Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

beeindiging CDV wegens verlopen van datum voor ondertekening van de acte

Auteur Bericht

avatar#8756
boulanger
Berichten: 1
Reacties: 2

#0 Geplaatst: 2011-01-05 15:30:16

Goedendag, ik ben nieuw op de lijst. Excuses voor evt. herhaling van eerder besproken thema's.

Mijn vraag is of het CDV als bindend koopcontract vervalt nadat de uiterste datum voor ondertekening van de acte (buiten onze schuld) is overschreden en er geen nieuwe schriftelijke afspraken gemaakt zijn voor een nieuwe datum. Hoe zit dit juridisch?

Hartelijk dank.

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#1 Geplaatst: 2011-01-05 17:51:33

Nee, er is geen automatisch proces voor het vervallen van de aankoop.

De notaris zal een rondje doen (vaak schriftelijk) om aan koper en verkoper te vragen of er een andere datum kan worden vastgesteld (of hij odet zelf een voorstel, dat heb ik ook wel eens gezien).

Pas als een van de partijen niet antwoord (na twee pogingen met aangetekende brieven met bevestiging van ontvangst) en/of geen datum wil vaststellen, zou de notaris kunnen bepalen dat het compromis de vente caduque is.

Wim

avatar#8756
boulanger
Berichten: 1
Reacties: 2

#2 Geplaatst: 2011-01-06 14:10:29

Hartelijk dank voor de reactie. Dus als ik het goed begrijp biedt het verstrijken van de datum en het ontbreken van een voorstel voor een nieuwe datum ons geen mogelijkheid om het CDV te laten ontbinden? Wij willen onder de koop uit, maar kunnen ons niet veroorloven om de borg + evt. compensatie claims te betalen.

Hoelang kan de ondertekening van de acte uitgesteld worden - zijn daar regels voor of kunnen we voor onbepaalde tijd aan het lijntje gehouden worden?

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#3 Geplaatst: 2011-01-06 14:26:49

Waarom weigert de verkoper een datum voor ondertekening vand e acte authentique te noemen.

Natuurlijk kunt u onder de koop uit, als de verkoper geen datum wil noemen. Normaal staat er 30 dagen voor. Indiend e datum al gepasseerd is moet de notaris een aangetekende brief met bericht van ontvangst sturen naar de verkoper met de suggestie voor een nieuwe datum (tmeer dan 30 dagen in de toekomst) en die moet binnen 30 dagen daarop reageren. 

U had beter geen borg kunnen betalen. Er staat niets in de Franse wet waardoor dat verplicht zou zijn, maar ik neem aan dat de verkoper en/of zijn makelaar heeft aangedrongen op een depot de garantie. Indien de verkoper weigert om een datum te noemen voor ondertekening van de acte authentique krijgt u vanzelf de borg terug, maar u moet dan aktie ondernemen. Zonder borg had u gewoon kunnen afwachten.

Wim

avatar#8756
boulanger
Berichten: 1
Reacties: 2

#4 Geplaatst: 2011-01-06 15:57:52

De ondertekening van de acte ging niet door op de afgesproken uiterste datum omdat er op die datum nieuwe problemen aan het licht kwamen (nl. het feit dat een deel van het zwembad op gemeentelijke grond blijkt te staan en de verkopers het aanbod van de gemeente voor aankoop daarvan hebben afgewezen).

We weten niet of de verkopers geen nieuwe datum willen/kunnen vaststellen. Van uw antwoord begrijp ik dat de verkopers 30 dagen hebben na het verstrijken van de eerdere datum om een nieuwe datum te noemen en dat ze daarna, na ontvangst van een verzoek van de notaris (voor een nieuwe datum), nogmaals 30 dagen hebben om te reageren...Dus met andere woorden de verkopers kunnen het hele proces zonder problemen met zo'n 2 maanden rekken? Of kunnen wij, zoals u suggereert, al eerder actie ondernemen?

Opnieuw hartelijk dank voor de informatie.

avatar#8501
joost kubbe
Berichten: 0
Reacties: 41

#5 Geplaatst: 2011-01-06 23:40:29

1° In elk fatsoenlijk cdv verklaart de verkoper dat hij eigenaar is van wat hij verkoopt.

2° In de wettelijke ontbindende voorwaarden staat - zelfs als dit niet in het cdv vermeld zou zijn - dat er een ontbindende voorwaarde is voor het geval de verkoper géén "titre régulier de propriété" bezit, en hij dus niet kan verkopen waarvoor hij getekend heeft.

Op basis van deze ontbindende voorwaarde is het cdv dus ontbonden en kunt U zonder meer uw aanbetaling terugvragen aan de Notaris of makelaar.

3° Heeft U assistentie nodig dan kan ik U dat beroepshalve leveren.

Joost Kubbe