Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Wachttijd CMU 5 jaar?

Auteur Bericht

avatar#9012
pien
Berichten: 2
Reacties: 5

#0 Geplaatst: 2012-01-02 14:09:46

We wonen nu 2 jaar in Frankrijk en vallen onder de inactieven. We hebben ons toen particulier verzekerd tegen ziektekosten hier in Frankrijk. We hebben eind juli gelezen dat de 5 jaar regel was vervallen, dus op naar Montauban getogen en ons daar aangemeld bij het kantoor van de CPAM. Na 2 weken kregen we een afwijzing. Hierop hebben we een bezwaarschrift ingediend. Dit is behandeld door een speciale commissie van de juridische afdeling. Na 6 weken hebben we ook hierop een afwijzing gekregen met de motivatie dat we nog niet 5 jaar woonachtig zijn in Frankrijk. Zij citeerden een regel uit de circulaire DSS/DACI/2011-225: Les citoyens qui résident en France depuis plus de cinq ans de façon stable et régulière acquièrent un droit au séjour permanent et sont affiliés à la CMU. Hierop hebben we wederom bezwaar aangetekend, met de motivatie dat deze regel niet bij ons van toepassing is. We hebben nu bericht gekregen dat we moeten/kunnen verschijnen voor een tribunaal om een en ander mondeling toe te lichten. We kunnen ons hierbij laten vertegenwoordigen door réprésentant.

We vragen ons af of er al jurisprundentie is over deze zaak?

Of er al mensen zijn die op het zelfde probleem zijn gestuit?

Verder zijn we op zoek naar iemand bij ons in de buurt (82), die ons zou willen vertegenwoordigen indien we besluiten verder te gaan.

Graag jullie reactie

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#1 Geplaatst: 2012-01-02 21:50:05

Hallo Pien,

Volgens mij geldt de 5-jaarstermijn voor jullie niet en kunnen jullie, mits jullie ook aan de andere voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld voldoende inkomen), aanspraak maken op de CMU.

Ik heb nu een aantal brieven geschreven voor cliënten om dit te bewerkstelligen, maar tot op heden alleen maar soortgelijke reacties van de CPAM.

Ik verwacht dat het een en andere alsnog voor elkaar komt.

Met vriendelijke groet,

Rob van Schijndel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#2 Geplaatst: 2012-01-03 06:41:52

Dag Pien, op deze site vind je er alles over, oa dit:

"Pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle de base, vous devez résider en France de façon stable et régulière.

La résidence stable est réputée acquise après 3 mois de résidence. Cette condition est applicable à tous, français ou étrangers.

En outre, les personnes étrangères doivent avoir un titre de séjour en cours de validité ou un document attestant qu’elles ont demandé le renouvellement du titre de séjour ou encore une attestation de dépôt de demande d’asile (c’est la résidence régulière)."

Je schrijft dat jullie zelf naar de CPAM zijn gegaan om je aan te melden. Maar op de site van de gemeente Montrabé vond ik toevallig het volgende:

"Couverture Maladie Universelle (CMU)

Objectif : offre une couverture Sécurité Sociale à toutes les personnes n’y ayant pas droit à un autre titre (activité professionnelle, etc.)
Conditions : résider en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois.
S'adresser: à la mairie (CCAS)qui constitue le dossier et l'envoie à la CPAM
Pièces à fournir : justificatif de revenus des 12 derniers mois
Aides complémentaires : il existe aussi la CMU Complémentaire (si vos revenus sont <634.25€/mois pour 1 personne) et l’aide à la complémentaire santé (si vos revenus sont < 799.17€/mois pour 1 personne)."

Ideetje?avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#3 Geplaatst: 2012-01-03 09:54:31

@Rob van Schijndel

Bonjour Rob,

Zou je op het moment dat naar jouw mening het licht is gaan schijnen bii de CPAM, daarover op dit forum een berichtje willen plaatsen?

Ik kom volgens mij namelijk ook in aanmerking voor de CMU, maar ik heb geen zin in eindeloze gevechten met bureaucraten, dus ik wacht liever even tot de nieuwe regelgeving in alle uithoeken van de CPAM is doorgedrongen ;-)

Alvast mijn hartelijke dank.

Salutations, Jos

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2012-01-03 18:02:03

Wat Jos zegt klopt. De informatie van Bosbess klopt ook, maar is niet specifiek voor deze bijzondere situaties. In november 2007 werd die wachtperiode van vijf jaar voor pre-gepensioneerden ingevoerd, maar later weer ingetrokken. Inderdaad duurt het enige jaren voordat circulaires van 'Parijs' tot in alle uithoeken van La France profonde zijn doorgedrongen. Er zijn daar rijkelijk veel voorbeelden van. Het is nu zaak om die circulaire voor te leggen aan de CPAM-ambtenaren en ze ermee om hun oren te slaan.

Lees de geschiedenis van deze zaak op onze website na.


Wim

avatar#7951
Jeune homme
Berichten: 3
Reacties: 11

#5 Geplaatst: 2012-01-03 23:23:17

Allereerst wensen wij iedereen een goed en gezond 2012.

Graag zouden wij willen inhaken op dit ziektekosten verzekerings probleem.

Wij zijn particulier verzekerd, omdat wij ook niet in aanmerking kwamen voor de CPAM. Zijn daar nu drie jaar verzekerd en tot op heden naar tevredenheid. Echter....hebben ze met ingang van 1 jan. 2012 de premie met 20% (twintig!) verhoogd, naar 812,40 per kwartaal voor twee personen.

Zonder dat wij in een andere leeftijdscategorie kwamen of hoge declaraties hadden.           

Eigenlijk zoeken we met spoed een andere verzekering.

Misschien kunnen we wat informatie uitwisselen of collectief iets ondernemen?

Wie zou ons verder kunnen/willen helpen?

Machel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#6 Geplaatst: 2012-01-04 07:48:24

Mijn "Ideetje?" was niet erg duidelijk. Wat ik met mijn bijdrage eigenlijk wilde zeggen is:

Is het niet het verstandigste om je niet direct tot de CPAM te wenden maar tot de mairie van je woonplaats? Als zij, net als de mairie van Montrabé, een dossier maken en dat opsturen naar de CPAM heeft dat drie voordelen:

- het praat gemakkelijker, want je bent er niet een uit duizenden, zoals bij CPAM

- de CPAM zal een officieel dossier van een mairie serieuzer nemen

- in een eventuele nog noodzakelijke procedure heb je een officieel (kopie) dossier

Dat geldt m.i. voor Jos, want als je nu al recht hebt op CMU waarom zou je dan wachten tot anderen een beslissing krijgen in hun procedure? Die laat soms lang op zich wachten. Ook Machel zou zich eens tot zijn mairie kunnen wenden, want wat wil je met gezamenlijke actie? Met en tegen wie?

Maar ik zou zelfs in de plaats van Pien eens naar de mairie gaan voor inlichtingen en eventuele hulp. Pien, je schrijft niet wanneer jullie voor het tribunaal moeten verschijnen en ik weet niet hoe lang de uitspraak dan nog op zich laat wachten. In de tussentijd zou de mairie voor jullie wellicht een dossier kunnen maken en een nieuwe aanvraag doen.

Wat betreft een procesvertegenwoordiger: dat lijkt me in deze zaak in principe niet echt nodig. De reden van afwijzing is namelijk het niet voldoen aan de 5-jaars termijn. Dat dat onzin is kunnen jullie met behulp van bovenstaande reacties ook zelf wel aantonen door het overleggen (of tevoren opsturen naar tribunaal) van uitgeprinte circulaires en websites. Vergeet daarbij niet een kopie voor de tegenpartij (CPAM) mee te nemen.

Als het in verband met de franse taal is dat jullie een vertegenwoordiger nodig hebben, zou je ook een goed frans sprekende bekende (F/NL) kunnen vragen. Ik hoop dat je ons op de hoogte houdt van de (goede) afloop van deze zaak. Succes!

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#7 Geplaatst: 2012-01-04 13:10:55

Onze Britse collega-website French properties kwam ook met een verhaal over de weigerachtigheid van CPAM-personeel om de CMU toe te passen op Europese binnenkomers.

Wim

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#8 Geplaatst: 2012-01-04 14:00:45

Ik begrijp deze discussie niet helemaal. Hier staat toch duidelijk dat de 5 jaar wachttijd voor de CMU voor EU-onderdanen, behoudens uitzonderlijke gevallen, nog steeds bestaat: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1663.xhtml

Is er een meer recente beslissing van de overheid? Die heb ik dan gemist. Ik heb niet vaak met de CMU te maken, dus ik hoor graag een reactie van de deskundigen

op bovenstaande link.

Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#9 Geplaatst: 2012-01-04 14:42:53

In oktober 2011 zijn de CPAM-mensen nogmaals ingelicht over de afschaffing van de vijfjarentermijn van november 2007.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#10 Geplaatst: 2012-01-04 15:26:14

Hetgeen op Vosdroits staat dateert van 4 augustus 2011, komt van de Direction de l'Information Légale et Administrative (Premier Ministre) en is gericht aan ons. De officiële circulaire dateert van 9 juni 2011, komt van de ministeries van SoZa en Financiën en is gericht aan allerlei Directeuren-Generaal (van oa de CPAM).

Ik heb al eerder deze officiële CMU link genoemd, waarin duidelijk de drie-maanden eis wordt genoemd. De gemeente Montrabé meldt hetzelfde op haar site (zie boven). De laatste link van Wim (CMU) verwijst naar de engelstalige franse infosite. Daar merkt een franse official onofficieel mee, dat je de circulaire tussen de regels door moet lezen. Het lijkt volgens deze site op een op het hoogste niveau georganiseerde versluierde obstructie van EU regels onder het mom van zich te conformeren aan deze zelfde regels.

Als we de circulaire goed lezen, dan is er alle reden tot verwarring en misverstanden, ook bij de CPAM. Van belang zijn de volgende alinea's:


Les ressortissants européens inactifs ont ainsi un droit de séjour au-delà de trois mois de résidence en France s’ils disposent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille dont ils ont la charge, « de

ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie » (articles L.121-1 et pour son application, R.121-4 du CESEDA).

La présente circulaire précise également les conditions vous permettant d’apprécier, au cas par cas, les demandes d’affiliation à la Couverture maladie universelle (CMU) des ressortissants européens inactifs sous réserve qu’ils se soient bien installés sur le territoire national en disposant d’une couverture maladie (ou d’éventuels maintiens de droit) ou des moyens de faire face à leurs dépenses de santé. Les citoyens qui résident en France depuis plus de 5 ans de façon stable et régulière acquièrent un droit au séjour permanent et sont affiliés à la CMU (II).

Volgens mij moet dit in samenhang zo worden gelezen:

1 Wie als EU-onderdaan langer dan 3 maanden vast in Frankrijk woont kan een beroep doen op de CMU. Daarvoor moet hij voldoen aan twee voorwaarden:

- voldoende inkomsten hebben om zichzelf te bedruipen

- een volledige ziektekostenverzekering hebben

Voor deze groep moet door de CPAM van geval tot geval worden beoordeeld of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

2 Wie als EU-onderdaan langer dan 5 jaar in Frankrijk woont, heeft sowieso recht op verblijf en daarmee op CMU (zonder de twee voorwaarden), indien hij tenminste geen recht heeft op een andere nationale verzekering.

Dit lijkt mij de enige logische uitleg van dit vrijwel onontwarbare staaltje van franse bureaucratie De info op Vosdroits is daarom m.i. onjuist.

 

avatar#9012
pien
Berichten: 2
Reacties: 5

#11 Geplaatst: 2012-01-04 16:14:56

We zijn erg blij met de reacties op onze vraag over dit onderwerp. We hopen dat er iemand reageert bij wie het wel gelukt is zich, in een soortgelijke situatie te verzekeren bij de CMU. Via de eigen Marie zaken met de CPAM regelen is denk ik alleen mogelijk, als je in een iets grotere commune woont, en niet zo als wij, waar de burgemeester maar 1 x per week spreekuur heeft. Wij zijn intussen al zover in dit proces dat een commune ook niets meer voor ons kan betekenen. Onze bezwaarschriften zijn gemaakt door Rob van Schijndel, dus hieraan heeft het niet gelegen. De CPAM gaat geheel voorbij aan hoofdstuk 2 in de circulaire DSS/DACI/2011-225 waarin gesproken wordt over staatsburgers die minder dan 5 jaar in Frankrijk woonachtig zijn. Onze kennis van de franse taal is redelijk, maar de juridische terminologie is natuurlijk nauwelijks bij ons aanwezig. We hebben besloten om een zo volledig mogelijk dossier te maken en hieruit te citeren om voor het tribunaal alles zo goed mogelijk te kunnen verwoorden. Al de reacties en verwijzingen zijn voor ons dan ook zeer welkom.

Ton en Pauline

avatar#9012
pien
Berichten: 2
Reacties: 5

#12 Geplaatst: 2012-01-04 16:27:59

Het gaat nu heel snel op het forum. Op het moment dat ik bovenstaande schreef is er weer een reactie van "bosbess" verschenen. De laatste zin van de alinea waar je naar verwijst, waarin de woorden staan <depuis 5 ans> waren in onze afwijzing aangehaald en dik gedrukt, en als reden aangevoerd voor de afwijzing.

Ton

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#13 Geplaatst: 2012-01-04 16:42:37

En die woorden slaan dus niet op jullie, maar op mensen die vijf jaar of meer legaal in Frankrijk wonen en zich dan tot de CPAM wenden voor CMU. Het staat er ook wel erg onduidelijk en tussen neus en lippen door, zodat ik wel kan begrijpen dat een franse doorsnee fonctionaire daar over struikelt. In ieder geval heeft Rob van Schijndel het dus wel goed begrepen, voorzover ik kan opmaken uit wat je hierboven als motivering voor het bezwaar schrijft. Eén ding is me niet duidelijk: waarom treedt hij niet op als proces-vertegenwoordiger in jullie zaak? Het lijkt me nu van groot belang om een deskundige mee te nemen, omdat de advocaat van de CPAM uiteraard alles uit de kast zal halen om de uitleg van de verwarrende circulaire in het voordeel van de CPAM te draaien.

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#14 Geplaatst: 2012-01-04 19:35:54

Nog even aangaande 'wenden tot de Mairie'. Vaak wordt daar mee bedoeld de 'assistente sociale du secteur' in te schakelen. Op het gemeentehuis weet men de tijden waarop je de assistante sociale kan consulteren. Zij (er zijn bijna geen mannelijke maatschappelijk werkers is mijn ervaring) is meestal goed op de hoogte van alle regelgeving mbt ziektekosten, uitkeringen, woningtoewijzing, belastingontheffingen etc. Maar dit is wel een heel specifiek probleem en misschien heeft ze er geen ervaring mee.Verder kan ze ook medewerking weigeren als je niet hopeloos ontredderd bent.

Ingrid

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#15 Geplaatst: 2012-01-05 09:09:45

Pien en Ton:

Kunnen jullie me misschien nog even antwoorden op mijn vraag waarom Rob niet als jullie proces-vertegenwoordiger optreedt? Het zou ons op dit forum niets aangaan, ware het niet dat Pien in haar eerste bericht hier speciaal om een proces-vertegenwoordiger heeft gevraagd!

Het doet dan wat merkwaardig aan als later blijkt dat Rob van Schijndel bezwaar- en beroepschriften heeft geschreven. Dat houdt normalerwijze in dat hij dan ook als proces-vertegenwoordiger optreedt.

Overigens is het zo dat als je toch zonder begeleiding naar het tribunaal moet gaan, een goede schriftelijke voorbereiding van het grootste belang is. Je leest dan je "pleitnota" gewoon voor en geeft daarvan een kopie aan de rechter en aan de vertegenwoordiger van de CPAM.

Ik ken uiteraard de inhoud van bezwaar-/beroepschrift niet, maar ik wil je (misschien overbodig) nog even wijzen op Hoofdstuk II van de circulaire (beginnend onderaan pagina 5), waarin de CPAM allerlei criteria en aanwijzingen krijgt, hoe ze de gevallen die hun worden voorgelegd moeten beoordelen. Alleen al de titel van dat hoofdstuk maakt duidelijk dat de circulaire gaat over EU-immigranten, die korter dan 5 jaar in Frankrijk wonen:

II – Le bénéfice de la CMU peut être accordé, dans certaines situations, à un ressortissant européen inactif qui remplissait jusque là les conditions de séjour régulier, avant 5 ans de résidence stable et régulière.

Als je leest wat er in dat hoofdstuk staat, maken ze het er bepaald niet gemakkelijk op, integendeel, noch voor degenen die recht hebben op CMU noch voor de CPAM. Maar goed, daar gaat het nu nog niet om.

Tot jullie geruststelling nog dit: in de praktijk hebben rechters de neiging om vriendelijker en meedenkender te zijn voor mensen die zonder advocaat of andere proces-vertegenwoordiger komen. Van de laatsten verwachten ze deskundigheid, van de mensen zelf vooral een goede voorbereiding.

avatar#9012
pien
Berichten: 2
Reacties: 5

#16 Geplaatst: 2012-01-05 10:59:10

Beste "Bosbess"

Rob in ik hebben regelmatig overleg hoe we dit aan gaan pakken. We hebben hier in Frankrijk natuurlijk te maken met afstanden en hieraan gekoppeld een aanzienlijke reistijd. Dus het zou gemakkelijker zijn voor alle partijen iemand te vinden die volledig ingevoerd is in de materie en korter bij woont. En wat jij al noemt, daar heen gaan met een goed dossier is een goede optie.

Ton

avatar#4294
Ron (03)
Berichten: 2
Reacties: 62

#17 Geplaatst: 2012-01-05 11:39:08

Wij, mijn vrouw en ik, volgen de berichten op dit forum aangaan de 5 jaren grens op de voet. Afgelopen oktober zijn we aan ons CMU project begonnen gewapend met een rode Dirk tas vol met ons gehele persoonlijke dossier aangevuld met de uitgeprinte circulaire en alle aanvullingen daarop. Om een heel lang verhaal te omzeilen: “Inschrijven lukt niet”. We zijn tot vier keer teruggeweest, de circulaire is haast uitgespeld door diverse CPAM medewerkers en blijkt voor meerdere uitleg vatbaar. Er is dus twijfel en bij twijfel geld het motto: afwijzen! Belangstellend werd naar onze gezondheid geïnformeerd waarna ons laatste bezoek werd afgesloten met de geruststelling dat we komend jaar ook wel niet ziek zullen worden omdat dit het afgelopen jaar ook niet het geval was. In juli mogen we terugkomen want dan zijn we 5 jaar hier! Zie je het als een uitdaging, als poging tot inburgeren om kennis te vergaren betreffende de Franse bureaucratie; dan zeker aan beginnen. Woon je hier voor je plezier, zoals wij, dan zou ik het laten rusten. 

avatar#9012
pien
Berichten: 2
Reacties: 5

#18 Geplaatst: 2012-01-05 13:27:28

Ik kom nog even terug op de representatie. Hij blijkt dat je je alleen kan laten representeren voor een tribunaal door ofwel een familielid uit de eerste lijn, een advocaat of een vertegenswoordiger van bv een bond. Kortom, we gaan het dus zelf doen.

avatar#9674
elja
Berichten: 1
Reacties: 6

#19 Geplaatst: 2012-01-05 16:41:46

Wij, inactieven, 3 jaar wonend in Frankrijk, hebben ook ons dossier ingeleverd bij de CPAM Perigueux (na eerst tevergeefs mondeling te hebben geprobeerd toegang tot de CMU te krijgen). Onze aanvraag is ook schriftelijk afgewezen: minder dan 5 jaar woonachtig in Frankrijk en geen "accident de vie courante". De CRA (Commission de Recours Amiable) heeft inmiddels ook na 1 1/2 maand niet gereageerd, wat betekent: afgewezen. De volgende stap zou nu het tribunaal zijn en we weten niet of we daar wel zin in hebben. Wij hebben ook contact met de editor van de website "french property" en krijgen ook hun nieuwsbrief per e-mail. Toevallig kwam hun laatste nieuwsbrief vandaag binnen en daar stond de laatste update in van de strijd om toegang tot de CMU. Lees aldaar.

http://www.french-property.com/news/newsletter/04/01/2012

We gaan in ieder geval bij de Europese Commissie een klacht indienen.

Gelukkig heeft de Engelse gemeenschap in Frankrijk de zaak nooit laten rusten, maar het is jammer dat er al meer dan 4 jaar is verstreken sinds de eerste circulaire en er nog steeds niets is veranderd.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#20 Geplaatst: 2012-01-05 17:22:31

Elja, die link naar French Property had Wim dus ook al gegeven en ook French Property heeft de circulaire niet goed gelezen. Nogmaals: er staat in de circulaire gewoon (nou ja) dat je als EU-onderdaan na drie maanden vast verblijf in Frankrijk recht hebt op CMU, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet, die van geval tot geval zullen worden beoordeeld. Verder staat er dat mensen die hier 5 jaar of langer wonen niet meer aan deze voorwaarden hoeven te voldoen om in aanmerking te komen voor de CMU.

Verwarring alom, ook bij de CPAM en andere instanties, want iedereen leest wel de 5 jaar maar niet de 3 maanden, terwijl de circulaire alleen maar gaat over de 3 maanden! Die 5 jaar worden in één zinnetje alleen maar genoemd als uitzondering, waaraan niet meer al die eisen mogen worden gesteld.

Ga dus rustig klagen bij de Europese Commissie, maar het staat er niet! Het enige goede is dus wat Pien en Ton doen: naar de rechtbank om uitleg van de circulaire te vragen. Als die hun geen gelijk geeft, dan komen klachten aan de EC aan de orde. Een andere mogelijkheid is nog om een brief te schrijven aan de ministeries die de circulaire hebben uitgegeven, dat hun circulaire voor de uitvoerende instanties onbegrijpelijk is en dat daardoor aan vele mensen hun recht op CMU wordt onthouden. Maar of dat veel sneller gaat dan de rechtszaak van Pien en Ton waag ik te betwijfelen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#21 Geplaatst: 2012-01-05 17:39:29

Bij de lagere rechtbank, zoals de tribunal d'instance is geen advocaat nodig. Men kan zelf het woord voeren of dat aan een familielid of bekende overlaten. In het laatste geval is wel een schriftelijk mandaat nodig.

Wim

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#22 Geplaatst: 2012-01-05 18:12:27

Bonsoir,

Bij voorbaat mijn excuses voor mijn negatieve instelling, maar ik heb voor wat betreft dit soort excercities met de FR bureaucratie niets dan slechte ervaringen op velerlei terreinen:

- In theorie kan een NL architect tekeningen voor je FR huis of verbouwing maken op basis van het vrije verkeer van goederen en diensten in de EU. In de praktijk wordt dat met regeltjes onmogelijk gemaakt;

- In theorie moet je elke auto met NL (of ander EU land) kenteken zonder meer op FR kenteken kunnen krijgen. Heb je echter geen EU certificat de conformité voor die auto dan ben je aan de beurt, en hoe!

- Idem motorfiets, maar als dat ding meer dan 100 pk heeft komt ie nooit op FR kenteken, ook al heb je een EU certificat de conformité.

En nu weer dat gedoe met de CMU. De EU heeft duidelijk uitgesproken dat die 5 jaar wachttijd illegaal is. Maar FR zou FR niet zijn als men geen kans zag deze zeer duidelijke EU uitspraak toch weer langdurig te traineren, saboteren, dwarsbomen en  frustreren.

Mijn respect voor de moedigen die de strijd aangaan, en dat meen ik oprecht. Zelf wacht ik liever die 5 jaar af dan me wéér in zo'n strijd te werpen. Ik ben voor mijn plezier in FR komen wonen!

FR is een heerlijk land en ik zou er niet meer weg willen, maar de bureaucratie is er verschrikkelijker dan in de meest geplaagde bananenrepubliek. Ik stem er vóór om iedere maandagochtend bij zonsopgang een willekeurige fonctionnaire terecht te stellen, als waarschuwing voor de rest.

Salutations, Jos

avatar#9674
elja
Berichten: 1
Reacties: 6

#23 Geplaatst: 2012-01-05 22:47:08

Bosbess,

Ik denk niet dat je echt weet waarover je het hebt, maar volgens mij moet je mijn stukje beter lezen, en ook de laatste nieuwsbrief van French-property. Zowel wij, als French-property, hebben de circulaire(s) prima begrepen. Frankrijk moet inactieven gewoon toelaten tot de CMU en de wachttijd van 5 jaar is illegaal.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#24 Geplaatst: 2012-01-06 07:13:43

Je hebt gelijk, Elja, een wachttijd van 5 jaar is illegaal. Daarom heeft Frankrijk per circulaire de wachttijd teruggebracht tot de drie maanden die nodig zijn om te kunnen beoordelen of iemand hier zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft.

Advizeurpiet, ook ik heb grote bewondering voor mensen als Pien en Ton die zich niet neerleggen bij foute beslissingen van leesblinde ambtenaren en die de tijdvretende en zenuwslopende strijd tegen de franse bureaucratie durven aangaan.

avatar#6375
hans63
Berichten: 11
Reacties: 93

#25 Geplaatst: 2012-01-06 11:40:51

ik begrijp de frustratie over de franse bureaucratie, die ik ook vaak heb. kleine genoegdoening:

ook in Nederland weet de UWV dienaren soms hun eigen folders en wetten niet.

Zou het soms aan het beroep Ambtenaar liggen?

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#26 Geplaatst: 2012-01-06 15:44:45

Niet specifiek aan het beroep, maar wel het soort mensen die dit beroep aantrekkelijk vinden.

Welke ingenieur, chirurg, of andere hoogopgeleide jongeling heeft ambities als ambtenaar... Een zakenman dan?-ook niet, een jonge ondernemer?-zeker niet.

Een kluns die met nét voldoende zesjes van school afkomt?-jazeker

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#27 Geplaatst: 2012-01-06 18:46:57

@jako en @Hans63: ambtenaar is geen beroep maar een rechtspositie.

In Nederland wil geen enkele student er ooit aan denken ambtenaar te worden, in Frankrijk dromen ze er al van vanaf de Maternelle........

Steven

(18 jaar ambtenaar geweest)

avatar#6375
hans63
Berichten: 11
Reacties: 93

#28 Geplaatst: 2012-01-07 19:26:21

steven, bedankt voor je reactie.

juist jouw stelling dat het geen beroep maar een rechtspositie is schijnt het probleem te zijn. geen beroepseer; niet zich realiseren wie jouw "klant" is schijnt het internationale probleem te zijn, vooral omdat men beschermd wordt door hun rechtspositie.

was er geen discussie in NL (die trouwens weer net zo snel verdwenen is) dat een overheidsdienaar ongestraft strafbare feiten kan plegen indien hij/zij doet uit naam van de overheid?

het ergelijke zit in het feit dat vooral de zgn kwetsbare groepen door deze overheidsdienaren bejegend worden; vandaar ook mijn frustratie.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#29 Geplaatst: 2012-05-04 18:54:07

Over de vraag hoe de regeling uitwerkt om buitenlandse vroeg-gepensioneerden die nog niet zo lang in Frankrijk wonen, verzekerd te krijgen, blijft misverstand bestaan. De interpretatie van de regelgeving over wie wel en wie geen toegang kunnen krijgen tot het systeem verschilt bovendien nog per CPAM. Verzoeken van Wonen en leven in Frankrijk aan de Federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk en zelfs aan het consulaat om opheldering bij de autoriteiten te verkrijgen, zijn op niets uitgelopen. Men vindt de problematiek bovendien niet zo gewichtig. Een update.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#30 Geplaatst: 2012-05-05 06:51:12

Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe de zaak van Pien en Ton is afgelopen. Hun eerste bericht (hierboven) dateert van 2 januari. Ze hadden toen een oproep ontvangen om voor het tribunal te verschijnen.

De tekst van de betreffende circulaire van het Ministerie is duidelijk voor wie de moeite neemt om deze goed te lezen:

Alles draait erom dat degene die een beroep doet op de CMU verblijfsrecht moet hebben in Frankrijk. Een niet-actieve, (nog) niet-gepensioneerde EU-onderdaan verwerft dit verblijfsrecht na drie maanden vast verblijf, op voorwaarde dat hij

1. beschikt over voldoende middelen van bestaan en

2. een ziektekostenverzekering heeft, zowel voor zichzelf als voor de leden van zijn gezin.

Met de bewijzen van zijn inkomen en van de verzekering kan hij een beroep doen op de CMU, waarna van geval tot geval moet worden bekeken of hij inderdaad verblijfsrecht heeft en daarmee toegang tot de CMU.

Na vijf jaar vast verblijf in Frankrijk heeft iedere niet-actieve EU-onderdaan ongeacht zijn inkomen en ongeacht of hij een ziektekostenverzekering heeft, verblijfsrecht in Frankrijk en daarmee ook toegang tot de CMU.

Dat CPAM-ambtenaren alleen de laatste bepaling lezen en geheel voorbijgaan aan de eerste (die de belangrijkste is) is dom, kortzichtig en gemakzuchtig, maar enigszins verklaarbaar door de weinig toegankelijke manier waarop een en ander in de circulaire is geformuleerd.

Bovenaan de circulaire staat trouwens duidelijk:

CIRCULAIRE N°DSS/DACI/2011/225 du 9 juin 2011 relative à la condition d’assurance 

maladie complète dont doivent justifier les ressortissants européens inactifs, les étudiants 

et les personnes à la recherche d’un emploi, au-delà de 3 mois de résidence en France. 

Date d'application : immédiate. 

CIRCULAIRE N°DSS/DACI/2011/225 du 9 juin 2011 relative à la condition d’assurance maladie complète dont doivent justifier les ressortissants européens inactifs, les étudiants et les personnes à la recherche d’un emploi, au-delà de 3 mois de résidence en France. Date d'application : immédiate. 

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#31 Geplaatst: 2012-05-05 07:24:23

Wim, helemaal bovenaan de circulaire staan trouwens naam, emailadres en telefoonnummer van degene van het ministerie die verantwoordelijk is voor de circulaire. Misschien een ideetje om deze persoon direct te benaderen? Dan worden de problemen tegelijkertijd bij de bron gesignaleerd.

avatar#7951
Jeune homme
Berichten: 3
Reacties: 11

#32 Geplaatst: 2012-05-05 12:55:22

Webmaster Help!

Wij proberen het document verder te lezen door het rood getypte woord UPDATE aan te klikken, maar dan flikkert de pagina héél even op, om vervolgens te verdwijnen.

Heeft u een advies voor ons om dit toch te kunnen lezen?

Ook via de homepage, zowel niet als wel ingelogd, hetzelfde resulaat.

Alvast reuze bedankt, met vriendelijke groet. Machel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#33 Geplaatst: 2012-05-05 16:39:07

Dag Machel, als ik op het roodgetypte woord circulaire klik, verschijnt deze gewoon. Ik heb de link voor jullie nogmaals gemaakt, maar als hij bij jullie nu nog niet werkt, is hier het adres:

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir_33406.pdf

avatar#7951
Jeune homme
Berichten: 3
Reacties: 11

#34 Geplaatst: 2012-05-06 11:45:35

Hallo Bosbes

Dank voor je snelle reaktie. Hier kunnen we mee aan de slag.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#35 Geplaatst: 2012-05-21 21:57:20

Bijna niet te geloven, maar eindelijk een positief antwoord van de CPAM. Een cliënt, zonder wettelijk inkomen uit Nederland, afgelopen najaar verhuisd naar Frankrijk, is toegelaten tot de CMU.

Er zijn wat briefwisselingen geweest (iedere keer verwezen naar de circulaire), maar uiteindelijk niet voor niets. De particuliere ziektekostenverzekering kan worden opgezegd.

De ene CPAM is de andere niet, maar misschien zijn de interne richtlijnen veranderd. Laten we het hopen. Wel zo fijn als de uitvoering van de wet overeenkomt met de wet.

Groet, Rob van Schijndel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#36 Geplaatst: 2012-05-22 07:10:11

Hoera en bedankt voor het terugmelden, Rob. Misschien is het ook handig om even te vermelden om welke CPAM het gaat, dan kunnen anderen bij wie het minder soepel verloopt daar zonodig naar verwijzen. Weet jij trouwens hoe het staat met de procedure van Pien en Ton, die op 2 januari dit onderwerp zijn gestart?

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#37 Geplaatst: 2012-05-22 10:32:51

Ik verwijs bij succesvolle acties nooit naar de betreffende CPAM / belastingdienst / wat voor instantie dan ook. Voor je het weet, wordt het een en ander nog een keer bekeken en komen ze alsnog tot een andere conclusie.

De procedure van Pien en Ton loopt nog, hoorzitting staat op het programma.

Groet, Rob van Schijndel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#38 Geplaatst: 2012-05-22 12:20:51

Bij dat principe van je zou je moeten onderscheiden tussen geluk en gelijk. Je kunt procedures winnen door geluk. Dan moet je het er verder niet meer over hebben. Je kunt procedures ook winnen doordat je gewoonweg gelijk hebt. In dat geval moet je het van de daken schreeuwen, zodat ook anderen ervan kunnen profiteren. Door dat niet te doen lijkt het alsof je niet helemaal zeker bent van je zaak. Dat is in dit geval beslist onterecht. Je hebt kennelijk met je argumenten de betreffende CPAM kunnen overtuigen van de enige juiste uitleg van de circulaire. Bravo.

Bedankt voor je bericht over Pien en Ton, hopelijk horen we tzt de afloop.