Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Ned. pre-pensioen en Franse belastingen

Auteur Bericht

avatar#7843
herbert
Berichten: 8
Reacties: 37

#0 Geplaatst: 2010-09-16 15:13:16

Hallo,

Ben 60jr,zeevarende en ontvang binnenkort pre-pensioen uit Nederland.

Ik wil mij permanent vestigen in Frankrijk.

Word ik in Frankrijk als gepensioneerd beschouwd?

Gaat Frankrijk de belasting heffen?

Welke belastingen en eventuele sociale zaken ga dan ik betalen?

vr.gr. Herbert

avatar#7843
herbert
Berichten: 8
Reacties: 37

#1 Geplaatst: 2010-09-16 15:31:29

Hallo,

Nog meer vragen die knagen.

Indien je in Franktrijk woont met Ned.pre-pensioen,wat wordt er dan in Nederland ingehouden aan sociale heffingen?

Verwijzing naar een terzake kundig belastingadviseur is welkom.

vr.gr. Herbert

avatar#5111
Dirk GP
Berichten: 0
Reacties: 2

#2 Geplaatst: 2010-09-20 14:31:18

Mijn vrouw en ik zijn sinds 2007 permanent woonachtig in Frankrijk. We hebben alletwee een prepensioen, die belast worden in Nederland. Verder wordt er bij beide pre-pensioenen door CvZ inhoudingen gepleegd,zowel ZVW en AWBZ zaken.

Bij het met feitelijk pensieon gaan, komt het veerdarag van Den Haag om de hoek kijken. Dan moet je nedelandse formulieren invullen en daarna zal de beslastingdienst overhet algemeen de uitkerende instantie de öpdracht"geven om geen loonheffingen meer te plegen. Wel blijft CVZ inhoudingen plegen.

Je blijft in Nederland belastingplichtig als je een overheidspensioen hebt. Alle pensieoen dia een baan in de private sector worden in Nederland vrijgestelds en dan wordt men in Frankrijk belastingplichtig.

Met vriendelijke groet.

Dirk Ranzijn (dranzijn@xs4all.nl)

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2010-09-20 19:17:32

Ik mag aannemen dat vragensteller alle informatie over dit onderwerp heeft gelezen op deze site?

Wim

avatar#7843
herbert
Berichten: 8
Reacties: 37

#4 Geplaatst: 2010-09-28 22:40:49

sorry voor wat reaktie. was onderweg.

heb geen duidelijke antwoorden gevonden in forums en webpagina's van diverse welwillende particulieren en overheden.

heb nu contact met terzake deskundigen,alsmede de bond voor zeevarenden.

als er duidelijk is, laat ik dat weten.

herbert

avatar#8154
henribik
Berichten: 37
Reacties: 172

#5 Geplaatst: 2010-09-29 17:35:46

Ingeval van een niet-overheids (pre)pensioen, verleent de Nedrelandse belastingdienst vrijstelling van inkomstenbelasting en sociale lasten in Nederland, mits u aannemenlijk maakt dat u effektief totaal naar Frankrijk bent verhuisd.

In Frankrijk betaalt u van uw Nederlandse (pre)pensioen geen sociale lasten, maar alleen inkomstenbelasting.

Ziehier onze ervaringen, Frankrijk is voor Nederlanders met een klein Nederlands pensioen dus een fiscaal paradijs.

In principe wordt van uw pensioen in Nederland de Zorgverzekeringsbijdrage ingehouden. Daar zijn wel oplossingen voor, maar die verschillen van geval tot geval en uitleg daarover leent zich niet voor een forum.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2010-09-30 09:36:23

Het is te hopen, dat het nieuwe kabinet toegeeft aan de druk van uitpandige Nederlanders, zoals ze dat voorstelt m.b.t. rokers, en alle uitpandige nederlanders uit het ZVW systeem gooit. Zonder uitzonderingen dan wel. En dan moeten er geen klaagverhalen komen. Het enige probleem is natuurlijk dan wel de uitpandigen die geheel of gedeeltelijk Nederlands belastingplichtig zijn. Hen moet dan maar het recht worden ontnomen om deel te nemen aan de ZVW, terwijl ze gewoon binnenlands belastingplichtig blijven, want dat zal wel niet anders kunnen.

Om eerlijk te zijn ben ik een beetje een wreed mens, want ik verheug mij dan wel op het gehuil van de meerderheid van de uitpandige Nederlanders die daardoor buiten de boot vallen.

Maar ik ben er wel voor. Laten de uitpandigen hun eigen bonen maar doppen, anders moeten ze maar geen verhalen als die van Bruin steunen. Nee sterker nog,   anders moeten zij zich maar verzetten tegen dat geschrijf van bepaalde mensen wier naam ik niet wil noemen.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2010-09-30 10:26:09

Ik volg dit een beetje omdat ik me altijd al verbaas over die reizigers van goed geluk.

Heb ooit een documentaire gezien van Nederlanders die vol enthousiasme het land verlieten (“nooit meer Nederland, wat een cultuur zeg!”) naar beloofde landen als australie, canada en nieuw zeeland, en toen het werken was geschied wisten ze niet hoe snel ze terug moesten naar Nederland, een mevrouw zelfs

vertelde de dag dat ze vloog haar 65ste verjaardag was, terug naar pensioenrechten, comfortabele aanleunwoningen en bejaardentehuizen.

Vond dat altijd een beetje wreed, je vertrekt maar later als de taart opgediend wordt schuif je snel weer aan.

Snap wel een beetje hapies verhaal, behalve het laatste “ sterker nog, anders moeten zij zich maar verzetten tegen dat geschrijf van bepaalde mensen wier naam ik niet wil noemen”

 

Cees.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#8 Geplaatst: 2010-09-30 11:53:11

Verder geen commentaar

avatar#8154
henribik
Berichten: 37
Reacties: 172

#9 Geplaatst: 2010-09-30 18:51:42

Het is mij een raadsel waarop de tirade van HaPie is gebaseerd.

De meeste in Frankijk wonende Nederlanders hadden voor 2006 hun ziektekostenverzekering uitstekend georganiseerd en zijn door de Zorg Verzekerings Wet sterk benadeeld: hogere premie voor een lagere dekking.

Nederlandse zieketekosten verzekering maatschappijen hebben miljoenen aan reserveringen voor oudere deelnemers kunnen bijschrijven op hun balans doordat ze die oudere Nederlanders uit hun verzekering mochten gooien.

Deelname van de Nederlanders in Frankrijk en andere landen werd door minister Hogervorst doorgedrukt teneinde de kosten over een groter aantal mensen te verdelen, dus ten voordele van de Nederlanders in Nederland.

Maar als dit kabinet besluit om de Nederlanders in Frankrijk uit het ZVW systeem te gooien (hetgeen ik nergens terug lees)  zullen de meesten via de CMU een veel betere propositie krijgen.

Alleen is het jammer van die miljoenen die de verzekerings maatschappijen dankzij de invoering van de ZVW konden opstrijken.

Overigens heeft iedere Nederlander volgens Europees recht (maar niet de plicht, zoals Hogervorst valselijk beweerde) via het ziekenfonds in Nederland in andere Europese landen in het lokale ziekenfonds deel te nemen. Daar kan ook het neiuwe kabinet niets aan veranderen.

avatar#7843
herbert
Berichten: 8
Reacties: 37

#10 Geplaatst: 2010-09-30 22:26:02

henribik,

duidelijke uitleg.dank.

nu wachten op bericht van de belastingadviseurs.

ben nog woonachtig in brazilie en mijn pensioenafdracht is in nederland sinds mijn emigratie nooit in mindering gebracht op mijn nederlandse inkomen - declareer in brazilie.

maar het belastingverdrag ned-brazilie wijst belastingheffing pensioen toe aan nederland (38,8%).

de belastingdienst bewaart de gegevens max 5jr volgens heerlen, dus nu is wat en in welke vorm e.e.a. aangetoond moet worden.

als dat niet lukt is frankrijk een (goed) alternatierf.

wordt vervolgd.

vr gr

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#11 Geplaatst: 2010-10-01 11:15:45

Je noemt het een tirade, omdat de inhoud jou niet zint?

Mijn belangrijkste argumenten zijn:

= Ik ben het eens, dat de oude ziekenfondswet beter LEEK dan de nieuwere ZVW, maar dat was vooral omdat de kosten niet duidelijk boven tafel kwamen;

= De kosten van de gezondheidszorg moeten worden betaald uit de lopende middelen en dus niet worden doorgeschoven naar een volgende generatie, waardoor die volgende generatie de kosten gaan betalen voor de babyboomers (zoals in Frankrijk wordt gedaan);

= Je kunt Nederland niet het recht ontnemen om zijn eigen ziektekosten systeem naar eigen idee in te richten

= De kosten van de zorg zijn ongehoord gestegen. Een particuliere verzekering, zonder loyaliteitssubsidies en zonder veel berperkingen kost nu meer dan wat ik nu totaal kwijt ben aan ZVW premies (etc). Ik was van plan mij buiten de EU te vestigen, waar alles goedkoper is, maar mijn premie kwam rondde EUR 9000 p.p.  uit.

= Het is begrijpelijk, dat Nederland een verzekering wilde opzetten voor alle onderdanen, voor zover ze binnen de EU wonen. Daarin zijn ze zeker geslaagd.

= Ik ben ook voor vrijheid, d.w.z. dan niet-nederlandse belastingplichtigen, niet deel kunnen nemen aan ZVW. Maar dan vallen een heleboel mensen tussen het schip en de wal. Je kunt dan ook niet toestaan, dat mensen met een kwaal terugkeren en zonder wachttijd zich bij het Nederlandse systeem kunnen aansluiten. Zoals ik heb gedaan, ee Dickk, en Bruin en vele anderen.

= het lawaai om de ZVW is ontstaan omdat mensen van twee wallen wilden eten. en geen helder beeld hebben van de consequenties voor de groep als geheel.

= In ieder geval kun je zeggen, dat men in Nederland probeert een gezond systeem op te zetten in de geest van de tijd.

= Kies jij voor mijn voorstel, om buitenlandse belastingplichtigen uit te sluiten voor de ZVW?? Ga goed bij jezelf te rade en denk vooral aan de gehele groep.

Jongeren hebben geen probleem, want die werken in Frankrijk, maar het gaat alleen om de gepensioneerden.