Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

www.mijnpensioenoverzicht.nl

Auteur Bericht

avatar#6591
peter en nienke
Berichten: 9
Reacties: 88

#0 Geplaatst: 2011-01-07 17:51:36

Beste Forumleden,

De laatse dagen is er veel nieuws over de nieuwe site in Nederland waarop je kunt zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.

Het probleem is dat je daar een DigiD voor nodig hebt en dat hebben de meeste Nederlanders in Frankrijk niet.

Informatie is hier http://www.denederlandsevereniging.nl/2011/01/mijnpensioenoverzichtnl-online.html  te verkrijgen.

Je kunt een DigiD aanvragen als je in Frankrijk woont maar dan moet je AOW hebben.

Iemand die AOW krijgt, ontvangt ook pensioen, dus dan heb je de informatie niet direct nodig.

Vanmiddag heb ik met de SVB gebeld (die zorgen voor de DigiD) en daar werd mijn verhaal bevestigd.

Er wordt echter aan gewerkt om de site www.mijnpensioenoverzicht.nl ook toegankelijk te maken voor geëmigreerden van onder de 65.

Als je uiteindelijk toegang hebt dan is het te hopen dat je je hele leven met één partner hebt geleefd, want met splitsing van pensioenen is op dit moment nog geen rekening gehouden.

Met vriendelijke groeten,

Peter.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#1 Geplaatst: 2011-01-08 07:59:34

Ja Peter, reclamespotjes en de AOW, we hebben het er hier onlangs nog over gehad. Godzijdank is dàt volstrekt nutteloze èn verkwistende spotje nu uit de ether.

Desgevraagd reageerde Paul Ulenbelt (SP) op deze rare toestand (andere leden van de Vaste Kamercommissie SoZa&Wéé vonden het kennelijk onbelangrijk of zijn met kerstreces). Ulenbelt, 20/XII/10 : " Het is inderdaad belachelijk. Dan hadden ze in ieder geval een jaar moeten wachten. Dan komt er namelijk een registratie van Nl-ers in het buitenland die een relatie met NL instellingen hebben. Zie: verwijzing "

andere Peter.

avatar#6646
Praline
Berichten: 1
Reacties: 25

#2 Geplaatst: 2011-01-08 09:33:31

Zojuist geprobeerd in te loggen met mijn digiD maar nu blijkt dat die dus gewoon wordt 'opgeheven' nadat je bent vertrokken uit Nederland en kunnen we dus nog niets met die website............

In 2008 heb ik hem nog gewoon gebruikt om de laatste nederlandse belastingaangifte in orde te maken maar kennelijk word je daarna gewist of zo ;-)

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#3 Geplaatst: 2011-01-08 12:01:47

Beste Praline

Als je je digiD 1 jaar niet gebruikt wordt deze inderdaad geblokkeerd, is ons ook overkomen...moeten nu maar wachten tot we 65 zijn... of misschien eerder zoals Peter hierboven meldt.

Groet Franca

avatar#7419
Susy
Berichten: 3
Reacties: 5

#4 Geplaatst: 2011-01-27 05:09:13

Ik heb wel een DigiD en wordt in april 65. Dus op naar www.mijnpensioenoverzicht. Niet omdat ik het echt nog niet weet, want ik heb al lang bericht van mijn twee pensioenaanbieders (te weten de SVB en het ABP). Wat schetst mijn verbazing ........  www.mijnpensioenoverzicht geeft aan dat ik alleen AOW krijg. Een grote aanbieder als het ABP hebben ze niet kunnen bij mij. Verwacht dus niet teveel van deze site.

gr.

Susy

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#5 Geplaatst: 2011-01-27 08:50:59

Toevallig gisteren voor iemand de gegevens op die site opgevraagd. Iemand met een versnipperd arbeidsverleden zou dat vroeger geheten hebben (niet zo best dus), tegenwoordig passend in het ideaalbeeld van de flexibele werknemer. Pensioenopbouw bij vier verschillende werkgevers, waarvan één afgekocht. De ABP zat ook in het rijtje, en die rolde er keurig uit. De twee andere ook. Het ging om pensioenopbouw bij kleinere pensioenfondsjes, in de loop der jaren overgenomen door steeds weer grotere, en twee jaar geleden was nog steeds niet traceerbaar waar die pensioenrechten uiteindelijk terecht waren gekomen. Misschien met nog meer recherchewerk te achterhalen, maar veel informatieverzoeken bleven domweg onbeantwoord. Of kwamen keurig retour: geadresseerde niet bekend op dit adres. Tegen de tijd dat het zover is zetten we wel een Ardennenoffensief sprak ik bemoedigend. Dat hoeft niet, want ook die ontbrekende gegevens rolden er gister keurig uit. Het enige wat dan soms nog verstandig kan zijn, een nauwkeurig bijgehouden archief is daarbij aan te bevelen, is of de door de pensioenfondsen aangeleverde gegevens ook juist zijn. Iemand berichtte mij dat hij bij het verlaten van de overheidsdienst, hij is onlangs definitief naar een internationale organisatie overgestapt, meteen in de pen kon klimmen om het door het ABP aangeleverde exitverhaal te corrigeren. Omdat dit voor veel mensen een lastige materie is gebeurt dit vaak niet, en velen nemen zich voor zich daar toch een keer in te gaan verdiepen. En vervolgens komt het er niet van, weten we wel waar bij welke supermarkt welk product goedkoper is, maar blijven veel grotere (toekomstige) geldstromen in nevelen gehuld. Ze zullen het wel goed berekend hebben. Penny wise, pound foolish heet dat. Maar dat overkomt ook mensen die van de financiële wereld hun beroep hebben gemaakt. En ik hoor de heer Sjardin senior, directeur van een elektrotechnisch installatiebedrijf in Den Haag, gevestigd in een zijstraat van de Weimarstraat, nog zeggen: ga nooit bij een electricien thuis kijken, want daar moet altijd nog wat gebeuren. En dat overkwam ook hem: een te dun stukje bedrading (moet ik een keer vervangen, maar vandaag even niet) tussen meter en groepenkast begaf het door oververhitting toen de pas aangeschafte kleurentelevisie, meer een soort verwarming met al die buizen erin (1968? hfl 3400?), de wasmachine en nog wat andere apparaten tegelijk aanstonden. Dus wanneer u nu niet meteen de rekenmachine pakt om de rekenmeesters van pensioenfondsen op de vingers te kijken: u bent niet de enige.

Rob van der Meulen

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#6 Geplaatst: 2011-01-27 09:04:53

Begrijp ik het goed, Rob, dat je via jouw DigiD gegevens voor iemand anders hebt kunnen opvragen? Mijn vrouw zit een beetje met hetzelfde probleem, meerder parttime banen gehad, een aantal bij instellingen verbonden aan hetzelfde pensioenfonds, maar een aantal ook niet. En om die laatste gaat het. Vindt de betrokken pensioenfondsen maar eens terug. DigiD zou de oplossing kunnen zijn. Het gaat ongetwijfeld over niet al te veel geld, maar toch.


René

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#7 Geplaatst: 2011-01-27 09:17:38

René,

  Dat zou al te makkelijk zijn. Computersystemen zijn soms zo lek als een mandje, maar zo makkelijk gaat dat niet. Nee, we hebben het over een Nederlands belastingplichtige die omdat er vanaf dit jaar geen belastingaangifte op papier mag worden ingediend de tijd rijp achtte om maar noodgedwongen een DigiD aan te vragen. Vanuit Nederland, dus geen internationale complicaties. Omdat er bij de ministeries van Financiën en Sociale Zaken, en het UWV, klaarblijkelijk wordt gedacht dat Nederlanders in den vreemde eigenlijk een soort displaced persons zijn, meer vallend onder de aandacht van VN vluchtelingenwerk, dan behorend tot de verantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden.

Rob

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#8 Geplaatst: 2011-01-27 09:37:58

Het leek me ook al een beetje onwaarschijnlijk. Dan toch maar zelf weer verder op zoek.

Eventueel wachten op AOW en dan verder zoeken, Pensioenrechten verjaren niet neem ik aan.

René

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2011-01-27 09:45:29

De papieren aangifte voor in NL ingezetenen blijft. Het is het P-formulier gaan heten en vervangt T, Tj en E formulieren. Bevat alle vragen over inkomsten en kosten behalve die over winst uit onderneming. (bron, site Belastingdienst)

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#10 Geplaatst: 2011-01-27 09:57:10

René,

  Pensioenrechten verjaren niet, is keurig in de pensioenwet opgenomen. Maar waar we in het medische circuit binnen één en dezelfde organisatie een gevoelige schakel tegenkomen, onvolledige informatieoverdracht, verkeerde röntgenfoto's in iemands patientendossier, zo loop je natuurlijk ook bij het geschuif, verhuis, getransporteer, geconverteer van pensioenfonds A, naar B, naar C, naar D administratieve overdrachtsrisico's. Daar helpt geen pensioenwet tegen. En wetgeving helpt ook niet altijd tegen wat schimmig geschuif met geld van pensioenfondsen, zie de onverkwikkelijke affaire met pensioengelden van werknemers uit de Rotterdamse haven. Toch nog goed gekomen, er is een schikking, maar toch.

Rob

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#11 Geplaatst: 2011-01-27 10:16:25

@ Waterman

De belastingdienst stuurde ook mij de volgende brief, aanhef aldus:

Geachte heer/mevrouw,

U kreeg vorig jaar van ons een papieren aangifteformulier. Voortaan sturen wij u geen papieren aangifteformulier meer toe. Binnenkort ontvangt u een aangiftebrief waarin wij u vragen digitaal (via internet) aangifte te doen over 2010.

Verderop staat dat je toch een papieren formulier kunt aanvragen via de Belastingtelefoon of via internet. Je hebt gelijk, de papieren aangifte is nog niet verboden. Het is de laatste jaren wel een stevig ontmoedigingsbeleid geworden. Maar voor hoe lang? De volgende stap is een beperkter gedoogbeleid, en daarna moet je voor een commissie verschijnen om als erkend gewetensbezwaarde een papieren aangifte te mogen doen. Heden verscheen voor mij de heer/mevrouw X, te dezer zake woonplaats kiezende te ......., geboren de ../../.... te Z, die verklaarde nog nooit een computer gezien of gebruikt te hebben, en niet voornemens te zijn er ooit een aan te schaffen, noch over kinderen, of andere familieleden, kennissen of collega's te beschikken die hem/haar in deze zouden kunnen bijstaan, op grond waarvan wij etc.....

Mijn ervaringen met de eerste eigen software van de belastingdienst voor ondernemers staan me nog in het geheugen gegrift: tussentijds bewaren was feitelijk niet mogelijk (een functie die al aan boord was van de eerste tektsverwerker voor de pc, Wordstar), alles in één keer door invullen, hopen dat er niet ergens een storing in de verbinding optreedt, op verzendknop drukken, en alles is weg. Maar niet op weg naar de belastingdienst, en niet meer op je pc. Terug bij af. Het werd aangeraden om je anti-virusbeveiliging dan maar uit te zetten. De belastingplichtige als niet betaalde, vrijwillige (?) beta tester van buggy software, ik ben er een weekend mee bezig geweest, en ik was niet de enige. Vandaar mijn lichte scepsis bij serviceverlening door een organisatie die in wezen een alleenvertoningsrecht heeft. De software van de belastingsdienst is tegenwoordig gelukkig een stuk betrouwbaarder, maar een particulier bedrijf zou indertijd zijn faillissement hebben kunnen aanvragen met zo'n krakkemikkig product. Dus ik ben wat bevooroordeeld.

Rob

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#12 Geplaatst: 2011-01-27 14:32:05

Klagers over het digitaal aangifte doen zijn wel een beetje ian de vorige generatie.

Aan digitaal aangifte doen zitten erg veel voordelen, met name voor de relatief belasting technisch ongeschoolde gebruikers.

1. Je kunt bijna niets fout doen

2. Je krijgt geen lijst meer met 100 vragen, maar het programma leert welke vragen je wel en welke je niet hoeft te beantwoorden. De vragen die je moet invullen worden daardoor sterk gereduceerd.  Als je een M biljet moet invullen, dan wordt het een fluitje van een cent.

3. Je kunt optimaliseren. Bijv. met de verdeling van de kosten over jezelf en je partner. Verander de verdeling totdat je op het laagste belastingbedrag uitkomt.

4. Je kunt je aangifte aanpassen, totdat je je definitieve aanslag hebt gekregen. M.a.w. Je verzendt je aangifte op een zeker moment. Daarna denk je er nog eens over na of je praat er met iemand over, dan kun zonder meer de wijzingingen invoeren en weer verzenden naar de belastingdienst.

Met name voordelen 3 en 4 zijn fantastisch. Ik, kan na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de IT van financiele organisaties, zeggen, dat het programma aan de allerhoogte eisen voldoet en zeer gebruikersvriendelijk is. Zelfs beter dan wat je heden ten dage bij het bedrijfsleven vindt. Chapeau!

Klagen is niet terecht.

Aan de andere kant zijn mijn ervaringen met het pensioenoverzicht zeer negatief, in die zin, dat voor mij en mij partner de helft kennelijk nog niet is ingevoerd of ge-upload

avatar#7313
cees klumper
Berichten: 4
Reacties: 58

#13 Geplaatst: 2011-03-16 23:05:56

Maar goed dat ik dit topic heb gelezen, met name over het verlopen/blokkeren van het digid; da gebruiken we nooit meer, de laatste keer was bijna een jaar geleden bij het inleveren van de digitale belastingaangifte.

Eens met de vorige bijdrage, het aangifteprogramma is nu wel goed (vroogah inderdaad niet).