Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nutsbedrijven

Nutsbedrijven

Telefoon, internet, televisie, gas, water en licht

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Linky: de intelligente elektrameter.

Auteur Bericht

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#0 Geplaatst: 2010-09-14 12:38:49

Omdat in de bavards rubriek door Cees gewezen wordt op mijn sporadische aanwezigheid, vers van de pers wat dingen die me opvielen bij het scannen van de Franse persberichten van de afgelopen weken. Ik was elders, in een ander buitenland, zonder internet, vandaar. De introductie van de nieuwe slimme elektrameters in Frankrijk zou vooraf gegaan worden door tests in een aantal regio's, tot begin volgend jaar. Bij decreet, daar zijn ze goed in daar in Parijs, heeft de betrokken minister vorige week besloten dat het eind december al uit moet zijn met deze proefperiode. Voorwaarts, en een beetje snel s.v.p. Is die testperiode dan met vlag en wimpel afgesloten? Dat betwijfel ik ten zeerste. Alleen in een aantal stedelijke agglomeraties, met ongetwijfeld nieuwe EDF stroomkabels, lijkt het enigszins te werken. Elders zijn de resultaten bedroevend, zo niet verbijsterend. In de proefopstelling in de regio Tours werkten slechts 8 compteurs intelligents van de 19.000 effectivement communicants, en in de regio Indre-et-Loir was het al niet veel beter: 18 van de 25.000. Dat geeft te denken zou je zeggen. Hebben ze, de Europese Commissie met de Richtlijn waarin staat dat 80% van de Europese elektra aansluitingen in 2020 van zo'n slimme meter voorzien moet zijn, en de gretige industrie samen hand in hand marcherend onder de groene eco-vlag van energiebesparing, misschien niet een beetje te veel hooi op de vork genomen? Waarschijnlijk niet, want de facture komt toch bij de klant terecht. Benieuwd wat in 2020 het totale kostenplaatje blijkt te zijn geweest. Nu al wordt gezegd dat het budget van 4 à 5 miljard waarschijnlijk  verdubbeld moet worden. Woorden als de Amsterdamse opera en de Betuwelijn schieten me nu te binnen. En laten we eerlijk zijn: hoe vaak kijk je nu op je elektrameter? Ga ik met zo'n slimme meter ieder uur internet op om te kijken of er niet ergens wat minder verbruikt kan worden? We weten inmiddels toch wel dat je (eigenlijk) de lichten uit moet doen in vertrekken waar je niet bent, dat je de verwarming wat lager kunt zetten en een trui kunt aandoen? De BBC zette gister alle ins en outs nog eens op een rijtje. Verhelderend. En tegelijkertijd wil de industrie graag dat wij in une maison communicante gaan wonen, waar zelfs de simpelste handelingen met een afstandbediening verricht kunnen worden, alsof dat geen energie kost, die overdaad aan elektrische gadgets. En hoeveel verbruikt de nieuwe slimme meter zelf eigenlijk? Want die staat altijd aan. Eén watt, vijf watt? Moeten we dat niet weer aftrekken van de berekende energiebezuinigingen?

Over het privacy aspect begint inmiddels in Frankrijk een aarzelend debat op gang te komen zag ik. Daarbij wordt met enige regelmaat verwezen naar Nederland. Ook de Britten in Frankrijk is dit opgevallen, deze Dutch resistance, en er werd op het Forum van Pontnoir de vraag gesteld: perhaps a Dutch member can comment on this? Dat heb ik gister maar meteen gedaan, en naast wat technische opmerkingen in dat commentaar ook verwijzingen opgenomen naar diverse Franse en Nederlandse bronnen, inclusief de laatste brief van begin september van minister Van der Hoeven aan Tweede- en Eerste Kamer, waarin zij poogt het privacy aspect, keuzevrijheid en de taakstelling van de Europese Richtlijn met elkaar te verzoenen.

Rob van der Meulen

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2010-09-14 18:35:59

Over de slimme meters die ook in Frankrijk zullen komen, is op onze site al wat gemeld. Ga even naar deze pagina.

Wim

avatar#8297
Hans 63
Berichten: 1
Reacties: 7

#2 Geplaatst: 2010-09-19 16:42:40

Grappig; begin 80-jaren was de aloude rotterdamse firma bezig met de Crocon 1, 2 en 3 om het piekvermogen te beheersen in utiliteits- en woningbouw; dit is met stille trom vertrokken.

Net als een heleboel dingen gaat het w.s. om het moment dat iets aangeboden wordt. Natuurlijk zijn er lang systemen om het energiegebruik stuurbaar te maken, echter, men moet zich realiseren dat je dan alle verbruikende apparaten schakelbaar moet maken en zal als altijd een afweging worden tussen kosten en baten. 

Met de huidige installatieregels in ldf, waar je maar een beperkt maximum achter een automaat mag zetten en de opgang van energiesparende lampen, denk aan de LED-lampen, vrees ik dat de heren met enorme baarden nog minstens 30 jaar nodig hebben om de ontwikkeling enigszins bij te houden.

Niettemin is het voor de professionele gebruikers zeer de moeite waard om de ontwikkelingen te volgen, want zij zullen in de meeste gevallen als 1e kunnen profiteren.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#3 Geplaatst: 2010-09-19 17:21:17

Hans,

Inderdaad is de slimme electriciteitsmeter voor de electriciteits-producent en netwerkbeheerder een noodzakelijk onderdeel van de "smart power grid". Hoe beheers en verdeel je het vermogen bij piekuren. Wanneer je dat beter kunt doen dan nu het geval is, kan je dat de bouw van een aantal energiecentrales schelen. Dat is de toekomstmuziek die doorklinkt  in de opmerking van één van de betrokken ambtenaren in Parijs: "Le fournisseur pourrait "couper à distance, pendant 10 minutes le chauffage chez les particuliers, pour délester de plusieurs centaines ou milliers de mégawatts la consommation en heure d'hyperpointe". In de publiciteitscampagne staat centraal dat de mogelijkheid tot real-time kennisname van je energieverbruik zal bijdragen aan blijvende gedragsveranderingen. De consument wordt gelokt met het vooruitzicht van kostenbesparingen. Een riskante strategie, want wanneer bijvoorbeeld door stijging van de energieprijzen, of het moeten compenseren van verminderde omzet, of de noodzaak tot meer lange termijn investeringen in nieuwe energiecentrales de klant toch meer moet gaan betalen, dan verliest dit argument aan overtuigingskracht. Resteert - bij op dit moment ontbreken van op afstand uitschakelbare huishoudelijke apparatuur -  de energieleverancier een aangepast prijsbeleid. Meer betalen tijdens piekuren. De nieuwe Linky meters bieden met de ingebouwde software las ik ergens de keuze uit in totaal 143 verschillende tariefsoorten, ook door EDF op afstand instelbaar. De eenvoud voor de consument van de keuze voor een option base, heures pleines/creuses of tempo tarief zou op termijn wel eens wat minder kunnen worden. Vergelijkbaar met de tariefjungle bij de abonnementen voor mobiele telefoon en internet.

Rob

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#4 Geplaatst: 2010-09-19 19:06:40

Ik heb m'n hoop maar gevestigd op TerraPower

Een kleine nucleaire reactor voor thuisgebruik die 100 jaar mee moet gaan zonder nieuwe brandstof. Bill Gates heeft er geld in gestopt en die is niet heel dom...

100 jaar energie, helemaal zelfstandig en zonder EDF, wat een droom... 

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#5 Geplaatst: 2010-12-14 12:07:30

Omdat ik me afvroeg of er de laatste drie maanden nog nieuwe ontwikkelingen zijn geweest na alle commotie in de Frans pers heb ik kort geïnventariseerd wat tot nu toe de hoofdlijnen in deze discussie zijn geweest. In ieder geval wordt de experimentele fase met de diverse proefprojecten nu verlengd tot minstens 31 maart van het komende jaar, om in de evaluatie van de onderzoeksresultaten nog mee te kunnen nemen of de slimme Linky meters er alleen voor het mooie weer zijn, of misschien wel net zo winterbestendig zijn als hun domme voorgangers. De overheid blijft vasthouden aan het verkondigen van de blijde boodschap over de zegenrijke werking van de introductie van deze nieuwe generatie intelligente elektra meters. Iedereen wordt er beter van: de consument, de energie producent, het milieu en de exportpositie van het betrokken Franse bedrijfsleven door de ervaring die hiermee wordt opgedaan. Voor simpele vragen over de betrouwbaarheid van deze nieuwe meters, mogelijke (verborgen) kosten voor de consument, over moeten stappen naar een hogere puissance souscrite, daarmee moet je niet aankomen in dit soort politieke discussies. Ook hier weinig ruimte voor ongelovigen. Toch waag ik het erop een andere detail opmerking te maken. In een workshop paper met daarin de Noorse ervaringen op dit terrein zag ik een waarschuwing staan die ik in het publieke debat in Frankrijk nog niet ben tegen gekomen: let toch vooral op de onderhoudskosten en de communicatiekosten. Die kunnen zeer hoog oplopen wanneer je die meters niet alleen gebruikt om zeg één keer per maand op afstand de meterstanden door te laten seinen naar het EDF hoofdkwartier, maar ook voor het vrijwel constant in de gaten (laten) houden van je verbruik. En dat was toch ook één van de beloftes, we kijken de hele dag over uw schouder mee, en tikken daar corrigerend op wanneer uw verbruik naar onze smaak te hoog wordt. Dat is onderdeel van de "smart-grid" filosofie. Op pagina 10 van dit paper wordt dat in niet mis te verstane taal verwoord. Niet in het Noors, gewoon in standaard seminar Engels. En hier nog een overzichtje. Gegeven de deplorabele staat waarin delen van het ERDF netwerk zich bevinden toch iets om over na te denken. Ik ben benieuwd wat er na deze traditionele openingszetten komend voorjaar aan nieuwe spelvarianten te zien zal zijn op dit Franse schaakbord.

Rob van der Meulen

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#6 Geplaatst: 2011-05-13 13:47:22

Besluitvorming over de introductie van Linky valt voor het eind van de zomer te verwachten, aldus minister Eric Besson. Van het nut, de betrouwbaarheid en het vermeende gebruiksgemak van de nieuwe intelligente meter is nog niet iedereen overtuigd, onlangs nog een berichtje van een zekere Adrien op de website van Que-Choisir uit het experimenteer gebied Lyon. Verder vrezen sommigen een banenverlies bij de EDF/ERDF van tegen de 10.000 arbeidsplaatsen. De minister is een andere mening toegedaan. Volgens hem geeft dit «la France l'opportunité de faire de cette obligation européenne une chance pour la croissance et l'emploi».

Rob


avatar#6375
hans63
Berichten: 11
Reacties: 93

#7 Geplaatst: 2011-05-15 10:16:34

De hele aktie lijkt van de 'grote'industrie te komen om een nieuwe markt te creeren; echter, ipv het belang van de consument; nl energiebesparing lees geldbesparing te creeren, wordt hier schichtig en niet concreet op ingegaan.

trouwens hoe zou in de huidige nederlandse installatie dit ingevoerd moeten worden is mij een raadsel; 

de huidige instalaties kennen amper enkele verbijzondering dus er valt bitter weinig te besturen.

Daarbij dat een extern mij gaat corrigeren lijkt mij ook weinig aantrekkelijk; ik wil graag mijn eigen keuzes maken.

Totnutoe kwam deze beweging van de philipsen die met smart mdules enFM-besturing de energibesparing op apparatuur wou creeren buiten het energienet om en dit is deze een totaal andere koers en 13 jaar gewerkt te hebben in de nederlandse domotica wereld zie ik het daar zeker niet gebeuren. Ook in de franse wereldlijkt me het een stap te ver; hoewel hier de overheid veel dwingender en regelend optreed.

we blijve het volgen; wel interessant.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#8 Geplaatst: 2012-10-01 15:52:31

Wat zullen we er nog over zeggen, over Linky? Laten we het maar houden bij dit commentaar van de consumentenorganisatie Que Choisir. Ze gaan er komen, kosten rekening klant, de uitlezing op afstand en daarmee de rechtstreekse feedback blijft voorlopig luchtfietserij, kortom, de consument niet blij.

Het zal u niet verbazen dat ik het stukje van Vincent Dekker met als titel: "De slimme meter moet de vorige oorlog winnen" met genoegen gelezen heb. Want die slimme meter beoogt immers vooral te voorkomen dat tijdens de piekuren overdag er een te groot beroep gedaan wordt op de beschikbare capaciteit. Allemaal overgoten met politiek correcte verkooppraatjes over het ecologisch belang van dit alles, en de noodzaak de onwetende consument die klaarblijkelijk nooit schrikt van zijn energierekening met behulp van snelle informatie van de dwalingen zijns weegs terug te laten keren. Snel naar je pc rennen om te zien of de lamp die je zojuist uit hebt gedaan inderdaad een lager stroomverbruik betekent. Alsjeblieft zeg.

Maar met alle zonnestroom die er tegenwoordig in Duitsland wordt geproduceerd is het beeld stevig veranderd. Zoals aan het eind van de marktdag kooplieden roepen: wie maakt me los, zo leuren onze oosterburen regelmatig met de overschotten die overdag hun stroomnet invloeien. Gaarne zijn andere landen dan bereid om voor een scherpe inkoopsprijs de Duitsers van hun probleem af te helpen. Want opslaan kun je die massale hoeveelheid elektrische energie niet. En Nederland zou Nederland niet zijn wanneer we daar geen brood in zouden zien: in de structuur van de Europese energienetwerken centraal gelegen kan hier een fraaie distributie functie worden vervuld. Werk aan de winkel voor Tennet. Hoe schuif je regionale overschotten aan energie zo makkelijk mogelijk Europa door. 

Rob van der Meulen

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#9 Geplaatst: 2012-10-01 17:38:30

Rob,

het samenwerken van verschillende energiebronnen op een net kan inderdaad de capaciteitsproblemen versoepelen:

-  kerncentrales moeten dag en nacht met nagenoeg hetzelfde vermogen doorlopen,*

-  andere stoomketel/turbine-centrales moeten dat ook meer of minder*,  

-  gasturbines kunnen piekbelastingen opvangen maar zijn duur*,

-  zonnepanelen leveren de meeste energie overdag.

Maar er zullen desondanks steeds grotere of kleinere discrepancies tussen verbruik en economisch verantwoord aanbod blijven.

Natuurlijk is de slimme meter niet slim als die op de situatie van gisteren afgesteld is. De opgave is dus de slimme meters zo te programmeren dat zij aan de werkelijke situatie van nu voldoen; er kunnen immers op de meest onmoglijke uren van de dag piekbelastingen en overschotten optreden. Wat te denken van E-auto's, die bij ieder parkeerbeurt aan een oplaadstation aangesloten worden en die dan overschotenergie afnemen zodra die er is?

Het gaat niet daarom dat de slimme meter niet zo slim is, maar dat het steeds weer aanpassen van de slimme meter aan gewijzigde situaties een permanente opgave is.

Een slimme meter heeft slimme programma's nodig!

Christian von Klösterlein

* Het is niet toevallig zo dat de stroomopwekkingsprincipes met de beste rendementen het minst flexibel zijn. Flexibiliteit kost geld.

Vergelijk dat met een auto: langdurig op dezelfde snelheid rijden is economischer dan steeds weer optrekken en afremmen. 

avatar#10225
Jaap Pijpe
Berichten: 0
Reacties: 61

#10 Geplaatst: 2012-10-01 19:01:12

En dus hebben we het, naar ik veronderstel, over slimme mensen. Maar dan echt slim en niet met de slimheid van de "zakkenvuller".

Voor een dergelijke echte slimheid heb jij toch een credo, Christian?

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#11 Geplaatst: 2012-10-01 21:39:49

Het zijn in feite gewoon de natuurkundige principes die het rendement bepalen.

In bijna alle gevallen zetten we gewoon een ketel water op een warmtebron (gas/kolen/turf/olie/kernenergie) en we regelen de stoom die er uit komt, niet de gasvlam. Het rendement is 'hoog', tot wel zo'n 30-33% en dat kan natuurkundig niet hoger.

In alle andere gevallen is het rendement lager, maar de flexibiliteit hoog. (gasturbine)

Ik noem de andere groene bronnen altijd nutteloos omdat die nog steeds de basiscentrales nodig hebben om te kunnen functioneren. Het verbruik van die centrales blijft onveranderd, het rendement gaat slechts omlaag van 30% naar nul om de toevloed van 'groene' energie weg te werken. Besparing: nihil.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#12 Geplaatst: 2012-10-01 22:07:52

Bonsoir,

Toevallig heeft ERDF vandaag mijn tableau de comptage met electricteitsmeter gemonteerd. Gewoon zo'n standaard elecronische meter, geen Linky dus. Op mijn vraag aan de monteur waarom geen Linky vertelde de man dat er allerlei gedoe was en dat er dus nog geen Linkies (?) gemonteerd worden. Toen ik naar aanleiding daarvan opmerkte dat ik dan dus binnenkort in de markt zou zijn voor wéér een nieuwe meter, deelde de man mij met zo'n onnavolgbaar Frans schouderophalen mede dat dat nog wel de nodige jaren zou gaan duren.

Toen ik na zijn vertrek nieuwsgierig dat dekseltje onder het telwerk openmaakte waarachter de aansluiting van de téléinformation zit, zag ik dat er in dat dekseltje al instructies waren geperst over hoe het telwerk te vervangen door een Linky telwerk. Het tableau de comptage is dus duidelijk al Linky-voorbereid.

Kortom, onzekerheid troef. We wachten af. Voorlopig houdt de komende Consuel keuring en de definitieve in bedrijf stelling mij méér bezig.

Salutations, Jos

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#13 Geplaatst: 2012-10-11 21:41:32

(( terzijde : de forum-software gedraagt zich vreemd vanavond, toch maar proberen 'n reactie te plaatsen ))

't Gesodemieter met die Linkies krijgt nu 'n ministerieel vervolg. De produktie wordt hervat, de problemen lagen bij EDF en ErDF, zeggen 'ze'. Maar Landis+Gyr gaat garen spinnen, wat ik u brom.(( Nu wilde ik hier dat artikeltje uit de krant van vandaag reproduceren, maar moet daarvoor opeens via flickr.com 'n yahoo-account openen ... Dan maar zo. Neen, dat wil ook niet. Enfin, op p. 7 van la Montagne (ed. Montluçon) ))

Hup Linky hup.

Peter.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#14 Geplaatst: 2012-10-15 10:16:43

@ Peter

Dat artikeltje zal ongetwijfeld verwijzen naar de aarzelende eerste stappen van la ministre de l'Ecologie Delphine Batho op dit glibberige, slingerende pad temidden van drijfzand, industriële belangen, groene intenties, de consument en niet te vergeten Brussel en andere bureaucratische moerassen. Omdat het Linky project nog steeds met zoveel onzekerheden omgeven is heeft zij een groupe de travail ingesteld, zo vertelde zij de sénateurs des commissions des affaires économiques et du développement durable. Om weer een beetje vat te krijgen op dit dossier. En dan nog eens afwachten wat de Conseil d'Etat gaat doen met de klachten van UFC/Que Choisir. Conclusie: Hup Delphine hup. 

Rob 

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#15 Geplaatst: 2012-10-15 14:24:53

Inderdaad Rob, waaraan toegevoegd dat de Linky II enigszins wordt uitgebreid met de mogelijkheid gegevens te wissen.

En natuurlijk dat Mme Batho er vaart achter zet : ze wil van die ingestelde werkgroep resultaten zien "tussen november en april" (ik neem aan resp. 2012 en 2013 maar dat vermeldt de krant niet).

Het lokale belang is groot. Landis+Gyr gaat 'hier' (te Montluçon) 'n groot deel van die vijfendertig miljoen dingen produceren in 'n nieuwe fabriek, er zijn zo'n honderd arbeidsplaatsen mee gemoeid.

La Montagne tot slot : "C'est dire si le dossier est scruté, dans le bassin d'emploi auvergnat qui souffre le plus."

Peter.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#16 Geplaatst: 2012-10-15 18:00:45

Peter, dan is maar goed dat de EDF een private onderneming is geworden, anders hadden ze als overheidsbedrijf nog openbaar, en erger nog, Europees moeten gaan aanbesteden. Achetez français nietwaar. Maar toch: met de Franse staat die 85 % van de aandelen heeft, hoe zit dat dan eigenlijk? En wanneer de minister van de redressement productif zegt dat hij met de EDF gaat praten, met wie praat hij dan? Met zichzelf? Maar zolang jij buren hebt die 's morgens opgewekt naar hun werk kunnen blijven gaan hoor je mij niet klagen. Alleen nu en dan een poging wat feiten op een rijtje zien te krijgen.

Rob

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#17 Geplaatst: 2012-10-15 19:28:37

Mijn god, ik ben bang dat ik 'n verkeerde indruk heb gewekt. Alsof ik de economische activiteiten in de Allier te vuur en te zwaard verdedig.

Neen Rob, ik geef slechts door wat er hier gebeurt, wat er hier speelt. Slechts 'n achtste van m'n buren werkt overigens bij Sagem/Safran, de laatste poot van Montluçon (maar dit terzijde, al dat militair transport schijnt 'n hoop leed te rechtvaardigen). 'n Helft houdt zich bezig met koeien en schapen, 't overig kwart speelt iets commercieels of vervoert schoolkinderen van hot naar her of is geretireerd of verblijft in Nederland (n = 10).

Wil ik 'n Linky ? Heb ik erom gevraagd ? Zie ik 't nut ervan in ? 't Gaat je allemaal niets aan maar de antwoorden zijn neen, neen, neen.

Ik droeg slechts bij aan de actuele stand van zaken, deed hier althans 'n poging toe.

Peter.

avatar#9468
Limburger
Berichten: 1
Reacties: 3

#18 Geplaatst: 2012-10-16 06:40:57

Ik volg al een hele tijd de ontwikkelingen in Duitsland met gas motoren.