Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Wonen en werken in Frankrijk en de lange arm van CVZ

Auteur Bericht

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#0 Geplaatst: 2011-11-27 15:37:01

Op het forum loopt nu een lang verhaal onder het kopje "Verdragsgerechtigden en opt-in voor de ZVW".

Ik doe mijn best om het allemaal te volgen, maar ik kan niet inschatten wat het nu voor gevolgen heeft voor mijzelf

Ik werk nu als autoentrepreneur. Van wat ik nu begrepen heb draag ik wel premie af voor een pensioen, maar als ik onder zo'n €10000 inkomsten ziet zal de RSI, waar ik verzekerd ben, mij geen pensioen willen uitkeren.

Ik ben dan op pensioengerechtigde leeftijd alleen op een AOW uit Nederland aangewezen.

Moet ik dan nu aannemen dat op grond van de huidige regelingen, ik dan weer in Nederland premies enz moet afdragen?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2011-11-27 17:50:31

Wie zowel een wettelijk pensioen uit Frankrijk heeft als uit Nederland is onderworpen aan art. 23 Vo883/2004, althans als er recht op ziekteverzkering in Frankrijk bestaat. het laatste is meen ikaltijd het geval vanwege de CMU regeling, als men (ook als gepensioneerde) al niet onderworpen is aan ziekteverzekering vanwege een bepaalde sector.

Heeft men slechts AOW als gepensioneerde in Frankrijk dan geldt art. 25 Vo883/2004 wat betaling aan CvZ met zich brengt.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2011-11-27 23:23:59

Beste Jan,

Van je laatste reactie snap ik niets. Je etaleert je oneindige kennis in te groot jargon. Leuk voor specialistische fora, maar bij ons graag in helder en duidelijk proza. Je verwijzing naar verordeningennummers zegt de paar duizend man van dit forum niet zo veel. Art. 25 Vo883/2004.... ? Zegt ons niet zo veel, of voor de meesten, helemaal niets.

Dank voor je begrip.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#3 Geplaatst: 2011-11-28 06:59:01

Dag Ruud, als je alleen AOW uit NL ontvangt en geen inkomen hebt in Frankrijk, ben je zg "verdragsgerechtigd". Dat klinkt veelbelovend, maar betekent alleen dat je aan NL premies (ZVW en AWBZ) moet gaan betalen voor de gezondheidszorg die je in Frankrijk geniet. Daarnaast betaal je mee aan de gezondheidszorg van andere gepensioneerde emigranten in EU-landen, die voor medische zorg per se naar NL willen. Zelf heb je dan natuurlijk ook recht op medische behandeling in NL.

Om van deze fantastische voorrechten gebruik te kunnen maken moet je wel eerst een formulier E121 zien te bemachtigen bij het College voor Zorgverzekeringen in NL. Dat dien je in bij de CPAM met het verzoek om je in te schrijven als verzekerde. Daarna kan je een verzoek om zorgtoeslag indienen bij de belastingdienst in Heerlen. Vervolgens kan je ieder jaar een zogenaamde "Opgave wereldinkomen" tegemoetzien van deze belastingdienst, die je ingevuld moet terugsturen.

Na ongeveer een jaar krijg je dan een afrekening van je zorgtoeslag (terugbetalen of nog een beetje ontvangen). Je zou omstreeks die tijd ook een voorlopige afrekening van het CVZ van alle betaalde premies moeten krijgen, maar die komt nooit. Eens, na jáááren, komt de definitieve afrekening en moet je nabetalen of krijg je geld terug. Die afrekeningen schijnen vaak niet te kloppen, dus dan mag je fijn in bezwaar en beroep.

Ik weet niet welk beroep je als auto-entrepreneur uitoefent, maar ik kan je alleen maar aanraden om dat na je 65e op een zacht pitje voort te zetten. Zolang je maar énige inkomsten in Frankrijk hebt, ben je automatisch hier sociaal verzekerd en dus niet "verdragsgerechtigd". Je hebt dan niets te maken met de hele onzinnige toestand die ik hierboven beschreef.

Aan het auto-entrepreneurschap worden hier in Frankrijk qua inkomen geen hoge eisen gesteld, maar dat weet je als auto-entrepreneur uiteraard zelf ook.

Ik begrijp alleen niet waarom je verzekering je geen pensioen zou uitbetalen bij een inkomen van minder dan 10000 euro. Als je premie betaalt heb je toch gewoon recht op pensioen?

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#4 Geplaatst: 2011-11-28 11:02:13

Als auto-entrepreneur bouw je alleen pensioen op bij een jaaromzet van meer dan ongeveer €12.000 als je onder 'services' valt of meer dan ongeveer €24.000 als je onder 'commerce' valt. Precieze bedragen zou ik moeten opzoeken, maar die zijn niet zo van belang voor deze discussie. 

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2011-11-28 13:35:49

Bedankt Wim, dus als ik het goed begrijp moet Ruud over die lage jaaromzet wél pensioenpremie betalen (dat schrijft hij tenminste), maar krijgt hij er geen pensioen voor terug? Dat kan toch niet?

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#6 Geplaatst: 2011-11-28 13:43:48

Jazeker, dat is nu eenmaal de consequentie als je kiest voor het statuut van auto-entrepreneur. Je betaalt een vast percentage van je omzet aan sociale lasten, dus je geniet van het voordeel van sociale zekerheid, ook bij lage omzet (en dus hele lage premie-afdracht), maar de consequentie van het systeem is dat je ook betaalt voor bv pensioen zonder pensioenrechten op te bouwen. Wil je dat niet, dan moet je voor een andere bedrijfsvorm dan auto-entrepreneur kiezen. Er zijn er een stuk of tien, dus keuze zat!

Wim

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#7 Geplaatst: 2011-11-28 22:01:11

Ik heb mijn opmerking mbt het recht op pensioen afgeleid op basis wat in het verleden en vandaag ook weer door Wim vT gezegd wordt.

Ik sta echter net als Bosbess nog altijd te klapperen met mijn oren, als het om deze bewering gaat.

Ik heb echter, na bijna 2 jaar nog steeds geen definitief nummer van de RSI. Ik zou graag uitsluitsel willen hebben, maar zonder dat nummer begin ik niet aan een tocht langs de telefoons van de RSI om uit te vissen hoe het nu werkelijk zit.

Het enige wat mij vandaag nog restte was nog maar weer eens op Internet te gaan zoeken naar waar Wim vT zich op zou kunnen baseren. Ik kan echter nergens zo'n regel vinden. Het meest dichtbij komt de regel dat voor de autoentrepreneur het niet mogelijk is om gebruik te maken van de regelingen om de rechten te verbeteren; (ik denk dan aan het kopen van extra pensioen)...

Trouwens, over de hoogte van dat pensioen maak ik me geen enkele illusie. Dat is in Nederland echt wel beter geregeld.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#8 Geplaatst: 2011-11-28 23:18:41

Het is inderdaad zo dat je onder een bepaald inkomen wel afdraagt voor pensioen, maar als je 65 wordt, geen pensioen krijgt. Andere vraag is, als je nog steeds werkt als AE, dus ook na je 65 e verjaardag, houdt CVZ dan ook in? Draag je dan 2 keer af, als AE aan de RSI, en ook aan CVZ? Of gaan de franse regels boven de NL regels? Of andersom?

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#9 Geplaatst: 2011-11-28 23:54:20

Ik heb nog verder gezocht en totaal ergens anders en niet bij de RSI, CIPAV te vinden

de tekst op de website van http://www.web-libre.org

gevonden waarvan hier de uitsnede:

L'auto-entrepreneur ne peut valider ses cotisations auprès de la caisse de retraite s'il n'a pas pu réaliser le seuil minimum de ses chiffres d'affaires.

Ces derniers sont fixés à 7200 euros, après les 71% d'abattement forfaitaire pour les commerçants, 34% pour les professions libérales et s'il s'agit des prestations de service soumis au BIC ou Bénéfice Industriel et Commercial, le taux est de 50%. Ces calculs ont été faits par rapport au SMIC en vigueur depuis janvier 2010 et dont la base est de 200 heures.

dus de bedragen waar WimvT het over had.

Uit andere artikelen begrijp ik dat nog niet de helft van de Autoentrepreneurs aan dit bedrag komen.

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#10 Geplaatst: 2011-11-29 00:07:17

En waar ik dus echt niets van begrijp is dat in de wervende folders voor de AE dit nergens is terug te vinden, wel dat je rechten heb op trimesters( die van belang zijn om te bepalen op welke leeftijd je met pensioen kan) . Vreemd, zeer vreemd.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#11 Geplaatst: 2011-11-29 07:18:05

@ dit

Deze vraag heeft Ruud als eerste gesteld en daarop heb ik hierboven al uitvoerig geantwoord. Lees het nog eens door.

Om kort te gaan: als je ook maar énig inkomen in Frankrijk hebt, bv 200 euro per jaar, heb je met het CVZ en de hele NL santekraam niets meer te maken. Je betaalt dan in NL dus geen premies en geen belasting en je ontvangt je bruto AOW. Je bent dan net als ieder ander hier sociaal-financieel en fiscaal ingezetene van Frankrijk en over je AOW worden hier belasting en sociale premies geheven.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#12 Geplaatst: 2011-11-29 07:42:20

@Bosbess

Voorwaarde is echter dat men op grond van arbeid ziektekostenverzekerd is onder het Franse stelsel. Te toetsen is dus of een klein inkomen als zelfstandige toegang geeft tot de Franse ziektekostenverzekering. Anders zal, indien men een AOW ontvangt alsnog de hele Nederlandse "santekraam" voor heffing verdragsbijdrage art 69 ZVW in werking treden.

De opvatting dat men, wonende in Frankrijk,  fiscaal altijd onafhankelijk zal zijn van Nederland, behoeft ook nuancering. Dat hangt af van de inkomensdelen die men vanuit Nederland heeft en aan welk land in het belastingverdrag de heffing daarover is toegewezen. Vooralsnog zijn AOW en bedrijfspensioen voor heffing toegewezen aan Frankrijk. Maar Nederland werkt in onderhandeling aan een nieuw verdrag en zet daarbij in beginsel in op toewijzing voor althans heffing over bedrijfspensioen aan Nederland. In sommige landen ook voor AOW.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#13 Geplaatst: 2011-11-29 07:47:43

Dag Wim, en betaal je als gepensioneerde auto-entrepreneur dan dus ook nog steeds pensioenpremie? Zo ja, dan geldt dat natuurlijk ook voor AE-ers die wél hebben voldaan aan de omzet-eisen. Maw: betaal je als AE-er altijd pensioenpremie, ongeacht de omzet of je leeftijd?

Dag Ruud, ik heb je link even bekeken. 't Is nog een heel gedoe dat AE-schap. Je inschrijven via internet is een fluitje van een cent, maar vóór je echt mag beginnen moet je eerst een bepaald nummer krijgen, je moet een aparte bankrekening openen op naam van je bedrijf en je moet een mutuelle en een assurance professionelle afsluiten.

Gelukkig heb jij dat natuurlijk allemaal al, zodat je na je 65e gewoon op halve kracht of minder verder kunt gaan. Succes ermee.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#14 Geplaatst: 2011-11-30 11:56:12

zie over de vraag hoe ver de lange arm van CvZ inb het buitenland in de toekomst kan reiken ook een draad van heden op http://uitpandigen.nl over het thans in opzet zijnde systeem RNI (Register Niet-ingezetenen)

avatar#4842
Montillot
Berichten: 0
Reacties: 23

#15 Geplaatst: 2011-12-14 14:18:22

goedemiddag allen,

Ik heb bovenstaande net gelezen, en denk een (klein) beetje licht te kunnen brengen in de duisternis.

Volgens mij heb ik in het begin van dit jaar een schrijven ontvangen van de RSI waarin de grens werd aangegeven van inkomen en pensioenrecht. Als ik het wel heb werd de grens voor dit jaar gesteld op € 10.000(en een beetje),= voor een aanspraak op vier kwartalen pensioenopbouw. Als je onder de hiervoor genoemde grens bleef wordt je pensioenopbouw maar voor één kwartaal gewaardeerd, als u begrijpt wat ik bedoel. ( Je zou dus vier keer zo lang moeten werken voor je Franse AOW, als je te weinig omzet maakt)

Het Franse systeem is, zoals het merendeel hopelijk al weet, gebaseerd op een opbouw van een wettelijk vastgesteld aantal kwartalen in loondienst (of vergelijkbaar, maar iets met premieplicht), dus een aantal jaren afdracht aan de pensioenkas.

Niet dus als in NL, waar iedereen die zijn hele leven in NL is ingeschreven geweest recht heeft op AOW, ongeacht of ie heeft bijgedragen of niet. (Breek me de bek niet open.)

Ik heb de betreffende papieren niet direct voor me, maar ik beloof er wel naar te zullen zoeken voor de juiste bedragen.

Rob

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#16 Geplaatst: 2011-12-15 09:47:36

We zijn er nog niet Rob,

In de voorlichtingsteksten die ik gelezen met betrekking tot het statuut auotentrepreneur wordt iedere keer keurig over de opbouw van de trimesters gerept.

Als ik alles goed heb begrepen zijn er mbt tot de rechten op pensioen en uitkering twee zaken die verschillend worden gewaardeerd: het recht om op een bepaalde leeftijd met pensioen te gaan en de hoogte van het pensioen.

1:  trimesters: deze bepalen wanneer je het recht kunt laten gelden om met pensioen te gaan. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand die vanaf zijn 14 e gewerkt heeft al met 60 jaar met pensioen, maar iemand die niet de vereiste trimesters heeft pas op zijn 66ste.

2: de berekening van de hoogte. Hier wordt bij de voorlichting over de autoentrepreneurs praktisch nergens over gerept, maar volgens Wim van Teefelen, en ik heb op twee plaatsen teksten gevonden met deze strekking:

En hier vind je de scherpte: "L'auto-entrepreneur ne peut valider ses cotisations auprès de la caisse de retraite s'il n'a pas pu réaliser le seuil minimum de ses chiffres d'affaires.


Ces derniers sont fixés à 7200 euros, après les 71% d'abattement forfaitaire pour les commerçants, 34% pour les professions libérales et s'il s'agit des prestations de service soumis au BIC ou Bénéfice Industriel et Commercial, le taux est de 50%."

Dus als ik het goed lees: pas als je netto 7200 verdient wordt het meegenomen bij de berekening van de hoogte.

Ik maak me er verder niet heel erg druk over, als ik het niet verkeerd heb becijferd gaat het bij de uitkering om lage bedragen.

Er zijn, verwacht ik, betere manieren om in Frankrijk een pensioen bij elkaar te scharrelen.

Zoals eerder gezegd, ik wacht met hollands ongeduld op de toekenning van mijn definitieve nummer, (alhoewel, hollands? het is al meer dan een jaar....)

voor ik me verder waag in de krochten van de RSI en CIPAV. Maar als je me van het tegendeel kunt overtuigen, graag!