Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Inkomstenbelasting in Frankrijk

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2011-04-07 17:42:49

Op de WEBsite en in het boek La Maison lezen we erover.

Er wordt een voorbeeld gegeven voor een echtpaar zonder kinderen met een belastbaar inkomen van 70.000 euro.


Het aantal parts is hier dus 2, per part was het inkomen € 35.000 en dat bedrag wordt gebruikt om te bepalen in welke schijf men valt, in dit voorbeeld in de vierde schijf. Het  marginaal belastingpercentage is hier 30. Bij meer parts wordt de tweede tabel toegepast. N voor het aantal parts en R geeft het belastbare inkomen aan. De bruto belasting (zonder aftrekposten) is dan (70.000 x 0,3) – (5.566,33 x 2) = 21.000 – 11.132,66 =  € 9.867 zeg ruim 14% bruto inkomstenbelasting.

Mijn vraag was hoe de geboden informatie nu te begrijpen valt.

Wat heeft dat schijventarief voor 1 part te maken met die relaties voor meer parts?

En in het boek La Maison, 6-de druk blz 327 staat ook nog een tabel van inkomensgrenzen waaronder géén Inkomstenbelasting verschuldigd is.

Aanvankelijk kon ik die informatie niet zodanig met elkaar in verband brengen dat ik ook begreep wat er werd berekend.

Dat is nu veranderd, met de kennis van nu zie ik het alsvolgt:

In Frankrijk gaat het om Le foyer fiscal waarbij een alleenstaande telt als N=1 part, een echtpaar zonder kinderen als N=2 parts en indien het echtpaar 2 kinderen heeft komt er weer 2-maal 0,5 part bij en wordt het totaal N=3 parts.

De belasting wordt nu geheven over het Gemiddelde Inkomen per part en daar slaan de berekeningen op. Dus uitgangspunt is R/N en we berekenen de Belasting per part en vermenigvuldigen dat vervolgens met het aantal parts.

Vasthoudend aan het voorbeeld op de WEBsite  kunnen we de berekening van de Bruto Belasting alsvolgt maken:


N*{ 5,5% van (11896-5964)+14% van (26420-11896)+30% van (R/N - 26420)}

Of:  N*{ 0,3 * R/N - 5567} en dat is vervolgens  0,3*R - 5567* N

Precies het resultaat zoals dat in het voorbeeld op de WEBsite naar voren komt.

Voor de alleenstaande, N=1, dus simpelweg Bruto belasting is  0,3*R - 5567 in die 4-de schijf, vanwege de 70.000 euro belastbaar inkomen.

Het voordeel voor het echtpaar wordt dus behaald dankzij het feit dat met het Gemiddelde inkomen per part gerekend wordt. Dat is lager tenzij ieder gezinslid al even veel Inkomen heeft.

In de relatie 0,3*R - 5567* N, zit verwerkt dat voor ieder gezinslid er over 5964 euro 0% belasting geheven wordt en dat er minder in de hoogste schijf belast wordt.


De alleenstaande betaalt over die 70.000 euro belastbaar: 15433 euro bruto belasting. 5567 euro méér dan het echtpaar zonder kinderen.

In Nederland zou, de alleenstaande, volgens het schijventarief voor 2010, 21606 euro betaald hebben. En dat komt omdat in Nederland vanaf 32738 euro belastbaar, 42% belasting verschuldigd is en boven de 54367 euro belastbaar zelfs 52% ipv de 30% in Frankrijk.

Wat ik nog steeds niet begrijp is, wat ik met de tabel op blz 327 van La maison, 6-de druk aan moet.

Een alleenstaande zou géén belasting betalen bij een Inkomen lager dan 11403 euro (in 2007)

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2011-04-28 14:08:38

Wat betreft "Het inkomen waarover in Frankrijk geen belasting verschuldigd is" daar heb ik een referentie voor gevonden van de franse belastingdienst:

We vinden die referentie hier.

Bovenaan bladzijde-4 zien we de cijfers voor 2009, maar er staat hetvolgende:

"Vous est NON Imposable lorsque votre revenue imposable est inferieur aux limites du tableau ci-dessous"

En dat betekent volgens mij dat indien het belastbaar inkomen lager is dan hetgeen in de tabel vermeld staat, er dan geen belasting verschuldigd is.

Dat is, in mijn optiek, iets anders dan een belastingvrije som die van het Wereldinkomen mag worden afgetrokken om het Belastbaar Inkomen te bepalen.


Maar niettemin nuttige informatie, voor de aangifte over 2009, omdat we zien dat voor een alleenstaande toen 11.139 euro niet belast werd en voor een echtpaar zonder kinderen was dat 17.014 euro.

De cijfers voor de aangifte 2010 heb ik nog niet gevonden.

Verder vond ik op bladzijde-1d:

Dat er ter bepaling van het Revenu imposable 10% van het pensioen mag worden afgetrokken met een maximum van 3606 euro voor het geheel van de foyer fiscal.

Voor een alleenstaande en een Belastbaar Inkomen = 11.139 euro/jaar onbelast houd dat in dat de in Nederland verschuldigde CVZ premies al zijn afgetrokken van het Wereldinkomen. Idem voor een echtpaar maar dan met 17.014 euro/jaar

AOW voor de alleenstaande = 1067,47 euro/maand = 12810 euro/jaar (wel in 2011) en stel daarnaast is er nog 1493 euro ander in Frankrijk belastbaar pensioen.

Dan komt het totaal Inkomen op 14.303 euro/jaar.

Waarom die 1493 euro??? Daarmee kom je precies op de belastingvrije som uit!

Immers premie CVZ is, voor 2009:

12*92 euro nominale premie + 6,9% ZvW premie over de AOW en 4,9% over 1493 euro ander inkomen + (12,15% AWBZ over 14.303 euro - 728 euro Algemene heffingskorting - 515 euro ouderenkorting) en dit totaal vermenigvuldigd met de woonlandfactor , in 2009: 67,9%

Hier komt als premie CVZ voor de alleenstaande 1734 euro uit!

Dus Inkomen 14.303 euro verminderd met 10% = 12873 euro en daarop is nog de premie CVZ aftrekbaar.  12.873 - 1734 = 11.139 euro en dat is het bedrag dat niet belast wordt.

Conclusie:

Een alleenstaande met uitsluitend AOW en een beetje aanvullend pensioen zodat het totaal 14.303 euro bedraagt betaalde in 2009 geen belasting in Frankrijk!

Voor een echpaar zonder kinderen zal ik het ook eens narekenen omdat op die manier men globaal al kan inschatten, hoe het er voor staat.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#2 Geplaatst: 2011-04-28 23:10:10

Et alors ?

Op de site van de Franse Belastingdienst kunt u onbeperkt simuleren.

Peter.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2011-04-29 10:30:23

Inderdaad een heldere opzet en vast heel praktisch om het op de euro nauwkeurig te weten.

Maar voor mij is daarmee het probleem verlegd naar het begrijpen wat er in al die vakjes moet worden ingevuld.

Bovenstaand voorbeeld van het bedrag waarover een alleenstaande , globaal, geen belasting betaalt, dat is interessant om te weten.

Een echtpaar zonder kinderen zit met de AOW op 17742 euro (2010) maar ze zullen bij een Inkomen lager dan 22.834 euro in Frankrijk geen belasting betalen.

Inkomen 22.834 euro verminderd met 10% = 20.551 euro en daarop is nog de premie CVZ aftrekbaar.  20.551 - 3536 = 17.014 euro en dat is het bedrag dat niet belast wordt.

Die 3536 euro is de premie CVZ over 22.834 euro waarin voor 2 personen de Nominale premie zit en daarnaast de Algemene Heffingskorting, 718 euro, en de ouderenkorting, 515 euro. (cijfers voor 2009)

 

Bijvoorbeeld als men gebruik wil maken van het keuzerecht.

Dan betaalt diegene in Nederland belasting over een bedrag dat in Frankrijk onbelast is, maximaal globaal die 14.300 euro voor de alleenstaande en 22.834 euro voor het echtpaar zonder kinderen.

Zijn de bedragen hoger dan zal er ook nog in Frankrijk belasting betaald moeten worden en loont het dan nog steeds???

Zit men onder deze bedragen die belastingvrij zijn dan hoeft men zich verder geen zorgen te maken over het doen van aangifte in Frankrijk.

De vraag die vervolgens van belang wordt is:

Hoe zit het als er ook nog, naast het in Frankrijk belastbare inkomen, in Nederland ABP-pensioen belast wordt????

In welke schijf wordt er dan belasting geheven in Frankrijk??? In Nederland???

Begin je in allebei de landen in de onderste schijven????

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#4 Geplaatst: 2011-04-30 13:26:51

Bijdragen die langer dan een aantal regels zijn, sla ik meestal over. Zeker in deze tijd. Dan bedoel ik niet de kersentijd in Céret, maar de aangifte tijd.

Wel even een reactie op de laatste vraag:

Je moet in Frankrijk alle inkomsten opgeven, waar ook ter wereld belast (uitgezonderd een aantal hele specifieke inkomsten, zoals de inkomsten uit EU-commissies). Aan de hand van dat totale inkomen wordt het belastingtarief bepaald. Vervolgens wordt er een stap later nog een vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting gegeven, bijvoorbeeld bij een ABP pensioen (mits er sprake is van een echt ambtenarenpensioen).

Het ABP pensioen wordt dus niet daadwerkelijk belast in Frankrijk, maar zorgt wel voor een hogere heffing over de andere inkomsten. Taux effectif.

Als buitenlands belastingplichtige begin je in Nederland met het erg lage tarief van 2,35%.

Groet, Rob van Schijndel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2011-04-30 14:45:00

Dank voor de reactie!

Goed nieuws dat je in Nederland in de onderste schijf begint!

Dat is van belang omdat als men wil terug laten ploegen.

Bedragen die ten tijde van de aftrek in een hoge schijf voordeel opgeleverd hebben, die worden nu teruggenomen en dan tegen 2,35 of 10,8% alsnog belast!!!

Dat zou gunstig uit moeten pakken.

Stel het Wereldinkomen bedraagt: (N + F) euro waarvan er N euro in Nederland belast worden en F euro in Frankrijk.

Dan lijkt me dat er berekend moet worden wat IN FRANKRIJK aan belasting verschuldigd is over het Wereldinkomen (N+F) euro om daar dan vanaf te trekken wat IN FRANKRIJK de belasting zou zijn op het Nederlandse Inkomen.

Dan wordt het Franse inkomen immers op het juiste schijfniveau belast.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2011-05-20 13:20:27

Er is voortschrijdend inzicht, na ontvangst van het Franse Aangifte biljet.

Daar zit dan een "Fiche de calculs facultatief" bij met de bedragen voor 2010.

Daaruit blijkt een "Abattement" van 10% van het Pensioen mag worden afgetrokken met een maximum van 3660 euro per "Foyer fiscal. (Item-1, punt-2)

Verder is er een "Abattement special" voor belastingplichtigen ouder dan 65 jaar.

Het bedrag is 2312 euro voor een alleenstaande met minder dan 14220 euro "Revenu Net global". Voor een echtpaar, allebei >65 jaar geldt een limiet van 22930 euro. (Item-2 onderaan blz-3)

"Vous êtes non imposable lorsque votre revenu imposable est inferieur aux limites suivant": 1 Part = 11300 euro, 2 Parts = 17263 euro

(Bladzijde-4 bovenaan)

Dan is er onder Punt-7, bladzijde-5 nog sprake van "Décote".

"Si le montant de votre impôt est inferieur à 878 euro, vous benificiez d'une décote égale": 439 euro  maximaal.


Daarmee zijn alle noodzakelijke gegevens bekend en kan dus berekend worden welk bedrag, aan AOW en in Frankrijk belast extra pensioen, nog net belastingvrij blijft in Frankrijk.

De noodzakelijke gegevens zijn, AOW bedragen voor 2010 en de basis voor de Premies CVZ.

Het Inkomen, belastbaar in Frankrijk bestaat uit AOW en extra bedrijfspensioen.

Dus (AOW+X), daar mogen we 10% van aftrekken, vervolgens kunnen we de Premie CVZ ervan aftrekken en dan nog die "ouderenkorting 2312 euro. Een alleenstaande betaalt geen belasting als dit totaal op 11300 euro uitkomt.

(AOW+X) - 10% van (AOW+X) - Premies CVZ over (AOW+X) - 2312 = 11300

Vroeger op school heette dit een ingeklede vergelijking en kan X uitgerekend worden.

Voor de Alleenstannde komt er (AOW+X)=17828 euro uit, voor Echtpaar zonder kinderen die allebei >65 jaar zijn: (AOW+X)= 28114 euro

We kunnen de resultaten vervolgens verifieren met het Simulatie programma

Door toepassing van het simulatieprogramma blijkt voor een Alleenstaande met 18664 euro nog net geen belasting geheven te worden. Met 18665 euro is 296 euro belasting verschuldigd.

De reden zit in het feit dat we, met 18665 euro, net de limiet 14220 euro, bereikt hebben waarbij de ouderen aftrek, 2312 euro nog werd binnengehaald. Bij een hoger bedrag dan 14220 is de ouderenaftrek nog maar 1156 euro.

18620 - 10% van 18620 - Premie CVZ over 18820 = 14220 euro

18620 - 1862 - 2538 = 14220 euro

Het blijkt dat het bijna klopt!

In werkelijkheid is het bedrag iets hoger door de "Décote" welke verleend wordt omdat er minder dan 878 euro belasting verschuldigd is.  

Hoe dit werkt, dat is me nog niet duidelijk!

Is dit een heffingskorting? Of is het een extra aftrek?

Voor het echtpaar zonder kinderen levert de "Simulatie" een bedrag (AOW+X)

= 29059 euro waarbij inclusief de "Décote" geen belasting verschuldigd is.

Dit zijn flinke bedragen want het is echt een basis situatie waarbij alleen de Premie CVZ is afgetrokken van een inkomen bestaande uit AOW en aanvullend pensioen.