Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

EU: CMU ook voor pre-pensioenners.

Auteur Bericht

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#0 Geplaatst: 2011-06-23 11:44:26

Volgens Britse fora heeft Europa Frankrijk teruggefloten ten aanzien van het decreet dat EU burgers eerst 5 jaar in Frankrijk moeten wonen om in aanmerking te kunnen komen voor de CMU. Het wachten is nu op een nieuw Frans voorstel.

Zie: French Property

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#1 Geplaatst: 2011-06-23 20:58:05

Jako,

Mijn hartelijke dank voor dit nieuws. Ik zit in de 5-jarige wachtperiode en ben derhalve buitengewoon geinteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied. 

Fijn dat je de moeite hebt genomen dit berichtje te plaatsen.

Salutations, Jos

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#2 Geplaatst: 2011-06-23 23:00:26

Zeer waarschijnlijk zijn die Franse beperkingen ontstaan door de "tsunami" (zou 'n Greet Wilders zeggen) aan Britten die naar Frankrijk kwamen, vanwege de beroerde NHS.

Nu het pond ten opzichte van de euro 'n derde van z'n waarde heeft verloren, is de situatie anders geworden en keren vele UK-pensionado's overigens weer terug naar hun eiland.

Wetgeving loopt altijd jaren achter de feiten aan.

Peter.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2011-06-23 23:31:06

Inderdaad werd de maatregel in november 2007 genomen omdat met name in gebieden met veel Ollanders en vooral Britten het misbruik ergerlijk werd. De Franse media melden nog niets over een mogelijke uitspraak van 'Brussel". Ik houd de zaak in de gaten.

Wim

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#4 Geplaatst: 2011-06-28 09:22:33

Petra, weet het toch altjdl zo fijntjes te zeggen. Niet dat het klopt, maar wel fijntjes.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#5 Geplaatst: 2011-06-29 15:54:29

Gelukkig zijn er altijd wel een paar lieden die misbruik maken van een voorziening, zodat het bestuur een goed argument heeft om die voorziening af te schaffen of smaller te maken. En ollanders lijken een beetje op britten, dus het was snel voor mekaar. I.h.a. ben ik van mening dat er binnen de EU geen onderscheid gemaakt mag worden naar o.m. nationaliteit. Anders kun je beter eerlijk zijn en als land uit die EU stappen, dan worden de burgers in ieder geval verder niet meer gek gemaakt met allerlei mooie sprookjes over vrij verkeer van personen, diensten en goederen. Verder ben ik benieuwd hoe de franse overheid zich hieruit gaat redden.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#6 Geplaatst: 2011-06-29 17:54:26

Waaruit bestaat dat misbruik eigenlijk?

Frankrijk creeert een wettelijke zorgvoorziening (CMU) toegankelijk voor ierdere ingezetene, namelijk als een restvoorziening waaraan men kan (of: moet???) deelnemen indien men geen andere wettelijke voorziening heeft . Ik zie er even vanaf dat die CMU dan uit twee delen bestaat. Men doet dit om te voorkomen dat ingezetenen onverzekerd zijn. De voorziening kent een sterk element van (inkomens)solidariteit: immers er is een premievrije voet over een jaarinkomen van ong. 8000??? euro per jaar. Daarboven wordt echter premie betaald, ook door die vervroegd gepensioneerde Britten en Hollanders. De vraag is dan hoe die premie staat in verhouding tot hetgeen men zou betalen als men in een der takken van aan een beroep gebonden verzekeringen zou zijn verzekerd. Indien dit niet wezenlijk afwijkt kan m.i. niet van misbruik gesproken worden. Zou het wel wezenlijk lager zijn dan had Frankrijk kunnen overwegen de premiestelling te veranderen - maar niet de toegang te weigeren- ook nog met behoud van het doel dat zeer lage inkomens vrijelijk toegang kunnen krijgen. Hoe dan ook ademt de idee van "we moeten ons CMU systeem beschermen tegen immigrerende Britten en Hollanders" de geest van (directe of indirecte) discriminatie. Ik ben dus ook benieuwd wat Frankrijk daar in reactie op de EC tegenover zal gaan stellen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#7 Geplaatst: 2011-06-29 18:51:20

Enige voorgeschiedenis: in de departementen Dordogne en Aude onderzochten de sociale diensten Nederlanders en vooral Britten, die leven van een Frans minimumloon, uitkering of geen inkomsten zeggen te genieten en goedkoop verzekerd waren onder de CMU. Deze mensen hebben de aandacht op zich gevestigd door te wonen in fraaie villa's met zwembad en rond te rijden in de 4x4-voertuigen. Deze buitenlanders worden ook wel aangeduid als de 'RMIstes en 4x4'. (RMI is de afkorting voor de oude Franse bijstandsuitkering.) In de Dordogne zijn enkele honderden dossiers van buitenlandse uitkeringstrekkers onderzocht.  De verschillende uitkeringsorganisaties wisselen bestanden uit om opmerkelijke gedragingen te kunnen vaststellen. Ook de inkomensgrenzen bij de CMU zullen strenger worden gecontroleerd. Het komt/kwam steeds meer voor dat mensen te lage inkomens opgeven, om zo in aanmerking te komen voor de goedkope ziektekostenverzekering (8% premie met een vrijstelling van € 9029). Ook inkomens uit het buitenland en het bezit aan onroerend goed zijn bij de controle betrokken.

Wim

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#8 Geplaatst: 2011-06-29 21:07:37

@Wim,

Toch zeer verwarrend. Ik heb een jaarinkomen van 80.000+ EUR en op basis van het tarief zou ik meer dan 5600 EUR per jaar noeten betalen. Dat is meer dan het bedrag wat ik aan CVZ moet betalen. Dus ik zal mij niet aanmelden bij de CMU.

Mensen met een veel lager inkomen, laten we zeggen 'kale' AOW-ers verdienen samen zo'n 20.000 EUR, die betalen zo'n 800 EUR per jaar voor de CMU. Dat is (te) weinig, maar dat kan je ook weer geen misbruik noemen.

Ik denk dat Frankrijk onder ogen moet zien, dat er nog een hoop arme mensen in de EU rondlopen en de gevolgen daarvan accepteren of ze moeten  de CMU t sluiten voor 'buitenlanders'. Stigmatiseren als misbruikers is de weg NIET.

Nederland heeft ook het probleem dat een buitenproportioneel deel van het zorgbudget wordt gebruikt door nieuwkomers. Dat los je niet op door uit te sluiten, maar door een beter systeem te introduceren. De ZVW zou daarom een Europees systeem moeten worden, waarbij woonland en bronland niets meer uitmaken. Wellicht is dat teveel voor de korte termijn.

Duidelijk is, dat het Franse systeem niet houdbaar is en op zeer korte termijn de geest zal geven.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#9 Geplaatst: 2011-06-29 21:30:33

Dit draadje gaat vooral over de pegels. Zullen we ook eens kijken naar de kwaliteit van de zorg ? Dan begrijpen we onmiddellijk dat Britten hun heil elders zochten.

Mijn angst is dat die kwaliteit in Frankrijk afglijdt tot die van de NHS. Dat wil 'Parijs' kennelijk voorkomen, er is al jaren 'n miljardentekort.

Peter.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2011-06-29 22:10:50

Nou Hassan, wees blij dat je dus de CVZ bijdrage mag betalen vanwege de EU regelgeving en niet de Franse Sociale Verzekeringspremie. Die kent inderdaad geen maximale grondslag zoals het NL systeem.

Overigens veel betalen betekent veel verdienen cq krijgen. Heb daar nog nooit een probleem in gezien.

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#11 Geplaatst: 2011-06-30 10:26:25

@waterman

Het franse systeem heeft daarmee al een duidelijke foute opzet. Je moet een minimum en een maximum stellen. Solidariteit is een fictie buiten zekere grenzen, zeker zodra de vlag de lading niet meer dekt. Je hoort mij ook niet klagen over de CVZ bijdrage die ik moet betalen, maar onze vriend de franse zanger/fimster Johnny H ging wel het land daarvoor uit.

@Peter

De Franse gezondheidszorg heeft een goede naam, maar of dat allemaal zo is vraag ik mij af.

In het ziekebhuis in Lavelanet constateerde ze wat 'divertikels' , die evenwel niet kwadaardig waren. Twee jaar later konstateerde het ziekenhuis in Amsterdam darmkanker die 'tot in het vet' was uitgegroeid. De centrale patholoog anatoom van Nederland bevetigde die mening.

Mijn ervaring met de NHS, gedurende mijn London jaren, was redelijk positief.

Ik denk overigens, dat je waar ook zelf moet zorgen voor je eigen gezondheid.

Ik ben inmiddels zef ingebed in de medische infrasturctuur en het valt mij op hoe weing artsen bakken van de diagnostiek. Hun apparatuur (maar dat is geen medische wetenschap) redt hem van totale ontmaskering. Dat geldt overal in Europa.

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#12 Geplaatst: 2011-06-30 11:14:06

@ Hassan40

Toch zeer verwarrend. Ik heb een jaarinkomen van 80.000+ EUR en op basis van het tarief zou ik meer dan 5600 EUR per jaar noeten betalen. Dat is meer dan het bedrag wat ik aan CVZ moet betalen. Dus ik zal mij niet aanmelden bij de CMU.

Volgens mij betaalt 1 persoon met een inkomen van + € 80.000 aan het CVZ toch werkelijk € 5600, heeft men nog een partner zonder inkomen komt daar nog eens + € 980 per jaar bij...

Dus begrijp even niet dat jij minder betaald...maar er blijven altijd personen die mazen in een net vinden.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#13 Geplaatst: 2011-06-30 12:59:58

Of, Hassan, het Franse systeem fout is omdat het geen maximum grondslag voor Soc. Verz. Premies kent, lijkt me een subjectieve opmerking. Mij lijkt dat meer een politieke keus, waar je het mee eens kan zijn of niet. FOUT is dan een 'foute' term denk ik. Het NL systeem is wel prettiger......voor hogere inkomens. Frankrijk toch een beetje meer solidair dan Nederland?  Een mening, meer niet hoor.

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#14 Geplaatst: 2011-06-30 20:52:28

@esdeuxsabots

Bij EUR 80K ligtt het punt waar de Franse en de Nederlandse bijdrage ongeveer gelijk zijn. Het ging mij niet om de bedragen, maar om het verschijnsel.

@waterman

Matuurlijk is het een subjectieve zaak, maar wat niet.

Zeker is wel, dat het niets met solidariteit van doen heeft, tenzij u fundamentele linksmens bent. U vondt toch niet dat het ophogen van het belasttingtarief de solidariteit bevordert?

U hebt waarschijnlijk wel gelezen, dat ik er voor de zoveelste keer door de webbeheerder de deur ben gewezen door (onbewezen en onaangetoond )  een of andere vorm van wangedrag.

Dus ik onthoud mij verder zoveel mogelijk  van reageren op dit forum.

Zie voor het oordeel van Wim:

topic_redirect.php?topic=5720/Belastingverdrag+Nederland-Frankrijk/#bottom

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#15 Geplaatst: 2011-06-30 22:17:17

Uw reactie brengt ons bij de kern van de zaak Hassan. U brengt uw meningen als zijnde de enig zalige waarheid.

Zoals ook nu weer met uw tekst

"Zeker is wel, dat het niets met solidariteit van doen heeft, tenzij u fundamentele linksmens bent.........."

U denkt dit als zekerheid te kunnen poneren en dan tegelijkertijd de conclusie van linksmens aan mij te kunnen hangen.  Nee, U zou iets moeten vinden ("vond" moet overigens zonder t aan het einde) en dat zou zo moeten blijven in uw betoog. Helaas, u maakt er een volgens u niet te weerleggen feit van. Niet zo fijn. Wel is het jammer, dat meester Wim deze vorm van argumenteren, hoe slordig ook, meent te moeten aangrijpen u terecht te wijzen in relatie tot de normen alhier. Zo ver zou ik echt niet willen gaan.

We spreken elkaar zeker weer.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#16 Geplaatst: 2011-07-01 14:18:35

@Wim

De toelichting m.b.t. de voorgeschiedenis is verhelderend. Dat neemt niet weg dat het geen pas geeft de toegang tot de CMU in te perken voor niet-Fransen. Als een deel daravan fraudeert met inkomensgegevens dient men dat aan te pakken/ beter te gaan controleren, maar geen (indirect) discriminerende maatregelen te nemen (toevoegen van een vermogenstoets in de regeling voor degenen die een laag inkomen en een hoog vermogen hebben is ook nog een optie). Kennelijk heeft de EC dat ook zo gezien en het wachten is op de circulaire van Frankrijk die dat recht trekt. 

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#17 Geplaatst: 2011-07-19 16:02:34

Er lijkt weer wat vordering zo valt te lezen op de Britse webstite. Vroeg-gepensioneerden uit de EU met voldoende inkomen hebben recht op toelating in de CMU en eventueel zelfs de gratis CMU-C, maar dit recht zal op individuele basis worden beoordeeld en kan dus individueel anders uitpakken of stuiten op ambtelijke willekeur. De teneur van de nieuwe circulaire lijkt toch te zijn dat toegang alleen mogelijk is wanneer een particuliere verzekering onbetaalbaar of onmogelijk is teneinde 'gezondheidszorg-toerisme' te stoppen.: klik  


avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#18 Geplaatst: 2011-07-19 19:16:43

Een resumé van de betreffende circulaire is hier te lezen. Kernpunten: toegang tot de CMU voor Europese inactieve buitenlanders is weer mogelijk en toelating wordt geval per geval bekeken. De beruchte circulaire van 23 november 2007 is ingetrokken.

De nieuwe circulaire is hier te lezen.

Wim