Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

EC pakt problemen met grensoverschrijdende successiebelasting aan

Auteur Bericht

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#0 Geplaatst: 2012-02-19 17:02:17

Een al wat ouder bericht :

“Commissie stelt maatregelen voor om problemen met successiebelasting in grensoverschrijdende situaties aan te pakken

Brussel, 15 december 2011 – EU-burgers die goederen in het buitenland erven, krijgen vaak een belastingrekening gepresenteerd van meer dan een lidstaat. In extreme gevallen kan het zelfs zo ver gaan dat de belastingen even hoog zijn als de totale waarde van de buitenlandse nalatenschap, omdat verschillende lidstaten de heffingsbevoegdheid opeisen over dezelfde nalatenschap of omdat zij nalatenschappen in het buitenland zwaarder belasten dan in het binnenland. Burgers kunnen genoodzaakt zijn om geërfde goederen te verkopen, alleen maar om de belastingen te betalen, en kleine bedrijven kunnen bij het overlijden van de eigenaar geconfronteerd worden met problemen bij de overdracht. Om dit aan te pakken, heeft de Commissie vandaag een alomvattend pakket maatregelen op het gebied van successiebelasting aangenomen. In een mededeling, een aanbeveling en een werkdocument analyseert zij de problemen en presenteert zij oplossingen voor grensoverschrijdende successiebelasting in de EU.”

Het meest informatief (analyse van EHvJ jurisprudentie) is dit werkdocument:

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2012-02-20 07:02:17

En hier de samenvatting van de EC voor de burger:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/inheritance/citizens_summary_nl.pdf

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#2 Geplaatst: 2012-02-20 08:26:20

Goeiemorgen Jan, interessant onderwerp, maar dat werkdocument is in het Engels bijna niet om door te komen en de NL samenvatting omvat nauwelijks meer dan wat jij hierboven schrijft. Ik heb geprobeerd om het werkdocument in het NL te krijgen, maar het bestaat alleen maar in het Engels.

Het enige wat me duidelijk werd is dat een staat waarin de erfenis openvalt erfgenamen die buiten die staat wonen niet ongunstiger mag behandelen dan erfgenamen die in die staat wonen. Dus geen hogere successierechten mag heffen of bepaalde aftrekposten aan deze buitenlands wonende erfgenamen mag onthouden. De Europese Commissie gaat praten met de regeringen van diverse landen om hen te bewegen wetgeving aan te passen, die in strijd is met de EU uitgangspunten van gelijke behandeling van alle onderdanen van de EU. Dat roept de vraag op of er dan geen EU verordening bestaat die dat regelt en als die er inderdaad niet is, waarom wordt die dan niet gemaakt? Ja, dat kost tijd, maar het bezoeken van al die regeringen, die dan hun nationale wetgeving moeten gaan aanpassen kost meer tijd.

Onderbelicht blijft de dubbele belasting. Stel iemand heeft onroerend goed in Frankrijk, hij heeft een kind in Frankrijk, een in Duitsland en een in Nederland. Er is geen testament. De boedel wordt in drieën verdeeld en dan komt de fiscus. Welke fiscus? De franse eerst voor alle drie? En dan de duitse en de nederlandse daar nog eens overheen voor de twee die niet in Frankrijk wonen? Of is dat geregeld in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting? Ik kan niet begrijpen dat dat niet allang op europees niveau is geregeld in een verordening.

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#3 Geplaatst: 2012-02-20 08:44:20

Ja, dubbele belasting zeker interessant. Want wonend in Frankrijk betaal ik tot nu toe dan bijv. als mijn ouders in NL overlijden, eerst successiebelasting in NL, en dan nog een keer in Frankrijk? Ik meen dat dubbele belasting successie niet geregeld is in verdrag tussen NL en F?

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2012-02-20 10:11:15

Uit ervaring;

Mijn moeder is onlangs overleden, en heb dit uit laten zoeken.

Je betaald successie in het land van de overledene.

De successie wordt namelijk van de erfenis afgetrokken, niet van de erfdrager (binnen zoveel weken moet dat geregeld zijn volgens de wet)

Men (de erfgenamen) moest dus de nl staat een deel van het berekende kapitaal afdragen, en de rest wordt uitgedeeld aan de erfdragers.

Als dat in jouw land (frankrijk) als een inkomsten wordt gezien is dat belastbaar al of niet, maar heeft niets meer van doen als successie.

het kan zijn dat de franse staat mij tzt vraagt successie te betalen, maar ik kan dan aantoenen dat deze is betaald in nl.

einde oefening.

Wat wel kan is dat als je de boel geflest hebt ; moeders kapitaal was niet 10 mil maar dertig, dan moet je alsnog de franse fiscus het verschil toedienen.

Controleerbaar? in Frankrijk?

Ik denk dat het hier eerder een moeilijkheid vormt in geval van nederlandse familie erft van een nederlandse familie een huisje wat in frankrijk staat.

De eigenaar was dus nederlands, heeft belastingplicht in nederland, en draagt dus successie af in nl.

Het zou zomaar kunnen dat de nederlandse staat dat huisje van amper zestigduizend euros op een hellling, schatten op een villa, tja.

Cees.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2012-02-20 11:47:49

Ik begrijp het bericht ook niet geheel. De situatie is nu als volgt:

Nederland kent een ‘eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing’, ook voor de erfbelasting. Frankrijk heft over de zogenaamde situsgoederen (bankrekeningen en onroerend goed in Frankrijk) en Nederland gaat uit van het wereldvermogen. Over de belasting op het totale vermogen zal Nederland vervolgens een vermindering naar rato toekennen ter grootte van de heffing die in Frankrijk zou moeten worden betaald. Als er verschillen in de hoogte van de heffingen zijn, wordt het laagste bedrag in mindering gebracht op het in Nederland te betalen successierecht. Zou in Frankrijk bijvoorbeeld € 50.000 successierecht moeten worden betaald, maar houdt Nederland het op € 80.000 dat aan bijvoorbeeld de vakantiewoning voor het Nederlandse successierecht kan worden toegerekend, dan bedraagt de vermindering die Nederland verleent naar rato € 50.000.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#6 Geplaatst: 2012-02-20 12:55:07

Rekening houdend met wat je schrijft, Wim, schets ik even mijn situatie:

1. Ik woon in een eigen huis in Frankrijk. Ik heb geen testament. Twee kinderen wonen in Frankrijk, één in NL. Ik val dood neer (hoop ik). Als mijn huis 120 duizend opbrengt mogen de kinders in hun handjes knijpen. De franse fiscus wil daarvan bv 30.000 hebben. Houdt de notaris dat in? Of zijn alle drie de kinderen hoofdelijk aansprakelijk voor dat bedrag, dwz. kan de LDF fiscus ieder van hen aanspreken voor het hele bedrag en moeten ze het verder onderling maar verrekenen? Of moet ieder van de kinderen 10.000 betalen?

2. De franse fiscus is tevredengesteld. Na betaling van de successierechten zullen de franse kinderen nergens meer last van hebben, want ze vallen van z'n lang zal ze leven niet in de franse vermogensbelasting. Maar het kind in NL krijgt alsnog te maken met a. de NL successierechten (onder aftrek van de in Frankrijk betaalde 10.000) en b. met de NL vermogensbelasting, die al bij iets meer dan 20.000 begint.

Ik wil alles eerlijk tussen mijn kinderen verdelen. Dan zou ik dus eigenlijk een testament moeten maken, waarin ik bepaal dat de netto erfenis (dus na aftrek van alle rechten en belastingen) in drieën wordt gedeeld. M.a.w.: alle kinderen betalen mee aan alle kosten. En dat is eigenlijk ondoenlijk, want de zoon in NL blijft ieder jaar vermogensbelasting betalen.

Dit is maar één persoonlijk voorbeeld van alle toestanden die de verschillende wetgeving van al die EU-landen kan opleveren. Er bestaan uiteraard nog veel ingewikkelder situaties. Daarom vind ik het ongelooflijk dat er op dit gebied nog nooit iets is geregeld door de EU, die het vrije verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen zo hoog in het vaandel heeft staan. En dat de Europese Commissie nu wil gaan soebatten bij de diverse lidstaten om hun nationale wetgeving aan te passen! Te gek voor woorden.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2012-02-20 14:08:57

De belastingdienst vroeg ons om of gezamenlijk of gedeeltelijk te betalen, echter je staat ingeschreven dus krijg je een aanslag op jouw naam.

Gezamenlijk betekend dat de notaris betaald en de registratienummers van de drie kinderen opgeeft.

Gedeeltelijk betekend dat de notaris de kinderen de brief geeft die de belastingdienst heeft betaald en daarop vul je in “oude bosbess nummer bla bla bla”, “middelste bosbess nummer bla bla bla”, en “groene bosbess nummer bla bla bla”.

Je krijgt keurig op een briefje wat je moet betalen.

De twee grootste bosbessen zijn klaar, de groene bosbess zou qua successie klaar zijn maar krijgt dan te maken met vermogens belasting.

Dat is omheen te zeilen lijkt me ;-)

Stel, ergens in Frankrijk ligt een gele bosbess, daar gaat de groene af en toe eens op visite.

Kan ook een aardbei zijn, of een banaan, voor die dertig flappen zou ik me niet druk maken.

Cees.

ps, het wordt pas moeilijk als een van de bessen niet wil (mijn god, al twee jaar en nog niks, tegen die tijd dat we klaar zijn heb ik niets meer)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#8 Geplaatst: 2012-02-20 15:58:41

@Bosbess 08:26:20

Neen er is op dit gebied geen EU verordening, en ook geen Richtlijn. De EC zei er zelf dit (een beetje dreigend) over op 15.12.2011:

"Why does the Commission not table a legislative proposal?

At this stage the Commission believes that its Recommendation is the most effective, efficient, speedy and proportionate means of tackling the double taxation problems. Nevertheless, the Commission reserves its right to present a legislative proposal in the future, if deemed appropriate"

 

 Merk op dat de EC erg voorzichtig is met het maken van EU-wetgeving. En als er dan problemen zijn maakt de EC vooraleerst aanbevelingen: die worden (ten dele) ook wel opgevolgd door de Lidstaten. Zeker op het gebied van belastingen waar de soevereiniteitt van Lidstaten voorop staat gata de voorkeur uit naaar een Aanbeveling.  Voor inkomstenbelasting is er ook geen EU-Verordening of -Richtlijn.

 

Wat betreft de positie van Nederland: wat de EC hier geproduceerd heeft betreft betreft alle EU landen. In hun onderlinge relaties op het gebied van erf-en schenkbelasting betreft dat dus 27*26 verhoudingen met evenzovele kansen op onterechte dubbele belasting, discriminatie,  etc. Merk op dat veel landen geen bilateraal  dubbelbelastingverdrag op dit gebied hebben (in elk geval veel minder dan op het gebied van inkomstenbelasting). Het kan best zijn dat Nederland er vergeleken bij andere EUlanden gunstig uitspringt, op de eerste plaats door wel een afdoende dubbelbelastingverdrag (in elk geval met Frankrijk) te hebben , en daarnaast nog een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting als er geen dubbelbelastingverdrag (of bepalingen) is. Niettemin meende ik een EHvJ casus van Nederland in dat werkdocument gezien te hebben (het is inderdaad slechts in het Engels)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#9 Geplaatst: 2012-02-20 16:48:29

Correctie:

Met Frankrijk heeft Nederland dus geen dubbelbelastingverdrag op het gebied van arfbelasting.   Zoals uit dit bericht blijkt past Nederland de eigen eenzijdige regeling toe ter voorkoming van dubbele belasting. De beginselen daarvan staan ook vermeld. Nederland heeft met slechts een stuk of 10 landen verdragen specitiek op het gebeid van deze belasting:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/12/11/nederlandse-successieverdragen-en-internationale-context-van-het-wetsvoorstel-modernisering-successiewet-1956.html

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#10 Geplaatst: 2012-02-20 16:57:57

Gezellig Cees, dat verhaaltje over de fruitige bezoekjes van een van mijn oogappeltjes. Maar ik bedoelde mijn persoonlijke verhaal natuurlijk alleen maar als een voorbeeld. En het is vast niet het belangrijkste voorbeeld. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Gewoon geen testament en dan loopt alles wettelijk precies zoals ik het wil, dacht ik. Maar weer buiten de waard van de graaiende overheden gerekend. En buiten de EU, die ons steeds weer in slaap sust met het woord Vrijheid om ons vervolgens aan alle kanten te laten plukken door wie maar wil. Dat het in NL vrij redelijk is geregeld, daar gaat het nu even niet om. De EU kent bijna 30 landen en deze gevallen spelen overal tussen mensen in verschillende EU-landen. 

Dag Jan, wat ik soebatten noem heet dus officieel "aanbeveling". En stelt dus niks voor. Maar de EC vindt het de meest effectieve en snelste manier! Kan je nagaan! Als ze het misschien ooit het geschikte moment gekomen achten, zullen ze wellicht met EU wetgeving komen... Zo lust ik er nog wel een paar. Langzamerhand begint de twijfel te knagen aan deze pro-EUster. Ik moet wel toegeven dat ze ook enkele procedures zijn gestart tegen lidstaten die inbreuk hebben gemaakt op de algemene basisprincipes van de EU, maar verder moeten EU burgers dus zelf naar de rechter stappen, een ware kruisweg.

Kennelijk heb je dat oersaaie werkdocument zonder enige concrete gegevens wél helemaal doorgelezen, ik ben op een gegeven moment afgehaakt. Zelfs de genoemde gevallen werden in zulke algemene bewoordingen geschetst, dat ik, ochtendmens pur sang, er op een gegeven moment bijna bij in slaap viel. Maar je hebt ons zeker iets gegeven om over na te denken.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#11 Geplaatst: 2012-02-20 17:05:04

En inderdada, het EHVJ heeft Nederland een keer op de vingers getikt in C-43/07, Arens -Sikken.

Arens woonde in Italie en overleed daar. Hij liet na aan zijn vrouw. Hier het dictum.  In het bovengenoemde werkdocument is het  na te lezen. Maar hier het dioctum voor de liefhebber:

1)      De artikelen 73 B en 73 D EG-Verdrag (thans, respectievelijk, artikelen 56 EG en 58 EG) moeten in die zin worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, betreffende de berekening van het recht van successie en het recht van overgang, verschuldigd over een in een lidstaat gelegen onroerende zaak, waarin, bij de berekening van deze rechten, niet wordt toegestaan dat de overbedelingsschulden ten gevolge van een testamentaire ouderlijke boedelverdeling in aftrek worden gebracht wanneer de erflater op het tijdstip van zijn overlijden niet woonde in deze staat maar in een andere lidstaat, terwijl deze aftrekbaarheid wel is voorzien wanneer de betrokken persoon op dat tijdstip woonde in de lidstaat waarin de onroerende zaak die het voorwerp van de nalatenschap vormt, is gelegen, voor zover deze regeling een progressief heffingstarief toepast en aangezien de niet-inaanmerkingneming van deze schulden in combinatie met dat progressieve tarief tot een zwaardere belastingdruk zou kunnen leiden voor de erfgenamen die een dergelijke aftrekbaarheid niet kunnen doen gelden.

2)      Aan het in punt 1 van het dictum gegeven antwoord wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de regeling van de lidstaat waarin de erflater op het tijdstip van zijn overlijden woonde, unilateraal een mogelijkheid biedt om een belastingkrediet te verlenen uit hoofde van de successiebelasting die in een andere lidstaat verschuldigd is over in deze andere staat gelegen onroerende zaken.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#12 Geplaatst: 2012-02-20 17:32:39

Dus als ik het goed begrijp geld bovengenoemde discussie overal behalve in nederland - Frankrijk?

Of heb ik gewoon geluk gehad?

Of is het zoals Peter altijd zegt; "de mensch lijdt het meest ......"

Cees.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#13 Geplaatst: 2012-02-20 18:13:41

De mens lijdt vaak het meest

door het lijden dat hij vreest,

maar dat niet op komt dagen.

Zo heeft hij meer te dragen

dan 't lot (god) te dragen geeft.

In vele situaties van toepassing, maar volgens mij in deze kwestie niet.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#14 Geplaatst: 2012-02-20 19:19:19

  
  

En is die Aanbeveling van de EC in de relatie met Nederland overbodig? Geenszins: lees maar eens hoe de Hoge Raad besloot dat de nalatenschap (aandelen) zowel door Nederland als Belgie (de erflater woonde in Belgie)  dubbel belast werd (op www.rechtspraak.nl) Reden er was geen belastingverdrag met belgie, de eenzijdige regeling van Nederland voorzag er niet in, en het gemeenschapsrecht stelt geen normen:

LJN: BN8711, Hoge Raad , 09/04850 

 

Datum uitspraak:08-04-2011
Datum publicatie:08-04-2011
Rechtsgebied:Belasting
Soort procedure:Cassatie
Inhoudsindicatie:Artikel 56 EG-Verdrag (thans artikel 63 VWEU); artikel 48, lid 1, Bvdb 2001. Artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 5, SW 1956. Aandelen in een onroerendezaaklichaam (art. 4 Wet BRV) worden in zowel Nederland als België in het successierecht betrokken. Geen schending van gemeenschapsrecht.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#15 Geplaatst: 2012-02-20 21:00:56

Ik weet niet waarom je de hele tijd buiten het kader loopt, Jan. Het is alleen leesbaar als je op Reageren klikt.

Leuke zaak, ik doe je link even over. Hier is de uitspraak te vinden. Vooral de conclusie (onder de uitspraak) van de Advocaat-Generaal geeft een duidelijk beeld waar het om gaat.

De overledene woonde nog maar 6 jaar in België. Volgens de NL Successiewet art. 3 wordt de Nederlander die overlijdt binnen tien jaar na emigratie beschouwd als inwoner van Nederland. De NL belasting mag daarom gewoon successierechten heffen over NL bezittingen. Eenzijdige voorkoming van dubbele belasting komt dus wat NL betreft niet ter sprake. Die voorkoming van dubbele belasting kwam in België wel ter sprake, maar geldt in het belgische recht alleen voor onroerende zaken en niet voor aandelen. Ook bestaat er tussen NL en België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. En in het EU-recht is helemaal niets geregeld. Vandaar dat de erfgenaam over de aandelen dubbel moest betalen, in totaal 4 ton (maar hij hield nog een slordige 6 miljoen aan aandelen over).

Volgens de Hoge Raad is dat dubbele betalen niet in strijd met EU recht (ongelijke behandeling). Eerder had het EU Hof van Justitie al eens bepaald dat de 10-jaren woonlandfictie van de NL Successiewet niet in strijd is met de uitgangspunten van de EU (vrij verkeer van onderdanen).

Dus moet de Nederlander die naar het buitenland wil emigreren en waardevolle eigendommen in NL behoudt, zorgen dat hij nog zeker 10 jaar blijft leven. Of hij moet emigreren naar een land waarmee NL een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten op het gebied van successierechten (met Frankrijk dus niet!). Als hij tenminste wil voorkomen dat (een gedeelte van) zijn nalatenschap dubbel wordt belast.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#16 Geplaatst: 2012-02-21 03:09:39

ter aanvulling is dit uit de Conclusie te citeren:

" 4.58 Een dergelijke dispariteit is alleen op te heffen door het treffen van nadere unificerende maatregelen op gemeenschapsniveau of door het sluiten van een bilateraal belastingverdrag.

4.59 Op grond van het voorgaande lijkt het mij duidelijk dat er hier geen sprake is van schending van Europees recht. Het middel faalt. "

Het is op een punt als 4.58 dat de onlangs uitgebrachte Aanbeveling van de EC zich richt. In feite dus op het laatste deel ervan: ".. regel dit soort zaken van dubbele belasting middels een bilateraal belastingverdrag". Achter de hand houdt de EC echter nog : "... nadere unificerende maatrgelen", zijnde "voorstellen tot dwingende bepalingen van de EU om dergelijke (de facto) dubbele belastingen te voorkomen"

Maar omdat harmonisatie van belastingen een uiterst gevoelig punt is bij de Lidstaten zal dat nog wel enige tijd achter de hand blijven.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#17 Geplaatst: 2012-02-21 17:34:43

 

Voordat de EC met haar voorstellen kwam werd bijv. het volgende al   geschreven, neede nav de bovengenoemde zaak. En het zal Bosbess deugd doen dat hier opgeroepen wordt tot (bepaalde) unificerende maatregelen (waarbij de EU dus regelgeving moet scheppen):

uit: Estate Planner Digitaal 2010/12

Enkele knelpunten in de internationale

erfbelasting

Mr. Maria de L. Monteiro1

 

"4. Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het recht van overgang weliswaar is afgeschaft, maar de complicaties in verband met ongecompenseerde dubbele erfbelastingheffing allerminst. Het is daarom toe te juichen dat de EC mogelijkheden ter oplossing van de complicaties in de internationale erfbelasting wenst te onderzoeken. Vanuit Nederlandse optiek kan worden aangedragen

dat het treffen van unificerende maatregelen op gemeenschapsniveau

gewenst is. Hierbij kan gedacht worden aan een uniform aanknopingspunt ter zake van het woonplaatsbeginsel. Alle EU-lidstaten dienen dan bijvoorbeeld de woonplaats van de erflater of schenker bepalend te achten voor de vraag of het desbetreffende land erf- of schenkbelasting mag heffen. In dit kader is het tevens zinvol indien alle lidstaten éénsitusbegrip terzake hanteren. Om een solide systeem dienaangaande te creëren dient dan naar mijn mening

wel te worden onderzocht welke vermogensbestanddelen wel en welke niet onder het uniforme situsbegrip dienen te vallen. Totdat wij uniforme EU-regels hebben die ongecompenseerde dubbele erfbelastingheffing wegnemen,

staat Nederland niets in de weg dempende wetgeving in dit verband in het BVDB 2001 en de Successiewet op te nemen."

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#18 Geplaatst: 2012-02-21 17:51:24

Tja, geen wonder dat ik in verwarring was over dat dubbele belastingverdrag Nederland-Frankrijk voro successiebelasting. Het zit zo:

UIt: 17 maart 2009 • PAGINA 1 VAN 4 • NR. 257

©MoneyView®Research BV.

Successierechtproblematiek bij expats en Nederlanders in het buitenland.

Door: Mark Zonnenberg (MFP), Berkenhout Finance

"Leuk detail is dat in mei 1989 de onderhandelingen zijn begonnen

tussen Nederland en Frankrijk aangaande een successieverdrag. Deze onderhandelingen hebben vervolgens geleid tot een totstandkoming van een op 28 november 1991 geparafeerd verdrag, echter dit verdrag is tot op heden nog niet in werking getreden."

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#19 Geplaatst: 2012-02-22 05:07:46

In de hiervoor genoemde publikatie wordt een voorbeeld gegeven waarbij een deel van een nalatenschap vanwege grensoverschrijdende aspecten 4 keren belast zou kunnen worden door 4 verschillende landen. Frankrijk wordt in dat voorbeeld betrokken.

Ten principale komt dat voort uit het gegeven dat er 3*2 beginselen aan susccesienbelasting ten grondslag kunen liggen, namelijk:

- situsbeginsel (in welk land is (het onderdeel van) de nalatenschap gelegen

- woonplaatsbeginsel (waar woont de verkrijger of de erflater, waarbij Nederland tevens de fictieve woonplaats regeling voor Nederland kent - tot 10 jaren na emigratie, en tevens fictieve regelingen voor ambtenaren , diplomaten, etc.; daarbij kan de woonplaatsfictie tot echtgenoot of kinderen, vaak verkrijgers dus, uitgebreid zijn)

- nationaliteitsbeginsel 

Verder kan de nalatenschap belast zijn bij verkrijger(s) of erflater.

Tenslotte moet onderscheid gemaakt worden naar de aard van het nagelaten vermogen. Zo wordt het heffingsrecht voor onroerend goed vaak anders ingericht dan voor banktegoeden. Een probleem daarbij kan zijn dat staten de voor kwalificering van vermogensonderdelen verschillende kriteria kunnen aanleggen. Dat speelt ten nadele van de erfgenamen in bovengenoemde Belgsiche zaak.

Wat betreft het eenzijdig of op basis van een verdrag tegengaan van dubbele belasting, blijken de regelingen dus gaten te vertonen. Waar ze wel werken kunnen staten nog verschillende methoden ter voorkoming van dubbele belasting hanteren (verrekening van belasting, vrijstelling met progressievoorbehoud, aftrek van de nalatenschap), die ertoe kunne leiden dat men toch nog meer erfbelasting betaalt dan wanneer slechts het woonland of slechst Nederland zou belasten. Verder zullen de regelingen van belasting in verband met de samenhang van schenking (voor het overlijden) met het uit erfenis verkregene van land tot land verschillen.

zie ook voor Nederlandse aspecten ivm recent doorgevoerde wetswijzigng (recht van overgang afgeschaft):

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/12/11/nederlandse-successieverdragen-en-internationale-context-van-het-wetsvoorstel-modernisering-successiewet-1956.html

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#20 Geplaatst: 2012-02-22 07:31:05

Na enig gegoogel wordt duidelijk waarom NL het recht van overgang heeft afgeschaft:

1. het leverde "maar" 6 miljoen per jaar op,

2. een procedure bij het Europese Hof van een weduwe en haar vier kinderen (die twee keer zoveel belasting moesten betalen als normaal) leverde op dat het recht van overgang in strijd is met het EU beginsel van gelijke behandeling van gelijke gevallen.

Uit jouw link, Jan, blijkt wel dat het grensoverschrijdende erfrecht evengoed nog een onoverzichtelijke lappendeken blijft. Je begrijpt niet dat mensen die er voor hebben gestudeerd er zo'n onoverzichtelijk zooitje van kunnen maken met als enige doel: zoveel mogelijk plukken. En nogmaals: het meest onbegrijpelijke blijft dat er in EU verband niet definitief en afdoende iets aan wordt gedaan.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#21 Geplaatst: 2012-02-22 09:04:15

In de praktijk levert het in de meeste gevallen nauwelijks dubbele belastingheffing op. Onder andere door het vervallen van het Nederlandse recht van overgang. En door de grote Franse vrijstellingen. En na 10 jaar uit Nederland mag Nederland niet meer heffen. En beide landen hebben een interne regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Etc.

Raadzaam om te bekijken, zeker als er een aanzienlijk vermogen is, maar meestal geen reden van zorg.

Rob van Schijndel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#22 Geplaatst: 2012-02-22 11:12:39

Vind het ook nogal een draad waar enorm gemuggenzift wordt over een probleem wat er helemaal niet of nauwelijks is.

Wat er in andere landen gebeurt ok, maar dit is Frankrijk.

Mijn Nederlandse en Franse adviseurs hebben me toegezegd dat er geen enkel probleem kan en zal zijn.

Deze adviseurs zijn allen werkzaam als boekhoudkundige, belastingkundige, en juridisch kundige (zestien in totaal, want wat eentje zegt hoeft nog niet waar te zijn)

Het enige waar ik heel erg zuinig op moet zijn is de brief waar de hoogte van de aanslag door de belastingdienst is bepaald, en de brief dat ik de successie heb betaald.

Het is mogelijk dat de Franse fiscus mij later alsnog vraagt of ik werkelijk sussessie heb betaald, zoniet, of ik dat dan alsnog wil doen, maar dan aan de fransen.

Het gaat hier over een bedrag met zes nullen.

Zo kun je de hele Europese regelgeving en wetten wel onder de loep gaan leggen, wie wat vind mag het zeggen.

Tja, als dat je hobby is, prachtig, maar ik heb leukere dingen te doen.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#23 Geplaatst: 2012-02-23 08:00:05

Goeiemorgen Jan, zoals Rob van Schijndel al opmerkt is het meestal niet iets om je echt zorgen over te maken, maar wel een onderwerp om aandacht aan te besteden, zeker als er sprake is van een aanzienlijk vermogen. Een ouder NL echtpaar dat ik hier ken, beiden voor de tweede keer getrouwd, is tamelijk welgesteld. Ze hebben nog een aantal bezittingen in NL, maar ook in Frankrijk. Allebei hebben ze kinderen in NL, maar zij heeft ook nog een zoon in België. Uiteraard hebben ze alles geregeld via de notaris, maar ze zijn toch zeer geïnteresseerd in dit onderwerp en gaan er zeker nog het een en ander over lezen. Net als ik willen ze dat alles eerlijk over de kinderen wordt verdeeld en dat de (netto) verdeling later zo min mogelijk trammelant kan opleveren. En zo zijn er natuurlijk nog legio voorbeelden te noemen van allerlei heel verschillende omstandigheden waarin mensen verkeren, die kunnen maken dat zij of hun kinderen te maken krijgen met de heffingen van verschillende landen in Europa.

Wat ik wel vreemd vind, is dat het verdrag over de erfbelasting tussen NL en Frankrijk al in 1991 is ondertekend, maar nooit is geratificeerd. Wat zou daar de reden van zijn? En wat zou er in staan? En is wat er in staat na 21 jaar inmiddels alweer verouderd?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#24 Geplaatst: 2012-02-25 08:23:49

Wat betreft mensen met bezittingen in NL en LDF en diverse kinderen uit verschillende relaties las ik op www.francofiel.nl in een artikel van Wim van Teeffelen over de SCI (Société Civile Immobilière) nog een interessante passage:

IIndien u bezig bent met uw tweede huwelijk of uw derde maîtresse en u en uw partner hebben vier kinderen uit vijf eerdere relaties, of in andere ingewikkelde familieverhoudingen kan het handig zijn om het eigendom in een SCI onder te brengen. Immers, voorkoming van hoge Franse erfrechtbelastingen is vaak het enige doel van de SCI. In veel gevallen van ingewikkelde familieverhoudingen kan dat met een Frans testament voor het Franse huis, in aanvulling op uw Nederlandse testament, ook geregeld worden.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#25 Geplaatst: 2012-02-25 17:41:10

Het hele verhaal over de SCI is hier op onze site te lezen.

Wim