Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

CVZ definitieve jaarafrekening

Auteur Bericht

avatar#5726
Pierro
Berichten: 7
Reacties: 45

#0 Geplaatst: 2010-11-03 08:53:38

Begin dit jaar mijn 2007 jaarafrekening ontvangen en daar direct bezwaar op gemaakt vanwege het feit dat men mij een vol jaar (12 maanden) premie berekend heeft, terwijl ik vanaf 1 July 2007 me permanent gevestigd heb in France.

Het CVZ heeft mijn bezwaar ongegrond verklaart en hun reactie vermeld dat ondanks dat ik per 1 July 2007 ingeschreven bent bij het CVZ en derhalve ook bij het CPAM vanaf diezelfde datum, ik voor de periode 1 July 2007 tot en met 31 December 2007, (dus maar 6 maanden) toch de volledige 12 maanden als nominale bijdrage zal moeten betalen.

Er rest mij alleen nu een bezwaar in te dienen bij de rechtbank te Amsterdam....

Voordat dit proces in werking wordt gezet hoor ik graag van de forumleden of iemand hier meer licht op kan laten schijnen.

Mij lijkt het zeer onlogisch om iemand die, komende vanuit Africa, zich mid 2007 inschrijft in France en vanaf diezelfde datum zijn pensioen uit Nederland ontvangt, voor het volledige jaar premie berekend wordt.

Hoor graag jullie bevindingen,

Peter

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#1 Geplaatst: 2010-11-03 10:34:23

Beste Peter,

Volgens mij heb je 100% gelijk en heeft het CvZ je bezwaar niet begrepen. Bezwaar maken is volgens mij de enige juiste optie.

Succes,

Rob van Schijndel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2010-11-03 12:07:09

Inderdaad Peter,

Onmiddelijk beroep instellen tegen de negatieve beslissing op bezwaar van CVZ.

Want zo heet dat.

Kan gewoon op een stuk papier. Als het goed is, is er bij de beslissing de nodige informatie verstrekt door CVZ hoe te handelen richting beroep/rechtbank.

Overigens, de nationale Ombusman is zeer geinteresseerd in alles wat er niet goed gaat bij CVZ met de buitenslands verblijvenden met een Nederlandse uitkering e.d.

Even naar zijn site en je kan heel eenvoudig informatie aldaar achterlaten. Hoeft niet eens een formele klacht te zijn.

Succes


avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2010-11-13 04:32:56

De verdragsbijdrage dient krachtens art. 6.3.1. RZv naar tijdsgelang te worden berekend indien men slechts een deel van het jaar verdragsgerechtigd is. Dat volgt uit de opdracht het wereldinkomen box 1 als ware men binnenlands verzekerd ( voor de AWBZ) en het groondslaginkomen ZVW te hanteren. Niet valt in te zien dat dit voor de nominale premiecompoenent anders zou zijn. Voor gezinsleden wordt zelfs rechtstreeks in RZv 6.3 een maandelijkse berekening van die (pseudo)nominale premie voorgeschreven (een berekening gebaseerd op het aantal dagen - niet het aantal maanden - dat men verdragsgerechtigd was is voor de hoofdverdragserechtigde m.i.  zeer wel verdedigbaar, maar omdat u over 1 juli spreekt als inschrijving maakt dat voor u weinig uit).

In beroep gaan is inderdaad verstandig. mede vanwege de precedentwerking. Het oprekken van de (pseudo) nominale premie ZVW tot die voor een vol jaar moet langs rechterlijke weg bestreden worden nu CvZ dit onhoudbare standpunt heeft ingenomen.

Overigens heb ik over de berekening van het ZVWgrondslaginkomen en het AWBZgrondslaginkomen voor de verdragsbijdrage naar tijdsgelang diverse keren op http://uitpandigen.nl geschreven. Daar kunnen haken aan en ogen aanzitten (meerdere berekeningswijzen zijn mogelijk) indien men niet het gehele jaar een regelmatig inkomen had uit dezelfde bronnen   

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#4 Geplaatst: 2010-11-14 07:06:42

Ter aanvulling:

Dit schrijft CvZ zelf over het maandelijkse karakter van de "vaste ZVW-bijdrage" op www.cvz.nl:

"Bent u Nederlands gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd, dan wordt de totale vaste bijdrage maandelijks ingehouden op uw wettelijk pensioen of wettelijke uitkering. Dus ook voor uw meeverzekerde gezinsleden. Ontvangt u maar één wettelijk pensioen of wettelijke uitkering, dan kan het bedrag nooit hoger zijn dan dat pensioen of die uitkering."

 

Er is dus reden om aan te nemen dat de vraag of men verdragserechtigd is per maand dient te worden bekeken, zeker ook indien men middern in eht jaar pas verdragserechtigde wordt na immigratie. Voor gezinsleden is dat zelfs expliciet , met een afrondingsmethodiek, vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering.

 

Voor de inkomensafhankelijke componenten van de bijdrage stata iets dergelijks niet op de website van cvz. Maar op grond van de RZv in combinatie met de Wet Financiering Sociale verzekeringen, de AWBZ en het Uitvoeringsbesluit Sociale Verzekleringen moet ook hier uitgegaan worden van tijdsgelang in hhet jaar dat men gedeeltelijk verdragsgerechtigd is. 

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2010-11-14 08:39:24

Ter meerdere aanvulling:

Het inkomen in box 3 (voordeel uit sparen en beleggen) kan een rol spelen bij de bepaling van het wereldinkomen box 1. Bij gedeeltelijke verdragsgerechtigdheid gelden ook regels ter bepaling van dat inkomen naar tijdsgelang. Recent heb ik een posting geplaatst op http://uitpandigen ivm voorgenomen wetswijziging.De discussie is thans gaande in de 2de Kamer, terzake.