Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Afschaffing van de AOW-tegemoetkoming

Auteur Bericht

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#0 Geplaatst: 2011-05-26 07:34:52

Zie model-bezwaarschriften op http://icng.eu en www.vngsint.com, opgesteld door de SBNGB, tegen de afschaffing van de maandelijkse AOW-tegemoetkoming, van 33.09 Euro p.p. , per 1 juni a.s. Het is noodzakelijk de bijgaande toelichting goed te lezen: twee bezwaarschriften zijn namelijk nodig.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2011-05-26 14:26:50

Hetzelfde verhaal staat al op de homepage.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2011-06-17 13:20:42

Mij lijkt het moeilijk worden om zo'n bezwaar gehonereerd te krijgen. Immers we betalen als Franse Nederlanders geen belasting over de AOW. Dus medelijden hoeven we niet te verwachten. Overigens is er een Inkomenstoets en dan val ik al meteen af.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2011-06-17 13:25:18

Wibra schrijft:

Immers we betalen als Franse Nederlanders geen belasting over de AOW.

Nou, ik wel, in Frankrijk.

Vreemde opmerking Wibra.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2011-06-17 14:07:57

de AOW is belastbaar in Frankrijk, helemaal mee eens!

Maar als men alleen AOW heeft dan betaal je er ook in Frankrijk geen belasting erover. Reden is dat we de CVZ premies hier aftrekbaar kunnen maken, naast vaste aftrekposten etc

Elders heb ik dit soort zaken wat dieper uitgezocht. (Zie Inkomstenbelasting Frankrijk). Maar globaal! Dus er is altijd wel iemand waarvoor het niet of niet helemaal geldt.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2011-06-17 14:40:06

Dus....geen algemene uitspraken meer doen als die alleen gelden voor specifieke situaties.

Geeft verwarring en dat is nu net NIET de bedoeling op dit forum.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2011-06-17 15:26:52

Het is minder algemeen dan u het stelt!

Overigens de condities waarvoor mijn uitspraken gelden die staan erbij.

Gewoon lezen en nagaan of het op u van toepassing is.

Overigens ging het mij er niet om of u wel of geen belasting op de AOW betaalt, in Frankrijk of in Nederland. Maar om het feit dat Nederland geen recht heeft op belasting erover te heffen. Dat dus AOW betalingen aan nederlanders die in het buitenland wonen een verliespost voor Nederland zijn.

Mocht u denken dat u het allemaal zelf betaald heeft tijdens uw werkzame leven dan moet ik u ook teleurstellen. Hooguit een jaar of 15-16 heeft u er maximaal aan bijgedragen. Bij een lager inkomen zelfs maar een jaar of 8-10.

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#7 Geplaatst: 2011-06-17 17:32:35

@Wibra,

Ik heb van 1967 tot 2005, dat is dus 38 jaar premie AOW betaald. Ik zal meestal in de tweede schijf of hoger, dus ik heb altijd het maximum betaaald.

Ik heb inderdaad mijn uitkering AOW dubbel en dwars betaald.. Maar daar zou ik wel wat aan moeten toevoegen. Ik heb een lijfrente gekocht van 1400 EUR per maand door een bedrag van EUR 140 000 te storten, maar.... looptijd t0t 2025. Dan ben ik 85 jaar en dan is het wel tijd om te gaan.. Dat laatste, ongelimiteerde stuk is het duurste. Ik heb zeker meer dan 140 000 EUR aan AOW premie betaald en ik zou dus makkelijk mijn eigen AOW uitkering hebbem kunnen regelen.

De AOW was weer een van die linkse snoepjes, die  uiteindelijk zwaar op de maag blijken te liggen.

Ik mag je eraan herinneren, dat in Frankrijk het een stuk moeilijker is om een ziektekostenverzekering af te sluiten die doorloopt na je 80-ste verjaardag.

Hoor je daar iemand over? Dat was voor mij de reden om blij te zijn met de ZVW.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#8 Geplaatst: 2011-06-18 07:12:55

Geachte WiBra,

U schrijft dat "AOW betalingen aan nederlanders die in het buitenland wonen een verliespost voor Nederland zijn". 

Een beetje vreemde redenering.

Ik heb altijd begrepen dat de AOW een volksverzekering is. Zoals bij alle verzekeringen is daar sprake van een winst/risico verhouding in statistische termen. Mensen betalen een meer of minder groot deel van hun leven premie, en doen een meer of minder groot deel van hun leven een beroep op een uitkering. Sommigen betalen een leven lang en overlijden vroegtijdig. Anderen betalen niet of nauwelijks en worden stokoud. Sommigen betalen veel belasting als ze gepensioneerd zijn, anderen weinig. En uiteindelijk zorgt de actuaris dat dit complex van inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn in evenwicht blijft.

Nu heeft de politiek deze rol van actuaris jarenlang stelselmatig niet- of slecht ingevuld, zoals gewoonlijk gedreven door eigenbelang en kortetermijn denken. En nu de wal het schip dreigt te keren, worden ineens de "kosten van de vergrijzing" als nieuw probleem ten tonele gevoerd. Alsof dat een verrassing is die je niet kon zien aankomen. Ouderen worden als kostenpost neergezet, in plaats van als ontvangers van de uitkering waarop zij recht hebben. En waar mogelijk wordt beknibbeld, gesneden en soms zelfs ronduit gestolen. Bij voorkeur bij die groepen die makkelijk te identificeren- doch kiestechnisch niet interessant zijn, zoals in het buitenland residerende NLers.

Uw opmerking volgend kan ik evengoed stellen dat alle AOW uitkeringen een verliespost zijn. En daaruit concluderen dat men eigenlijk zou moeten worden gestimuleerd om te overlijden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat is eigenlijk uw bedoeling? Wenst u mij of ons met een schuldgevoel jegens NL op te zadelen omdat wij, in FR wonend, die arme zielige NL fiscus de mogelijkheid ontnemen om onze AOW uitkering te belasten? Ach gut, mijn hart breekt bij de gedachte.

Salutations, Jos

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#9 Geplaatst: 2011-06-18 10:30:46

AOW is niet gekapitaliseerd. Dat betekent dat sinds Drees die invoerde, de werkenden voor de gepensioneerden betalen. Dat is nog zo.

Andere Nederlandse pensioenen zijn wel gekapitaliseerd. Dat betekent dat je terugkrijgt van wat je zelf hebt bijgedragen.

Gevoelsmatig roept dit verschillen op, nog versterkt door meer populisme en ethnofobie in mijn voormalig thuisland. De ergste die ik wel gehoord heb is van "waarom zouden wij (hardwerkende dertigers en veertigers) moeten betalen voor al die babyboomers die geen werkloosheid gekend hebben, hun vette huizen nu hypotheekvrij hebben en nu in de zon ook nog eens lekker zitten uit te rusten".

Alsof deze zelfde babyboomers, die in de luiers lagen toen de Noodwet Drees in 1947 werd ingevoerd en pubers waren bij de echte invoering in 1957 niet hun hele werkzame leven WAO-premie hebben betaald. Jos heeft volkomen gelijk.

Steven

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2011-06-18 11:10:50

Op zich ben ik het met bovenstaande redeneringen eens.

Maar het is niet zo dat iemand over een bepaald Inkomen premie betaald heeft en vervolgens na het 65-ste jaar dan een percentage van dat inkomen gaat ontvangen.

Nee, na ons 65-ste, gaan we allemaal levenslang hetzelfde ontvangen.

Het zou dan zo moeten zijn dat we tot aan de gemiddelde leeftijd ontvangen, wat we tijdens ons werkzame leven voor anderen betaald hebben. Worden we ouder dan hebben we geluk, sterven we eerder dan is dat pech maar gemiddeld is het systeem in evenwicht.

Er zijn mensen die weing betaald hebben omdat hun inkomen laag was, anderen meer omdat het hoger was. Naar mijn inschatting betaalde een gepensioneerde tijdens zijn werkzame leven zo'n beetje 10-15 jaar de AOW van een ander.

Nu in de politiek dit onderwerp hoog op de agenda staat kan de waan van de dag alle kanten op. Argumenten die ik er hoor zijn vaak onvolledig maar het blijft draaien om de Solidariteit. Niets mis mee!

Waar iets mis zou kunnen gaan is dat de bezuinigende overheid op zoek gaat naar meer inkomsten of minder uitgaven. En met voorstellen komt waar draagvlak voor moet zijn. De groep in het buitenland residerende nederlanders is dan snel een gemakkelijke prooi! Dat heb ik willen zeggen met de woorden dat we een verliespost zijn voor de nederlandse fiscus.

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#11 Geplaatst: 2011-06-18 11:13:19

"hun vette huizen nu hypotheekvrij hebben "

Die ze later erven wil er nog aan toevoegen

Willem

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#12 Geplaatst: 2011-06-18 11:24:11

@ Willem: ;-) Ik zeg trouwens aan mijn kinderen dat ik alles opmaak voor mijn overlijden of apart zet om de slechte bejaardenvoorzieningen in Frankrijk te kunnen betalen. Bovendien vraagt Frankrijk ook nog van de kinderen van armlastige bejaarden mee te betalen......

@WibrA: Ik ben het fundamenteel eens met het solidariteitsprincipe dat in de AOW ingebakken zit. Dikke verdieners betaleen meer dan niet- of weinigverdieners. Maar dan niet nogeens gaan differentiêren bij de uitbetaling: gewoon iedereen hetzelfde. Afblijven dus, ook als de "genieters" in het buitenland zitten. Als ik Fransen het AOW-principe uitleg, wordt met verbazing gereageerd: ook AOW als je niet gewerkt het? Ja dus.

Moeite heb ik met het idee dat geld dat naar het buitenland gaat een "verliespost" is. Dus ook maar niet meer met vakantie naar het buitenland? Niets meer via Internet bestellen?

Steven

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#13 Geplaatst: 2011-06-18 11:33:28

"Een verliespost voor de nederlandse FISCUS"

Geld dat ze hadden kunnen ontvangen komt nu elders terecht, ook weer een FISCUS maar nu les IMPOTS geheten.

Feitelijk blijken we het eens te zijn!

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#14 Geplaatst: 2011-06-18 12:05:17

@WibrA, ik begreep dat al en ook dat dat niet jouw persoonlijke opvatting is.

Wat mij altijd weer doet "démarreren" bij dit soort onderwerpen dat in het o zo mooie en grote verenigde Europa de kleinsteedse Hollandse politiek van ultra linker- en rechterzijde weer met de rug naar het buitenland gaat staan en de kruideniersmentaliteit van Grootgrut opgeld doet....

Steven

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#15 Geplaatst: 2011-06-18 12:08:41

Steven je opmerking over "Hollandse politiek" uit mijn hart gegrepen

Willem

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#16 Geplaatst: 2011-06-18 15:30:23

Als je een beetje economisch nadenkt is het natuurlijk wel waar, dat gexporteerde AOW en andere pensioenen een verliespost voor Nederland zijn. Men had nooit moeten besluiten tot het verleggen van de inkomstenbelasting naar het woonland.

Je hebt de premie voor AOW en andere pensioenen afgetrokken van je inkomen en daarmee leed de belastingdienst in Nederland een verlies.Dat was OK wanneer men aannam, dat dat later zou binnenkomen bij het belasten van de uitkering.

Principieel is de aftrekbaarheid van premie dan ook volledig onjuist. Premie niet aftrekbaar, maar de uitkering onbelast  laten is veel eerlijker en uiteindelijk ook npog voordeliger, omdat de belastingen de neiging hebben te stijgen door de jaren heen en dan doel ik alleen op de individuele situatie. Let wel, de belastingdruk heeft niets te maken met het hoogste tarief, maar alleen met het gemiddelde belasting percentage, en dat stijgt helaas meestal.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#17 Geplaatst: 2011-06-18 15:51:41

De belastingdruk, althans van de inkomstenbelasting, neemt niet in de loop der jaren toe, maar juist af. Dat is de tendens in de meeste Europese landen, ook in Nederland. Ik herinner me dat de tijd dat er een toptarief van 72% in Nederland was.

Bronstaatheffing op pensioenen voor pensioenemigranten rechtvaardig? Als tegenargument geldt dat zij in hun woonland gebruik maken van publieke voorzieningen. Zou daar geen (inkomsten)belasting tegenover mogen staan?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#18 Geplaatst: 2011-06-18 16:19:46

zie over de ontwikkeling in belastingdruk, van de directe belastingen, het volgende citaat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-10-001/EN/KS-DU-10-001-EN.PDF

"Even taking into account the subsequent 0.4 average rate increase in 2010, all in all, the EU-27 average has gone down by 9.9 percentage points since 1995,

accelerating after 2000."

Verder een schat aan gegevens, ook voor Frankrijk en Nederland afzonderlijk.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#19 Geplaatst: 2011-06-18 16:33:32

Inderdaad hadden we vroeger het 72% tarief! Wanneer was vroeger ook al weer?

Er moet een reden geweest zijn om het af te schaffen en op 52% te brengen.

Wellicht het feit dat de opbrengst niet zo groot was, te weinig mensen die nog in die schijf vielen omdat ze door bijvoorbeeld aftrek van hypotheek rente eruit weg konden blijven?

In Frankrijk nederlandse pensioenen laten belasten dat lijkt me nog wel redelijk, gelet op het argument "Voorzieningen in het woonland". Maar dat AOW, notabene opgebracht door de werkenden voor de gepensioneerden, in het woonland belast wordt dat vond ik, meteen toen ik dat voor het eerst begreep, toch enigszins bizar.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#20 Geplaatst: 2011-06-18 17:01:50

Wat dat bizarre aan het woonstaatbeginsel voor de AOW betreft:

Het ligt juist meer voor de hand dat er een belastingclaim is in de bronstaat voor een pensioen, zoals het bedrijfspensioen,  waarvoor die staat een belastingfaciliteit heeft verleend dan voor een pensioen, zoals de AOW, waarvoor dat nu juist niet geldt. Om die reden vind je in de dubbelbelastingverdragen die Nederland afsloot ook vaker een bronstaatheffing voor bedrijfspensioenen en lijfrentes dan voor de AOW.

zie ook de theoretische beschouwingen in dit document:

http://www.bdo.nl/oudedagsvoorziening/Documents/Heeft%20de%20overheid%20een%20claim%20op%20pensioen-%20en%20lijfrentetegoeden.pdf

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#21 Geplaatst: 2011-06-18 17:28:09

@VoogdJ

Het PDF bestand, Taxation trends in European Union" dat was 434 blz maar mijn PC is er niet toe in staat gebleken om het te downloaden.

Vandaar heb ik via Google een kleinere versie gevonden van 42 paginas

Zeer interessant maar wel een lawine aan informatie. Overigens Griekenland, EL voor Elada, staat er niet extreem laag in. Heel interessant allemaal.

Is deze link representatief voor het door u bedoelde verhaal van 434 blz?

Wat betreft de logica voor de belastingheffing, zoals je het aankaart, daarbij moet ik denken aan een argumentatie die ik ook rond de CVZ-premie tegenkwam.

"De mate waarin het vrije verkeer en de vrije vestiging binnen de EU worden belemmerd door fiscale of andere overheids maatregelen".

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#22 Geplaatst: 2011-06-18 17:47:33

Het document "Main results" lijkt een samenvatting te zijn van de door mij bedoelde publikatie.

"Wat betreft de logica voor de belastingheffing, zoals je het aankaart, daarbij moet ik denken aan een argumentatie die ik ook rond de CVZ-premie tegenkwam.

"De mate waarin het vrije verkeer en de vrije vestiging binnen de EU worden belemmerd door fiscale of andere overheids maatregelen". "

Ik zie het verband niet. De bijdrageheffing door CvZ is daarop gebaseerd dat Nederland een vergoeding voor zorg aan het woonland moet verstrekken voor verdragsgerechtigden.

Ik persoonlijk ben overigens voor een ander systeem van ahefefing van de zorgbijdrage: woonstaatheffing naar de wetgeving van de woonstaat met voor gepensioneerden een verlaagde vergoeding door het herkomstland aan de woonstaat. Voordelen:

1. de bijdrage komt beter in verhouding tot de rechten te staan

2. administratief veel eenvoudiger

3. opherffing van de zogeheten discoordiantie tussne fiscale en socialezekerheidsstelsel ("dubbel betalen"via enerzijds woonlandbelasting en anderzijds bijdrage aan pensioenstaat)

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#23 Geplaatst: 2011-06-18 17:51:08

O ja de politici wisten dat er een "probleem van de vergrijzing" in aantocht was.

Wim Kok had daar al op gewezen in zijn kabinetten en had een AOW fonds daarvoor in het leven geroepen Weet u nog wel!

Helaas leeg! Het was naar ik me herinner een boekhoudkundige truc.

Hoe dat precies in elkaar zat weet ik niet meer.

Maar volkomen onverwachts komt het dus niet Ned. heeft toch z'n statistieken en ambtenaren om dat in de gaten te houden en nu is het ineens een probleem

Willem

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#24 Geplaatst: 2011-06-18 20:53:39

Het maken van lege reservefondsen is typisch een politieke truuk om nominaal aan je verplichtingen te voldoen. Het is zeker geen boekhoudkunfige truuk.

Er is herhaaldelijk op gewezen, dat men een deel van de aardgasbaten opzij zou moeten zetten als kapitaal voor de AOW verplichting.

Ik waarschuuwde eerder al voor de vele lege reservepotjes van de Franse overheid. Eens wordt ook daar de rekening voor gepresenteerd.

Het is allemaal de vraag of Europa dit zal overleven. Rutte blijft maar blerren 'Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld'.  Terwijl iedereen weet dat dat volkomen onzin is, want evenals voor Frankrijk geldt voor Nederland: ongedekte aanspraken moeten eens worden gedekt. Kijk naar Griekenland, Spanje, Potugaal, Ierland en Italie. Dit soort boerenbedrog krijg je met een politieke horizon van 4 of 5 jaar. Ik geloof dus duiidelijk niet dat de Euro 2020 haalt.

Alle landen zijn al bezig met zich in te dekken voor onheil gedurende deze regeerperiode. Het standpunt van Sarkozy inzake Griekenland is daarvan een fundamenteel onderdeel. Nederland bezuinigt, terecht  waar het kan, maar stelt zich 'hard' op tegenover hulpverlening aan griekenland Omdat NL zich allang heeft ontdaan van leningen aan Griekland. BNP alleen  heeft misschien wel 10 keer zoveel schuldpapier als heel Nederland. Het is niet voor niets dat de rating van de grote Franse banken omlaag is gegaan.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#25 Geplaatst: 2011-06-19 11:36:08

@VoogdJ

Uw referentie-2 dat is een interessant verhaal, (Rapport Staats) dat o.a aan de orde stelt of iets in aanmerking komt voor Woonlandheffing of Bronlandheffing!

Het bied mij een mooie kapstop om mijn gedachten aan op te hangen.

AOW? Daarvan denk ik dat het Bronlandheffing zou moeten zijn!

Want: De werkende nederlanders betalen in Nederland de premie voor de gepensioneerden van nu! Wonen die gepensioneerden in Nederland dan stroomt een deel terug naar de fiscus en doet weer mee aan de financiering van het voorzieningenniveau van Nederland. Wonen die gepensioneerde nederlanders in Frankrijk, dan betalen de werkenden van Nederland aan hen AOW (omslagstelsel) maar een deel gaat nu, omdat het nu Woonlandheffing is, naar de Franse schatkist.

Dat lijkt me onredelijk!

(Als we Tsunami slachtoffers geld geven willen we dat het bij hen terechtkomt en niet bij de vice president van hun land)

Vandaar dat ik hier voor Bronlandheffing ben.

Pensioenen? Daarvan denk ik dat het woonlandheffing moet zijn!

Want: Degene die voor dat pensioen de premie betaalde,dat waren we zelf en dat we er dan belasting over betalen is redelijk en ook in het woonland omdat we daar van de voorzieningen profiteren.

Uw referentie-1 , dat rapport "Taxation Trends" dat maakt mooi zichtbaar hoe in de 27 EU landen de belastingdruk is.

Op bladzijde 8 staat een staafdiagram en we zien er het toptarief per land. Nederland 52%, Frankrijk 46% maar landen als Roemenie en Bulgarije etc zitten erg laag en daar zal dus ook het voorzieningenniveau laag zijn.

Het is dus redelijk dat de hoogte van de belastingdruk spoort met het voorzieningenniveau; Vandaar Woonlandheffing.

Nu is het zo dat, als we ons pensioen hebben opgebouwd in Nederland, dat we daarbij door de Nederlandse fiscus geholpen zijn. Doordat we over onze premies geen belasting betaald hebben. maar dat was niet ongelimiteerd!

We mochten niet meer premie aftrekbaar maken dan noodzakelijk was om een pensioen op het niveau 70% van het Bruto Eindloon te bereiken en die 70% is inclusief de AOW.

Heeft iemand een Bruto Eindsalaris dat bijvoorbeeld 2-maal de AOW is dan bereikt die persoon een pensioen dat 70% is van 2-maal de AOW = 1,4-maal de AOW!! De AOW zelf maakt daar dan deel van uit zodat die persoon slechts een extra pensioen mocht opbouwen van 0,4-maal de AOW.

Dat is niet echt enorm. Het is wel zo dat hogere inkomens dus meert konden opbouwen en dus meer door de fiscus geholpen zijn.

Mij lijkt het redelijk dat iedereen het recht heeft om op deze manier, en tot op dit niveau, een oudedagsreserve op te bouwen! Waarbij er ook het risico is dat de persoon vroegtijdig overlijdt. dan heeft ie ook belastingvoordeel genoten zonder dat de staat er iets van terug ziet.

Dus dat de staat een claim wil houden op Inkomen dat vroeger gebruikt is om pensioenpremies te betalen dat steun ik niet.

Het doet me denken aan Koot&Bie, de een had bij de ander een hekje gerepareerd en buurman belastinginspecteur die dat zag zei "Hé dat is een gift in natura, dat tel ik bij uw Inkomen"

Maatregelen die de staat bedenkt dienen tenslotte ook te voldoen aan de voorwaarde dat :

"Het vrije verkeer en de vrije vestiging binnen de EU niet mogen worden belemmerd door fiscale of andere overheids maatregelen".

Eerder legde ik verband met het CVZ dossier. Dat had ik uit de WEBsite "uitpandigen" maar ik kan het helaas niet meer terugvinden. ergens in een pleitnota als ik me het goed herinner.

Maar in abstractie is er wel overeenkomst met het CVZ dossier, ook hier betalen wij als Franse Nederlanders premies. Premies zorgkosten op het voorzieningen niveau van Frankrijk. Daartoe dient hier om de zaak recht te breien de woonlandfactor! Maar hierover moeten we het maar hebben in een andere draad.

(Hier weet ik trouwens de referentie nog wel: Pleitnota zitting 15 Januarie 2009 Centrale Raad van Beroep)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#26 Geplaatst: 2011-06-19 14:22:08

zie dan ook deze notitie van het kabinet waarin het in par. 2.11 recent het fiscale verdragsbeleid geschetst heeft voor pensioeneinkomsten. Het kabinet gaat uit de wens meer de bronstataheffing toe te passen op particuliere pensioenen en lijfrentes waar Nederland fiscale facilitetiten hefet verleend. Wat betreft de AOW wil het kabinet dat bronlandbeginsel toepassen ingeval in het buitenland belastingvoordelen kunnen worden behaald doordat de AOW niet of weinig belast wordt door de woonstaat.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-internationaal/documenten-en-publicaties/notas/2011/02/11/notitie-fiscaal-verdragsbeleid-2011.html

Toenemende bronstaatheffing kan uiteraard belemmering van vrij verkeer inhouden, maar vooralsnog geldt als hoofdbeginsel dat elk land zijn eigen belastinmgsysteem mag inrichten als het wil, en dat men er bilateraal maar moet zien uit te komen of bepaalde inkomsten in het woonland of in het bronland belast worden.

Wat betreft die pleitnota uit 2009: die richtte zich vooral op het bevechten van keuzevrijheid waar het gebruik maken van woonlandzorg betreft. Dat is inmiddels verloren . Zie arrest C-345/09 van het EHvJ. Ik zie ook niet dat je in de belastingsfeer een woonlandfactor zou moeten gaan invoeren (als Nederland voor de CVZ-verdragsbijdrage heeft gedaan), gezien het feit dat tegenover belastingen geen specifiek toewijsbare voorzieningen staan.

De discussie over de behandeling van gepensioneerde emigranten is overigens inmiddels al verder gevorderd en richt zich thans nog slechts op het vaststellen van en oplossen van discriminatie bij invoering van de ZVW in 2006.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#27 Geplaatst: 2011-06-19 23:55:39

Voorstel : de pensionado's op dit forum beginnen 'n eigen, toegespitste site "Wonen & Overleven in Frankrijk".

Voordeel I : de betrokkenenen bereiken hun doelgroep.

Voordeel II : die betrokkenen vallen niet-betrokkenen niet lastig met geneuzel.

Voordeel III : die betrokkenen versterken elkaar.

Voordeel IV : de betrokkenen worden naar keuze en naar believen gevoed door de niet-betrokkenen, zij kunnen immers toetreden.

Peter.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#28 Geplaatst: 2011-06-20 00:26:03

Lijkt me niet nodig, een aparte site over dit onderwerp. We hebben de site van de Franse pensioentrekkers, het platform van de Stichting Belangenbehartiging Gepensioneerde Nederlanders in het buitenland en het speciale forum over Zorgverzekering/buitenland.

Wim

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#29 Geplaatst: 2011-06-20 08:42:10

Natuurlijk is een extra site een onnozel voorstel. Op ieder moment in de vele, vele jaren dat ik deze site bekijk is een relatief groot deel van de berichten gewijd aan het overleven in Frankrijk. Leven is altijd een kwestie van overleven trouwens.

Wat deze site wel mist is tolerantie en respect voor elkaar, ondanks dat sommige mensen (met name over zichzelf) beweren dat dat ruimschoots aanwezig is. Ik kan maar 1 persoon noemen( maar die komt dan ook niet uit NL).

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#30 Geplaatst: 2011-06-20 21:42:09

Bonsoir Hassan40,

Ik kom uit NL en ben derhalve volgens U één van de mensen die "tolerantie en respect voor elkaar" op dit forum mist.

Ik daag u uit om de moeite te nemen om mijn bijdragen over de afgelopen (vele) jaren te lezen en mij aan te geven op welk moment ik mij volgens U aan de zijde der onverdraagzamen heb geschaard. 

Ik word witgloeiend van de generaliserende wijze waarop u meent de gemiddelde goedbedoelende bezoeker van dit forum de maat te kunnen nemen, en nog woedender over het arrogante en aanmatigende toontje waarop u uzelf als scherprechter meent te mogen positioneren.

Wat mij betreft kunt u naar de h*l lopen.

Pas de salutations, Jos

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#31 Geplaatst: 2011-06-20 22:31:33

Jos, weet dat ik aan je denk en wind je niet te veel op. We mogen hier de degens kruizen, we hebben "Frankrijk" als kleinste gemene veelvoud èn willen kennis delen.

Daar ging dit forum toch om ? Ik spreek voor mezelf, pardon.

Zodra pseudoniemen èn hot- en g-mail-adressen verschijnen, word ik steeds wantrouwender. Ik vind dat jammer, maar ik spreek slechts voor mezelf.

Kortom, toch 'n vriendelijk bedoeld oproepje aan de Hassans en de Wibra's onder ons : doe toch gewoon mee, maakt u zichzelf bekend, het babbelt zoveel prettiger ook al kruizen we af en toe 'n degentje.

Peter.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#32 Geplaatst: 2011-06-20 22:50:52

Beste Peters, Jossen en anderen

Al ben ik het lang niet altijd met Hassan eens, hij heeft deze keer een punt. Ook ik was eens gewoon mezelf op dit forum. Maar helaas, werd door een deel van de gevestigde orde weggewerkt (ik had andere termen in gedachten, maar hou het netjes). Om toch mee te doen (en soms best tegen zere benen, merk ik) is er dus een gmailaccount en schuilnaam gekomen. Jammer, maar u maakt het er zelf naar.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#33 Geplaatst: 2011-06-20 23:17:25

Neen Waterman / Water Man / Septimius &C., u slaat de plank jammerlijk mis. Ik maak het mezelf nergens naar, het begint reeds bij de pseudo- dus anonimiteit.

Ik betrap mezelf erop op "zo iemand" niet eens te willen reageren, maak dan 'n uitzondering wanneer 'n dergelijke verscholen pseudononymus begint te fulmineren.

Dat-ie fulmineert, hij heeft aan mij 'n goede.

Maar niet achter 'n gesloten vizier.

Vandaar dat ik het ook zo eens ben met zo'n "Burka-verbod", oh oh. Het communiceert immers zo lullig.

Mijn stelling : iedere deelnemer aan fora op internet met 'n alias èn 'n hot- of zoiets-adres, draagt 'n burka.

Peter.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#34 Geplaatst: 2011-06-20 23:20:58

Beste Watermannen, Hassanen en anderen,

Man en paard graag, man en paard...

Voor zover ik kan nagaan heeft iedere deelnemer aan dit forum een "mail" knopje. Indien u zich onheus bejegend voelt, kunt u dus de dader/oorzaak hiervan direct aanspreken. Of hier op dit forum openlijk in discussie gaan.

Zoals ik eerder stelde, lees mijn honderden bijdragen aan dit forum en meld mij indien ik ergens over de schreef ben gegaan. Maar kom alstublieft niet aanzetten met larmoyante platitudes over "u maakt het er zelf naar". Dat zijn algemene verdachtmakingen die meer zeggen over de persoon die ze uit dan over de geadresseerde. 

Ik verschuil mij niet achter een alias en in mijn profiel vindt u al mijn gegevens. En persoonlijk maak ik er groot bezwaar tegen om tot een "gevestigde orde" te worden gerekend die deelnemers "wegwerkt". Ik heb werkelijk ontzettend de pest aan dit soort generalisaties. Indien u problemen met mij heeft, noem de oorzaak en ik zal mij zonodig "en plein public" verontschuldigen. Is dit niet het geval, zou ik een verontschuldiging uwerzijds richting mijn persoon op prijs stellen. Om over alle andere positief denkende, constructief aan dit forum bijdragende leden nog maar te zwijgen.

Kortom, benoem de oorzaak van uw ongenoegen. Of houd uw mond en doe gezellig mee. Of stik in koffie en verdwijn. Maar eigen u niet een soort monopolie op moreel hoogstaand gedrag toe.

Sans salutations, Jos

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#35 Geplaatst: 2011-06-21 00:02:36

Ik krijg zo langzamerhand een sik van de forumleden die zich om het minste of geringste in de wiek geschoten voelen. Of mokkend aankondigen er vandoor te willen gaan, dat soms doen en vervolgens onder een andere pseudo terugkomen. Soms verschillende keren.

De vergelijking van Peter met de burkha vind ik terecht.

Voel je je onterecht bejegend, gebruik de privé-mailknop maar maak je dan tenminste bekend. Met verschillende forumleden heb ik privé al wat meningsverschillen "uitgevochten".

En als je kaatst, mag je de bal terug verwachten.

Steven

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#36 Geplaatst: 2011-06-21 10:16:09

Uitspraken als 'je kunt naar de hel lopen' vind ik ronduit onfatsoenlijk, evenals

trouwens 'dat is een lulverhaal' en meer van dat soort uitspraken. Als je zo vriendelijk zou willen zijn mijn reacties door te lezen, dan daag ik je uit aan te geven, waar ik over de schreef ben gegaan.

Mijn mening over anonimiteit staat duidelijk haaks op de algemene  mening hier: ik wil geen spoor op het internet achterlaten. Evenzeer als ik geen e-mailadres wil verspreiden.. Alles wat je hier schrijft is met een enkele zoekopdracht via google terug te vinden. Zelfs jaren later in het grote archief. Ik wil al helemaal geen prive discussies met iemand van deze site voeren. Vraag maar eens aan Cees, waar dat allemaal toe kan leiden.

Aan de andere kant is 'Advieszeurpiet' of 'Piet de Boer' even anoniem als Hassan 40. Het vertelt mij namelijk niets.

Waarom ik bij tijd en wijlen verdwijn is dat ik soms misselijk word van hetgeen hier wordt gezegd en geschreven Dat mag toch wel hoop ik?

Dat ik mij Hassan noem, komt alleen maar omdat Hans overal bezet is en mijn (slordige getikt) Hans altijd Hasn oplevert, met Hassan het ik dat niet). Waarom Hassan40? Omdat ik mijzelf ook hier al ingeschreven heb als Hassan 1,3,....

Je moet bovendien hier wel een nieuw e-mailadres nemen, omdat je als je een e-mailadres ooit hebt gebruikt, dat je je nooit meer met dat adres kan aanmelden,en ik wil geen prive e-mails ontvangen van jan en alleman en Ja ik gebruik vaak een proxy server om mijn privacy te bewaken. Vraag Cristian maar eens waarom dat nodig is.

En Steven, het is op zich al een teken, dat je met verschillende forumleden zaken uit moet knokken. We geven hier een mening, niet omdat iets waar is, maar omdat het bijdraagt aan het denken over.

Zo ook mijn uitspraak over het voorbestaan van de EUR. In een discussie in 1998 met collaga's in London staand op een pleintje met een biertje, maakte de jongste van het stel heel parmantig bekend, dat Engeland nooit tot de Eurozone zou toetreden, omdat Engeland nooit de mogelijkheid van het voeren van een eigen monetaire politiek zou opeven. Dat klonk voor mij belachelijk, maar meer dan 10 jaar later moet ik zeggen dat hij gelijk heeft. Dat is namelijk de reden, waarom Griekenland et al niet uit de problemen kan komen. Een opmerking toen gezaaid heeft nu wortel geschoten.

Zo moet je mijn opmerkingen ook nemen voor wat ze zijn; de tijd zal uitwijzen of ik gelijk heb.

Tenslotte: degenen die hier wat positiefs over boerka's zeggen weten niet waarover ze praten. In Arabische landen zie je ze niet en zijn ze vaak verboden.

Ik denk dat je mensen met een full face masker op, een boerka of een volledig geblindeerde auto niet moet toestaan in een dicht bevolkte omgeving of in een overheidsgebouw. Laten we hier geen discussie over voer. Les jeux son faits vooral in Frankrijk.

Van mijn kant overigens 'no hard feelings'

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#37 Geplaatst: 2011-06-21 18:10:45

@VoogdJ

Excuses dat enig Forumverkeer dit pad kruiste maar ook dank voor die Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 met status definitief, per datum 11-02-2011.

Die notitie, met name paragraaf 2.11, is helder over wat men zou willen! Gelukkig maar want het is beslist ongunstig voor de in (o.a) in Frankrijk wonende nederlanders.

Men streeft naar maximaal incasseren over gefaciliteerde pensioenopbouw en zelfs voor de AOW zoals u schreef:

"Wat betreft de AOW wil het kabinet dat bronlandbeginsel toepassen ingeval in het buitenland belastingvoordelen kunnen worden behaald doordat de AOW niet of weinig belast wordt door de woonstaat."

dat geeft te denken en hiermede is de circle rond! Mijn bijdrage elders daarmee wilde ik enerzijds het inzicht , waar ik zelf naar op zoek was, delen omdat daaruit reeds naar voren kwam dat het consequenties zou kunnen gaan hebben!

Die bijdrage is vervolgens vastgelopen in gekissebis over Forumfundamentalisme.

@ Alle anderen die reageerden

Met Hassan40 ben ik het eens dat volledige openheid omtrent de privésituatie een zeer naive optie is! Met Google heeft de wereld in een paar muisklikken al je gegevens te pakken. Je E-mail adres raakt ook meteen wereldwijd verspreid en na een tijdje raakt je Spamfilter overspannen.

Dit is trouwens de missie van Google en dat verklaart de beurswaarde.

Ik heb het meegemaakt, toen ik mijn huis in Frankrijk zocht via een WEBsite French Property! Er waren dagen dat ik 60 irrellevante E-mails kreeg.

Wat Hassan40 ook schreef was dat, als hij niet als Hassan40 maar als Piet de Boer forumlid was geweest, dat er dan helemaal niet gevraagd zou zijn om zich bekender te maken. Het doet er ook niets toe hoe iemand heet in discussies welke aan de ethische voorwaarden voldoen

@P'homme de Terre

Wat u schrijft over een Eigen Forum, elders voor de gepensioneerden, dat is natuurlijk onzin. U handelt in strijd met het "Categorisch Imperatief" van Immanuel Kant! Immers, kort samengevat, de wijze waarop u oordeelt, zo dient een ander ook over u te kunnen oordelen. U dient zich af te vragen of wat u voorstelt tot wet verheven zou kunnen worden.

In dit geval is dat niet zo want dan zou ook uw Forum over "Bloeiende Yuccas" direct sneuvelen als "geneuzel" (zoals u de pensioendiscussie kwalificeert)

En zo zijn er nog veel meer waarbij de "kleinste gemene deler" NIET "Frankrijk" is maar waar de Forumleden het toch met elkaar over hebben.

Wat ik me ook afvraag is waar de onzichtbare WEBmaster zich schuilhoudt? Toen ik me inschreef moest ik akkoord gaan met enkele gedragsregels, waaraan ik me heb gehouden. Maar ik stel toch vast dat anderen zich daar iets minder aan houden zonder dat dat tot reacties van de WEBmaster leidt.

Wat ik zou willen voorstellen is ELDERS een draad te openen dan wel voort te zetten waarin discussies waarin, of iets een "lulverhaal is of niet" kunnen worden bediscussieerd. Aan de bron kunt u dan aangeven dat u "pissed off" bent en de discussie ELDERS erover uitgebreider gaat aanpaken.

Dan verstoort het niet de discussie tussen Forumleden die er content mee zijn.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#38 Geplaatst: 2011-06-21 18:38:16

Ik vind het zo wel weer mooi geweest.

Er kan uiteraard geen sprake zijn van een nieuwe draad om elkaar heus of onheus te gaan zitten bejegenen.

Over tot de orde van de dag: puntige en beleefd geformuleerde ervaringen, belevenissen, suggesties, ideeën, voorstellen over het (gaan) leven in Frankrijk.

Wim

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#39 Geplaatst: 2011-06-21 19:03:25

voor de "WibrA" : alvorens ik Kant zou durven aanhalen op 'n publieke plaats, zou ik meer dan 'n Aula-pocket willen hebben gelezen (om Kants gedachten niet te verminken).

Maar de Klassieken liggen dichterbij, kijkt u hier eens. "Zelfreinigers worden wijzer van kritiek.", staat daar ergens. De context kunt u vast wel zelf vinden.

Uw opmerkingen met betrekking tot 'forumregels' deel ik, maar ook weer niet. 'n Fatsoenlijk publiek, met 'n zekere moraal, behoeft geen regels. Het formuleren en opleggen  van regels is 'n zwaktebod, 'n teken van de aanwezigheid van horken en andere boeven.

Laat mij op mijn beurt 'n denker noemer : Hegel ! Was hij het niet die z'n hond "Mensch" noemde ?

Tot slot 'n stemverklaring : ik vind deze site met dit forum zo boeiend vanwege de formule. Vanwege het 'specialistische' karakter ("Wonen en Leven in Frankrijk; Website voor Nederlanders die in Frankrijk (gaan) wonen").

Het bewaken van die formule is inderdaad 'n opdracht aan 'n webmaster of hoofdredacteur.

Peter.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#40 Geplaatst: 2011-06-21 19:05:49

Whoups, tussen typen & verzenden van m'n brichtje aan de "WibrA" blijkt Wim reeds te hebben gereageerd.

Inderdaad, 't is mooi geweest.

Peter.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#41 Geplaatst: 2011-06-24 12:26:29

@wibra

Uw citaat: "Die notitie, met name paragraaf 2.11, is helder over wat men zou willen! Gelukkig maar want het is beslist ongunstig voor de in (o.a) in Frankrijk wonende nederlanders."

NB mijnerzijds: Nederland is bezig met onderhandelingen met Frankrijk over een nieuw belastingverdrag (dit jaar te sluiten). Of ook het streven is de AOW door Nederland te laten belasten is mij niet bekend.

Voor het overige sluit ik me bij Wim aan: laten we het zakelijk en interessant houden, en geen overbodig forum openen. Wel is het wenselijk wat dichter bij het onderwerp van de draad te blijven. Hier loopt wel van alles door elkaar wat niet onder afschaffing van AOW-tegemoetkoming valt.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#42 Geplaatst: 2011-07-03 09:04:10

Wie niet-ontvankelijkheid bij de rechter wil vermijden op een beroep tegen de afschaffing van de AOW-tegemoetkoming dient zorgvuldig te handelen bij het in bezwara gaan: een specificatie van de AOW-uitkering is waarschijnlijk nodig. OP www.vngsint.com staan aanwijzingen van de SBNGB (een recente van 30.06.2011) over hoe daarbij te handelen. 

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#43 Geplaatst: 2011-08-24 11:59:27

recent antwoord van de EC op vragen van een Europees Parlementslid

Antwoord van de heer Andor namens de Commissie P‑5676/2011

Volgens artikel 7 van Verordening (EG) nr. 883/2004(1) kunnen socialezekerheidsuitkeringen die binnen de materiële werkingssfeer van die verordening vallen „… niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende of de leden van zijn gezin in een andere lidstaat wonen dan die waar zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is.” Deze bepaling impliceert dat noch een initieel recht noch een voortgezet recht op de in deze bepaling bedoelde uitkeringen, pensioenen of toelagen geweigerd mag worden alleen op grond van het feit dat de betrokkene niet woont in de lidstaat waar het voor de uitbetaling verantwoordelijke orgaan gevestigd is(2).

De Commissie bestudeert momenteel de geplande hervorming van de koopkrachtcompensatie voor ouderen in Nederland, en met name de vraag of deze tegemoetkoming in haar nieuwe vorm een „uitkering bij ouderdom” is in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 883/2004, en als zodanig geëxporteerd zou moeten worden overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 883/2004.

De Commissie zal contact opnemen met de Nederlandse autoriteiten teneinde meer informatie te verkrijgen over de geplande hervorming. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van inbreuk op EU-recht, zal de Commissie de noodzakelijke stappen nemen zoals bepaald in het Verdrag.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#44 Geplaatst: 2011-10-04 14:06:17

Ik citeer een recent bericht van het SBNGB bestuur: (zie www.vngsint.com) :

MEDEDLING STICHTING BELANGENBEHARTIGING  NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND.
Eerder berichtten wij over de op 1 juni 2011 in werking getreden Wet MKOB die erop neer komt dat op de vroeger bestaande regeling betreffende een tegemoetkoming in aanvulling op het ouderdomspensioen op grond van artikel 33b van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet wordt bezuinigd ten laste van niet-ingezetenen van Nederland.  Kort gezegd komt het erop neer  dat hiermee, na de voor ons nadelige gevolgen van de ZVW, wij nu ook worden gekort op onze AOW pensioenen zoals wij inmiddels aan den lijve hebben ondervonden.
Wij zijn van mening dat hierbij  sprake is van  een belemmering van het recht op vrij verkeer voor burgers van de Unie reden waarom wij eerder dit jaar formeel bezwaar hebben aangetekend bij  de Commissie van de Europese Unie.
Inmiddels ontving onze advocaat van het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie officieel bericht  dat de commissie op 29 september heeft beslist een brief van ingebrekestelling te sturen aan de Nederlandse regering met het verzoek haar opmerkingen binnen 2 maanden aan de commissie te doen toekomen.

Het bestuur.