Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Inhoudingen ZVW en AWBZ

Auteur Bericht

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#0 Geplaatst: 2011-09-01 10:19:59

Onlangs kreeg ik een brief van de SVB dat op verzoek van het CVZ geen inhoudingen meer zouden uitgevoerd voor Inhoudingen ZVW en AWBZ.

Vervolgens deelt mijn pensioenfonds mij mee dat ook zij niets meer zullen inhouden.

Dit lijkt mij vreemd.

Iemand soortgelijke ervaring of suggesties (behalve CVZ aan schrijven)?

Renso

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#1 Geplaatst: 2011-09-01 19:16:21

Een verklaring zou kunnen zijn dat ik de premies voor dit jaar al betaald heb. Maar daarover wordt geen enkele informatie gegeven...

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2011-09-01 19:38:49

Wordt er nog een verdere motivering gegeven? Wie te veel of te weinig premie heeft betaald, merkt dat doorgaans wel bij de jaarafrekeningen die het CVZ - met grote vertraging - opmaakt: geld terug of bijbetalen.

De brief bevatte geen nadere uitleg?

Wim

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#3 Geplaatst: 2011-10-22 17:12:11

????

Het zijn dus cryptische uitlatingen!

Niet op reageren dus, laat dat ambtelijk apparaat maar geheel ONKUNDIG Renso.

Ik geef die raad dus, omdat ik sinds 2006 nog nooit 1 aangetekende brief en France of NL heb ontvangen!

Zo simpel is het dus Renso...zij moeten letterlijk bewijzen, dat jij een officiële brief hebt ontvangen. En zolang ze dat niet doen, kun jij letterlijk bewijzen dat je zoiets niet ontvangen hebt en al zeker niet in het buitenland.

Mvg.,

Me. Erik.

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#4 Geplaatst: 2011-12-07 20:16:11

Hallo,

het is niet helemaal een vervolg op de initiale discussie van dit topic maar het lijkt me ook niet volkomen ongepast mijn vraag in deze draad te stellen.

Ik heb vele sites in nederland en frankrijk bekeken om uit te vinden wat het voor ons betekent om vanaf volgend jaar mei een AOW uitkering te ontvangen (m'n man wordt 65). Ik heb veel gelezen over de CVZ en de inhoudingen die gedaan zullen worden voor de ZvW. Ik heb inmiddels (denk ik) begrepen dat de inhoudingen vanaf het moment van 65 worden dus gedaan zullen worden op ALLE inkomsten uit Nederland (lijfrente, bedrijfspensioenen.....) klopt dit?We wonen sinds 1997 in frankrijk en zijn verzekerd geweest bij de RSI en sinds twee jaar bij de CMU voorvoor we een bijdrage van 8% van ons inkomen betalen, aanvullend hebben we een mutuelle.

Wat betekent het concreet als we verzekerd zijn via nederland? Veranderd onze relatie met de CPAM? Betalen we hen niet meer rechtstreeks maw vervalt onze 8% bijdrage? en wat moeten we doen om de overgang soepel te laten verlopen? Ik kan hier niets over vinden op de SVB, CVZ of CPAM sites. Ook in de forums op deze of andere sites wordt dit aspect niet echt behandeld.

bedankt vast voor jullie hulp.

Dita

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2011-12-08 13:49:12

Als je alleen een AOW vanuit Nederland hebt, en geen Frans wettelijk pensioen, en geen inkomen uit arbeid, ben je verdragsgerechtigd krachtens art. 24 Vo883/2004 ten laste van Nederland. Zo ook voor je gezinsleden (waaronder de partner) indien deze niet op eigen titel verzekerd of verdragsgerechtigd is. Nederland zal dan de bijdrage ex art. 69 ZVW doen inhouden op je AOW en evt. ander inkomen vanuit Nederland (zoals bedrijfspensioen).

In dat geval verandert de status bij 65 worden dus van Frans verzekerde naar "verdragsgerechtigde" Wat je moet doen is je aanmelden bij CvZ als verdragsgerechtigde. Je kunt dat met name doen door het Formulier E121 (formeel thans: S1, maar CvZ loopt wat achter) te downloaden van www.cvz. nl, te printen, in te vullen en per brief in te sturen aan CvZ (dat kan al voor je 65 wordt). CvZ zorgt dan voor verdere afhandeling met CPAM, en tzt moet van dat Franse orgaan de bevestiging komen dat je verdragsgerechtigd bent. Dit houdt ook in dat de premiebetaling aan Frankrijk stopt.

Volg je de aanmeldingsprocedure niet , dan zul je enige tijd dubbel betalen (zowel inhouding op last van CvZ van je Nederlandse inkomen als doorgaande premiebetaling aan de Franse verzekering, wat dan pas later teruggeschroefd kan worden).

De mutuelle, een vrijwillige aanvullende verzekering, kan / zo heb ik althans begrepen/ behouden blijven als verdragsgerechtigde. Velen doen dat aangezien de verruiming van rechten (recht op pensioenlandzorg in Nederland) als verdragsgerechtigde tov de huidige status niet voldoende wordt geacht om de eigen betalingen bij ziekte in Frankrijk op te vangen/ te vermijden.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#6 Geplaatst: 2011-12-08 14:19:30

ter correctie:

Ik zie nu dat in de toelichting bij het aanvraagformulier voor E-121 op www.cvz.nl het volgende staat:

" Het formulier 121 kan alleen worden afgegeven aan iemand die uit Nederland een pensioen of uitkering ontvangt. U kunt dit aanvraagformulier invullen, afdrukken en met een bewijs dat u een pensioen/uitkering ontvangt, sturen naar het College voor zorgverzekeringen, Postbus 320, 1110 AH Diemen, Nederland.
Vul dit aanvraagformulier volledig in. Stuur ook bewijzen mee van alle pensioenen/uitkeringen die u ontvangt. Anders kan het CVZ het formulier niet in behandeling nemen. Dit vertraagt de afgifte van het formulier 121. "

Dit impliceert dat u dient et wachten tot u 65 bent, of althans tot u een definitief bewijs van de SVB over recht op AOW en hoogte daarvan, hebt.

Mogelijk kunt u eigener beweging de premiebetaling aan het Franse woonlandorgaan stopzetten op het moment dat u 65 wordt om een periode van "dubbele betaling/inhoudingen" te voorkomen.

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#7 Geplaatst: 2011-12-08 18:49:26

Bedankt voor dit uitgebreide en duidelijke antwoord. Ik begrijp dat we dus vanaf volgend jaar (verplicht) verdragsgerechtigd zijn  en dat de ZvW premie ingehouden gaat worden door de uitkerende organen. Het is me echter niet helemaal duidelijk of we nu ook AWBZ gaan betalen. Uit det site van de CVZ leid ik af dat deze alleen geldt voor ingezetenen van Nederland. Klopt dit? Ik vraag me verder af dat wanneer de premie voor de ZvW ingehouden wordt hoe je dit dan gezien wordt bij de impot. Moet je dan ook nog steeds de CSG en de CRDS betalen? Ik lees op "vosdroits" 

Vos revenus sont soumis à la CSG et à la CRDS si vous êtes :

domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (dat is het geval)

et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

Dit is dan niet meer het geval omdat we immers niet meer à la charge van de franse verzekering komen?

Mijn vragen gaan wellicht wat ver maar ik leid uit uw bijdragen op dit forum af dat u nogal breed georienteerd bent :-)

vriendelijke groet

 

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#8 Geplaatst: 2011-12-08 20:04:36

Hallo,

Ik neem het even over. Vanaf 65-jarige leeftijd is er een nominale premie verschuldigd (voor beide, ook voor de persoon die nog geen 65 is), een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en een inkomensafhakelijke bijdrage voor de AWBZ.

Leuk is dat volgend jaar de woonlandfactor en de % dalen. Jammer is dat de maximale grondslagen als een gek stijgen. Mensen met een lager inkomen dan de huidige maximale grondslag (circa € 33.000) gaan minder betalen, de andere meer.

De premies worden direct door de pensioenmaatschappijen ingehouden op het pensioen. Jaarlijks stelt het CvZ een jaaroverzicht op, zij corrigeren dan de teveel of te weinig betaalde premies. Ze zijn momenteel bezig met de jaren 2009 en 2010.

In Frankrijk zijn er vanaf die datum, de 65-jarige leeftijd, geen CSG / CRDS premies verschuldigd over pensioenen en lijfrente inkomsten.

De Nederlandse sociale premies verminderen overigens ook het belastbaar inkomen in Frankrijk.

Groet,

Rob van Schijndel

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#9 Geplaatst: 2011-12-09 13:23:18

Ik wil nog wel het misverstand uit de wereld helpen dat voor de gepensioneerden in het buitenland CvZ premies ZVW en AWBZ zou inhouden. Het gaat om een ondeelbare bijdrage (geen premie omdat er geen sparke is van ZVW-en AWBZ-verzekering, maar van "rechten op het woonlandpakket en recht op zorg in het pensioenland Nederland)ex art. 69 ZVW , bestaande uit componenten voor de ZVWbijdrage en de AWBZbijdrage.

CvZ moge in derdaad bezig zijn met eindafrekeningen voor die verdragsbijdrage voor 2009 en 2010 maar ik ken ook gevallen waar 2006 nog steeds niet is afgehandeld.

Wat betreft de in komenseffecten. Ik heb schattingen gemaakt waaruit blijkt dat vanaf 2012 hogere lasten te verwachten zijn vanaf een jaarinkomen van ongeveer 40000 Euro als gevolg van invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip in Nederland.

zie:

Gevolgen uniformering van het loonbegrip voor verdragsgerechtigden (22-02-11, 06:01:27) op http://uitpandigen.nl

Overigens zijn er ook berichten dat de datum van ingang van deze wet uitgesteld wordt tot 2013 waardoor de genoemde effecten (hogere lasten voor de hogere middeninkomens met name) pas een jaar later zouden ingaan. Even afwachten dus wat er nu gaat geschieden per 2012.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#10 Geplaatst: 2011-12-10 07:15:18

Ik kom nog even terug op de vraag van Dita en het antwoord van Rob daarop. Ik verkeer in ongeveer dezelfde omstandigheden als Dita, vandaar.

Rob zegt dat voor de jongere partner eveneens de basisbijdrage is verschuldigd. Momenteel gebeurt dat bij mij niet. Ik neem aan dat de CVZ terzake correct heeft gehandeld.

Wat de CSG/CRDS betreft is het mij nog niet helemaal duidelijk. "Vosdroits" zegt dat die niet meer verschuldigd is indien je niet verplicht verzekerd bent, Rob zegt indien je ouder dan 65 jaar bent. Dat lijkt me niet hetzelfde. Elders lees ik dat de CSG/CRDS ook verschuldigd is over retraites en zo. Ik begrijp dat je die natuurlijk ook kan hebben als je jonger dan 65 bent, maar het brengt me wèl aan het twijfelen.

Overigens weet ik ook nog steeds niet hoe het met de algemene heffingskorting en ouderenkorting zit. Zijn die altijd van toepassing? Op internet vind je daar veel over, maar in nogal algemene zin. Zelfs op gerichte vragen aan het CVZ krijg ik daar nog geen duidelijk antwoord op.

Groet
René

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#11 Geplaatst: 2011-12-10 09:38:39

Als er door CVZ (op eindafrekening alleen, niet bij inhouding door de pensioenfondsen) niet geheven wordt voor uw partner (ouder of jonger) zijn er drie mogelijkheden:

1. uw partner is op eigen titel verdragsgerechtigd ten laste van Nederland of een andere EU/EER staat

2. uw partner is verzekerd onder het Franse ziektekostenstelsel (bijv. door eigen arbeid)

3. CvZ heeft uw partner niet in het systeem geregistreerd staan (of omdat u haar niet opeggegeven heeft aan CvZ of omdat de Franse autoriteiten dat niet deden).

Wat het laatste betreft: CvZ heeft mij verzekerd dat men voor de huishoudenssituatie van verdragsgerechtigden afgaat op wat de woonlandautoriteiten doorgeven. Niettemin eist CvZ ook van u personlijk doorgifte van veranderingen in uw huishoudenssituatie (er is een formulier voor op www.cvz.nl).

Die heffingskortingen staan beschreven in een folder van CvZ, te downloadebn van www.cvz.nl.

De algemene heffingskorting (AWBZdeel maal de woonlandfactor) is voor de hoofdverdragsgerechtigde altijd van toepassing. De ouderenkorting (AWBZdeel maal de woonlandfactor) voor 65plussers.

Er zijn er nog een stuk of 10 andere heffingskortingen, waarvan er vrijwel altijd nog slechts enkele van toepassing kunnen zijn op verdragsgerechtigden.

Aaan cvz moet je het niet vragen. Ik heb dat ooit gedaan en kreeg als eerlijk informeel antwoord: Niemand bij CvZ snapt iets van die heffingskortingen.

Het beste is de rekenmodellen van Hans Berg te vinden op www.vngsint.com (jaarlijkse) in te vullen. Ook te vindne op icng.eu.

Zie Laatste mededeling van Hans Berg op http://uitpandigen.nl waarin hij meldt dat CvZ in zijn persoonlijke afrerkening twee fouten had gemaakt. Soortgelijke fout meldingen bereiken mij bij voortduring.

Eeen goede berekening van de te betalen bijdrage is in geval men een weinigverdienende partner heeft, ongeacht de verzekeringsstatus van die partner (wat er 3 kunnen zijn) overigens niet te maken.

Het verwarrende wat dit betreft is dat de heffingskorting voor de weinigverdienende partner soms apart aangevraagd moet worden bij CvZ, soms niet (afhankelijk van het type korting en de verzekeringsstatus van die partner).

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#12 Geplaatst: 2011-12-11 07:06:29

Bedankt voor een weer uitgebreid antwoord. Het wordt me steeds duidelijker dat niets echt duidelijk is in deze hele kwestie. Ik heb zelf de berekeningen proberen te maken en ze vergeleken met die van het model van Hans Berg. De uitkomsten zijn niet helemaal hetzelfde. Waar de verschillen zitten is niet duidelijk omdat het model de heffings- en ouderenkorting niet specifiek vermeldt.

Kan iemand nog zekerheid geven over het al dan niet verschuldigd zijn van CSG/CRDS indien men ouder dan 65 jaar is?

René

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#13 Geplaatst: 2011-12-11 11:23:58

Als je even googelt op CSG en CRDS vind je er alles over:

CSG: Contribution Sociale Généralisée

CRDS: Contribution au Remboursement de la Dette Sociale

En op deze pagina vond ik oa het volgende:

Retraites exonérées

Sont exonérés totalement de CSG et de CRDS :
- les personnes titulaires d'une pension accordée sous condition de ressources comme l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (ex-FNS).
Dans ce cas, l'exonération joue pour l'ensemble des pensions versées y compris sur celles qui ne sont pas accordées sous condition de ressources (par exemple : si la retraite est complétée par l'allocation supplémentaire).
- Les retraités dont le revenu fiscal ne dépasse pas certains montants. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite (base et complémentaire) pour connaître les conditions de cette exonération.

Ik val niet onder deze uitzonderingen en ik denk dat dat het geval is met veel NL immigranten.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#14 Geplaatst: 2011-12-11 11:32:49

Weet iemand waarom alle regels wit in mijn tekst na het verzenden verdwijnen als sneeuw voor de zon, zodat alle alinea's aan elkaar geplakt worden? Ik heb tig keer geprobeerd het te veranderen, lukt niet.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#15 Geplaatst: 2011-12-11 15:00:37

Dat lijkt me dus weer in strijd met de tekst zoals die in "Vosdroits" staat en door Dita gepost. Ook hier spreken bronnen elkaar weer tegen. Is er niemand die dit uit eigen ervaring weet?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#16 Geplaatst: 2011-12-11 18:59:05

Ik kan er natuurlijk naast zitten, Colombe, maar ik vind mijn citaat helemaal niet in tegenspraak met hetgeen in Vosdroits staat.

Dita gaat er van uit dat ze na de AOW-leeftijd niet meer verplicht verzekerd is tegen ziektekosten in Frankrijk, maar volgens mij klopt dat niet. Als verdragsgerechtigde (dus alleen AOW/pensioen uit NL) ben je hier verplicht verzekerd tegen ziektekosten (via de CPAM) en kom je dus ten laste van de franse "assurance maladie" Dat je de premie daarvoor in NL betaalt via inhoudingen op je AOW/pensioen doet daar niets aan af.

Expert Rob van Schijndel gaat op deze kwestie niet in. Wel stelt hij dat je vanaf je 65e geen CSG/CRDS betaalt over pensioenen en lijfrentes. Ik vraag me af waarom ik dan al drie jaar lang deze premies heb moeten betalen.

Mij lijkt dat ook terecht, want (zie Vosdroits):

1 ik woon in Frankrijk en moet hier belasting betalen,

2 ik ben hier verplicht verzekerd tegen ziektekosten ogv EU recht.

De uitzonderingen (zie mijn citaat hierboven) zijn op mij niet van toepassing. Wel krijg ik een kleine korting op de CSG premie.

Ik vraag me af waarom bepaalde retraites worden vrijgesteld van CSG/CRDS, als je deze premies volgens RobvS vanaf je 65e over pensioenen helemaal niet hoeft te betalen.

En Rob van Schijndel, zou je mij eens kunnen vertellen of ik die premies misschien toch ten onrechte heb betaald, waarop je dat dan baseert en of ik ze alsnog kan terugvorderen? Vast bedankt voor je antwoord.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#17 Geplaatst: 2011-12-11 23:19:09

Beste Bosbess,

Op het moment dat je in Nederland CvZ bijdragen moet betalen, ben je geen CSG/CRDS premies verschuldigd over het pensioen! Dat is in een redelijk ver verleden door het Europese Hof beslist. Sindsdien heft de Franse belastingdienst dus geen CSG / CRDS premies meer over arbeids en pensioeninkomsten.

Wel worden deze Franse premies nog geheven over lijfrenten (in de eerder bijdrage maakte ik een fout), rente, dividend, huurinkomsten etc. Heb hier ook bezwaar tegen gemaakt, maar vooralsnog zonder succes.

Het is wel mogelijk om deze Franse premies ook te betalen over een Nederlandse pensioen (en via een E121 formulier bent verzekerd). Namelijk door het Franse aangiftebiljet verkeerd in te vullen, al dan niet met behulp van de Franse belastingdienst.

65 jaar of niet, is niet van belang. Het gaat er in casu om of je via een E121 formulier al premies betaalt in Nederland. Of je dus een wettelijke uitkering ontvangt uit Nederland. Vanaf 65-jaar is dat in ieder geval zo, vaak ook eerder.

Ik ben niet dagelijks op het forum, hou daar aub rekening mee. Soms is het handiger om rechtstreeks contact op te nemen (en dan eventueel het antwoord op het forum te zetten).

Groet, Rob van Schijndel

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#18 Geplaatst: 2011-12-12 00:49:30

Het zou handig zijn, Rob, als je wél dagelijks dit nuttige forum bezoekt, en waar nodig van je commentaar voorziet.

De kwestie zelf: tot nu toe geldt/gold de werkwijze dat in Nederland betaalde cotisations (veelal de bekende CVZ-bijdragen) afgetrokken werden van de bruto in Nederland ontvangen pensioenen bij het invullen van het aangiftebiljet voor de Franse inkomstenbelasting. Mij bereiken echter steeds frequenter berichten dat Franse belastinginspecteurs deze handelwijze niet (meer) accepteren en zelfs verlangen dat je ook nog eens de CSG/CRDS premies gaat betalen. Dat is natuurlijk van de zotte. Tot nu toe werd de algemene praktijk geaccepteerd. Sterker nog, toen bleek dat het CVZ bij de defintieve afrekening over een jaar te weinig bijdragen had ingehouden en er moest worden bijgestort, bleek de lokale belastinginspecteur bereid om het belastbare inkomen over dat jaar dienovereenkomstig te verlagen en stuurde een cheque mee ter compensatie.

Dit jaar moest ik eenzelfde verzoek doen, maar het antwoord is tot nu toe - voor de eerste keer - uitgebleven. Van een NL plaatsgenoot vernam ik dat zijn aftrek van de in NL betaalde sociale premies niet werd geaccepteerd. Er is kennelijk sprake van een beleidswijziging. Het fijne is mij nog niet bekend, maar ik zal de motivering van de belastinginspectie alhier op dit forum publiceren.

Wim

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#19 Geplaatst: 2011-12-12 06:54:52

Ja Theodora/Bosbess, dat overkomt mij ook nogal eens. 'k Dacht dat ik de enige was.

Op het draadje "editor" is nog geen reactie gekomen, nu vervuilen we dit - wellicht beter gelezen - onderwerp.

Peter.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#20 Geplaatst: 2011-12-12 07:59:14

Je hebt gelijk, PdeT, ik zal de kwestie van de witregels nog even plaatsen waar hij thuishoort.

Wat het onderwerp zelf betreft: ik huldig het principe dat ik mijn plezierige leven niet ga laten verzieken door meer aandacht aan financiële zaken te besteden dan strikt noodzakelijk is. Ik vul de hele handel zo goed mogelijk in en denk dan: 't Zal wel. Ik controleer niet eens of ze de aftrek van de CVZ-premies hebben geaccepteerd. Vervolgens betaal ik alles wat ze vragen. En zie, ik eet er nog steeds geen boterham minder om. Maar naar aanleiding van deze discussie ga ik het nu toch maar eens bekijken Misschien heeft het met rente te maken, maar het bedrag dat ik ontvang is ongeveer gelijk aan het bedrag dat ik aan CSG/CRDS moet betalen.

Rob noemt geen referentie van het arrest van het EHvJ, dus dat ga ik eerst maar eens proberen op te zoeken.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#21 Geplaatst: 2011-12-12 10:22:18

Hallo Wim,

Ik probeer je forum in mijn dagelijkse ritueel te verwerken (om reacties te geven, en soms ook om wat te leren), maar het is druk. Prioriteit ligt bij mijn cliënten, zoals je zult begrijpen. Zodra we een dienstverband overeenkomen, zal ik dat wijzigen......

Bosbess zal ongetetwijfeld alleen CSG/CRDS premies betalen over de rente en lijfrente inkomsten (en bij die laatste ook alleen maar over hetbelaste gedeelte van de lijfrente).

Ik heb tot op heden geen Franse ambtenaren meegemaakt die de aftrek van de CvZ premies niet hebben toegestaan. In een paar gevallen was daar wel een briefje/mailtje voor noodzakelijk.

Het betalen van de CSG / CRDS premies kan in principe alleen het gevolg zijn van het niet correct invullen van de Franse aangifte.

Ik neem de betalingen van de CvZ premies mee in het jaar van betaling. Wordt er in 2011 een betaling gedaan ivm de jaarafrekening 2009, dan neem ik dat in de aangifte van 2011 mee (in mei 2012). Dan komt er ook geen discussie, aangezien de Franse fiscus in 99% van de gevallen de aangifte volgt.

Groet, Rob van Schijndel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#22 Geplaatst: 2011-12-12 10:56:35

Dag Rob, ik heb alleen AOW plus een klein aanvullend pensioentje (geen lijfrente dus). Ik tel beide bedragen bij elkaar op, voeg de zorgtoeslag toe en vul dan, na aftrek van de CVZ-premies, één bedrag in. Kopieën van jaaroverzichten (SVB en PFZW) voeg ik bij (+franse vertaling van de begrippen die altijd vanuit NL wordt meegestuurd). Op die kopieën zet ik minnetjes voor de ingehouden premiebedragen.

Toen ik na het eerste jaar (2009) meer dan de helft van de zorgtoeslag moest terugbetalen, heb ik dat in 2010 in mindering gebracht, uiteraard met kopie van de NL beschikking. Mocht ik ooit nog een afrekening van het CVZ ontvangen (tot nu toe niets gehoord), dan zal ik die ook weer meenemen.

Ik geef de betaalde hypotheekrente op (met kopie van de bank) en de ontvangen rente in F en NL.

Ik vraag me af wat aan dat simpele invullen nou in vredesnaam verkeerd kan zijn. Ik begrijp best dat deskundigen als jij er niet voor niets zijn, maar ik heb toch de indruk dat in zulke eenvoudige gevallen als het mijne je er met een beetje gezond boerenverstand ook zelf wel uit kunt komen. Uiteraard heb ik daarbij ook gebruik gemaakt van jouw antwoord op mijn vraag in dit forum, toen ik voor de eerste keer die twee raadselachtige biljetten moest invullen.

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#23 Geplaatst: 2011-12-12 20:35:35

Hi Allemaal,Bedankt voor al jullie antwoorden en opmerkingen. Ik merk dat dit meer mensen bezig houdt dan alleen ons.

Ik ben er uit voor wat betreft de inhoudingen voor wat betreft de CVZ en AWBZ. Gewoon betalen....De CSG/CRDS hoeft volgens mij niet betaald te worden voor inkomsten vanuit nederland waarvoor het "rode inkomsten belasting formulier" wordt ingevuld omdat je daar dan gewoon het vakje invult dat bedoeld is voor inkomsten waarvoor sociale lasten betaald zijn.

Voor inkomsten in Frankrijk zoals rente, placements, huur inkomsten wordt het of automatisch ingehouden bij de bron of berekend na het invullen van je belastingformulier (dit is voor rente en placements afhankelijk van een keuze die je jaarlijks kunt maken) en kun je nergens iets invullen om het niet te betalen. Wat ik nog wel vond is dat er een plafond is voor gepensioneerden (misschien ook voor andere lagere inkomens?), als het inkomen beneden een bepaald niveau is. Zie hiervoor http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3442-pensions-et-retraites-exoneration-de-la-csg. Maar hoe je dit dan evt. terug kunt krijgen is me nog niet duidelijk. Ik ga het wel uitzoeken want het zou kunnen dat wij er voor de afgelopen 2 jaren voor in aanmerking zouden kunnen komen. Als ik er achter ben laat ik dit zeker weten.

Nog een vraag voor Bosbes, hypotheek rente opgeven in frankrijk? accepteren ze dat als aftrek in Frankrijk? ik dacht dat ze daar alleen in nederland het nut van inzien?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#24 Geplaatst: 2011-12-12 21:44:55

Als je als inwoner van Frankrijk voor de eerste keer een huis koopt is de hypotheekrente vijf jaar lang zeer beperkt aftrekbaar, maar ik geloof dat dat m.i.v. 2011 weer is veranderd, zie bv hier. Ik heb m'n huis in 2009 gekocht, dus voor mij blijft het t/m 2013 gelden (neem ik voor het gemak maar aan).

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#25 Geplaatst: 2011-12-13 08:18:42

Het is allemaal nog gecompliceerder dus. Kennelijk is er wèl een maximum aan het inkomen waarover geen CSG/CRDS verschuldigd is. (zie de link van Dita: http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3442-pensions-et-retraites-exoneration-de-la-csg en elders).

Dan zit er misschien ook nog een addertje onder het gras bij de aftrekbaarheid van de betaalde sociale lasten cq premies zkv, awbz. Tot nu toe kon ik slechts gemiddeld de helft van de door mij betaalde CSG/CRDS het volgende jaar weer aftekken. Hoe zit dat dan straks met de in NL ingehouden lasten?


René

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#26 Geplaatst: 2011-12-16 07:45:49

Wat is het opeens stil in dit draadje :-(
René

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#27 Geplaatst: 2011-12-16 08:48:11

Zo beter?

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#28 Geplaatst: 2011-12-17 20:26:08

HI allemaal, 

Ik ben nog druk bezig. Ik heb wat informatie opgevraagd en heb ondertussen een interessante site gevonden die ik nog niet eerder tegenkwam. Jullie wellicht wel maar voor 't ge val dat jullie hem ook nog niet kennen: ter lering en vermaak....www.cleiss.fr

Zodra ik een antwoord heb op mijn vraag tav CGS/CRDS en pensioen horen jullie weer van mij. Prettig weekend ! 

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#29 Geplaatst: 2011-12-28 21:06:51

Hallo allemaal,

het volgende kreeg ik als antwoord op mijn vraag of we ook de CSG/CRDS moeten betalen over inkomsten: "si vous êtes pensionnée du seul régime néerlandais de sécurité sociale et que vous ne percevez pas de pension de retraite du régime légal français (pension de retraite de base), vous n’êtes pas considérée comme étant à la charge du régime français de sécurité sociale étant donné que les prestations maladie sont servies selon la réglementation française, mais la charge en incombe aux Pays Bas".

Ik geloof dat het belangrijkste op dit moment is dat wanneer we dus via nederlands verzekerd zijn we niet aangemerkt worden als "voor kosten komend van de franse secu" omdat dat één van de twee condities is om aangeslagen te kunnen worden voor de CSG/CRDS. De Cleiss kon me geen antwoord geven op mijn vraag of de CSG/CRDS wel verschuldigd is over inkomsten uit huur of rente/placement. Ik vrees dat de impot mijn volgende vraag moet gaan beantwoorden of weet jij dat misschien Rob? Wordt vervolgt.......

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#30 Geplaatst: 2011-12-28 21:15:11

Hi Rob, Ik miste een van je posts.... waarin je dus zegt dat jij al bezwaar had gemaakt over het heffen op de lijfrents en huurinkomsten.... dus jij hebt het antwoord waarschijnlijk ook nog niet. Ik houdt jullie op de hoogte zodra ik meer duidelijkheid heb.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#31 Geplaatst: 2011-12-29 07:01:53

Knap werk Dita! Ik ga er in januari eens achteraan. Aan wie of wat heb je je vraag trouwens gesteld?

avatar#9624
dita
Berichten: 0
Reacties: 7

#32 Geplaatst: 2011-12-29 17:27:53

Hi Bosbess

Ik heb deze vraag aan Cleiss gesteld. zie hun site http://www.cleiss.fr/presentation/index.html. In jouw situatie (alleen aow en aanvullend pensioen zou je dus inderdaad geen CSG en CRDS hoeven te betalen.

Ik heb vandaag druk rondgebeld om ook mijn laatste vraag beantwoord te krijgen en ben tot de volgende conclusie gekomen:

CSG et CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement; (dus aow en aanvullend pensioen) Daarvan is voor ons het inkomen uit nederland vrijgesteld omdat we dus niet voor kosten van de franse secu komen; Na te lezen  op http://vosdroits.service-public.fr/F2971.xhtml.

Ik ga er wel vanuit dat dit ook geldt ook voor de lijfrentes omdat al deze door nederland al worden belast ik ze dus ook als zodanig op het "rode" aangifte formulier zal invullen.

Huurinkomsten en evt andere inkomsten uit nederland (heb ik zelf niet dus ik heb geen ervaring mee)  zullen naar mijn idee wel belast worden want die vallen onder inkomsten uit kapitaal waarvoor in nederland (denk ik) geen inhoudingen worden gedaan.... en voor inkomsten uit kapitaal geldt; dat die wel worden belast met de CSG en CRDS; zie daarvoor http://vosdroits.service-public.fr/F2329.xhtml hierin staan ook de percentages vermeld die vaak  al aan de source (voor inkomsten in Frankrijk) al worden ingehouden.  Dit geldt oa voor placements, assurance vie etc. Ook huuropbrengsten in Frankrijk zullen belast worden.

Ik geloof dus dat wij er voor onze situatie wel uit zijn.  Graag jullie input als jullie denken dat ik er naast zit.

a+

Dita

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#33 Geplaatst: 2011-12-29 17:54:02

Sorry, weggehaald, bij de verkeerde draad geplaatst

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#34 Geplaatst: 2011-12-29 18:49:06

De naspeuringen van Dita bevestigen nog eens het algemene gebruik dat gepensioneerde Nederlanders in Frankrijk over hun pensioen en AOW niet de twee sociale premies betalen. De meeste Nederlanders ondervinden daarbij geen enkel probleem, maar, zoals gemeld, er zijn soms overijverige inspecteurs die de regelgeving op hun eigen manier interpreteren. Altijd lastig om hen te overtuigen en soms lukt dat zelfs niet.

Ook is het algemeen bekend dat lijfrente-uitkeringen wel onderhevig zijn aan de heffing van de sociale premies.

Het is allemaal bekend, maar ook goed dat het weer eens wordt bevestigd.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#35 Geplaatst: 2011-12-29 21:46:03

Met dank aan Dita heb ik vandaag een brief gestuurd naar het Centre de Finances Publiques met het verzoek om de door mij in 2010 en 2011 betaalde CSG/CRSD terug te betalen. Ik heb daarin de betreffende passages van de door haar genoemde sites geciteerd en ook het antwoord dat zij kreeg van cleiss.fr. Mij benieuwen.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#36 Geplaatst: 2011-12-30 07:58:41

Dat gepensioneerden geen CSG/CRSD hoeven te betalen over inkomtsen uit NL is nu wel duidelijk.

Blijft bij mij nog steeds de vraag in hoeverre de in NL ingehouden premies ZKV en bijdragen ZKV en AWBZ in FR weer aftrekbaar zijn.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#37 Geplaatst: 2011-12-30 08:28:58

Dat is al diverse keren aan de orde geweest, Colombe. Deze premies zijn aftrekbaar.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#38 Geplaatst: 2011-12-30 09:07:47

Ok, ik was niet geheel duidelijk. Mijn vraag is of het volledig aftrekbaar is of dat slechts gedeeltelijk zoals met CSG/CRSD. En is er verschil in premie ZVW en de bijdragen?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#39 Geplaatst: 2011-12-30 12:33:03

Dag Colombe. Waarschuwing: dit is géén professioneel antwoord. Integendeel, zou ik bijna zeggen.

Ik tel de hele premie/bijdragehandel bij elkaar op, trek dat af van mijn bruto AOW+pensioen+zorgtoeslag en dat bedrag meld ik dan als inkomsten. Ik voeg een kopie bij van de jaaropgaven, waarop ik voor alle premies/bijdragen een minnetje plaats.

Na het versturen kijk ik er nooit meer naar om en ik betaal alles wat ze vragen. Maar voor jou heb ik het nu maar even opgezocht. Op mijn aanslagen sociale premies (CSG/CRDS), 2009 en 2010, zie ik dat ze de door mij opgegeven bedragen voor Revenus gewoon hebben overgenomen (en dat ze over die bedragen CSG/CRDS hebben gerekend, maar dat terzijde).

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#40 Geplaatst: 2011-12-31 08:34:55

Hartelijk dank weer, Bosbess Ook al is je antwoord niet professioneel, zoals je zelf zegt, het zal wel kloppen, gezien het feit dat anderen het niet tegenspreken. Ik ga in ieder geval maar dezelfde werkwijze toepassen bij de komende aangifte.

René

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#41 Geplaatst: 2012-01-03 15:26:27

@Wim

Je was al weer zo attent alle nieuw bedragen op de eerste pagina van de site te vermelden. Zoals je weet houdt de materie me nogal bezig, dus bedankt.

Eén ding viel me op je zegt dat over de overige inkomsten ook 5.0% ZKV verschuldigd is, gecorrigeerd met de landenfactor. Geldt dat niet voor de aow, zoals uit het rekenvoorbeeld blijkt? En geldt dat ook niet voor de awbz bijdrage over beide soorten inkomens? Ik dacht toch dat de woonlandfactor op alle bedragen wordt toegepast.

René

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#42 Geplaatst: 2012-01-03 18:35:18

De woonlandfactor geldt inderdaad voor alle inkomensstromen.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#43 Geplaatst: 2012-01-04 15:22:15

Merk op dat niet alleen de bedragen van het AWBZdeel van heffingskortingen voor de (hoofd)verdragsgerechtigde in 2012 enigszins veranderd zijn (nog niet gepubliceerd door CvZ maar wel af te leiden uit het eindejaarspersbericht 2012 van Min van Financien), maar dat ook de heffingskorting in verband met een niet-of  weinig verdienende partner veranderen. Er is een nieuwe categorie aan toegevoegd van jongere partners: geboren tussen 1963 en 1971. Voor hen geldt een enigszins verlaagde algemene heffingskorting. 

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#44 Geplaatst: 2012-03-07 08:41:42

Ik kom nog eens even terug op deze discussie.

Sinds halverwege vorig jaar krijgt mijn vrouw AOW (en voor mij een toeslag). Recent kregen we de jaaropgave van SVB. Wat me opvalt is dat de ingehouden bedragen voor prcentuele bijdragen ZVW en AWBZ totaal niet overeenkomen met de door het CVZ gepubliceerde percentages. Desgevraagd meldt het CVZ dat dat met de jaarafrekening wordt verrekend. Is het jullie ervaring dat deze jaarafrekening nog voor de belastingaangifte komt? Zo nee, dan zal een eventuele hogere bijdrage, alsnog aan de impôts moeten worden gemeld. Lastig allemaal. Het alleen opgeven van je netto AOW, zoals eerder gemeld, is dan ook niet voldoende, cq je trekt te weinig kosten af.

René

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#45 Geplaatst: 2012-03-07 08:55:49

Dag Colombe, het is wat dat betreft één grote ellende. Ik zit nog steeds te wachten op de jaarafrekening van het CVZ over 2009! Ze zijn verplicht om na één jaar een voorlopige afrekening sturen. Die komt sowieso nooit. Half januari heb ik gebeld met het CVZ om te vragen waar mijn jaarafrekening 2009 bleef. Een vriendelijke dame deelde geruststellend mee dat ze nu met 2009 waren begonnen. Ze kon ook wel even kijken of ik al "in behandeling" was. Dat bleek niet het geval, maar het zou nu zeker "geen maanden" meer duren. Die maanden zijn nu bijna om.

Ik geef aan de franse belastingdienst dus ieder jaar gewoon op wat ze van me hebben ingehouden (met kopie jaaropgave) en trek dat van m'n bruto-inkomen af. Als ik later iets terugkrijg of moet nabetalen, zal ik dat alsnog als inkomen of aftrekpost over het jaar van ontvangst of nabetaling moeten opgeven. Zo ging dat ook met de zorgtoeslag, waarvan ik over de eerste twee jaar een flink bedrag aan de NL belasting moest terugbetalen.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#46 Geplaatst: 2012-03-07 09:09:48

De inhaalslag is dus nog niet gemaakt. Ik was er al bang voor.

René

avatar#9823
Irene45
Berichten: 0
Reacties: 1

#47 Geplaatst: 2012-03-07 23:37:09

CVZ is nog steeds grote ellende. Begin november 2011 gevraagd waar de afrekening 2009 bleef. Daarop kreeg ik als antwoord dat zodra de Ninbi-verklaring van de Belastingdienst onherroepelijk is vastgesteld (na afloop van de wettelijke bezwaartermijn) deze opgesteld kan worden. En dat ze verwachten de eerste jaarafrekeningen in de tweede helft van december te gaan verzenden. Omdat ik nog steeds niets had ontvangen nog maar eens contact opgenomen waarom ik nog geen jaarafrekening had ontvangen. Toen was het antwoord dat het CVZ verplicht is binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de Ninbi-verklaring de jaarafrekening op te stellen. Wij verwachten ook dit binnen deze termijn te doen. De Ninbi-verklaring is van 31 mei 2011. Eind januari 2012 nog steeds niets, dus maar weer contact opgenomen. Op mijn vraag waar de jaarafrekening 2009 nu bleef, kreeg ik als antwoord dat ik over de afhandeling van mijn verzoek tot het opstellen van de jaarafrekening 2009 binnen zes weken schriftelijk bericht krijg. Toen was voor mij de maat vol. Ik heb voor de zoveelste keer de Nationale Ombudsman ingeschakeld. Deze heeft het CVZ nu gesommeerd om mij binnen veertien dagen een voorlopige of definitieve jaarafrekening 2009 te sturen. Het CVZ heeft een behoorlijk bedrag te veel ingehouden over dat jaar. Overigens heb ik over het jaar 2007 nooit een definitieve afrekening ontvangen.  

avatar#9852
johndv
Berichten: 0
Reacties: 1

#48 Geplaatst: 2012-04-24 19:02:41

Ik ga per 1 juni met FPU en wil naar Frankrijk verhuizen. Worden deze twee inhoudingen berekend over het bruto pensioen? Als ik dat uitreken ga ik 415 euro per maand betalen in plaats van de 105 euro die ik nu bij VGZ betaal. Klopt dat bij een brutoinkomen van 3359 euro?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#49 Geplaatst: 2012-04-24 19:53:26

Op de website is de berekeningswijze te lezen voor 2012.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#50 Geplaatst: 2012-06-05 10:34:44

Merk op dat in een recent (ambtelijk) rapport over de Evaluatie van de Buitenlandtaak CvZ voorgesteld wordt voor de bijdrage ex art. 69 ZVW voor verdragsgerechtigden te bekijken:
1. of het Ninbi formulier kan worden afgeschaft
2. hoe de toekenning van heffingskortingen kan worden vereenvoudigd.

Zie voor discussie een recente draad op http://uitpandigen.nl