Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

assurance dommages ouvrage

Auteur Bericht

avatar#9016
nancy1
Berichten: 7
Reacties: 6

#0 Geplaatst: 2011-12-14 19:45:53

Wij hebben een bouwvergunning gekregen voor de bouw van een nieuwbouwwoning in Frankrijk.

Vandaag kreeg ik per post een brief van een verzekeringsmaatschappij in Frankrijk die me wil laten tekenen voor een "assurance dommages ouvrages".

Na wat opzoekingen op het internet, is dit blijkbaar verplicht bij nieuwbouw. Wij gaan ons huis helemaal zelf zetten en zijn niet van plan om beroep te doen op franse aannemers. (mijn man is immers zelf aannemer en handige harry);

wij hebben ook niet de intentie om het huis te verkopen in de eerste 30 jaar.

moet ik hier op ingaan? Wie kan er mij wat meer uitleg geven?

Nancy

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#1 Geplaatst: 2011-12-14 20:02:36

Bonsoir Nancy,

Een assurance dommage ouvrage oftewel ADO is in het geheel niet interessant voor een autoconstructeur, oftewel iemand die zelf zijn huis bouwt. Strikt genomen is de ADO verplicht als u het huis door een aannemer laat bouwen, hoewel daarmee ook behoorlijk de hand wordt gelicht. Maar voor een autoconstructeur is deze verzekering niet verplicht. Zelfs in FR is het wat merkwaardig om een verzekering af te sluiten teneinde uzelf te kunnen vervolgen ingeval er iets mis gaat met de bouw ;-)

En mocht u het huis binnen 10 jaar na de bouw willen verkopen en de koper sputtert over de afwezigheid van de ADO (heel onwaarschijnlijk) dan kunt u altijd nog aanbieden een onafhankelijk bouwkundig expertiserapport te laten opmaken. Een stuk goedkoper dan een ADO.

Een ADO is een typisch FR verschijnsel dat sukkels laat geloven dat ze daarmee verantwoordelijkheid kunnen afschuiven en problemen kunnen ontlopen. Voor de gemiddelde FR inwoner onweerstaanbaar, voor doorzettende Bataven weggegooid geld. Niet op ingaan dus!

Salutations, Jos

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#2 Geplaatst: 2011-12-14 22:22:14

De ADO is een bij wet verplichte verzekering in Frankrijk. Deze verplichting vloeit voort uit wet n°78-12 van 4 januari 1978. In deze wet zijn ook de uitzonderingsgevallen vastgelegd waarin geen ADO hoeft te worden afgesloten (L.242-1 en L.243-1-1). Zelfbouw valt vreemd genoeg genoeg NIET onder de uitzonderingsgevallen.

Bij mijn weten zijn er overigens geen sancties op het eventueel niet afsluiten van deze verzekering. Althans ... ik ken geen gevallen waarin gesactioneerd is.

Wel is het zo dat een notaris verplicht is om bij verkoop van de zaak te informeren naar aanwezigheid van deze verzekering, en bij afwezigheid ervan dit in de acte op te nemen.

Een ten tijde van de overdracht opgesteld onafhankelijk expertiserapport kan inderdaad een aspirant koper wellicht beter overtuigen dan een oude verzekeringspolis, maar kan dit formeel naturlijk niet vervangen.

Succes met de bouw,

Wilm

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#3 Geplaatst: 2011-12-15 09:18:56

Bonjour Wilm,

In de juridische teksten rond de ADO vind je letterlijk: "[...] Cette assurance a un caractère obligatoire, sa non-souscription est donc passible de sanction, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour elles-mêmes ou pour leur conjoint, leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint [...]". Als je gaat Googlen op dit stuk tekst kom je het overal tegen.

Ik lees daarin toch echt dat de ADO niet verplicht is voor een autoconstructeur. Is mijn Frans nu zo gebrekkig of mis ik iets?

Salutations, Jos

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#4 Geplaatst: 2011-12-15 12:51:36

Hi Jos,

We zijn het denk ik met elkaar eens dat Nancy - afgaande op deze tekst - geen risico loopt bestraft te worden wanneer ze geen ADO afsluit. Dat lijkt me de allerbelangrijkste conclusie.

Over de tekst die je vond (die ik niet letterlijk kende, en ik ken ook de status ervan niet): die lezen we klaarblijkelijk verschillend. M.i. zegt de tekst dat de verzekering weliswaar verplicht is, maar dat er in bepaalde gevallen niet gesanctioneerd wordt, en hierna worden genoemd de zelfklusser, de familieklusser etc. etc. 

Tegelijkertijd:  niet voor niets wordt in dezelfde alinea aansluitend opgemerkt dat er bij het ontbreken van de ADO problemen kunnen onstaan bij verkoop binen de periode van 10 jaar. Waarom deze zin toevoegen als de verzekeringsplicht niet van toepasssing zou zijn?

Blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat je je als zelfbouwer toch verzekert?

Zoals in mijn vorige bijdrage aangegeven staat de zelfklusser niet bij de uitzonderingsgevallen L. 242-1 en L. 243-1-1 aangaande de toepasselijkheid van de wet.

Toegegeven, de wet is niet erg consequent: voorschrijven dat iemand zich moet verzekeren, vervolgens niet sanctioneren bij het niet nakomen van deze verplichting, en aansluitend wel wijzen op de kans op ongelukken. (Zoiets als: "je mag niet door rood rijden, maar als je het op je eigen fiets doet wordt het niet bestraft. En als er ongelukken van komen is het je eigen schuld").

Ach, deze constructie komt wel meer voor.

Het gaat in ieder geval niet om jouw of mijn Frans, maar hoogstens om de interpretatie van de tekst, en dan met name de invloed van de plaatsing van de komma's. We interpreteren verschillend. Moet kunnen lijkt me.

Maar goed, nu gaan we niet tot achter de komma doorgaan.  

Tot de volgende bijdrage?

Groet,

Wilm

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#5 Geplaatst: 2011-12-15 15:16:46

Rebonjour Wilm,

Dank voor je reactie, op jouw manier had het inderdaad nog niet gelezen. We kunnen het er in elk geval over eens zijn dat het hier een dermate krom stuk tekst betreft dat je er tot in lengte van dagen over kunt doormieren. Gaan we dus niet doen!

En ja, ik ben met je eens dat de belangrijkste conclusie die we hier trekken is, dat Nancy met een gerust hart aan het bouwen kan slaan zonder een ADO af te sluiten. Op voorwaarde dat ze geen FR hypotheek nodig heeft, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Hé Nancy, succes met de bouw!

Salutations, Jos

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#6 Geplaatst: 2011-12-15 16:32:37

Mee eens Jos, kromme tekst. En kromme wetgeving. Het zal de laatste keer niet zijn dat we zoiets tegenkomen. Goed dat er fora zijn om elkaar te helpen. 

Tot de volgende keer,

Wilm 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#7 Geplaatst: 2011-12-15 19:06:22

Aannemers en architecten in Frankrijk zijn verplicht verzekerd voor zaken die tijdens de bouw verkeerd mochten gaan of naderhand niet goed zijn gelopen. Als opdrachtgever/eigenaar is men verplicht tot het afsluiten van een verzekering – l’assurance obligatoire dommage-ouvrage; in de volksmond de assurance DO genoemd – tegen de risico’s van bouwschade. De kosten van herstel worden dan vergoed als de aannemer failliet is gegaan of de bouwfouten (les malfaçons) niet repareert. In de praktijk blijkt dat de verzekeraars erg traag uitbetalen en de premies voortdurend verhogen; dus is het twijfelachtig of het zinnig is om zo’n peperdure verzekering af te sluiten, hoewel de wet een dergelijke verzekering dwingend voorschrijft. Controle hierop lijkt zelden te geschieden, hoewel banken bij het afsluiten van een bouwlening wel degelijk om zo’n DO lijken te vragen.
Sommige aannemers willen doen geloven dat zij de verzekering al hebben geregeld en dat de premie in de aanneemsom is begrepen. Het wil hiermee nogal eens fout gaan, doordat sommige aannemers wel premie berekenen, maar het afsluiten van de verzekering ‘vergeten’.
Een door de maître d’ouvrage af te sluiten assurantie kost ongeveer € 2300 voor een nieuwbouwhuisje van ruim € 90.000, de grondkosten niet meegerekend.

Verzekering DO is verplicht, maar als je het niet hebt, zijn er geen sancties. Als het huis binnen tien jaar wordt verkocht, blijft de verkoper aanspreekbaar voor de garantie décennale. Heb je geen DO, dan kan de koper moeilijk doen en aan de prijs gaan zitten sjorren. Sommigen vinden dat vreemd, want er bestaat al een ook verplichte tienjaarsverzekering van de aannemer zelf. Maar het is de vraag of hij dat wel heeft gedaan. Dus is het zaak om er nadrukkelijk om te vragen. In een nieuwe arrest is in cassatie uitgesproken dat doe-het-zelvers die feitelijk de gehele bouw met eigen handen hebben uitgevoerd, op dat punt gelijk worden gesteld met bouwers, dus hebben zij de verplichting een DO af te sluiten. De tienjarentermijn geldt daarbij ook voor de erven als de bricoleur binnen de periode is overleden.


Wim

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#8 Geplaatst: 2011-12-15 19:35:38

Bonsoir Wim,

Dank voor deze toelichting. Ik wist nog niet dat autoconstructeurs inmiddels in dit opzicht gelijk worden gesteld met bouwers. Je leert dus steeds weer bij.

Dat gezegd hebbende, moet mij van het hart dat ik dit weer zo'n typisch voorbeeld vind van tot in het absurde doorgeslagen FR bureaucratie. Je moet dus een ADO afsluiten ter dekking van het risico dat de assurance décennale van de aannemer niet- of te laat over de brug komt. Alsof je bij het kopen van een televisie verplicht wordt een extra verzekering af te sluiten voor het geval dit apparaat binnen de garantieperiode stuk gaat en de fabrikant de garantievoorwaarden niet nakomt. Een verzekering tegen het falen van andere verzekeringen. Kafka zou er een rede aan hebben kunnen wijden.

Zo'n ADO is niet echt goedkoop, voordat je het weet ben je 5000 euro verder. En als je een hypotheek nodig hebt voor je bouwproject verlangt de bank dat je zo'n ADO afsluit. Kortom, we schuiven weer gezellig verantwoordelijkheden door, we dekken ons in tegen elke aansprakelijkheid, en degene die met balken en stenen loopt te sjouwen betaalt uiteindelijk het gelag.

Met mijn enigszins anarchistische inborst pleit ik derhalve van harte voor het zo veel mogelijk saboteren van dit soort waanzin. Kortom, fijn bouwen, mooie dingen creeren, en waar mogelijk dit soort debiele regeltjes ontduiken, verbuigen, verwringen, ontwijken en negeren. In het belang van ons en onze nakomelingen.

Salutations, Jos

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#9 Geplaatst: 2011-12-16 13:51:58

Deze assurantie is verplicht voor zowel aannemers als zelfbouwers. Echter de doe het zelver wordt niet gestraft indien de assurantie niet afgesloten is. Dus het komt erop neer dat je als zelfbouwer geen verzekering neemt. Je moet het echter wel melden dat je die verzekering niet neemt zowel bij de verklaring ouverture chantier (op de mairie) als bij een eventuele verkoop binnen 10 jaar. In NL noemen we zulke gedrochten 'gedogen', het franse equivalent weet ik zo snel niet. Zou trouwens ook te gek zijn, sluit je zelf een assurantie af voor je eigen fouten en ga je vervolgens de beest uithangen op je eigen bouwplaats...de verzekering betaalt...

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#10 Geplaatst: 2011-12-19 14:29:43

Dit,

Waar staat dat je het niet hebben van de ADO moet melden bij de declaration ouverture chantier? Op het in dit geval relevante formulier (CERFA 13407) wordt daarover niets gezegd.

Althans, ik kan er niets over vinden. Maar goed mogelijk dat ik dingen over het hoofd zie, en heb jij als architecte andere bronnen.

Wilm