Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Belasting op tweede huis

Auteur Bericht

avatar#4835
felix
Berichten: 9
Reacties: 111

#0 Geplaatst: 2011-05-11 20:20:40

Lees ik dit nou goed?

Taxation des résidences secondaires des étrangers

Les étrangers et les expatriés disposant d'une résidence secondaire en France se verront imposer à compter du 1 er janvier 2012 une taxe de 20 % sur la valeur cadastrale de leur bien. Cela doit correspondre, en montant, à l'équivalent d'une deuxième taxe foncière. Cette mesure se justifie, selon le gouvernement, par l'absence de participation des étrangers au financement des services publics nationaux. Les expatriés pour des raisons professionnelles ne seront pas concernés. Le gouvernement en attend 176 millions d'euros.

Er wordt gesproken over een belasting van 20% op de waarde van een tweede huis in Frankrijk. 

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#1 Geplaatst: 2011-05-11 22:35:52

Het begon allemaal als een poging de Franse fiscale vluchtelingen toch nog vele jaren vanuit het buitenland een bijdrage te laten leveren aan de Franse schatkist. In een artikel in le Figaro van 13 april staat over dit onderdeel van de Réforme fiscale het volgende te lezen:

Ce prélèvement nouveau ne concernera donc, dans les faits, que ceux qui s'exilent pour des raisons fiscales. Pour ces mêmes exilés fiscaux, Bercy travaille à taxer les résidences secondaires. Les expatriés pour causes professionnelles ne seraient pas concernés. Certains juristes s'interrogent néanmoins sur la compatibilité du dispositif avec le droit européen et avec les conventions fiscales signées avec nos voisins.

Het lijkt nu een algemenere wending te nemen. En hoeveel zou dat allemaal gaan kosten? Volgens sommige Bercy-watchers zou er in regeringskringen gedacht worden aan een extra belastingheffing die in de buurt zou komen van de huidige taxe foncière. En laten we maar eens afwachten hoe zich dit allemaal verhoudt tot de bestaande bilaterale belastingverdragen die Frankrijk met tal van landen heeft afgesloten. Doet me denken aan hotels in het vroegere Oost-Europa: prijzen in dollars voor de buitenlanders, en voor een fractie daarvan kon je als ingezetene daar terecht. Twee keer taxe foncière moeten gaan betalen omdat je buitenlander bent komt aardig in die richting. En wanneer het de bedoeling is iedere buitenlander ook al verblijft hij of zij minder dan zes maanden per jaar in Frankrijk via deze weg alsnog belastingplichtig te maken, een soort inkomstenbelasting in een stenen jasje, dan wordt daarmee in Europees verband een geheel nieuwe weg ingeslagen. 

Rob van der Meulen

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#2 Geplaatst: 2011-05-11 23:10:04

Lijkt mij Europeesrechtelijk niet correct en dus ook niet houdbaar. In hetzelfde stuk wordt er ook melding gemaakt van de Exit-tax. Hierover is ten aanzien van de Nederlandse exit-heffingen al genoeg rechtspraak bekend (bijvoorbeeld automatisch uitstel van betaling ipv verplichte directe afrekening), de Franse versie lijkt totaal niet met die rechtspraak in overeenstemming.

Ten aanzien van het belasten van 2e woningen van buitenlanders: lijkt me een gevalletje van dicriminatie. Wat is het verschil in de bijdrage van een Fransman met een vakantiehuis in de Ardennen en een Nederlander met een huisje in de Ardennen? Inderdaad, geen verschil, dus geen verschillende heffing.

Lijken me beide regels die het uiteindelijk niet halen.

Rob van Schijndel

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#3 Geplaatst: 2011-05-12 11:53:32

Ik ben het volstrekt eens met Rob: een proefballonetje dat volkomen onhoudbaar is binnen de EU-regels die stellen dat een Fransman net zo behandeld moet worden als een EU-onderdaan. Dus alleen al om die reden zie ik dit niet doorgaan.

Ik vermoed dat het idee is dat ze een tweede taxe foncière-aansalg gaan sturen naar huidige woningeigenaren die een buitenlands adres hebben opgegeven. Wat iedereen vervolgens zal doen is de jaarlijkse aanslagen laten versturen naar het Franse adres. Dan zal de belastingdienst per geval moeten gaan bepalen of je een buitenlandse belastingbetaler bent. Dat is onbegonnen werk. Dus ook om uitvoeringsredenen zie ik dit niet doorgaan.

Wim

avatar#8835
DiMar
Berichten: 0
Reacties: 1

#4 Geplaatst: 2011-05-12 11:58:10

Kennelijk toch wel goed gelezen.

Vk.nl (de Volkskrant) geeft vandaag een soortgelijk bericht, met dezelfde getallen!

Lijkt me allemaal niet te sporen met de filosofie om de vergrijzende gebieden weer op te stuwen door het wonen aldaar -ook voor buitenlanders- aantrekkelijk te maken.

Dick vd Klaauw

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#5 Geplaatst: 2011-05-12 12:08:55

Dit zijn de details van het gehele pakket aan fiscale hervormingsmaatregelen. Wie weet bestudeert iemand bij de Directie Internationale Fiscale Zaken van het Nederlandse Ministerie van Financiën, en collega's in Londen, inmiddels deze voorstellen op internationale houdbaarheid. Voorkomen van expliciete dan wel vermomde dubbele belastingheffing lijkt me wel iets om even over te bellen met Parijs, zelfs wanneer de ministerraad daar al gesproken heeft.

Rob van der Meulen

avatar#7573
Jeroen B 62
Berichten: 11
Reacties: 55

#6 Geplaatst: 2011-05-12 14:17:03

@ Rob. Ik zou zeggen dat jouw vergelijking niet opgaat. De in Frankrijk woonachtige fransman betaalt in Frankrijk inkomstenbelasting waarmee onder andere de publieke dienst in zijn hoofdverblijfplaats en zijn Ardeense tweede verblijfplaats wordt gefinancierd. De buitenlander met een tweede huis betaalt alleen IB in zijn woonland. Ik zou het voorstel daarom niet meteen discriminatoir noemen. (Vergelijk de in Europa toegestane nationale vignetten voor het gebruik van wegen, ook niet discriminatoir)

@Wim. Voor het binnenhalen van een mogelijke 186 miljoen is het wellicht de investering waard enkele ict-koppelingen tot stand te brengen in de nationale systemen.

Een hele grove berekening (186 miljoen gedeeld door 360.000 huizen) leert dat het gemiddeld om ongeveer 500 Euri per woning gaat.

Jeroen B, 62

avatar#8965
steinz
Berichten: 0
Reacties: 13

#7 Geplaatst: 2011-05-12 14:39:15

geen aandacht is nog besteed aan niet-ingezetenen die een huis via een sci hebben. de aanslagen taxe fonciere en habitation worden steeds op naam van de sci gesteld. dat is echter een franse rechtspersoon die voor deze belastingen niet transparant is. wel is die de enige eigenaar van het huis.

het is denkbaar dat de nieuwe belasting niet aan franse rechtspersonen kan worden opgelegd.

men zal echter een bepaling kunnen maken dat de belasting ook opgelegd kan worden aan aandeelhouders van een sci die geen ingezetenen zijn.

dat moet dan wel gebeuren.

los hiervan heeft altijd al gegolden dat de ISF niet van toepassing is wanneer nederlandse ingezetenen aandeelhouders van een sci zijn.  

ton steinz

avatar#9089
leoneve
Berichten: 0
Reacties: 2

#8 Geplaatst: 2011-05-13 12:32:27

Op de site van min fin kun je onder persbericht de wetsvoorstellen vinden. Ons onderwerp is taxe sur les residences secondaires des non-residents. De belasting is 20% van de cadastrale huurwaarde ( valeur locative cadastrale), geen 20% van de waarde van de woning.

Fiscaal Technisch probleem is het verboden onderscheid tussen binnenlandse ingezetenen en buitenlandse ingezetenen. In art 25 van het nederlandse Franse belastingverdrag is een non-discriminatiebepaling opgenomen. Nederlanders moeten hetzelfde wordne behandeld als Franse ingezetenen. Daarvoor is wel nodig dat de bepaling in de inkomstenbelasting of vermogenbelasting wordt gezet, omdat het verdrag voor andere belastingen niet werkt.  Bij publicatie van 16 febr 2011 (IP/11/160) heeft de Europese Commissie aan Frankrijk gevraagd om de discriminatoire heffing voor investeringen in huurwoningen op te heffen. Dit onder verwijzing naar uitspraak HvJ EU in zaak C-35/08 Busley, van 15 oktober 2009. Deze zaak betrof een Duitse regeling van aftrekbaarheid van negatieve inkomsten uit onroerend goed, welke aftrek niet openstond voor buitenlands gelegen onroerend goed. HvJ EU verklaarde de regeling in strijd met vrije verkeer van kapitaal. Het belastingnadeel kan een persoon ontmoedigen in een andere lidstaat te investeren en vormt dus een verboden beperking van het vrije verkeer. Het HvJ kon geen rechtvaardiging vinden, maar zelfs als er een rechtvaardiging zou zijn, was het middel toch niet geschikt om de verwezenlijking van de daarmee bedoelde doelstelling te waarborgen.

Het lijkt mij niet dat de Franse regering op deze voet zal doorgaan.

In zwitserland is de belastingheffing op tweede woningen afgeschoten, omdat het in strijd is met de door de grondwet gegarandeerde neutraliteit in de belastingwetgeving, om bepaalde vermogensbestanddelen, in dit geval woningen, veel zwaarder te belasten dan andere vermogensbestanddelen.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2011-05-13 16:56:43

Het voorstel voor de belasting treft alle tweede huis bezitters, ook de Fransen zelf, dus van discriminatie is geen sprake. Zo ik het begrijp althans, en het in de media lees.

avatar#8965
steinz
Berichten: 0
Reacties: 13

#10 Geplaatst: 2011-05-13 17:20:40

de geplande extra belasting geldt niet voor ingezetenen van frankrijk die een tweede huis hebben. die dragen al aan de algemene voorzieningen bij.

de 20% zal - als alles doorgaat - worden berekend over de fiscale huurwaarde die op de achterkant van de aanslag taxe d'habitation staat.

bij het denken hierover kan het helpen dat een ingezetene van nederland niet wordt aangeslagen in box 3 over de waarde van zijn franse huis, terwijl hij in frankrijk meestal ook niet met vermogensbelasting (ISF) wordt belast omdat die alleen geldt wanneer het huis meer dan 8 ton waard is. 

ton steinz 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#11 Geplaatst: 2011-05-13 19:23:15

Nee, Ratatouille, het voorstel behelst alleen het opleggen van een nieuwe heffing aan buitenlandse bezitters van een résidence secondaire en aan Franse bezitters die niet in Frankrijk wonen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#12 Geplaatst: 2011-05-13 20:50:35

Merci Wim, dus niet voor de Fransen die in Frankrijk een tweede huis hebben, maar wel voor Fransen die niet in Frankrijk wonen maar er wel een huis hebben. 

Ik vind het een lastige materie, maar het is me nu duidelijker.

avatar#9089
leoneve
Berichten: 0
Reacties: 2

#13 Geplaatst: 2011-05-16 15:06:26

SCI

Een SCI is naar Frans belastingrecht een transparante entiteit, hoewel het lichaam rechtspersoonlijkheid heeft. Nederland beschouwt een SCI als niet-transparant (Hof Arnhem 18-3-1992 nr 89/1926), zodat een SCI voor nederlands belastingrecht een buitenlandse rechtspersoon is en naar frans recht niet-franse aandeelhoduers hefet die direct belastbaar zijn. In andere zin Hof Amsterdam 11 nov 1998 nr 96/0250. Dit kan effecthebben op het non-discriminatiebeginsel, indien Nederland de SCI als buitenlands lichaam ziet en de Fransen naar de nederlandse aandeelhoduers kijken.

Zonder SCI is een Franse woning belastbaar in box 3, met voorkoming dubbele  belasting omdat het onroerend goed in Frankrijk is gelegen. Het oprichten van een SCI lost het probleem van de heffing dus niet op, maakt wellicht de non-discriminatie van art 25 verdrag zelfs onbereikbaar.

avatar#8965
steinz
Berichten: 0
Reacties: 13

#14 Geplaatst: 2011-05-16 15:32:22

de nederlandse staatssecetaris heeft in 2004 besloten dat een sci fiscaal transparant is. daardoor moet iemand de waarde van zijn aandelen in box 3 opgeven en wordt hij vrijgesteld van de heffing.

alleen frankrijk mag heffen.

voor het successierecht en andere rechtsgebieden is de sci niet transparant.

ton steinz