Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Inaptitude de travail

Auteur Bericht

avatar#7582
PaulGJ
Berichten: 9
Reacties: 19

#0 Geplaatst: 2010-10-23 19:25:56

Onlangs ben ik na een herseninfarct door de bedrijfsarts ongeschikt verklaard voor alle verdere werkzaamheden.

Ben ik hierdoor automatisch gehandicapt verklaard of heeft mijn situatie een andere benaming?
Op dit moment krijg ik géén uitkering van welke instantie dan ook. Assedic heeft mijn aanvraag in behandeling en ook l'Assurance de retraite bekijkt, na aansporing van de Assedic, of ik enig recht op een uitkering heb.
Wie kan mij hier op antwoorden?

Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#1 Geplaatst: 2010-10-23 21:37:15

Paul,

Een inaptitude betekent dat je ongeschikt bent om je functie uit te voeren en blijkbaar zijn er in het bedrijf ook geen herplaatsingsmogelijkheden dus betekent dat, dat je uiterlijk na een maand na de laatste "visite médicale" zou moeten worden ontslagen. En dan recht op WW, dan wel pensioen, afhankelijk van de pensioenopbouw. Hier gaat het om verbreking van het arbeidsverband op basis van de Code du travail. In de regel heb je recht op een ontslagvergoeding die van ancienniteit en hoogte van salaris afhangt.

In principe heeft een inaptitude geen relatie met een evt. invaliditeit. Dat bepaalt de CPAM (Sécurité Sociale).

Er zijn grofweg 3 scenarios.

1. Je bent nog ziekgemeld (je hebt een geldig arrêt de travail). Dan zou je gewoon ziekengeld (indemnités journalières) moeten krijgen.

2. De Médecin-Conseil van de CPAM of de médecin traitant heeft een einde gemaakt aan de ziekteperiode of deze is niet verlengd. Er is geen invaliditeit (categorie 1 of 2) uitgesproken. Dan val je terug op WW of pensioen.

3. Er is een "Invalidité" categorie 1 of 2 uitgesproken. Dan heb je recht op een invaliditeitspensioen.

Geef aan in welk scenario je zit, dan kan ik wellicht nader adviseren.

Steven

avatar#7582
PaulGJ
Berichten: 9
Reacties: 19

#2 Geplaatst: 2010-10-23 22:57:42

Hallo Steven,

Hartelijk dank voor je antwoord.

Aangezien ik minder dan 200 uur/maand heb gewerkt kom ik niet in aanmerking voor een uitkering door de CPAM.

Of ik aanspraak kan maken op pensioen wordt op dit moment nog beoordeeld.

Inderdaad is mijn arbeidsverband verbroken op basis van de code du travail en heb een vergoeding ontvangen.

Ik zit in scenario 2 de médecin de travail heeft een einde gemaakt aan de ziekteperiode door een fiche medicale d'aptitude te schrijven (Art.D4624-47 du code du travail) 

In afwachting van je advies, bij voorbaat dank

Paul

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#3 Geplaatst: 2010-10-23 23:34:25

Paul, de bedrijfsarts kan geen einde hebben gemaakt aan de ziekteperiode. Dat kunnen en mogen ze niet.  Dat kan alleen de médecin traitant of de Médecin-Conseil van de CPAM.

Even technisch:

- tijdens een ziekteperiode is het arbeidscontract opgeschort en krijgt de zieke ziekengeld (indemnités journalières) totdat de ziekteperiode eindigt.

- de ziekteperiode eindigt als de ziekmelding afloopt (einde datum vermeld op arrêt de travail en niet verlengd) of de zieke "geconsolideerd" verklaard wordt: hij is beter of er is geen relevante verbetering of verslechtering te verwachten.

- op het moment dat er geen arrêt de travail meer is, is de opschorting van het arbeidscontract vervallen. Normaal gesproken moet je dan weer gaan werken. Je moet dan een "visite de reprise" ondergaan en de bedrijfsarts van de Arbbepaalt bepaalt of je weer kunt gaan werken. Indien niet in de oude functie, dan moet hiij aangeven welke de herplaatsingsmogelijkheden zijn.

- zijn er geen herplaatsingsmogelijkheden, dan word je ontslagen. De werkgever heeft een maand om dat te doen, anders moet hij de loondoorbetaling hervatten.

Bovenstaande staat helemaal los van een al of niet toegekende invaliditeit. Dit kan alleen de CPAM doen die geen enkele relatie met de Arbodienst heeft.

Je geeft aan dat je minder dan 200 uur per maand hebt gewerkt. Dat moet een vergissing zijn want dat is een fulltime job.

Vragen:

- Wat is het aantal personeelsleden van het bedrijf waar je werkt(e)

- Hoeveel uur werkte je per maand? CDD of CDI?

- Is de "inaptitude" in één "visite" uitgesproken ("procédure d'urgence") of in twee visites met minstens 2 weken tussenruimte?

- Is er op het "fiche d'aptitude" ook melding gemaakt van herplaatsingsmogelijkheden?

- Wanneer is de laatste "visite médicale" geweest en wanneer ben je ontslagen?

- Hoe is je ziekteverzuim geëindigd? Door simpel niet verlengen of door de Médecin-Conseil?

Ik kan je adviseren over "reguliere dienstverbanden" maar als het gaat om kleine contractjes of éénmansbedrijfjes wordt dat lastig.

Geen medische details s.v.p. via de site, die kun je me persoonlijk mailen.

Groeten,

Steven

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#4 Geplaatst: 2010-11-08 23:17:42

Paul en ik hebben de zaak verder privé afgehandeld.

Tip voor lezers die in een dergelijke situatie (dreigen te) geraken, wacht niet le lang met advies vragen. Het is een complexe materie.

Steven