Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

SCI -waarde aandelen na overdracht

Auteur Bericht

avatar#5725
RvB
Berichten: 3
Reacties: 3

#0 Geplaatst: 2011-05-12 09:44:15

Eén van de vier aandeelhouders van onze SCI is overleden. Een andere aandeelhouder (geen familie) erft volgens Nederlands recht deze aandelen, maar wil deze verkopen aan een nieuwe aandeelhouder. De ander aandeelhouders stemmen in met deze verkoop. Als gérant start ik het papierwerk weer op (aanpassen statuten, acte de cession, vertaling actes van overlijden en van erfrecht, formulier 2048, notulen Assenmblee Generale, registratie bij de Greffe, e.d.) maar stuit op een paar vragen.

Moet de waarde van de aandelen marktconform geïndexeerd worden, bv. op grond van de indexering van de Taxe Habitation of valeur locative? Is dat voor de Franse belastingdienst aanvaardbaar? Geldt deze indexering zowel voor het successierecht, de taxe plus-value, als voor de verkoopprijs en dus voor de bijbehorende belastingen? Wordt op grond daarvan de waarde van het 'Captal Social' in bv. de statuten ook aangepast? Mag ik - gemakshalve - het aantal aandelen in de statuten (en acte de cession) aanpssen? We hebben nu een raar aantal (10722) en een aantal van bv. 60 (veelvoud 3, 4 en 5) lijkt me handiger bij eventuele toekomstige mutaties van de aandelhouders. Is er iets verstandigs mogelijk om de forse belastingdruk te verlagen? Totaal kost het nu volgens mij: 60% successierecht, 5,29% overdracht, 31,3% over de plus-value en een paar honderd Euro voor de registratie. Zo blijft er van de oorspronkelijke waarde van onze overleden vriend-aandeelhouder niet heel veel over.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2011-05-26 12:25:45

Interessant verhaal, vooral om in die enorme hoeveelheid details de weg te vinden en het op een rijtje te krijgen.

Het is mij , hier, reeds opgevallen dat het aantal reacties met oplossingen op dit soort berichten, niet enorm is.

@RvB

De basissituatie is dat er door overlijden van een aandeelouder, een andere aandeelhouder zijn aandelen heeft geerfd.

U bent kennelijk korter dan 10 jaar uit Nederland weg waardoor het nederlandse erfrecht van toepassing is.

Het gaat niet om een familielid, bijvoorbeeld een kind, waardoor de aanslag Successiebelasting van de nederlandse fiscus harder aankomt.

In mijn geval heb ik ook aandelen, samen met kinderen, maar de geregistreerde waarde van de SCI is méér dan de aankoopprijs inclusief alle gemaakte kosten.

Dus denk ik dat als het erop aankomt de waarde van de SCI gewoon opnieuw moet worden vastgesteld. En dan kan dat hoger of lager uitvallen dan de bij de

Greffe du tribunal de Commerce ingeschreven waarde.

Indexeren op basis van de Tax d'Habitation zoals u schrijft, dat lijkt me lastig omdat ik begrepen heb dat de basis daarvan een "Valeur locative" is.

Dus het is, denk ik, niet een soort WOZ die de waarde weerspiegelt.

Het aantal aandelen wijzigen lijkt me eenvoudig als daarmee dezelfde totale waarde gedekt wordt. 10722 aandelen en waarde X per aandeel, dat wordt dan bijvoorbeed 20000 aandelen met waarde: Y=(10722/20000)X per aandeel.

In mijn geval had het advocatenkantoor die de aankoop van mijn woning begeleidde en de SCI heeft laten oprichten een verkeerd adres aangemeld bij het Tribunal de Commerce. Ze hadden niet begrepen dat ik er definitief wilde gaan wonen. Dat wijzigen duurde 8 weken en kostte me 45 euro.

De Plus-Value aanslag daar heb ik van begrepen dat die langzaam wordt afgebouwd zodat na 15 jaar het op NUL uitkomt.


De optie die u niet noemt is dat de aandeelhouder die de aandelen erfde ze gewoon in eerste instantie nog even behoud. En het gebruikrecht geeft aan degene die ze eigenlijk wilde kopen.

Degene die de aandelen wil kopen, kan die niet wachten tot die 15 jaar om zijn?

Dan ben je van de Plus-value af! Maar wel nu afspreken wat de prijs tezijnertijd zal zijn. Soort optie constructie?

Ben benieuwd hoe dit soort zaken loopt want uiteindelijk krijgen we er allemaal mee te maken. Maar naar ik hoop niet via de Nederlandse fiscus.


avatar#8501
joost kubbe
Berichten: 0
Reacties: 41

#2 Geplaatst: 2011-05-29 23:21:57

De waarde van de aandelen van een SCI is de waarde van het bezit (de huidige verkoopwaarde van een of meerdere panden) minus de schulden van de sci.

Gebruikelijk wordt een sci opgericht met een kapitaal van 1000 € (ter dekking van de oprichtingskosten) en lenen de aandeelhouders de aankoopsom + kosten aan de sci, waardoor de waarde van het totaal aantal aandelen de 1000 € niet te boven gaat.

Is het pand intussen in waarde gestegen, de renteschuld aan de aandeelhouders ook. De erfgenaam cq koper koopt de aandelen en neemt de lening over.

De plus-value wordt nooit door de koper van een pand of van aandelen betaald, maar door de verkoper. Naar mijn mening is er bij overlijden/vererving geen plus-value verschuldigd, alleen bij verkoop voor een hoger bedrag dan de successie aangifte. Te verifieren.

Joost Kubbe.

avatar#8965
steinz
Berichten: 0
Reacties: 13

#3 Geplaatst: 2011-05-30 10:45:27

het komt inderdaad veel voor dat een sci een aandelenkapitaal van slechts 1.000 heeft.

daar zit echter voor nederlanders het nadeel aan dat de verrekenigsregeling met de nederlandse erfbelasting zeer ongunstig uitpakt wanneer de rest van de koopprijs in rekening courant door de aandeelhouders aan de sci is geleend.


ton steinz