Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Assainissement non collectif; invoering nieuwe regels fosse septique

Auteur Bericht

avatar#8622
Truc Machin
Berichten: 37
Reacties: 97

#0 Geplaatst: 2011-02-19 18:19:00

Ons dorp begint met de invoering van de nieuwe regels met betrekking tot de fosse septique. De wet hierover dateert van 30 december 2006. De wet beoogt “un bon état écologique des masses d'eau en 2015”. De eerste fase van de invoering behelst een inventarisatie van de bestaande fosses. Deze fase moet eind 2012 afgerond zijn. Hierna een weergave van de aanpak in ons dorp.

 

De inventarisatie (lees: beoordeling of diagnose) gebeurt onder verantwoordelijkheid van de lokale waterleidingmaatschappij. Technici komen ter plekke, in aanwezigheid van de eigenaar van het pand, kijken. Bekeken worden onder andere:

- de conditie van het systeem;

- de aansluitingen voor de scheiding van regenwater en huishoudelijke water;

- het deugdelijk functioneren van de gierput;

- etc.

De normen voor de beoordeling zijn o.a. de afmetingen en de capaciteit van het systeem en de afstanden tot andere elementen in het terrein (erfscheiding, waterputten) en conditie van hetgeen uiteindelijk uit het systeem komt. (Er is geen melding gemaakt van bemonstering van de output.)

Na de beoordeling komt het systeem in een van de drie volgende klassen:

I

systemen die op geen enkele wijze voldoen en (nu al) een bron van vervuiling vormen;

II

systemen die weliswaar niet voldoen aan de norm, maar geen overlast geven;

III

de systemen die voldoen.

 

Het is nuttig een dossier bij de hand te hebben. Bijvoorbeeld facturen (van de aanleg, van het legen van de gierpunt e.d.). Onttrekt men zich aan de inventarisatie, of is de eigenaar afwezig dan wordt het systeem in klasse I geplaatst.

 

De investering vanaf een situatie klasse I bedraagt tussen de 3500 tot 8000 euro. De jaarlast (inclusief periodiek legen van de gierput) komt tussen de 200 à 300 euro. (Deze bedragen komen mij bekend voor.)

 

Interessant is klasse II. Mijn indruk is dat hier een gecontroleerde gedoog situatie wordt nagestreefd. Als klasse II omvangrijk blijkt, zal het fysiek onmogelijk zijn dit voor eind 2012 te vernieuwen. Afgezien nog van het eroderen van het draagvlak: het afdwingen van een vernieuwing van een systeem dat weliswaar 'hors norm' is, maar wat verder wel werkt, is naar mijn mening een politieke doodzonde.

 

Veel meer informatie is te vinden op http://www.spanc.fr/ .

Truc

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#1 Geplaatst: 2011-02-19 18:55:50

Dank je Truc. Die jaarlast van 200-300 euro, waar komt die vandaan? Voor elke 4 jaar de fosse legen en een periodieke controle lijkt me dat wat prijzig... Is dat alleen voor klasse I?

Het deugdelijk functioneren, hoe wordt dat beoordeeld?

NB. Overigens heet het tegenwoordig een fosse toutes eaux, waarbij hemelwater uiteraard nog steeds een separate verwerking kent.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#2 Geplaatst: 2011-02-19 20:34:13

Truc,

heel interessante ontwikkelingen, vooral wat klasse II beterft.

Wat mij intrigeert:

zij kijken naar

de aansluitingen voor de scheiding van regenwater en huishoudelijke water

Dit is ook in ons dorp het geval. Ieder huis moet zijn hemelwater gescheiden naar het riool brengen, maar daar gaat alles in een systeem. Dit met het oog op een ooit voorziene aparte afvoer van die twee. Wie heeft daar ervaring mee? Waar is dit reeds gerealiseerd? En hoe?

Christian von Klösterlein

avatar#7573
Jeroen B 62
Berichten: 11
Reacties: 55

#3 Geplaatst: 2011-02-20 21:40:58

Truc,

Dank voor de info. Ik volg deze discussie op de voet omdat ik denk in situatie 2 te verkeren. Mijn fosse bestaat uit twee afzonderlijke, geschakelde betonnen tanks die elk gecompartimenteerd zijn en perfect functioneren. (tenminste de afgelopen 10 jaar) Nog nimmer leeggezogen.

Bij mij is gebruik gemaakt van betonnen ringen, zoals die ook in Nederland gebruikt worden door boeren om zelf waterputten te graven. Met dit verschil dat de ringen van een bodem en een deksel met vierkant mangat zijn voorzien. Geschatte inhoud per tank, een krappe 1000 liter.

De overloop is voor mij een raadsel. Er loopt een overloopleiding vanaf het "laatste" compartiment de tuin in.  Het huishoudwater wordt om de sceptic tank heen geleid en komt pas na de sceptic tank in dezelfde overloop terecht.

Omdat ik nog nimmer problemen heb gehad heb ik ook nimmer de aandrang gehad te onderzoeken waar de leiding heen gaat. Wel weet ik zeker dat de leiding niet loost op de hemelwaterafvoer die is ingegraven langs de weg. Toevallig zit er een kolk heuvelafwaarts naast mijn huis waar ik eens een keer in heb gekeken.

Hemelwater en huishoudelijk water/faeces zijn bij mij gescheiden. In ons dorp nog niets vernomen van activiteiten om de fosses wetsconform te krijgen. Al hebben we sinds kort wel een redelijk actieve burgemeester.....

Terzijde, Misschien is het goed om enige definities te hanteren die discussies wat eenduidiger maken. Ik beroep me hier op de ervaringen van het Nederlandse platteland waar ik ben opgegroeid.

Gierput: tijdelijke, niet gecompartimenteerde opslag zonder verbinding met de bodem. Moet frequent worden leeggezogen.

Beerput/sterfput: niet gecompartimenteerde opslag die als begin- en eindstation fungeert met open verbinding met de bodem. Moet na een paar jaar gesloten worden wegens "dichtslaan" van de bodem.

Sceptic tank: tijdelijke, gecompartimenteerde, opslag zonder verbinding met de bodem, met overloop. (Die als het systeem goed werkt niet frequent leeggezogen hoeft te worden. Ervaring in Nederland, 23 jaar zonder eenmaal leegzuigen gefunctioneerd. Betrof faeces en huishoudwater)

Zinkput: niet gecompartimenteerd eindstation. Aanvoer via een overloop van een sceptic tank. Hoeft niet te worden leeggezogen maar slaat na een aantal jaren ook dicht.

Jeroen B, 62

avatar#8622
Truc Machin
Berichten: 37
Reacties: 97

#4 Geplaatst: 2011-02-21 13:27:33

@

jean-paul-le-chateau; de jaarlast geldt voor een systeem au norm ic klasse 3. De spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in investering. Afhankelijk van de situatie in het veld is een investering nodig van 3500 tot 8000 euro. Wij waren voor bijna 7000 euro klaar (een bedrag dat fors klinkt maar dat “verdwijnt” in de bulk van de renovatie).

@

Jeroen B 62, dank -ook namens de overige foristen- voor de verklarende woordenlijst; altijd handig. De door u beschreven situatie is exact het (politieke) probleem: er is een prima werkend systeem dat links of rechtsom niet au norm is.

In de gesprekken de afgelopen dagen gaat het hier over niets anders dan de fosses. Er wordt zelfs hitsig gesproken over huizen te koop zetten... (Waarmee het probleem zou verschuiven naar een lagere opbrengst voor het pand.)

Door deze situatie kan een soort twilight-zone ontstaan; een open kans voor willekeur. In vergelijkbare situaties (denk bijvoorbeeld aan contacten met het Centre d'Impôts over de belasingaangifte) proberen wij vaak de controleurs voor te zijn en gezeur (in het Frans) te voorkomen. We zorgen voor een tiptop en toegankelijk dossier met onder andere -in dit geval- de laatste facture van de vidange. Bon courage !

Truc

PS

8000 euro is voor de -hier veel voorkomende- pensioneerde landarbeider met een zeer laag jaar inkomen een ramp. Hij heeft jaren met veel zorg een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd gerealiseerd en nu “blijkt” dat dat zomaar op een tekentafel onderuit wordt gehaald. Asociaal !

T.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#5 Geplaatst: 2011-02-21 14:27:33

Wat ik niet zo goed begrijp aan de discussie in dat dorp van Truc - en ongetwijfeld ook elders - is dat het hier gaat om "nieuwe regels" en die wet hierover dateert van 30 december 2006. En de boel zou op orde moeten zijn in 2012.

Toen ik tien jaar geleden, in 2001, hier m'n huisje kocht, zat er al 'n verklaring van de notaris bij dat de fosse niet op "De Norm 2012" was. Goed, dat gaan we dan doen en dat kostte inderdaad ruim zevenduizend euro.

Laten we zeggen dat we dus al minstens tien jaar hiervan weten, of kunnen weten. Nu dreigt het 2012 te worden en gaan we opeens piepen.

Wat heeft Trucs dorp en vooral zijn burgemeester de laatste tien jaar gedaan ?

Ik besef de aderlating voor die gepensioneerde landarbeider en ik doe ook liever iets anders met dat geld. Maar nu moord & brand schreeuwen ...

Of speelt wellicht mee dat ook die andere wet is ingevoerd ? Die wet waarin burgemeesters sinds 2005 (pin me niet vast op 'n jaar) persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn gesteld voor hetgeen er in hun gemeente gebeurt en nagelaten wordt ?

Peter.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#6 Geplaatst: 2011-02-21 14:43:08

Lang geleden, begin deze eeuw, hadden wij in dit forum reeds een discussie hierover.

En in deze discussie schreef ik:

Wist U dat ook in NL tienduizenden of zelfs honderdduizenden huizen bestaan die geen rioolaansluiting hebben en ook nooit zullen krijgen, en dan voornamelijk in natuurgebieden? En dat hier de fosses septiques op kosten van het waterleidingbedrijf aangelegd worden, dat dan aan de bewoners rioolkosten berekent, zo alsof zij op het openbaar riool aangesloten waren? Zelfde bedoeling als in LDF, maar andere benadering van het probleem!

Hadden de Franse eautoriteiten dit maar gelezen, dan hadden zij nu anno 2011 een mooi finaceringsmodel voor arme lui ;-))

Christian von Klöstetrlein

avatar#8622
Truc Machin
Berichten: 37
Reacties: 97

#7 Geplaatst: 2011-02-21 16:21:47

Wie heeft de wet van 30 december 2006 (goed) gelezen ??? Ik vraag mij af of de daar genoemde een doelstelling operationeel te maken is; operationeel in de zin van betrouwbaar en valide.

De cijfers die worden genoemd 'meters', 'type afvalstromen' etc, zijn inderdaad zeer betrouwbaar, maar zijn die ook valide, zeggen die cijfers inderdaad iets over het milieuprobleem uit de doelstelling ?

 

@ Christian-le-Bricoleur, hoe was uw Frans in die dagen ? Of werd u -toch een halve Bataaf- niet voor vol aangezien ?

Truc

PS

De post is weg.

T.

 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2011-02-21 17:25:17

Die cijfers uit de fosse-wet zeggen alleen iets over de parameters die de controleurs moeten hanteren bij de controle. Ooit zullen die cijfers zijn opgesteld met milieu-doelstellingen, maar daar hebben de burgemeesters die in groten getale te laat zijn met de controles, geen enkele boodschap aan. Zij moeten opschieten met de uitvoering door de Spancs, want als zij tekortschieten, krijgen zij op hun donder van de prefect. Over Franse milieudoelstellingen is al erg veel geschreven, gedelibereerd en gemopperd. Van Grenelle I en Grenelle II komt nauwelijks iets terecht. Stimulansen voor de burgerij hebben aan kracht ingeboet door geleidelijke afbouw (germanisme voor Christian) van de subsidies en belastingvoordelen. En ten slotte, de ambtenaren moet ook wat te doen hebben.

Wim

avatar#4294
Ron (03)
Berichten: 2
Reacties: 62

#9 Geplaatst: 2011-02-24 18:13:03

Het punt wat Jeroen aanhaalt betreffende de overloop is interessant.

Bij mij is gekeurd en afgekeurd. Het betreft, de definitie volgend, een septic tank met overloop. Het is duidelijk, de tank moet worden vervangen en er moet een vloeiveld komen.

Nu de overloop. In de huidige situatie loopt de septic tank bij iedere spoelbeurt over en komt ergens achter in de tuin uit in een vrije uitloop. Geen enkel probleem, het is daar wat drassig, stinkt niet en de struiken ter plaatse doen het prima. In de nieuwe situatie mag dit niet meer. Dit staat ook in de tekening van de SPANC folder. Voor iedere uitloop (rejet) is nu een autorisatie nodig. Dus bij een vertikaal vloeiveld, in geval van een ondoordringbare onderlaag, b.v. klei, wordt in de onderlaag via een buizensysteem afgevoerd. Door aangeven van de hellingshoek van het terrein wordt bepaald waar uiteindelijk het water uitkomt, bij de buren dus.

Morgen een afspraak bij de notaris. Zonder een servituut mag er geen spade in de grond. 

avatar#7620
Rimke
Berichten: 1
Reacties: 65

#10 Geplaatst: 2011-02-25 00:13:00

Zoals elders eerder vermeld moet ook onze eeuwenoude fosse die ruim 12 jaar zonder legen prima werkt (en die daarvoor ook een groot maar onbekend aantal jaren functioneerde), totaal vervangen worden. Situatie is tot nu toe als volgt: betonnen fosse met overloop, daarin komt alléén de wc-afvoer. Douche-, wasmachine- en keukenwater verdwijnt ergens in een puits perdu op het land, evenals de overloop uit de fosse. Er zijn geen regards, geen vetbakken, nergens een filtering die bodemvervuiling voorkomt.

De diverse plaatsen waar één en ander tenslotte terecht komt heb ik wel gevonden, het ruikt niet, maar ik ben ook geen fan van dit soort lozingen.

Voor de nieuwe fosse moeten er diverse regards, vetbakken en een uitvloeiveld komen, bovendien komt al het afvalwater daarin terecht (exclusief hemelwater).

In onze regio geldt: zodra de controle geweest is, heb je nog vier jaar de tijd om eea te realiseren. Alleen de controle zelf moet vóór 2012 hebben plaatsgevonden. Als je in Frankrijk belasting betaalt, heb je recht op subsidie (meen me te herinneren 10% van de kosten, maar dat zou ik moeten nazoeken) en/of renteloze lening, mits je belastbare inkomen < 50.000 per jaar (o.i.d. in ieder geval viel mij op dat je nog best redelijk kon verdienen en toch voor subsidie in aanmerking komen). Wij betalen in NL inkomstenbelasting en dan dus geen subsidies of renteloze leningen mogelijk.

Mijn ervaring: de controleur die kwam was zéér bereid om mee te denken over de goedkoopste oplossing en alle mogelijkheden werden dan ook zeer grondig onderzocht. De geoloog die eraan te pas moest komen was een veel te dure nietsnut, maar zo'n rapport heb je nou eenmaal nodig, dus pech.

Nog een tip(je), als je je oude systeem wilt aanpassen, zorg dan dat je heel zeker weet dat dit gaat lukken. Mocht het aanpassen niet mogelijk blijken en je hebt het oude systeem al enigszins bewerkt, zul je dat in zijn totaliteit moeten verwijderen. Mits onaangeraakt kan het oude systeem kosteloos blijven zitten. Wij hebben daar genoeg ruimte voor (bovendien geen kar die onze weg op kan komen om zo'n betonnen joekel op te halen), dus dat is dan weer een gelukje.

Ik krijg steeds meer het gevoel dat de regels per regio meer of minder flexibel zijn dan wel uitgevoerd worden, zou dat kloppen?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#11 Geplaatst: 2011-02-25 18:13:02

Rimke schreef

Wij betalen in NL inkomstenbelasting en dan dus geen subsidies of renteloze leningen mogelijk.

De crédits d'impôt en de nieuwe renteloze lening PTZ+ zijn over het algemeen bedoeld voor résidents de France. Wie geen inkomstenbelasting betaalt in Frankrijk, kan toch in aanmerking komen voor een teruggave via de Trésorerie. Je moet wel bij de belastingdienst bekend zijn, door jaarlijk een aangifte te doen met als inkomen 0 of néant.

Zou toch nog maar even navragen bij het Centre d'Impôts die tegenwoordig service des finances publiques heten.

Wim

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#12 Geplaatst: 2011-02-25 19:11:00

Misschien moet er 'n nieuw draadje - of 'n aparte rubriek, ja ! - worden gewijd aan het verkrijgen van subsidies.

Zo las ik elders 'n bericht van iemand die erover dacht naar Frankrijk te verhuizen en hoopte (sic !) ontslagen te worden, opdat ze haar uitkering kon beuren en hoe die dan mee te nemen.

Ik weet 't niet, hoor. Vraag me maar niet hoe ik hierover denk.

Peter.

avatar#7620
Rimke
Berichten: 1
Reacties: 65

#13 Geplaatst: 2011-02-26 23:30:45

Dank Wim, dat wist ik niet, ik ga dat nogmaals uitpluizen.

Als ik wat zinnigs daarover te melden heb, zal ik het hier laten weten.

Rimke