst, te doen met de nare situatie en positie waarin u, ongetwijfeld onbedoeld, lijkt te zijn verzeild.

Enfin, een schier uitzichtsloze financiele (insolventie) positie 'kan' middels een faillissement worden gestabiliseerd. Niet worden opgelost. De verantwoordelijkheid voor de ontstane schulden en de insolventie zijn blijvend. Het is kortom geen aanrader. Maar toch.

Huwelijkse voorwaarden zijn prachtig mits deze ook in actief ondernemende en administratieve betekenis blijvend zijn gehandhaafd en dit tevens aantoonbaar is. In veel gevallen blijkt dit niet zo te zijn. Datzelfde geldt dikwijls voor de formeel meewerkende partner. Is deze niet toch en aantoonbaar als 'bevoegd' mede-beherend ondernemer of daadwerkelijk slechts als ondergeschikt medewerker, zonder beslissingsbevoegheden opgetreden? Dit bepaalt onder meer de houdbaarheidsdatum van de rechtsgeldigheid van die bijzonderer huwelijkse status.

Mocht die status van nadrukkelijk separate (actieve) handelsbevoegheid en -verantwoordelijkheid niet aantoonbaar blijken te zijn, dan worden partners eenvoudig beschouwd in gemeenschap van goederen in de echt te zijn verbonden en als zodanig te hebben gehandeld. In dat geval treft een faillissementsverklaring niet enkel uw echtgenote maar tevens uzelf.

Indien we ervan vanuit gaan dat u die permanente separatie zorgvuldig en aantoonbaar heeft gehandhaafd, dan kan enkel uw echtgenote in staat van faillissement worden verklaard. Schulden zullen, voor zover mogelijk en relevant, worden verrekend (beslaglegging) met haar bezittingen, zoals die in de acte van huwelijkse voorwaarden werden vastgelegd en jaarlijks moeten (!) zijn geactualiseerd en tevens met haar (toekomstige) inkomsten. Uw eigen (toekomstige) bezittingen en inkomsten, vanuit welke bron dan ook, staan daar los van.

Een huurhuis valt in laatsgenoemde situatie en positie, mits u uw huurpenningen volledig heeft voldaan en blijft voldoen, (vooralsnog) buiten deze kwestie. Evenals uw kinderen.

Tot besluit. Een faillissement is een ernstige zaak met verstrekkende en langdurige consequenties en effecten. Ziet u geen kans om tot een schuldenregeling cq. -sanering te komen (afkoop tegen finale kwijting) en/of een doorstart?

met zorgelijke groet,

Max en Lief