Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Keuzerecht

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2010-12-16 11:02:30

Elders in een Frankrijkdiscussie is de vraag opgeworpen of gepensioneerde Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen, inkomstenbelasting in Nederland kunnen blijven betalen (handig om evetuele hypotheekrente op je Franse hoofdbewoning af te trekken). Oud-ambtenaren moeten in de regel belasting blijven betalen in Nederland, dus over die groep bestaat geen misverstand. De meningen lopen uiteen over dat zogenaamde keuzerecht, waarover de Belastingdienst rept.

Het zou nuttig zijn om aan de hand van concrete voorbeelden wat eenduidigheid (excusez le mot) in deze vraagstelling te krijgen.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2010-12-16 15:53:02

Wat aftrekposten betreft bij gebruikmaking voor keuze binnenlandse belastingplicht, zie alhier:

http://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/voorlopige_aanslag2011/voorlopige_aanslag2011-10.html

Je kunt echter als buitenlands belastingpplichtige niet kiezen of je in Nederland of Frankrijk belasting wenst te betalen. Dat ligt per inkomensonderdeel vast in het belastingverdrag. Woon je permanent in Frankrijk dan zul je voor gebruik aftrekposten toch op grond van het verdrag (of je fiscale partner althans) enig in Nederland belastbaar inkomen moeten hebben wil je van hypotheekrenteaftrek baat kunnen hebben.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#2 Geplaatst: 2010-12-17 10:08:04

Piet heeft een ABP uitkering van € 15.000 per jaar, een AOW uitkering van € 9.000 per jaar. Hij woont in Frankrijk. Hij betaalt € 6.000 hypotheekrente.

Op basis van het verdrag is het ABP pensioen in Nederland belast.

Op basis van het verdrag is de AOW in Nederland belast.

In Frankrijk dient, ongeacht welke keuze (ik herhaal; ongeacht welke keuze), het gehele wereldinkomen opgegeven te worden = 15.000 + 9.000 = € 24.000. Daarbij dient aangegeven te worden dat over de € 15.000 geen Franse belasting is verschuldigd, omdat er al in Nederland belasting is verschuldigd. Het dient dus wel opgegeven te worden, omdat de Franse belastingdienst het totale inkomen gebruikt voor het bepalen van de hoogte van het belastingtarief.

In Nederland wordt Piet gezien als een buitenlands belastingplichtige; woonachtig in het buitenland en een inkomen uit Nederland (de aow en abp). In Nederland is er dus op basis van het vedrag alleen belasting verschuldigd over het ABP. Is slechts 2,3% over 15.000, dus dat valt heel erg mee (tarief is zo laag, omdat er geen premies volksverzekeringen zijn verschuldigd).

De buitenlands belastingplichtige heeft de mogelijkheid om te opteren voor de binnenlandse belastingplicht. Is voor veel mensen verwarrend. Door het uitoefenen van deze keuze wordt de Nederlandse belasting berekend alsof je in Nederland woonachtig bent (dus alle inkomsten zijn dan in beginsel in Nederland belast en er kan rekening worden gehouden met de diverse aftrekposten), met op het einde nog wel een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting ivm buitenlandse woonplaats conform verdrag. Deze keuze heeft dus geen enkel gevolg in Frankrijk, het is slechts een Nederlands trucje voor het berekenen van de verschuldigde belasting.

Heel soms is dat voordelig. Hoofdregel: het is slechts voordelig als de aftrekposten hoger zijn dan de inkomsten die op basis van het verdrag niet in Nederland zijn belast.

Als Piet opteert voor de binnenlandse belastingplicht, ontstaat er de volgende situatie:

Inkomen Piet 24.000 - 6.000 hypotheekrente = € 18.000 belastbaar inkomen. Hier wordt de verschuldigde belasting over berekend. Uiteindelijk nog wel een vrijstelling voor (3000/18.000) x berekende belasting, omdat Nederland hooguit over 15.000 mag heffen op basis van het verdrag. Per saldo geen verschil, maar als het inkomen hoger is, kan er flink nadeel ontstaan door het progressieve tarief.

Als het bedrag van de hypotheekrente dus hoger is dan de inkomsten die in het verdrag aan Frankrijk zijn toegewezen, kan het zinvol zijn.

Bijvoorbeeld in de situatie dat Piet nog geen 65 is en nog geen AOW krijgt.

Als buitenlands belastingplichtige betaalt hij in Nederland belasting over 15.000.

Na de keuze voor binnenlands belastingplichtige betaalt hij slecht belasting over 9.000 (=15.000 - 6.000). Maar ook dan is het niet altijd verstandig.

Het voorgaande is snel opgeschreven en er zitten soms wat haken en ogen aan. Het bovenstaand kan hopelijk wel de gewenste duidelijkheid verschaffen. Zo niet, dan graag even contact via de email.

Met vriendelijke groet,

Rob van Schijndel  

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#3 Geplaatst: 2010-12-17 11:16:40

Heldere uitleg Rob, bedankt. Toch nog een vraagje, stel dat je inderdaad volledig binnenlands belastingplichtig wordt, wonend in het buitenland. Worden dan alle soorten belasting door NL beschouwd alsof je in NL woont. De vermogensbelasting kan dan een grote factor zijn. De vrijstellingen die FR hanteert zijn zeer veel hoger dan in NL, en de heffingspercentages daarna verschillen ook. Dus mensen met een flink gebouw in LDF en spaargeld zouden dit ook moeten meenemen. Overigens zie ik ook wel dat de keuze geen echte keuze is en het recht ook geen recht is. Je opteert en de NL belastingdienst accepteert het of niet. Overigens kun je het keuzerecht ook telkens in het voorjaar aanvragen over het afgelopen boekjaar, dus per jaar kijken wat voordeliger was. Dit

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#4 Geplaatst: 2010-12-17 12:07:56

Hallo Dit,

Als je in het buitenland woont, kun je niet volledig binnenlands belastingplichtig worden. Je blijft buitenlands belastingplichtig, maar voor de berekening van de verschuldigde belasting doen ze in eerste instantie net alsof je in Nederland woont.

Als buitenlands belastingplichtige hoef je bijvoorbeeld alleen Nederlands onroerend goed in box 3 op te geven.

Als je opteert voor binnenlandse belastingplicht moet je ook de banktegoeden vermelden, waar ook ter wereld aangehouden.

Uiteindelijk worden er over die tegoeden geen belasting geheven, omdat het nu eenmaal niet mag op grond van het verdrag. Door het opteren voor de binnenlandse belastingplicht heb je bijvoorbeeld ook recht op het heffingsvrij vermogen van circa 20.000 per persoon. Dat kan wel belasting schelen als je Nederlands onroerend goed hebt.

Overigens is het keuzerecht 100% een recht. Je kunt het per jaar bekijken, maar de belastingdienst is niet gek. Als je in jaar 1 opteert (omdat het voordelig is), en in jaar 2 niet, terwijl je nog wel inkomsten uit Nederland hebt (omdat het nadelig is, bijvoorbeeld omdat Piet dan wel AOW ontvangt), dan corrigeert de Belastingdienst het genoten voordeel. Inhaalregeling/terugploegregeling, maar dan wordt het pas echt ingewikkeld, en beter niet te bespreken op een forum.

Groet, Rob

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#5 Geplaatst: 2010-12-17 12:14:55

Interessante discussie, met dank aan Rob voor de uitleg, maar de vraag van Dit blijft staan.

Nederland heft vermogensbelasting (al noemen we het eufemistisch 'Box 3')  met een flat fee van 1,2% over het vermogen, boven de drempel van €40.000 voor een gezin van 2.

Frankrijk heft vermogensbelasting met een progressieve schaal over het vermogen boven een drempel van €790,000 voor een gezin van 2.

Ik heb eens uitgerekend dat tot een vermogen van ongeveer 1,5 miljoen, je beter in Frankrijk kunt zijn, dan in Nederland.

Voor iedereen met een vermogen van meer dan €40.000 zou dit toch ook in de overweging moeten worden meegenomen, indien je de keuze maakt om vrijwillig binnenlands belastingplichtig te zijn!

Wim

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#6 Geplaatst: 2010-12-17 14:34:24

Allemaal leuk die complimenten van mijn uitleg, maar blijkbaar doe ik iets fout.

Nogmaals een poging, nu wat meer toegespitst op box 3.

Jantje heeft geen inkomsten. Woont in Frankrijk, heeft een vakantiewoning in Nederland van 200.000 en ook nog spaartegoeden van 1.000.000.

Jantje woont dus in Frankrijk, dus moet hij daar aangifte doen over zijn gehele wereldinkomen. Hij moet de rente inkomsten opgeven en de eventuele huuropbrengsten uit Nederland (bij eventuele verhuur door Jantje). De huuropbrengsten zijn niet in Frankrijk belast, maar moeten worden opgegeven voor de bepaling van de hoogte van het Franse belastingtarief. Op basis van het belastingverdrag zijn inkomsten uit onroerend goed belast in het land waar het onroerend goed is gelegen.

In Nederland is Jantje buitenlands belastingplichtig. Hij woont immers in het buitenland en heeft onroerend goed in Nederland. Hij betaalt hierover 1,2% belasting in Nederland, ongeacht het rendement / gebruik van de woning. De waarde in het economisch verkeer geldt daarbij. Is er sprake van een hypotheek (die aangegaan is voor de aankoop van het Nederlandse pand), dan is er belasting verschuldigd over het verschil tussen de waarde en de hypotheek.

Als Jantje opteert voor de binnenlandse belastingplicht, gebeurt er het volgende:

- er verandert helemaal niets in Frankrijk. Daar nog gewoon belasting verschuldigd over rente inkomsten en de eventuele huurinkomsten moeten ook opgegeven worden. Tevens moet er aangifte vermogensbelasting worden gedaan.

- in Nederland wordt de grondslag voor de heffing van box 3 vermogen als volgt: (200.000 + 1.000.000 =) 1.200.000 - heffingsvrij vermogen van 40.000 = 1.160.000. Dit is dan in beginsel belast tegen 1,2%. Maar dat mag niet, want Nederland mag niet daadwerkelijk heffen over de 1.000.000. Daarom moet er op die berekende belasting een vrijstelling worden toegepast van 1.000.000 / 1.200.000.  Er speelt ook nog het voordeel van een heffingskorting, maar ook dat maakt het weer te moeilijk.

Graag nu iemand met de reactie: Rob, bedankt, het is helemaal helder, geen enkele vraag meer.

Met vriendelijke groet,

Rob van Schijndel

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#7 Geplaatst: 2010-12-17 22:42:49

Helder Rob

Maar nu het volgende geval (uit de praktijk)

Jantje heeft aan onroerend goed in Nederland:

A met waarde 420000 Euro en hypotheek daarop van 480000 Euro

B met waarde 100000 Euro zonder hypotheek.

Wat wordt zijn in Nederland te belasten box 3 vermogen?

1. (420000 - 480000)+100000 - 40000 (Hvrij vermogen, hij kiest voor binn. belplicht)= nihil,

of 2.  wordt de waarde van woning A op nihil gesteld omdat de hypotheek hoger is dan de economische waarde en volgt dan dus 0+100000-40000= 60000 Euro?  

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#8 Geplaatst: 2010-12-18 18:36:08

Prima Rob, bedankt. Duidelijk. Met zoiets als 1.000.000 aan vermogen buiten NL hoeft men dus niet bang te zijn als binnenlands belastingplichtige, want NL mag daar de 1,2 procent niet over heffen(minus vrije voet). Dit antwoord is tegengesteld aan dat van WvT, maar ik ben geneigd Rob te geloven, als het zo in het verdrag staat. Dit 

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#9 Geplaatst: 2010-12-20 10:07:34

Reactie op VoogdJ: Oplossing 1 is correct. Het is dan wel noodzakelijk dat de hypotheek van 480.000 ook daadwerkelijk gebruikt is om de woning aan te kopen. Als de betreffende persoon bijvoorbeeld een hypotheek op huis 2 neemt van 50.000, omdat hij die mooie auto wil kopen, is die hypotheek niet in aftrek te brengen.

Reactie op Dit: In je laatste reactie schrijf je: hoeft men dus niet bang te zijn als binnenlands belastingplichtige. Je bedoelt vermoedelijk: buitenlands belastingplichtige die gebruik maakt van het keuzerecht om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Belangrijk verschil, wat mogelijk de oorzaak is van verschillende antwoorden.

Groet, Rob van Schijndel

avatar#7435
wieger
Berichten: 2
Reacties: 11

#10 Geplaatst: 2010-12-22 13:55:22

beste Rob van Schijndel,

In antwoord op het verzoek van Ron op 17-12-10/14.34.24:

Rob, bedankt, het is helemaal helder, geen enkele vraag meer.

en aan anderen die zoekende zijn naar het juiste antwoord: je kan ook gewoon client worden van Rob, bevalt mij in elk geval prima!

wim

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#11 Geplaatst: 2010-12-23 12:30:25

Bedankt Rob, en sorry voor de spraakverwarring. Ik ging ervan uit dat binnenlands of buitenlands belastingplichtige de begrippen zijn, al helemaal werkend vanuit de situatie dat we in FR wonen en met ons oorsprongland, NL, een bepaalde band hebben, die zich fiscaal vertaalt in de langskomende begrippen. Binnelands belastingplichtigen zijn uiteraard de nederlanders of anderen die in NL wonen. Maar die laatste groep beweegt zich niet op een frankrijkforum mag ik aannemen. Voorts weten we nu gelukkig hoe het allemaal zit. Mogelijk via het keuzelijstje op de homepage op te zoeken infoblok plaatsen? Dit

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#12 Geplaatst: 2010-12-24 16:03:15

Reactie op Rob 20.12.2010

Dank daarvoor. Ik kwam geleidelijk aan ook tot de conclusie dat het oplossing 1 moest zijn.

Het blijft overigens enigszins merkwaardig dat voor de binnenlands belastingplichtige met onroerend goed in Frankrijk niet de spiegelbeeldredenering geldt. Ik begreep dat de Hoge Raad in 2007 heeft uitgesproken dat de hypotheekschuld dan niet van het door Nederland van heffing vrijgestelde deel onroerend goed hoeft te worden afgetrokken. Ik kon de uitspraak echter niet vinden. Wel het advies van PG Overgauw (42617)

avatar#4835
felix
Berichten: 9
Reacties: 111

#13 Geplaatst: 2010-12-26 03:24:16

- in Nederland wordt de grondslag voor de heffing van box 3 vermogen als volgt: (200.000 + 1.000.000 =) 1.200.000 - heffingsvrij vermogen van 40.000 = 1.160.000. Dit is dan in beginsel belast tegen 1,2%. Maar dat mag niet, want Nederland mag niet daadwerkelijk heffen over de 1.000.000. Daarom moet er op die berekende belasting een vrijstelling worden toegepast van 1.000.000 / 1.200.000.  Er speelt ook nog het voordeel van een heffingskorting, maar ook dat maakt het weer te moeilijk.

 

Als die 1.000.000 op een spaarrekening staat, maakt het dan ook nog wat uit, of dit in NL of buiten NL wordt aangehouden?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#14 Geplaatst: 2010-12-26 14:03:28

Tot voor enige jaren geleden konden eigenaren van een tweede huis de volledige waarde van dat Franse huis in mindering brengen on box 3, maar de Hoge Raad heeft hiervoor een stokje gestoken. Al sinds 1973 is vastgelegd (belastingverdrag Nederland en Frankrijk) dat Frankrijk mag heffen over het onroerend goed in Frankrijk. Het gaat dan om de vermogensbelasting die verschuldigd is bij een bezit van meer dan € 790.000 (2010). Maar ook Nederland mag heffen en ter voorkoming van dubbele belasting, kan de tweedehuizenbezitter de waarde van het Franse onderkomen in Nederland aftrekken. Deze aftrek is door de uitspraak van de Hoge Raad echter beperkt tot de waarde minus de hypotheek. Er kan dus minder worden afgetrokken, zodat de rendementsheffing (box 3) hoger uitvalt.

Aldus de mij tot dusver bekende informatie.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#15 Geplaatst: 2010-12-27 08:54:13

Wim,

Mogelijk heb je gelijk. Ik kon echter de uitspraak van de Hoge Raad niet vinden. Uity de Conclusie van de PG die ik hierna in essentie weergeef blijkt dat die aftrek van hypotheekschuld juist niet aan de orde is. Bovendien stata daarbij dat de uitspraak niet gepubliceerd zal worden. Mogelijk weet Rob die uityspraak toch te vinden?

"LJN: AV5024, Hoge Raad , 42416

Datum uitspraak:

05-01-2007

Datum publicatie:

05-01-2007

Rechtsgebied:

Belasting

Soort procedure:

Cassatie

Inhoudsindicatie:

CONCLUSIE PG, Inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2002.

Uitspraak

Uitspraak wordt niet gepubliceerd.

Conclusie

42.416
Mr. Overgaauw
28 februari 2006
Derde Kamer A
Inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2002

Conclusie inzake

" De rendementsgrondslag is de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. De Wet IB 2001 legt voor binnenlandse belastingplichtigen geen relatie tussen bezittingen en schulden (zie par. 6.9).

Het verdrag Nederland - Frankrijk bevat evenmin een bepaling waarop kan worden gebaseerd dat bij de berekening van de aftrek elders belast ter zake van inkomsten uit in Frankrijk gelegen onroerende zaken rekening moet worden gehouden met de daarop betrekking hebbende financieringsschuld. Nu noch de nationale wet, noch het verdrag Nederland - Frankrijk direct in de vorm van een protocolbepaling of indirect door verwijzing naar de Nederlandse bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting een relatie legt tussen bezittingen en daarmee samenhangende schulden (zie par. 6.19), slaagt het middel."

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#16 Geplaatst: 2010-12-27 09:11:55

Tja, je hebt gelijk Wim,

HR arrest  toch gevonden. PG en Hoge Raad waren het niet eens. Zie als volgt:

LJN: AV5017, Hoge Raad , 42211

Print uitspraak

Datum uitspraak:

01-12-2006

Datum publicatie:

01-12-2006

Rechtsgebied:

Belasting

Soort procedure:

Cassatie

Inhoudsindicatie:

- Belastingverdrag Nederland – Frankrijk, - box 3, - bij voorkomingsbreuk rekening houden met financieringsschuld.

Uitspraak

Nr. 42.211
1 december 2006
EC

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 april 2005, nr. P04/01752, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

" 3.3.5. Op grond van het in 3.3.2 tot en met 3.3.4 overwogene moet ervan worden uitgegaan dat ook na invoering van de Wet als bestanddeel van het inkomen dat ingevolge artikel 6 van het Verdrag aan Frankrijk ter heffing is toegewezen, moet worden verstaan het - op forfaitaire wijze bepaalde - inkomen uit de desbetreffende onroerende zaken verminderd met de - eveneens op forfaitaire wijze bepaalde - rente op de schulden die op die onroerende zaken betrekking hebben. Mitsdien faalt het tweede middel ook voor het overige."

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#17 Geplaatst: 2011-03-28 16:14:24

Met mijn reactie wil ik voortborduren op de uitleg van Rob van Schijndel per 17-12-2010 waarin aan bod komt of het nuttig is te kiezen voor de "Behandeling als Binnenlands belastingplichtige"

Omdat ik er via de Belastingdienst niet uitkwam heb ik er zelf een analyse van gemaakt en mijn conclusies wil ik hier graag toevoegen aan uw aller betoog.

In het geval dat iemand géén aftrekposten heeft dan ligt het helder, het is altijd nadelig te kiezen voor "Behandeling als binnenlands belastingplichtige"!

De motivatie is simpel: Het Buitenlandse Inkomen wordt in de hoogste schijf belast terwijl de vermindering gebaseerd is op het GEMIDDELDE percentage belasting over het Belastbaar Inkomen.

Uitsluitend in de 1-ste schijf, met 2,3% belasting, zal het gemiddelde gelijk zijn aan die 2,3%! Er is dan nauwelijks nadeel. Maar als we vervolgens in de 2-de schijf belanden dan wordt daar tegen 10,8% belast en gemiddeld over beide schijven komen we op 6,07%.

Dus de verschuldigde belasting over de eerste twee schijven bedraagt 6,07% van 32738 euro! Over de eerste drie schijven is het gemiddelde 20,36% van 54367 = 11071 euro en bij een Belastbaar Inkomen van 50.000 euro is het 18,47% etc.

Het gemiddelde belastingpercentage raakt achterop bij het belastingpercentage volgens het schijventarief.

Bij een Belastbaar Inkomen van 50.000 euro waarvan 5000 euro Buitenlands Inkomen is, betalen we over het buitenlands Inkomen 42% van 5000 = 2100 euro.

We krijgen een vermindering (18,47% - 0,274%) = 18,2% van 5000 euro.

(Die 0,274% is het effect van de heffingskorting op het premiedeel).

Geheven wordt 2100 euro en de vermindering is 910 euro een nadeel van 1190 euro! En zo gaat het over het gehele inkomens bereik het is altijd nadelig als er géén aftrekposten zijn.

De oplossing om dit nadeel weg te werken zijn dan de aftrekposten waarvan de belangrijkste zijn: De Eigen Woning en Persoonsgebonden Aftrek zoals voor studerende kinderen, ziektekosten etc

Grondslag om de Belasting vermindering te berekenen is nu niet langer het Belastbaar inkomen maar het lagere Inkomen Werk & Woning.

Voortbordurend op het voorbeeld waarbij het Belastbaar Inkomen 50.000 euro is

Nu met Aftrek Eigen Woning van 1500 euro wordt het Inkomen Werk & Woning dan 50.000 - 1500 = 48.500 euro waarover gemiddeld 17,74% belasting geheven wordt.

Daarop wordt de Vermindering gebaseerd nadat ook nog het negatieve effect van Heffingskorting Premiedeel en de Persoonsgebonden aftrek van 1585 euro is meegenomen. Er blijft een vermindering over van 16,08% van 5000 euro buitenlands Inkomen.

Dus door die aftrekposten krijgen we ook direct een kleinere "Vermindering in verband met buitenlands Inkomen"

We betalen 42% belasting (2100 euro) en een Vermindering van 16,08% van 5000 euro Buitenlands Inkomen (804 euro).

Dat is nadelig maar er volgt nog een belasting voordeel uit de aftrekposten: 42% van (1500 + 1585) euro = 1296 euro en per saldo spelen we precies Quitte! (Dankzij de keuze van die 1585 euro persoonsgebonden aftrek)

Om voordeel te hebben moet er, in dit voorbeeld, meer dan (1500+1585) =3085 euro aan aftrekposten opgevoerd kunnen worden.

En het geluk is van korte duur als we volgend jaar ons realiseren dat we een groter Buitenlands Inkomen zullen genieten, bv AOW = 12000 euro ipv de 5000 euro uit het voorbeeld! Of kinderen stoppen met studeren en de daarmee verband houdende aftrek vervalt.

De Belastingdienst zal in dat geval het in voorgaande jaren genoten voordeel "Terugploegen"!

En het genoten voordeel gaat alsnog belast worden tegen het toptarief en dat was in het voorbeeld 42%. Gebeurt dat over meerdere jaren dan loopt men het risico dat we zelfs in een hogere schijf worden afgerekend.

MAAR slechts het gedeelte Eigen Woning want de Persoonsgebondenaftrek wordt daarbij ongemoeid gelaten.

Daar ligt dan nog een kans.

Indien we door de keuze voor "Behandeling als Binnenlands belastingplichtige" bijvoorbeeld 3585 euro Persoonsgebonden aftrek hadden (ipv 1585) dan was er een duidelijk voordeel uit aftrekposten en Vermindering samen! Het volgend jaar zal dan 1500 euro teruggeploegd worden met als nadeel 42% van 1500= 630 euro. De 3585 euro persoonsgebondenaftrek wordt ongemoeid gelaten en het voordeel daarvan weegt op tegen het nadeel dat er 1500 wordt teruggeploegd.

Tenslotte, we hebben het gehad over een relatief klein Buitenlands Inkomen van 5000 euro. Stel dat het 15000 wordt!

Om een lang verhaal kort te maken, dat is rampzalig.

Dus met een Belastbaar Inkomen van 50.000 euro, met 1500 euro Aftrek Eigen Woning is dan een Persoonsgebonden aftrek nodig van 12693 euro en die heb je niet zomaar!

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#18 Geplaatst: 2011-03-30 06:39:05

Dit voorbeeld is wel illustratief, maar niet alle voordelen zijn erin betrokken. Een beknopt, maar vrij goed overzicht van voor -en nadelen van de keuze is te vinden op www.belastingdienst.nl.  Bij de voordelen kan vaak van belang zijn de toekenning van de (bijzondere) verhogingen van de heffingskortingen voor de niet- of weiningverdienende partner (zie aparte site hierna genoemd) . Ook dat overzicht is echter niet compleet. Zo wordt het voordeel dat je slechts bij keuze gebruik kunt maken van de middelingsregeling niet genoemd.

zie :


Over voordelen, deze twee pagina's


over de betekenis voor de fiscale partner:


over nadelen,

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#19 Geplaatst: 2011-03-30 10:34:42

Mee eens!

Naast Eigen Woning heb ik Persoonsgebonden Aftrek genoemd als verzamelbak van aftrekposten. Mogelijke andere fiscale voordelen die het gevolg zijn van de keuze "Behandeling als binnenlands belastingplichtige" kunnen als men ze heeft uiteraard bijdragen aan het eerder bereiken van een Win-situatie voor de Belastingplichtige.

Gelet op het commentaar wil ik toevoegen dat ik een situatie in gedachte heb gehad waarbij de Belastingplichtige met vervroegd/volledig pensioen is en permanent in Frankrijk woont. Veel aftrekposten zijn voor die groep niet meer van toepassing danwel niet interessant omdat men al snel niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Wat oud-ambtenaren betreft daarvoor is de situatie snel duidelijk indien ze uitsluitend ABP Ambtenarenpensioen genieten.

Maar tegenwoordig heb je daar vele gradaties in omdat sinds ongeveer 1988 het mogelijk is om pensioenreserve over te dragen van de ene naar de andere pensioenverzekeraar.

Op die manier onstaat er pensioen waarbij weliswaar het ABP de pensioen uitkerende instantie geworden kan zijn maar dat op basis van een "Mengpensioen" .

Zo kan iemand 20 jaar Ambtenaar geweest zijn en 20 jaar pensioenreserve uit andere betrekkingen via overdracht bij het ABP hebben ondergebracht.

Gesteld dat inclusief AOW de gepensioneerde 70% van het laatst genoten salaris heeft opgebouwd en dat dat bijvoorbeeld 50.000 euro is.

AOW is globaal 12000 euro, dus Aanvullend Pensioen is dan 38000 euro waarvan 19000 euro is opgebouwd tijdens het Ambtenaren leven.

Dan is 19000 belastbaar in Nederland, (tegen belasting van 2,3% in de eerste schijf), en 31000 belastbaar in Frankrijk.

Kortom door keuze "Behandeling als Binnenlands belastingplichtige" ga je het niet redden om er voordeel uit te halen! TENZIJ je over wel erg veel aftrekposten weet te beschikken.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#20 Geplaatst: 2011-03-30 21:07:37

Het is betrekkelijk eenvoudig te toetsen of de keuze voor binnenlandse belastingplicht tot voordelen leidt. Vul het C-biljet (voor een jaar waarin aangifte gedaan moet worden) twee keren in: 1 keer met keuze en 1 keer zonder keuze, en bekijk dan de verschillen. Hetzelfde geldt voor de eventuele partner. De grootste moeilijkheid zit dan nog in het inschatten van de kans dat ooit de terugploegregeling zal worden toegepast indien men niet langer zou kiezen voor binnenlandse belastingplicht. 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#21 Geplaatst: 2011-03-31 19:40:30

Met mijn bijdrage heb ik beoogd inzicht te bieden in de systematiek bij "Behandeling als Binnenlandsbelastingplichtige". Inzicht waardoor men begrijpt hoe het werkt en globaal snel doorziet of het al dan niet gunstig zal zijn.

Uitgangspunt is dat indien men geen aftrekposten heeft het altijd ongunstig is en dat het nadeliger is naarmate het Wereldinkomen hoger is.

Met aftrelposten kan met dat nadeel vervolgens wegwerken. Maar een hogere aftrekpost leidt ook tot een LAGERE Vermindering.

Indien met dezelfde aftrekposten het Buitenlands Belastbaar Inkomen hoger wordt bij een constant Wereldinkomen dan is ook dit meteen nadelig.

Stel in de 42% schijf stijgt het Buitenlands Inkomen van 5000 euro naar 15.000 euro dan is dat 10.000 euro meer en die worden tegen 42% belast!

De vermindering is echter globaal 17% (gemiddelde belastingpercentage over een inkomen rond 45.000 euro).

Per saldo verliezen we door onze keuze 25% van 10.000 euro is globaal dus 2500 euro!

Wil men het op de euro nauwkeurig en vooral bij een inkomen lager dan 18.000 euro, dus in de eerste schijf met 2,3% belasting, dan kan men het uiteraard precies narekenen.

Het beste kan dat met het programma voor buitenlands belastingplichtigen dat we kunnen downloaden.

Echter in dat programma zit, naar mijn mening, een fout.

Om de "Vermindering in verband met buitenlands Inkomen" te berekenen wordt gewerkt met het "Buitenlands Inkomen uit WERK & WONING". Dat betekent dat als de Eigen Woning Aftrek gelijk is aan het Buitenlands Inkomen je direct als vermindering NIHIL vind. Je speelt dan altijd quitte en hebt dus niets aan je aftrekpost.

In mijn voorlopige Aanslag 2009 blijkt dat men met het Totale Buitenlands Inkomen gewerkt heeft, want in het buitenland is er geen Inkomen WERK & WONING.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#22 Geplaatst: 2011-05-13 09:59:52

Vandaag de nieuwsbrief van FiscaNet onder ogen gekregen:

 Rechtbank Breda IB / een inwoner van België die zijn inkomen nagenoeg geheel in Nederland verdient, heeft ook recht op aftrek van de negatieve opbrengst van zijn Belgische eigen woning als hij niet voor binnenlandse belastingplicht kiest
Een inwoner van België, met aldaar een eigen woning, vervult in Nederland een dienstbetrekking en verdient meer dan 90% van zijn inkomen (waartoe de Rechtbank ook het box 3-inkomen rekent) in Nederland. Hij heeft niet voor binnenlandse belastingplicht gekozen. Kort gezegd, komt de uitspraak van de Rechtbank hier op neer, dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU voortvloeit dat ook als deze inwoner van de Unie niet voor binnenlandse belastingplicht kiest, hij de negatieve opbrengst van zijn Belgische eigen woning van zijn buitenlands inkomen mag aftrekken. (10/2769) (18-04-2011) (Belastingtijdvak: 2004, binnenlandse belastingplicht.)

Met 'negatieve opbrengst' wordt hier bedoeld de rente op een hypotheeklening.

Wie het nu nog weet, mag het zeggen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#23 Geplaatst: 2011-05-13 11:13:49

Inderdaad Wim, wie het nu nog weet.....

Wat een interessante jurisprudentie.....zal wel beroep en cassatie van de Inspecteur worden denk ik.

En.......zou dit komen omdat iemand heel dicht bij NL woont? En waar zou dan de grens van "dichtbij" liggen?   Voor of na Brussel, na Lille, voorbij Parijs, achter Lyon, tot aan de Pyreneën? Op een dagreis van NL? Dat is bijna de hele wereld, als je vliegen meerekent. Heel interessant...............

En wat is inkomen uit NL? Iemands hele pensioen is meer dan nagenoeg alle inkomen. Het is 100%. dus.....ook dat deel van de uitspraak is heel veelbelovend....of......toch.....

Wie het weet....... inderdaad.

We wachten af.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#24 Geplaatst: 2011-05-13 12:44:25

Het is inderdaad een belangrijke uitspraak. In dit kader met name voor pré gepensioneerden ambtenaren (ABP) waarvan het inkomen grotendeels in Nederland is belast (en in het buitenland wonen, het liefst met een hypotheek).

Zij lijken aanspraak te kunnen maken op de hypotheekrente aftrek, zonder te hoeven opteren voor de binnenlandse belastingplicht. Dat opteren voor binnenlandse belastingplicht is in het jaar zelf geen probleem, wel kan het later voor problemen zorgen (op het moment dat er bijvoorbeeld AOw en lijfrenten tot uitkering komen).

Rob van Schijndel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#25 Geplaatst: 2011-05-13 13:46:12

@Rob van Schijndel

Voilà!!

Exact de situatie die ik herken als de mijne!

Mijn Buitenlandsbelast inkomen was slechts 8% van het wereldinkomen dat bestond uit ABP Prepensioen.

Door die 8% kreeg ik ook veel minder "Vermindering ivm Buitendlands belast inkomen" dan ik in Nederland erover betaalde. Maar dankzij de aftrekposten sprong ik er toch nog net uit.

In het jaar van emigratie had ik dankzij de stichtingskosten een behoorlijk voordeel maar de belastingdienst stelde steeds opnieuw dat het jaar van emigratie deel uit maakt van de 8 jaar waarover gaat worden teruggeploegd als men niet langer kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Er stond destijds "Het eerste jaar hebt u altijd recht, om het gehele jaar behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige"!

Dus men heeft "Het Recht" en dat is in mijn optiek iets anders als "De Keuze"

Wie weet het?

Al met al verschuift na het bereiken van de 65 jarige leeftijd de inkomensmix van 8% naar circa 60% belastbaar in Frankrijk en is kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige niet meer interessant. Eufemisme voor zeer nadelig.

Dus er zal teruggeploegd worden MAAR met deze uitspraak is daar dan wellicht aan te ontkomen?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#26 Geplaatst: 2011-05-13 19:28:02

Inderdaad, hoe de uitwerking nu wordt van de terugploegregeling is ongewis geworden. Het vermoeden is overigens sterk, dat het ministerie van Financiën zoals zo vaak bij dit soort uitspraken, al heel rap zorgdraagt voor reparatiewetgeving. Derhalve, alert blijven en de zaken blijven volgen. Voor wie dat tenminste interessant vindt, uiteraard.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#27 Geplaatst: 2011-05-19 08:06:12

Het vonnis van de Rechtbank komt voort uit het arrest Gielen van het EHvJ.

Ik denk niet dat het nodig is de terugploegregeling op grond daarvan te veranderen. Evenmin verwacht ik dat de belastingdienst beroep zal aantekenen tegen het vonnis van de Rechtbank. Blijft inderdaad voor degenene die hun belastingzaken willen plannen dat er sprongen kunnen ontstaan doordat men het ene jaar wel en het andere jaar niet aan het 90% kriterium voldoet om de voordelen van aftrek zonder keuze voor binnenlandse belastingplicht te behalen.

Wil men toepassing van de terugploegregeling ontwijken dan kan men toch de keuze voor binnenlandse belastingplicht blijven maken ook al zou men op grond van dit arrest dat onder omstandigheden niet hoeven te doen.