Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Belastingverdrag Nederland-Frankrijk

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2011-06-27 10:38:04

Elders op dit forum schrijft men: 

NB mijnerzijds: Nederland is bezig met onderhandelingen met Frankrijk over een nieuw belastingverdrag (dit jaar te sluiten). Of ook het streven is de AOW door Nederland te laten belasten is mij niet bekend.

Ik begrijp dat Nederland aan het proberen is in een nieuw, dit jaar te sluiten verdrag met Frankrijk (wanneer in werking cq aangenomen door parlementen???) de heffing over pensioenen en lijfrentes uit Nederland aldaar te gaan belasten.

Iemand al eens uitgerekend hoe dat voor een paar specifieke gevallen uit zal pakken ten opzichte van de praktijk van vandaag de dag?

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#1 Geplaatst: 2011-06-27 11:23:52

Ja een zeer interessant en belangrijk onderwerp waar ook ik graag meer over zou willen weten.

Zou Frankrijk zo maar zonder slag of stoot hun extra inkomsten laten afpakken?

Er zit over het algemeen een groot verschil in afdracht in geval uitbetaling levensverzekeringen ed. denk ik

De grote vraag is inderdaad wanneer deze wet aangenomen gaat worden.

In mijn geval spelen deze zaken over 1,5 jaar.

Zou best eens zeeronvoordelig kunnen uitpakken

Willem

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#2 Geplaatst: 2011-06-27 14:22:18

Zie hierover nadere informatie.


31 891 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

De leden van de fractie van de VVD vragen wanneer naar verwachting het belastingverdrag met Frankrijk op het punt van verdragstoegang is aangepast. Zij vernemen graag of er ook met andere landen problemen bestaan over de verdragstoegang. Zo ja, lopen er dan met die landen onderhandelingen om die problemen uit de wereld te helpen?

Uit contacten met enkele grote Nederlandse pensioenfondsen is gebleken dat alleen Frankrijk verdragsvoordelen onthoudt aan subjectief vrijgestelde pensioenfondsen. Van andere verdragslanden is niet bekend dat zij aan subjectief vrijgestelde pensioenfondsen verdragstoegang onthouden. In de lopende onderhandelingen met Frankrijk over een wijziging van het bestaande belastingverdrag uit 1973 heeft Nederland aan Frankrijk een bepaling voorgesteld waarbij expliciet wordt geregeld dat subjectief vrijgestelde pensioenfondsen verdragstoegang krijgen. Wat betreft de vraag van de leden van de fractie van de VVD wanneer naar verwachting het belastingverdrag met Frankrijk op het punt van verdragstoegang zal zijn aangepast, kan de regering deze leden daarover helaas geen uitsluitsel geven. De regering acht een herziening van het bestaande belastingverdrag waarbij ook wordt voorzien in een verdragstoegang voor subjectief vrijgestelde pensioenfondsen belangrijk. De onderhandelingsteams van Frankrijk en Nederland komen binnenkort weer bijeen om verder te praten over een herziening van het bestaande verdrag. Nederland streeft naar een herziening op afzienbare termijn.

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#3 Geplaatst: 2011-06-27 20:52:51

Zonder te kijken naar politieke partijen of belangengroeperingen lijkt mij dat er alles voor te zeggen is om lijfrentes, pensioenen en AOW in Nederland te belasten. Het alternatief is om de betaalde premie niet meer af te trekken.

In dat geval moet de uitkering natuurlijk wel belastingvrij zijn.

Het is de politiek kwalijk te nemen, dat zij die mogelijkheid, waarschijnlijk vanwege korte termijn hebzucht, niet toestaat.

Die zelfde gedachtenhang legitimeert de overheid om pensioenfondsen af te romen, in principe zouden daardoor de pensioenen eveneens geheel of gedeeltelijk belastingvrij moeten worden uitgekeerd, de belasting is immers betaald!

Het kan zoveel beter en het kan vooral zoveel beter wanneer men geautomatiseerde systemen zou kunnen gebruiken. Dat is echter een probleem: men kan gewoon dergelijke systemen niet ontwikkelen. Daarnaast speelt natuurlijk het gebrek aan verstandelijke vermogens bij politici een belangrijke verstorende rol.

Aan de andere kant. Als je een beetje uitrekent, trekt en schuift, dan maakt het allemaal niet zoveel uit hoe het gehele systeem wordt ingevuld.. Mijn moeder zei altijd 'of je door de hond of door de kat gebeten wordt, bloeden zal je' Ze had gelijk. Ik ben een tijd in Frankrijk belastingplichtig geweest en de laatste drie jaar in Nederland. Ik hield in beide landen toch nog  geld over van mijn maandelijkse inkomen. Niet omdat mijn inkomen zo hoog is,  maar omdat ik de tering naar de nering zet.

Ik denk dat je een gelukkiger mens bent, als je je niet al teveel zorgen maakt over de ondoorgrondelijke wegen van de belastingdienst. Op de tering en de nering heb je namelijk wel zelf invloed.

Wat is trouwens een subjectief vrijgesteld pensioenfonds?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2011-06-28 00:00:04

De uiterst deskundige informatie van Jan Voogd is voor niet-ingewijden in deze kwstie helaas volstrekt onbegrijpelijk. Inderdaad is het voor een Nederlander in Frankrijk die aan het zwembad verkoeling zoekt en aan zijn frisse rosé nipt, niet duidelijk wat een vrijgesteld pensioenfonds behelst. Derhalve het verzoek om bij de beantwoording van vragen niet te veel uit te gaan van veronderstelde voorkennis van zaken.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2011-06-28 07:23:32

Blij vast te stellen dat mijn onderwerp, althans de spin-off ervan, weer in de belangstelling is komen te staan! Gewoon omdat het interessant is om te begrijpen wat er allemaal over/achter onze rug wordt bedisseld.

Een vrijgesteld pensioenfonds lijkt me een pensioenfonds dat niet tot inhouding verplicht is OF de belastingbetaler heeft vrijstelling gekregen en het pensioenfonds zal niet langer de nederlandse belasting inhouden?

Zelf heb ik onlangs, voor 50%, vrijstelling van inhouding door het ABP rond gekregen. Daardoor wordt, bijvoorbeeld, in plaats van 42% in nederland, maar 30% in Frankrijk ingehouden. EN in Frankrijk kan dan dus de premie CVZ op een hoger niveau aftrekbaar gemaakt worden.

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#6 Geplaatst: 2011-06-28 08:38:13

Vreemde definitie in verdrag en bovendien nogal subjectief. In Nederland bestaat dat onderscheid niet: subjectief/objectief niet/wel vrijgestelde pensioenfonds.

Je zegt zef al, dat het ABP jou een vrijstelling van X procent geeft, omdat jouw pensioen is opgebouwd gebaseerd is op x % ambtenarenbaan en de rest op een semieambtenaren baan. Het art 19 gebeuren dus..

Ik heb dat altijd een uiterst zwak argument gevonden in de Europese wetgeving, iets wat er ingefrommeld is om ex politici een zorgeloze oude dag in Spanje te geven. Ik hoop dat deze wanregelingen zo snel mogelijk verdwijnen. Natuurlijk verlies jij hier iets op, maar het belastingmandje in Frankrijk is even zwaar als in Nederland, alleen de samenstelling is iets anders. Daarnaast wordt de politiek bepaald door momentane noodzaak en niet door principes.

Over de aftrek van CVZ premie: er is nergens vastgelegd, dat je dat af mag trekken in Frankrijk. Ik heb dat van begin af aan wel gedaan, maar dat kon door de relatieve soepelheid van de lokale vrouwelijke controleur, toen er echter een keer een man zat, kon ik het vergeten, zelfs een bezwaarschrift werd afgewezen. Dus, tel uw zegeningen zolang ze het nog accepteren., want er is geen wettelijke grond voor deze inschikkelijkheid. Maar dat geeft de Franse belastingdienst wel een hoog aaibaarheidsgehalte.

Ik sluit mij verder bij Wim aan. Amateurs zoals Wim en ik moet je niet doodslaan met loze kreten.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#7 Geplaatst: 2011-06-28 09:17:17

@Wim en Hassan

Excuus dat ik de gehele beantwoording citeerde van de VVD-vragen. Veel ging over subjectief vrijgestelde pensieonfondsen. Dat betreft echter de vraag naar het onderworpenheidsvereiste (2.2.1 Van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid) en het zogeheten "verdragsinwonerschap" van rechtspersonen. Subjectief vrijgestelde pensieonfondsen zijn rechtspersonen die in de Nederlandse wetgeving vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Ik ga hier niet verder in op de vraag wat dit dan impliceert voor behandeling van dergelijke pensioenfondsne in een internationale kontekst. Dat is immers voor de discussie hier niet van belang aangezien deze zich op inkomstenbelasting (en regelingen ter voorkoming van dubbele belasting) van natuurlijke personen richt.

Het enige dat ik had hoeven te citeren is de opmerking van de staatssecretaris dat hij streeft naar voortvarendheid in de herziening van het belastingverdrag met Frankrijk. Uit de inhoud van de notitie Fiscaal Verdrasbeleid blijkt elders dat daarbij gemikt wordt door Nederland op bronstaatheffing op bedrijfspensioenen en particuliere lijfrenten (in uitzonderlijke gevallen, zoals bij Duitsland al gerealiseerd, zelfs ook bronstaatheffing over de AOW). De staatssecretaris ziet wel dat de woonstaat niet altijd zal willen meegaan met dit streven, en dan wordt als subsidiare doel een compromis genoemd waarbij zowel de bronstaat (Nederland in casu) als de woonstaat gedeelde heffingsrechten krijgen.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#8 Geplaatst: 2011-06-28 09:32:54

En op de vraag van degenen die willen weten wat de effecten van een verschuiving van woonstaatheffing (Frankrijk) naar bronstaatheffing (Nederland) op pensioenen is: dat is na te gaan door electronisch een aangifte te simuleren met behulp van een C-biljet, voor een jaar waarin u al een aanslag kreeg van de Franse belastingdienst, en dan beide te vergelijken. Aangifteprogramma C te vinden op www.belastingdienst.nl onder particulieren - buitenland. U moet wel een geldig BSN/sofinummer kunnen intikken (soms lukt dat ook met een fictief nummer als u er zelf geen heeft door enkele keren te gokken). Dan kunt u bovendien nog zien wat de fiscale effecten van keuze voor binnenlandse belastingplicht zouden zijn.

Merk wat het laatste betreft wel op dat er interactie is met de heffingskorting voor de weinigverdienende partner in de verdragsbijdrage CvZ. Deze vervalt namelijk als ze in het kader van de inkomstenbelastingheffing al toegekend wordt

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#9 Geplaatst: 2011-06-28 11:20:09

Tsja,

hoe gaat dat straks? Wel belasting en dubbelop zorgverzekering betalen over de AOW en pensioen, maar geen heffingskortingen en voor zorg in Nederland eerst een wachttijd tot je dood bent, durf ik te wedden.

Het moet wel eerlijk zijn-blijven.

Welke Nederlander zal dan nog zich van zijn ketenen willen bevrijden en (officieel) in Frankrijk willen/kunnen wonen? Was dat niet vrij verkeer van burgers enzo? Het wordt je welhaast onmogelijk gemaakt nog een normaal leven na te streven.

Dat gaan weer heerlijke (fiscaal-juridische) constructies worden.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#10 Geplaatst: 2011-06-28 11:35:42

"hoe gaat dat straks? Wel belasting en dubbelop zorgverzekering betalen over de AOW en pensioen..."

Indien er bronstaatheffing komt over pensioenen betekent dat slechts een verschuiving in de belastingheffing van Frankrijk naar Nederland (wat uiteraard wel hogere belastingen met zich kan brengen: vandaar het advies dat eens na te rekenen met een aangifteprogramma).

Dubbelop wettelijke zorgverzekering is niet mogelijk aangezien dat in strijd is met het exclusiviteitsbeginsel van Vo883/2004. Voor gepensioneerde verdragsgerechtigden verandert er niets: bijdragebetaling aan CVZ en recht op woonland- en pensioenlandzorg. Slechts de toekenning van de heffingskorting voor de weinigverdienende partner zou naar de belastingsfeer kunnen gaan, en alleen dan indien beide partners voor binnenlandse belastingplicht kiezen. In vergelijking met de toekenning in het kader van de verdragsbijdrage is er dan zelfs een voordeel: er zal geen woonlandfactor zijn.

"..., maar geen heffingskortingen "

Het AWBZdeel in de heffingskorting voor de verdragsgerechtigde zelf wordt toegekend in het kader van heffing verdragsbijdrage CvZ (met wooonlandfactor) . Dat verandert niet voor een verdragsgerechtigde.

"...en voor zorg in Nederland eerst een wachttijd tot je dood bent,"

Voor wettelijke zorg in Nederland onder AWBZ en ZVW bestaat voor verdragsgerechtigden in Frankrijk geen wachttijd. Gebruik daartoe de AGISverklaring. Aan een nieuwe procedure voor indicatiestelling AWBZ (door CIZ) wordt nog gewerkt.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#11 Geplaatst: 2011-06-28 12:21:48

@Hassan,

Goed dat je ingaat op die Vrijstelling van Belasting inhouding.

Die vrijstelling over (100-X)% , om me aan te sluiten bij jouw voorbeeld, die is me niet door het ABP maar door de Belastingdienst verleend. En het betreft geen semi-overheidsverleden maar simpelweg door Waardeoverdracht bij het ABP ondergebrachte bedrijfspensioen. En dat is belastbaar in Frankrijk!


Wat betreft de aftrek van die CVZ premies, daar is al een draad over en ik herinner me dat we het daar in brede zin over eens waren.

Vandaag kreeg ik overigens van het SVB een brief dat ze niet langer bijdrage ZVW inhouden op mijn AOW!!! Weer een zegening erbij!! Maar Waarom???

Met Hassan ben ik het eens, ik tel mijn zegeningen!

@VoogdJ

Dank voor de uiteenzetting maar ik moet het nog doorgronden!

Wat ik me wel direct afvraag is in hoeverre er dan nog Keuzerecht is? Alles bronheffing dan lijkt het me dat je dan niet nog eens ervoor gaat kiezen om eventueel Frans Inkomen in Nederland te laten belasten.

Om te weten wat de konsekwenties zijn heb je geen rekenprogramma nodig, noch een zakrekenmachine, INDIEN het bedrag dat in Nederland extra belast gaat worden in het 42% tarief valt dan kost het (42-30)%! Voor de pechvogels die ook nog in de 52% vallen nog eens 10% meer.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#12 Geplaatst: 2011-06-28 12:34:58

"Dank voor de uiteenzetting maar ik moet het nog doorgronden!

Wat ik me wel direct afvraag is in hoeverre er dan nog Keuzerecht is? Alles bronheffing dan lijkt het me dat je dan niet nog eens ervoor gaat kiezen om eventueel Frans Inkomen in Nederland te laten belasten."

Keuze voor binnenlandse belastingplicht door buitenlands belastingplichtigen kan wel degelijk voordelen opleveren, met name in verband met persoonsgebonden aftrek, aftrek hypotheekrente etc. Die voordelen zijn er niet als er niet gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht. Er zijn overigens ook nadelen aan de keuze voor binnenlandse belastingplicht.

Verder is de vooronderstelling dat alle inkomen bij verschuiving naar bronstaatheffing op pensioenen dus gedekt zou zijn niet per se juist. Er kan nog ander inkomen zijn dat in Frankrijk belast blijft (zowel uit box 1, 2 als 3)

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#13 Geplaatst: 2011-06-28 13:13:53

Practische vraag:

Wat gebeurt er nou bij het vrijvallen van een levensverzekering onder het oude regime.

Mij is jaren geleden verteld dat indien je meer dan x jaren in Frankrijk woont je dat kapitaal gewoon laat uitkeren in Frankrijk die vervolgens dat belast .

Ook daaraan wordt dus gemorreld?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#14 Geplaatst: 2011-06-28 14:22:31

In de notitie Fiscaal Verdragsbeleid wordt gesteld dat Nederland streeft naar bronstaatheffing voro zowel pensioenen als lijfrentes. Geen onderscheid wordt gemaakt onder welk regiem een lijfrente is opgebouwd.Blijft natuurlijk de vraag of Frankrijk er in mee wil gaan.

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#15 Geplaatst: 2011-06-28 19:38:10

@ dhr. voogdj:

dank voor uw geduldige puntsgewijze precisering.

pensioen is nog ver weg voor mij, (wat heet: er komt voor mij nog een jaar bij indien de pensioengerechtigde leeftijd een jaar opgeschoven gaat worden),

het duizelt weer wel.

Ik hoop alleen maar dat ik straks niet het begrip 'calculerende burger' naar mijn hoofd geslingerd krijg.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#16 Geplaatst: 2011-06-28 21:54:06

Bonsoir Ruudj,

Meer en meer wordt duidelijk dat we als Nederlanders te maken hebben met een calculerende NL overheid. Herhaaldelijk faalt die NL overheid in de kerntaken die wij, NL burgers, haar hebben toevertrouwd. De vergrijzing in NL wordt gebagatelliseerd tot de wal het schip keert, en de ouderen die hun leven lang hebben gewerkt en betaald worden als schuldigen neergezet. Om over het schaamteloos graaien in pensioenreserves maar te zwijgen. Het NL onderwijs degenereert tot een farce. De NL politiek gaat kritiekloos akkoord met een rammelend Euro stabiliteitspact en als resultaat mogen we onze spaarcentjes naar Griekenland overmaken. Het land wordt in toenemende mate onleefbaar door ongecontroleerde immigratie van anafalbete en kansarme vreemdelingen, die niettemin met voorrang woning en uitkering krijgen. Iedereen die dat kan ontvlucht Nederland, dus de overheid probeert belastingverdragen open te breken om uitgeweken burgers toch te kunnen brandschatten. Et cetera, ad infinitum.

Het is onder deze omstandigheden niet vreemd dat een dermate calculerende overheid wordt geconfronteerd met calculerende burgers. 

Dus wees niet bang om dat naar uw hoofd geslingerd te krijgen. Het is geen belediging, meer een geuzennaam. Voor de mensen met voldoende IQ om zich niet na een arbeidzaam leven willoos door een NL roverheid te laten uitkleden.

Salutations, Jos

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#17 Geplaatst: 2011-06-29 08:35:21

Je verwoordt het PVV gedachtengoed meer dan uitstekend. Niet dat daar wat mis mee is. Het is alleen maaar zo, dat de Nederlandse bevolking dat ook zo ziet en de ex socialisten als de PVDA opzij schuift. Dus er is nog hoop. Het moet economischa alleen een beetje meevallen.

Helaas verschillen Nederland, Belgie en Frankrijk nauwelijks in omstandigheden. De Nederlanders waren er alleen iets eerder bij om orde op zaken te stellen.

Het is natuurlijk wel jammer, dat wij in Europa een beetje de kracht en de geest van 1790+ missen.; dus de politici halen helaas hun ruime pensioen wel.

Aan de andere kant moet ik opmerken, dat er van jouw verhaal, net als dat van de PVV, feitenlijk weinig klopt, maar ik ontken het gevoel niet.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#18 Geplaatst: 2011-06-29 08:50:15

Dank voor de diverse bijdragen.

Laten we wel bij de kern van de draad blijven. Het te verwachten nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk.

Binnenkort een eerste analyse.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#19 Geplaatst: 2011-06-29 23:21:44

@Hassan

Ik constateer dat je laatste bijdragen in dit forum qua toon en inhoud niet zo passen in het karakter van dit forum, n.l. respectvol en vriendelijk gedachten uitwisselen over het leven en wonen in Frankrijk. Bij volharding van je voor dit forum ongewone opstelling, stel ik voor dat we op korte termijn afscheid van elkaar nemen.

Wim

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#20 Geplaatst: 2011-06-30 13:52:31

@Wim,

Ik ben mij van geen kwaad bewustr. Maar als jij zegt dat ik hier niet thuishoor, wel dan zij dat zo Maar ik wil wel even opgemerkt hebben, dat ik niet degene ben die bij het minste of geringste wegloopt (zoals Taciturne en Cees wel hebben beweerd)

Ik vind overigens ook, dat er meer mensen zijn op dit forum die zich misdragen, maar dat durf je waarschijnlijk niet aan.

Als je aan geschiedsvervalsing wil doen, dan haal je dit bericht weg.

Groet

Hassan.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#21 Geplaatst: 2011-06-30 13:55:15

@waterman

Wat de konsekwenties zijn dat is in het algemeen simpel, het wordt slechter!

En dat vooral voor echtparen, omdat die nu in het Franse "PARTS-systeem" gunstig belast worden. Het gezamenlijke inkomen wordt gedeeld en ieder wordt voor de helft belast! Tegen het tarief van de lagere schijf! En je geniet het dubbele bedrag waarover 0% geheven wordt, die 5963 euro

Voor alleenstaanden wordt het ook slechter maar pas als het inkomen globaal in de derde schijf van Nederland valt, dus hoger dan 33436 euro!

In Frankrijk betaal je 5,5% over de euros hoger dan 5963! Dan 14% vanaf 11896 en daarna vanaf 26420 tot 70830 euro betaal je er 30%.

In Nederland betaal je 2% tot 18628 euro! Dan 10,8% tot 33436 euro en daarna 42% tot maximaal 54694 euro. Nog hoger dan is het 52%

Dus in de lage schijven, tot 26420 euro, is nederland gunstiger: 5,5% en 14% inclusief 5963 belastingvrij in Frankrijk tegenover 2% en 10,8% in Nederland. Maar niet voor een echtpaar dat volgens het franse systeem lager belast wordt.

De problemen onstaan ook als er een hoger inkomen is. In de derde of vierde belastingschijf van Nederland! Dan zou je in Frankrijk over het hoge gedeelte 30% belasting betalen en in Nederland wordt dat 42%, of 52% afhankelijk hoe hoog men zit.

Stel 44.000 euro!

En na de wijziging van het belastingverdrag gaat daar 10.000 euro van in Nederland belast worden. dan betaalde je over die 10.000 euro in Frankrijk 30% maar in Nederland kom je in de 42% terecht! Nadeel 12% van 10.000 euro = 1200 euro.

Gaat het om 70.000 waarvan vervolgens 36.000 in Nederland belast gaan worden

dan betaalde je in Frankrijk over die 36.000 euro 30% belasting = 10800!

En in Nederland wordt het 42% over 20694 en nog 52% over 15306 euro = 16650 euro, dus 5850 euro nadeel

Samengevat, mij lijkt het voor echparen en grootverdieners ongunstiger te worden!

Wellicht kan er bij de onderhandelingen voorgesteld worden dat de Nederlanders in Frankrijk WEL aan Nederland de bronheffing betalen MAAR tegen het franse schijventarief??? Dan is Nederland blij en de Franse Nederlander ook want dan maakt het niet meer uit!

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#22 Geplaatst: 2011-06-30 15:11:24

Zoals gezegd kom ik er met een eerste analyse binnenkort op terug.

Maar wel door getallen in diverse scenarios door de rekenmodellen te halen van respectievelijk het NL aangiftebiljet C en de Site van de Franse Belastingdienst voor een simulatie, zoals door de heer Voogd aanbevolen. Goed advies lijkt me..

Kost even een beetje tijd en dat moet ik even vinden.....Het buitengebeuren houdt me even elders bezig....

Zo maar met al die percentages gaan werken is me te basic en doet ook geen recht aan diverse aftrekmogelijkheden. Bijvoorbeeld...je bent niet verplicht verzekerd voor de AWBZ en zo, dus dat deel van schijf 1 is al weg. Staat uiteraard de CVZ bijdrage tegenover, maar die is er nu ook en nog steeds aftrekbaar van het brutoinkomen voor de Franse belastingaangifte. Allemaal mee te nemen in het doorrekenen van de modellen.

Maar....we zullen zien....ik heb ook zo mijn vrees en vermoedens in bepaalde gevallen.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#23 Geplaatst: 2011-06-30 22:30:57

@waterman

Die aftrekposten en al dat soort zaken dat blijft aanwezig zoals het was!

Het is handiger te kijken wat er in Nederland bijkomt en in welke schijf dat valt!

Je komt in hogere schijven terecht tov Frankrijk, dat is het nadeel. Maar als je in Nederland een aftrekpost hebt, dan is die DUS OOK aftrekbaar in de hogere schijf en het levert meer op.

CVZ premies die betaal je over je Wereld Inkomen en die blijven aftrekbaar in Frankrijk maar dan op een lager niveau doordat als er meer in Nederland belastbaar is er dus minder in Frankrijk belast wordt.

Via de rekenmodellen het voor jouw specifieke situatie berekenen is natuurlijk ook een goede optie maar je moet wel alles op detail niveau weten en invullen.

En al die zaken die je noemt die worden dan berekend maar vallen grotendeels tegen elkaar weg. In een van mijn voorbeelden kwam ik tot 5850 euro nadeel en door de details allemaal mee te nemen kom je wellicht op 5780?? Dat is dan de winst van het nauwkeuriger berekenen.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#24 Geplaatst: 2011-06-30 22:47:30

@Hassan,

Ik ben het met je eens dat ook ik volstrekt niet inzie wat je nu zo disrespectvol geschreven zou hebben. Er zijn anderen waarvan ik vind dat, waar ze over schrijven om anderen terecht te wijzen, volstrekt buitensporig is. Maar ja ze weten niet beter, zo vat ik het dan op. "heer vergeef het hen want ....."

@Wim

Wat me daarbij opvalt is dat alle geschrijf om iemand terecht te wijzen, dat zijn onderwerp niet voldoet aan het Forumfundamentalisme, tot overmatig meer onzinnige bijdragen leidt. Neem dat voorbeeld van @Truc, wat is daar mis mee? Net niet helemaal een onderwerp dat puur "Frans" is. Maar dat blijft dan wellicht een kleine bijdrage. Naarmate je strikter definieert wat "Frans genoeg" is dan zul je steeds meer niet meer kunnen schriiven.

Of iets voor de "kat zijn/haar viool" geschreven wordt, zoals je zelf schrijft, dat is een onzinnig argument. Het is op alles van toepassing als slechts een kleine minderheid erin geinteresseerd is. Hoe kan de schrijver dat vooraf weten? De Website, die lees ik nooit omdat ik het meeste elders al gelezen heb en ook beter geanalyseerd dus minder doorgeefluikachtig en vertaald wat anderen schreven.

Om hier vat op te krijgen zou ik voor willen stellen eens een PROFIEL van de Forumbezoeker zichtbaar te maken!

Hoeveel % is Pensionado, Hoeveel % Werkt ook in Frankrijk, Hoeveel % zit in hoge Inkomens, Hoeveel % in lagere Inkomens? Hoeveel % is als echtpaar, Hoeveel % is Alleenstaand etc etc

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#25 Geplaatst: 2011-06-30 23:17:40

Nogmaals, laten we per draad bij het onderwerp blijven.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#26 Geplaatst: 2011-07-01 00:11:08

Brave Wibra en ook brave Hassan. Jullie snappen het niet zo goed, vrees ik. Kritiek is prima, maar het gaat vooral om de toon die de muziek maakt. Ik zie jullie bijdragen nog even aan en zal dan een finaal besluit nemen over jullie deelneming aan dit forum.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#27 Geplaatst: 2011-07-01 00:41:05

@Wim

De toon van mijn muziek is uitsluitend zakelijk! Wat kan jouw kritiek daar dan op zijn? De keuze van het onderwerp?

Laat maar weten hoe de samenstelling van het Forum is want dan kan ik daar rekening mee houden.

Je schrijft " Ik zie jullie bijdragen nog even aan" maar welke norm hanteer je daar dan bij? Dat moet ik wel weten als ik onverhoopt je norm niet precies volg!

Samengevat dus "verwijt je me iets wat ik zelf al had moeten begrijpen?" en wat is dat dan wel??

Zoals @waterman al vroeg, houd dat buiten je Forum en leg het me via de Mail uit!

Ik ben echt benieuwd omdat ik er van overtuigd ben dat ik uitsluitend zakelijk reageer.

avatar#9165
Hassan40
Berichten: 2
Reacties: 28

#28 Geplaatst: 2011-07-01 09:28:44

Ik sluit mij bij Wibra aan. Ik begrijp het niet, maar het zal wel zo zijn.

Ik heb weinig bvertrouwen in het oordeel van dfe webmaster. Vanf mijn eerste mail hier loopt hij achter mij aan, zonder een concreet geval te noemen: vaag en onbepaald zou ik het willen noemen.   Dus ik zeg bye, bye, zwaai, zwaai.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#29 Geplaatst: 2011-07-01 16:38:19

Mag ik Wim verzoeken de bijdragen die niets met dit door mij gestarte onderwerp te maken hebben, te verwijderen uit deze draad?

Kan dat niet, dan zal ik een andere draad starten over hetzelfde onderwerp.

Ik hoor het wel.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#30 Geplaatst: 2011-07-02 00:26:51

Verwijderen vind ik omwille van de geschiedschrijving niet zo passend. Derhalve het verzoek om een frisse, nieuwe draad te starten.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#31 Geplaatst: 2011-07-03 11:21:07

Voor dat ik een verse draad start, het volgende.

Een poging tot analyse, waarbij ik het rekenmodel van Hans Berg voor de CVZ bijdragen gebruik, het gedownloade  aangifte-C programma van de NL Belastingdienst en de online beschikbare rekenmodule van de Franse belastingdienst, geeft me een probleem.

De online Franse module heeft het totale inkomen nodig om het juiste tarief te kunnen vaststellen voor het deel dat in Frankrijk belastbaar is. (ik ga er van uit, gezien de informatie van de heer De Voogd c.s. dat de AOW in Frankrijk belastbaar wordt en ander pensioen e.d. niet). Bij het aanklikken van het betreffende veld in de online module (vraah 8TI voor de liefhebbers) geeft die site.

"En raison de sa complexité, ce type de revenu (TI, TM, TK et cadre "Revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système de quotient") ne peut être actuellement intégré dans le programme de calcul de l'impôt sur le revenu disponible sur Internet. Vous devez contacter le centre des finances publiques dont vous dépendez pour effectuer ce calcul."

Dus is er een probleem. Ik heb geen betrouwbaar model voorhanden voor het Franse deel van de analyse. Ik zou hints en tips in deze (anders dan...ga bij de Franse Impôt langs.....) zeer op prijs stellen.

(Overigens, in het NL aangifte C programma gaat dat dus gewoon prima. Je geeft alles op en geeft daarbij aan welk deel niet in NL belastbaar is. Bij het berekeningsoverzicht komt dat er dan netjes uit in de vorm van een IB vermindering)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#32 Geplaatst: 2011-07-03 14:06:57

" (ik ga er van uit, gezien de informatie van de heer De Voogd c.s. dat de AOW in Frankrijk belastbaar wordt en ander pensioen e.d. niet)."

Veel waarschijnlijker is dat de andere pensieonen (en particuliere lijfrenten) in Frankrijk in de toekomst belastbaar worden (als Frankrijk zou meewerken aan verandering van het verdrag). Tenzij de AOW in Frankrijk niet of erg weinig belast zou zijn. Dan zou het Duitse model misschien in de toekomst kunnen gelden waar inderdaad de AOW Nedelands belast is en de bedrijfspensioenen Duits belast.

Het probleem dat er geen geschikt Frans rekenmodel is kan ik niet voorzien of oplossen.

Dat het aangiftemodel voor het C-biljet goed werkt is plezierig. U schrijft echter nog niet dat u onderscheid maakt tussen invulling met twee varianten: wel of  niet kiezen voor binnenlandse belastingplicht.  Evenmin of u invult met of zonder een (fiscale) partner. Als er een weinigverdienende partner is zal deze zelf via aangifte C kunnen simuleren wat deze aan voordelen (heffingskortingen art. 8.9. en 8.9.a) verkrijgt bij keuze voor binnenlandse belastingplicht. Er moet dan dus wel rekening mee worden gehouden dat deze voordelen alsnog verwijderd moeten worden uit het model van Hans Berg voor de verdragsbijdrage CvZ . In de gepubliceerde versie worden die voordelen echter niet zichtbaar. Aan de hand van de berekening voor de partner met behulp van de C-module zijn ze echter wel vast te stellen. Zoals gezegd is namelijk het verschil dat in de sfeer van de belastingheffing er geen woonlandfactor overheen gaat, in de sfeer van de verdragsbijdrage CvZ wel.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#33 Geplaatst: 2011-07-03 18:49:52

@voogdj

Nu ben ik een spoor bijster. Eerder schreef u, dat de beleidsnotitie uitgaat van bronstaatheffing voor pensioenen en lijfrentes en dat bij uitzondering in het Duitse model de AOW in de bronstaatheffing valt en niet de pensioenen. Hier vlakboven schrijft u m.i.het omgekeerde. Wat lees ik verkeerd.? Of weet u meer over de onderhandelingen met Frankrijk en komt daar het Duitse model uit?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#34 Geplaatst: 2011-07-03 22:02:24

Inderdaad.

Een (ouderdoms) pensioensysteem bestaat uit 3 pijlers:

a) het wettelijke basisdeel (in Nederland AOW)

b) het collectieve bedrijfspensioen

c) individueel opgebouwde lijfrentes.

De Notitie Verdragsbeleid heeft als hoofdlijn dat gestreefd zal worden in verdragen b) en c) aan bronstaatheffing (dus Nederlandse heffing) onderhevig te maken, en vooralsnog de heffing van AOW bij de woonstaat te laten.

Een uitzondering daarop is Duitsland: daar is juist de AOW aan bronstaatheffing (=Nederlandse) onderhevig gemaakt en niet de bedrijfspensioenen of lijfrentes. Reden vermoedelijk: Duitsland belast in zijn nationale wetgeving de AOW niet , en de bedrijfspensioenen wel (zij het laag).

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#35 Geplaatst: 2011-07-03 23:09:27

Dank voor uw reactie.

Ik zal dus met mijn eerste analyses m.b.t. een eventueel aangepast NL/F belastingverdrag voor gepensioneerde Nederlanders in Frankrijk uitgaan van dit uitgangspunt.

AOW zal belastbaar worden in Frankrijk. Ander pensioen en lijfrentes in Nederland.

Blijft mijn probleem met het simulatie model van de Franse Belastingdienst online, dat verwijst naar de lokale dienst voor de berekening ingeval van belastbaarheid van een deel van het inkomen in een ander land. Wie o wie heeft een suggestie.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#36 Geplaatst: 2011-07-04 10:41:43

@Waterman, @VoogdJ

Het genoemde onder punt b) Het collectieve Bedrijfspensioen!

Dat dient u op te splitsen in een Echt Bedrijfspensioen en een Pensioen opgebouwd in Overheidsdienst bij het ABP!

Dat laatste deel is reeds en blijft in Nederland Belast, en dat blijft dus zo.

Dus een extra complicatie!

Elders heb ik al eens uitgezocht hoeveel er eigenlijk aan in Frankrijk onbelast

Inkomen kan zijn voor bijvoorbeeld "Echtpaar zonder kinderen en beiden 65+ dus met 100% AOW als echtpaar"

Het resultaat heb ik met de simulatie geverifieerd en dat kwam aardig in de biirt!

Als u dus voor deze groep wilt weten wat het gevolg is van een Belastingverdragsherziening, dan zit u bij Inkomens van circa 29000 euro/jaar voor een echtpaar nog belastingvrij!! Dus alles wat daar vanaf gaat en vervolgens in Nederland belast gaat worden is nadeel, namelijk de belasting die Nederland er over gaat heffen! (Dit was mijn motivatie om dit uit te zoeken)

Een volgende groep waarvoor het simpel is, dat zijn de SCHIJF3+ inkomens!

Hetgeen aanvankelijk in Frankrijk tegen 30% belast werd, komt in Nederland terecht in de 42% of 52% schijf! MAAR in Frankrijk wordt het restant aan Frans pensioen belast volgens de Taux Effectief! Dat is het heffingspercentage dat over de top van het Inkomen geheven wordt! Minder Frans belast inkomen leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot minder inkomen tegen 30% belast.

Tot slot, de rekenmodeellen zijn prima voor iemands specifieke situatie! Men gebruikt het en achteraf blijkt het te kloppen met de aangifte!

Doorgronden en Begrijpen wat er allemaal wordt berekend is moeilijk! Mijn visie is dat als ik iets begrijp, dan moet ik het ook met een zakrekenmachine na kunnen rekenen!

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#37 Geplaatst: 2011-07-04 11:29:23

@waterman

Wat de berekening van de Franse belastingen betreft zou iemand die een ambtenarenpensioen (overheidspensioen) geniet u wijzer moeten kunnen maken. Immers die zijn reeds in Nederland belast en dus vrijgesteld voor Franse heffing.

Het belastingverdrag Nederland-Frankrijk lijkt uit te gaan voor Frankrijk van de aftrekmethode waarbij Nederlandse belasting verrekend wordt (zie art. 24. b)- maar ik ben er niet helemaal zeker van gezien uw opmerkingen hierboven- , i.t.t. Nederland waarbij voorkoming van dubbele belasting op andere wijze geschiedt.

Zoals gezegd: een gepensioneerde ambtenaar in Frankrijk zou meer inzicht kunnen verlenen.

Wibra negeert bij voortduring de complexiteit voor de Nederlandse kant voortvloeiende uit zaken als: persoonsgebonden aftrek, partnerregelingen, wel of geen keuze voor binnenlandse belastingplicht voor wel of niet beide partners, etc. Nu het Nederlandse model van het C-aangifte eenvoudig bruikbaar blijkt, raad ik een ieder aan dat voor de eigen situatie te gebruiken.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#38 Geplaatst: 2011-07-04 12:18:43

en op een vraga over overgangsrecht en ingangsdatum:

dit schrijft Financien ana de Kamer hierover:

"Overgangsrecht verdragen

Het lid Harbers (VVD) vraagt naar de wenselijkheid van overgangsrecht bij het van toepassing worden van nieuwe of heronderhandelde belastingverdragen.

Een belastingverdrag treedt niet eerder in werking dan (enige tijd) nadat de rege-ring van Nederland en de regering van de andere verdragsluitende Staat elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de in hun onderscheiden jurisdicties (grond)wettelijk vereiste formaliteiten zijn vervuld. Op dat moment is de verdrags-tekst reeds geruime tijd openbaar (deze wordt immers reeds gepubliceerd na on-dertekening ervan).

Inwerkingtreding van het belastingverdrag betekent vervolgens nog niet dat de bepalingen van dit verdrag onmiddellijk toepassing vinden. In tegendeel, door-gaans is in de Nederlandse belastingverdragen vastgelegd dat de bepalingen van het verdrag eerst toepassing zullen vinden op belastingjaren die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het verdrag in wer-king was getreden.

Eén en ander brengt mee dat tussen het moment van openbaar worden van de (her)onderhandelde verdragstekst en het moment waarop de verdragsbepalingen daadwerkelijk toepassing zullen vinden, geruime tijd verstrijkt. De praktijk krijgt daarmee de gelegenheid zich op de nieuwe situatie in te stellen en zo nodig zich daarnaar te richten. Als uitgangspunt is daarom geen overgangsregeling nodig bij het van toepassing worden van nieuwe of herziene belastingverdragen.

Overigens staat in aanvulling daarop de mogelijkheid open dat de verdragspartijen overeenkomen dat voor bepaalde gevallen, al dan niet naar keuze van de belas-tingplichtige, gedurende een bepaalde periode de bepalingen van het eerdere ver-drag van toepassing blijven. Een recent voorbeeld hiervan is het in 2010 onderte-kende herziene belastingverdrag met Japan."

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#39 Geplaatst: 2011-07-04 12:51:28

@VoogdJ

Iemand met Ambtenarenpensioen heeft ook AOW en kan ook nog bedrijfspensioen hebben! Zelf hoef ik daar niet wijzer over gemaakt te worden want ik heb het allemaal zelf!

En dat iets vrijgesteld is voor de Franse Belastingheffing dat is een Nadeel!

Het wordt immers dan in Nederland zwaarder belast.

In Frankrijk belast men dat deel waarop ze het recht van heffing hebben! Wel moet ik het WereldInkomen opgeven= (AOW + Bedrijfspensioen + ABP-pensioen) en daarmee bepaalt de Franse Belastingdient de Taux Effectief, het effectieve heffingspercentage!

In Nederland vraag ik ter voorkoming van dubbele belasting om dit te compenseren en dat gebeurt als ik van het keuzerecht gebruik maak. Zie daarover een andere draaad!

een Franse ambtenaar houd zich daar verder niet mee bezig.

U schrijft dat ik iets negeer, maar dat lijkt maar zo! Tenminste als je niet precies een bepaalde situatie volledig wilt narekenen! Dan moet je wel alles meenemen!

Wat ik echter doe is naar de "Verstoring" kijken. En verifieren of die verstoring niet te groot is en dat ik door een schijf heenzak.

Stel u heeft een inkomen van 40.000 euro dat ik Nederland belast wordt met alllerhande persoonsgebondenaftrek mogelijkheden, partnerregelingen etc etc noem maar op! Dan zal uw belastbaar inkomen NIET 40.000 zijn maar minder!

Bijvoorbeeld 36.000 euro Belastbaar! Dat zit allemaal in de 42% schijf van Nederland! Heeft u dus EXTRA 2500 euro aftrekbaar ontdekt dan levert dat 42% van 2500 euro op = 1050 euro! Het belastbaar inkomen ligt nog (net) in de 42% schijf.

U kunt dus beide situaties volledig narekenen: Situatie-1 met 40.000 en 4000 aftrekbaar, Situatie-2 met 40000 en 4000+2500extra aftrekbaar!

Maar u vind dan wederom die 1050 euro voordeel.

Dat komt omdat de effecten van die 4000 euro aftrek etc die zitten in beide berekeningen en door uiteindelijk de resultaten van elkaar af te trekken valt dat effect tegen elkaar weg.

Hetzelfde geldt voor overheveling van Belastingheffing omdat het Verdrag verandert. Stel de AOW = 14000 eur/jaar! Als die voortaan in Nederland belast worden komt het daar bovenop het andere inkomen!

Het hangt er nu vanaf wat dat andere Inkomen is!!! Hoog?? of Laag?

Stel het is zoals in bovenstaand voorbeeld 40.000 dan komt daar 14.000 bovenop en het wordt 54.000 euro! Maar de aftrekposten etc die we hadden die zijn er nog steeds! Dus die trekken we er nu ook vanaf. Dus NU belastbaar 47.500 euro!

Dat is 14.000 meer als vooraf aan deze verandering dus u gaat 42% van die 14000 extra betalen! Uw aftrekposten zaten eerst in de 42% schijf en nu nog steeds!

Er zijn echter ook situaties waarbij we "Schijfgrenzen" passeren!!! En Tja dan is het iets gecompliceerder.

Maar in eerste instantie volstaat het om te weten  hoe het zit voor de groep SCHIJF3+sers, (die betalen al de maximale CVZ premie, dat rekent makkelijk).

En de groep die indien alles nog in Frankrijk word belast inclusief 10% Aftrek, inclusief Ouderenaftrek voor 65+er , Premie CVZ etc etc!!!!

Dan wordt  in Frankrijk geen belasting betaald!

Hun AOW gaat dan bij verdragswijziging in Nederland belast worden! Die groep heeft in Nederland geen ander inkomen dus dan belast Nederland het "Aan de basis" met aftrek etc etc etc Dat is dan het Nadeel van de verdragswijziging! In Frankrijk blijft de belasting Nihil, denk ik, omdat de Taux Effectief over dat WereldInkomen nog steeds NUL is!

Ben even kwijt waar ik het las: Het Duitse Model! Wel AOW in Nederland belasten maar de rest aan Bedrijfspensioen in het woonland! Als er toch iets moet veranderen dan lijkt dit me gunstiger dan alles bronheffing Nederland!

NB

Overigens degenen die al jong en permanent in Frankrijk wonen & werken, die krijgen uiteindelijk AOW, al dan niet belast in Nederland. MAAR bedacht ik me de CVZ premie wordt vervolgens geheven over hun WereldInkomen = AOW + Franse Pensioen + overig Nederlands pensioen!!! Die CVZ premie is nooit meer dan het Nederlandse Inkomen herinner ik me!!??? Dat kan dan, voor hen, een geluk zijn.

Stel ze hebben 15 jaar AOW betaald, dan krijgen ze volgens de huidige normen 15x2% = 30%AOW! 4000 euro???? Dus de vraag is over hoeveel WereldInkomen betaalt iemand dat als premie CVZ! Dat zal dan de limiet zijn???

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#40 Geplaatst: 2011-07-04 13:07:22

Ik zoek al een tijdje naar antwoord op het volgende Wat in geval van kapitaaluitkering van een levensverzekering?

Volgens mijn ned. accountant wordt dit zonder belastingheffing uitgekeerd, nl. geen eerdere premie aftrek inkomstenbelasting gedaan.

Gaat er nu ook wat veranderen bij nieuw verdrag in geval kapitaaluitkering?

Willem

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#41 Geplaatst: 2011-07-04 13:15:22

@ wibra

"In Nederland vraag ik ter voorkoming van dubbele belasting om dit te compenseren en dat gebeurt als ik van het keuzerecht gebruik maak. Zie daarover een andere draaad!"

Gebruik maken van het keuzerecht (keuze voor binnenlandse belastingplicht) is niet als zodanig de methode ter voorkoming van dubbele belasting. Die vloeit namelijk al rechtstreeks (en van rechtswege) uit het belastingverdrag voort. De keuze voor binnenlandse belastingplicht is een fictieve en heeft slechts tot doel bepaalde Nederlandse voordelen toe te kennen aan buitenlands belastingplichtigen die ze op grond van hoofdstuk 7 van de WetIB2001 (voor buitenlands belastingplichtigen) niet hebben. Een en ander is te vinden op wwww.belastingdienst.nl.

"NB

Overigens degenen die al jong en permanent in Frankrijk wonen & werken, die krijgen uiteindelijk AOW, al dan niet belast in Nederland. MAAR bedacht ik me de CVZ premie wordt vervolgens geheven over hun WereldInkomen = AOW + Franse Pensioen + overig Nederlands pensioen!!! Die CVZ premie is nooit meer dan het Nederlandse Inkomen herinner ik me!!??? Dat kan dan, voor hen, een geluk zijn.

Stel ze hebben 15 jaar AOW betaald, dan krijgen ze volgens de huidige normen 15x2% = 30%AOW! 4000 euro???? Dus de vraag is over hoeveel WereldInkomen betaalt iemand dat als premie CVZ! Dat zal dan de limiet zijn???"

De beperking van de hoogte van de CVZ verdragsbijdrage tot maximaal het (bruto) nederlandse AOW-pensioen vloeit voort uit de eerste beperking van het Nikula-arrest van het EHvJ. Inmiddels is Verordening echter omgezet in Vo883/2004. Volgens de meeste commentatoren is daardoor (zie art. 30) die beperking komen te vervallen.

Het hierboven gedefinieerde wereldinkomen (box 1) als de som van pensioenen hoeft niet correct te zijn. Er behoren namelijk nog andere bestanddelen toe, en er kunnen (persoonsgebonden) aftrekposten zijn. Daartoe zijn de modellen op www.vngsint.com nuttig te gebruiken.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#42 Geplaatst: 2011-07-04 13:58:50

In het licht van de voorgaande bijdragen zie ik voorlopig even af van nadere analyses. Er zal tijd genoeg zijn op het moment dat meer bekend zal worden. Er is nu teveel ruis op de lijn.

Wel wil ik kwijt dat voor mijn specifieke situatie het onder bepaalde aannames wel eens interessanter kan worden. Een andere situatie, die ik heb doorgerekend voor een goede vriend alhier toont echter mogelijke nadelen aan. Er is dus in algemene zin niet een eenduidig antwoord.

Maar zoals gezegd, ik wacht nadere informatie uit officiele bron af.

Tot later.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#43 Geplaatst: 2011-07-05 09:55:40

@Willem

Over de door u genoemde kapitaalverzekering, die een kapitaal op levensverzekering ana het einde van de termijn uitkeert, staat niets genoemd in de NFV 2011 (wel over de kapitaalverzkering eigen woning). Hte is dus niet aannemelijk dat op dit punt veranderingen in het belastingverdrag Nederland-Frankrijk zullen ontstaan.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#44 Geplaatst: 2011-07-08 09:40:10

@waterman

Mogelijk biedt deze site (van een britse gepensionerede in Frankrijk) het bedoelde rekenmodel voor berekening van Franse inkomstenbelasting?

http://pensionersdebout.blogspot.com/search/label/French%20taxation

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#45 Geplaatst: 2011-07-08 13:53:46

Dank voor dit speurwerk heer De Voogd. Ik ga er eens mee aan de gang binnenkort.