Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Wanneer beschikking tot vrijstelling inhouding geweigerd?

Auteur Bericht

avatar#3356
harold
Berichten: 37
Reacties: 42

#0 Geplaatst: 2011-01-07 16:59:59

'Basisregel is, dat het land waar je je inkomen geniet daarover belasting mag heffen. Bij inkomen uit Nederland ben je dus belastingplichtig in Nederland. Echter, als je een beschikking tot vrijstelling van inhoudingen vraagt en deze krijgt, dan maak je impliciet de keuze in Frankrijk je belastingen te willen betalen. Zijn er belastingverdragen gesloten, dan wordt deze vrijstelling doorgaans gegeven. In dit geval tussen Nederland en Frankrijk. Nederland gaat er van uit dat je aangifte doet in Frankrijk en laat het recht van heffen aan Frankrijk.

 

Een vraag van mij naar aanleiding van bovenstaande informatie is dat wanneer kan een dergelijk verzoek geweigerd worden, of waardoor....? (kortom aan welke criterea moet je voldoen om het te krijgen)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2011-01-08 09:35:24

De informatie is incorrect.

De basisregel moge inderdaad zijn dat je (inkomsten)belastingplichtig bent in Nederland voor Nederlands inkomen als je in het buitenland woont. Je heet dan "buitenlands belastingplichtige" (zie hoofdstuk 7 van de WetIB2001). Deze regel wordt indien er een bilateraal belastingverdrag met Nederland is, mogelijk doorbroken doordat het belastingverdrag bepaalde ddelen van je inkomen voor heffing aan het andere land, in case Frankrijk toewijst.

Je kunt echter niet kiezen, zoals hierboven staat,  voor heffing door het ene of andere land: het belastingverdrag maakt dit namelijk dwingend uit.

In de sfeer van de Nederlandse loonbelasting (die is voorliggend t.o.v. de inkomstenbelasting) kun je de (loon)belastinginspecteur verzoeken loonbelasting niet te doen inhouden over die delen van je inkomen die voor heffing aan Frankrijk toegewezen zijn. Die vrijstelling wordt volgens mij altijd op verzoek gegeven.

Vraag je geen vrijstelling aan dan zal je bij correcte aangifte ib ( ook: het juiste biljet gebruiken) de reeds ingehouden belasting geheel of gedeeltelijk terugkrijgen namelijk voorzover je inkomen niet aan heffing door Nederland onderhevig is.

De keuze voor binnenlandse belastingplicht (bij aangifte ib in Nederland) door een buitenlandse belastingplichtige is hier vaak aan de orde geweest. Dat is een fictieve keuze onder het Nederlandse ib-systeem dat slechts tot doel heeft  fiscale bepaalde voordelen te doen toekomen. Het verandert niets aan de heffingssystematiek van Nederland en Frankrijk .

Wat betreft de inhouding premies volksevrzeekringen is de inhoudende instantie (werkgever , uitkeringsinstantie) gehouden deze stop te zetten als je niet langer verzekered bent voor de (twee of drie) volksverzekeringen. Je kunt ook dat echter achteraf na aangifte ib/pvv verrekenen bij de Belastingdienst.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#2 Geplaatst: 2011-01-08 09:36:05

De informatie is incorrect.

De basisregel moge inderdaad zijn dat je (inkomsten)belastingplichtig bent in Nederland voor Nederlands inkomen als je in het buitenland woont. Je heet dan "buitenlands belastingplichtige" (zie hoofdstuk 7 van de WetIB2001). Deze regel wordt indien er een bilateraal belastingverdrag met Nederland is, mogelijk doorbroken doordat het belastingverdrag bepaalde ddelen van je inkomen voor heffing aan het andere land, in case Frankrijk toewijst.

Je kunt echter niet kiezen, zoals hierboven staat,  voor heffing door het ene of andere land: het belastingverdrag maakt dit namelijk dwingend uit.

In de sfeer van de Nederlandse loonbelasting (die is voorliggend t.o.v. de inkomstenbelasting) kun je de (loon)belastinginspecteur verzoeken loonbelasting niet te doen inhouden over die delen van je inkomen die voor heffing aan Frankrijk toegewezen zijn. Die vrijstelling wordt volgens mij altijd op verzoek gegeven.

Vraag je geen vrijstelling aan dan zal je bij correcte aangifte ib ( ook: het juiste biljet gebruiken) de reeds ingehouden belasting geheel of gedeeltelijk terugkrijgen namelijk voorzover je inkomen niet aan heffing door Nederland onderhevig is.

De keuze voor binnenlandse belastingplicht (bij aangifte ib in Nederland) door een buitenlandse belastingplichtige is hier vaak aan de orde geweest. Dat is een fictieve keuze onder het Nederlandse ib-systeem dat slechts tot doel heeft  fiscale bepaalde voordelen te doen toekomen. Het verandert niets aan de heffingssystematiek van Nederland en Frankrijk .

Wat betreft de inhouding premies volksevrzeekringen is de inhoudende instantie (werkgever , uitkeringsinstantie) gehouden deze stop te zetten als je niet langer verzekered bent voor de (twee of drie) volksverzekeringen. Je kunt ook dat echter achteraf na aangifte ib/pvv verrekenen bij de Belastingdienst.

avatar#3356
harold
Berichten: 37
Reacties: 42

#3 Geplaatst: 2011-01-08 10:30:55

Bedankt voor de reactie, maar als ik op de leeftijd van 60 mij laat uitschrijven in nederland en mij vestig in frankrijk en mijn lijfrente uitkering uit een stamrecht opgeef van 18000 euro aan de franse fiscus als enig inkomen in in 5 jaar tot aan het pensioen, val ik dan wel of niet geheel onder het franse regime.

Harold

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#4 Geplaatst: 2011-01-08 11:57:55

Zeker Harold, opgeven bij rente viagères op je franse belastingformulier en je bent beter af dan in Nederland.

Veel succes, wij hebben er geen spijt van dat we Frans belastingplichtig zijn...

Groet Franca

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2011-01-08 14:23:10

Ik zie dat Harold overweegt zich wel of niet in Frankrijk metterwoon te vestigen. Ik was er vanuit gegaan dat hij al in Frankrijk woonde en dus buitenlands belastingplichtig is tov Nederland.

Wat betreft die keuze: strikt genomen wordt naar feiten en omstandigheden beoordeeld of je wel of niet in Nederland of een ander land fiscaal woont (en dat geldt op vrijwel dezelfde kriteria ook voor de verzekering voor de volksverzekeringen waar de nederlandse belastingdienst ene primaire beorodelingsrol heeft). In de praktijk wordt in- of uitschrijving in/uit het GBA in Nederland door de Nederlandse fiscus veelal aangehouden als kriterium of je wel of niet in Nederland woont. Maar er zijn uitzonderingen bekend (in de jurisprudentie) waar de fiscus tot de conclusie kwam dat die feiten en omstandigheden erop wezen dat iemand , ongacht die evt. in- of uitschrijving bij het GBA, wel of niet in Nederland woonde. Dat is uiteraard eenvoudiger vast te stellen als men ergens werkt (of de partner ergens werkt)  dan wanneer men niet langer werkzaam is. Belastingdiensten en andere instanties werken ook in toenemende mate samen, ook over de landsgrenzen heen, omgegevens uit te wisselen, waaronder het vaststellen van de fiscale woonplaats.

Wie financiele afwegingen maakt tav wel of niet emigreren zal niet slechts naar de inkomsten- (en vermogens)belasting moeten kijken maar ook naar de sociale zekerheid, waaronder de voor ouderen belangrijke (wijze van)ziektekostenverzekering en waarschijnlijk nog wel wat andere financiele zaken (subsidies, mogelijkheid leningen en hypotheken te verkrijgen, etc.). Een en ander is en wordt op diverse plaatsen op deze site behandeld.