Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Uitspraak CRvB terzake van betaling art. 69 ZVW verdragsbijdrage

Auteur Bericht

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#0 Geplaatst: 2011-07-19 12:14:22

zie www. rechtspraak.nl:

LJN: BR1934, Centrale Raad van Beroep, 08/1303 ZFW
Oordeel van CRvB in een van de proefprocedures aangespannen door SBNGB:

Beslissing: a) geen keuzerecht bij verdragsgerechtigdheid (in lijn met EHvJ C-345/09)
b) verplichting tot betaling van bijdrage art. 69ZVW aan CvZ (idem)
c) geen sprake van discriminatie door Nederlandse overheid aangezien betrokkene op 31.12.2005 geen part. verzekring bij een Nederlandse verzekleraar had.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2011-07-19 14:54:07

De Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden geeft nog als toelichting op deze particuliere procedure:

Vandaag ontvingen wij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak van de heer N. De Centrale Raad heeft de uitspraak van de rechtbank helaas bekrachtigd. Dat betekent dat de Centrale Raad net als de rechtbank van oordeel is dat CVZ op grond van artikel 69 lid 2 Zvw bij de heer N een bijdrage mocht inhouden.
 
De Centrale Raad van Beroep verwijst in zijn uitspraak uitvoerig naar de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie en naar de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. De Centrale Raad stelt daarnaast vast dat het door het Hof aan de nationale rechter opgedragen onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het overgangsrecht op grond waarvan bij de invoering van de Zvw de Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeringen (geheel of gedeeltelijk) zijn beëindigd. Nu de heer N op 31 december 2005 geen particuliere ziektekostenverzekering had bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, is een mogelijk verschil in behandeling als door het Hof bedoeld in de situatie van de heer N niet aan de orde.

Deze uitspraak heeft uitsluitend betrekking op de zaak van de heer N. De zitting van de CRvB die op 29 juni j.l. plaats vond (onderzoek naar een mogelijk verschil in behandeling bij invoering van de Zvw) had geen betrekking op de zaak van de heer N.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#2 Geplaatst: 2011-10-14 07:12:53

Zeker in de beginjaren hebben pensioenfondsen ten onrechte verdragsbijdragen van gepensioneerde emigranten (' ZVWbijdragen" ) aan de Belastingdienst afgedragen in plaats van aan CvZ. Deze zullen vaak niet met CvZ bij definitieve aanslag verdragsbijdrage verrekend zijn en moeten door betrokkenen zelf van de BD worden teruggevraagd: voor het jaar 2006 kan dat (in beginsel) nog tot 31.12.2011. Zie een uitgebreide mededeling van VNGS die ook hulp aanbiedt op de thuispagina van: http://www.vngsint.com/laatstenieuws01_deel2.htm#mededeling13102011

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2011-11-07 05:43:36

uit een bericht op o.m. http://icng.eu

MEDEDELING

STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND

Afgelopen weken verscheen er in de Nederlandstalige pers aan de Costa Blanca, Spanje, een oproep tot bijwoning van een bijeenkomst  voor postactieve Nederlanders te houden op 22 november, waar informatie  gegeven zal worden over de stand van zaken m.b.t. de mogelijkheid voor toetreding tot de Nederlandse Zorgverzekeringswet de z.g.  z.g. opt-in regeling.  Deze bijeenkomst wordt  belegd door het ministerie van VWS en het College van Zorgverzekeraars CVZ.

Het is  inmiddels al lang bekend dat juist deze opt-in , naast de eerder door ons afgedwongen woonlandfactoren , onderwerp is geweest van het proces dat onze Stichting tegen de Staat sinds eind 2005 voert en nu mogelijk op 13 december zijn beslag krijgt.

De inhoud van de oproep geeft aan dat er zeer ver gevorderde plannen bestaan om een vrijwillige toetreding   tot de ZVW, een z.g. opt-in,   ook beschikbaar te maken voor onze doelgroep de z.g. verdragsgerechtigden, met de kennelijke bedoeling om de vermeende discriminatie zoals uitgesproken in de uitspraak van het Europese Hof ongedaan te maken.

Zouden deze plannen inderdaad werkelijkheid worden, dan is daarmee weer een van de belangrijkste doelstellingen van onze stichting verwezenlijkt.

Noot: jdev. Zie http://uitpandigen.nl voor een aantal kanttekeningen bij deze zaak  mijnerzijds.