Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Nominale ZVW inhouding en EHIC kaart

Auteur Bericht

avatar#7802
vrerom
Berichten: 4
Reacties: 2

#0 Geplaatst: 2011-03-20 10:13:03

Ik heb een WAO-uitkering en ben (fiscaal) woonachtig in Frankrijk. Mijn vrouw is mijn fiscale partner, maar heeft geen inkomen.

Onlangs ontving ik via het CVZ de EHIC-kaart voor mijn vrouw en berichtte het UWV mij dat de nominale ZVW inhouding per maart 2011 verdubbeld is: een verlaging van het netto inkomen met € 81,21 per maand.

De vragen:

1. Is het noodzakelijk dat mijn vrouw een EHIC-kaart heeft?

2. Is het uberhaupt mogelijk dat ik haar eventueel afmeldt?

3. Na het lezen van de vele berichten over de EHIC kaart, CPAM en mutuelle krijg ik de indruk dat er geen ziektekostenvergoeding door de CPAM en mijn mutuelle zou zijn bij verzorging in een ander land dan Frankrijk? Interpreteer ik dit correct?

Richard Rombouts

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2011-03-20 14:42:39

ad 1. Neen. Als ze nooit - binnen de EU/EER-  buiten Frankrijk en Nederland zorg in geval van tijdelijk verblijf (vakantyie etc) nodig heeft niet.  Maar weet ze dat van tevoren? Bovendien kan ze dergelijke kosten voorschieten en terugvorderen van CvZ. De betaling van een bijdrage door U voor haar (aan CvZ) is overigens niet afhankelijk van de afgifte van de EHIC kaart: die geschiedt op grond van haar status als medeverdragsgerechtigd gezinslid.

ad 2. Slechts door echtscheiding of doordat ze niet langer in Frankrijk bij u  blijft wonen. De afmelding bij CvZ (evenals de aanmelding) geschiedt dan echter in beginsel door het Franse woonlandorgaan.

ad 3. Voor de kosten van zorg bij tijdelijk verblijf buiten het woonland is het bevoegde orgaan in Nederland aansprakelijk: CvZ dus. Hoe het gaat indien uw vrouw in het buitenland EHIC niet toont (maar de kosten voorschiet) staat in art. 25 Vo987/2009 (de Toepassingsverordening bij Vo883/2004)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#2 Geplaatst: 2011-03-20 14:50:36

Als uw vrouw geen eigen inkomen heeft en medeverdragsgerechtigd is bij u als gepensioneerde (WAO wordt als gepensioneerd geklassificeerd), is voor haar de pseudonominale premie ZVW door U verschuldigd (als ze wel inkomen heeft trouwens ook). Daarnaast heeft u (bij eindaanslag CvZ) in beginsel recht op de (bijzondere) verhoging(en) van de (algemene en soms andere) heffingskortingen van haar van artt. 8.9 en 8.9.a WetIB2001. Dat kan nog flink oplopen. Op de thuispagina van www.vngsint.com en  van icng.eu staan jaarlijks rekenmodellen om de verdragsbijdrage, en daarmee ook het zojuist genoemde, te berekenen. In het geval van uw vrouw zouden die verhogingen uiteindelijk automatisch moeten worden toegekend worden door CvZ , althans voor haar algemene heffingskorting (voor evt. andere moeten ze worden aangevraagd). De hoogte van die algemene heffingskorting is afhankelijk van de leeftijd van uw vrouw en of er nog (jonge) kinderen tot uw huishouden behoren.  Alles wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor.