Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Belasting-hypotheekrenteaftrek

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2012-03-02 15:34:01

De Rijksvoorlichtingsdienst verspreidde onderstaand bericht. Wellicht zijn er fiscaal geïnteresseerden die een en ander kunnen/willen duiden. Ik ben niet zo van de belastingen.

Wim

Buitenlandse belastingplichtigen die 90 procent of meer van hun inkomen in Nederland verdienen, krijgen hun hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier als inwoners van Nederland. Dit brengt voor met name grensarbeiders rechtszekerheid en een vereenvoudiging mee. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daartoe besloten en loopt daarmee vooruit op de definitieve beslissing over de toekomst van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

Een buitenlandse belastingplichtige die niet in Nederland woont, maar wel 90 procent of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft op grond van jurisprudentie van het Europese Hof recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn buitenlandse woning. EU-landen zijn verplicht om dit soort aftrekposten te geven aan buitenlandse belastingplichtigen die zo’n groot deel van hun inkomen in dat land verdienen. Nederland kent daarvoor de zogenoemde keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

De maatregel van de staatssecretaris zorgt ervoor dat belastingplichtigen die voldoen aan de zogeheten 90 procent-eis nog wel gebruik moeten maken van de keuzeregeling, dus moeten kiezen dat ze als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt willen worden, maar dat eenmaal verleende hypotheekrenteaftrek op grond van de inhaal- en clawbackregeling in de toekomst niet meer wordt teruggenomen. Nu is het nog zo dat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, die bij buitenlandse belastingplichtigen gezien kan worden als negatief buitenlands inkomen, in latere jaren alsnog verloren kan gaan.

De maatregelen worden binnenkort via een beleidsbesluit bekrachtigd. Bij het Hof van Justitie van de EU lopen momenteel nog rechtszaken die mede van invloed kunnen zijn op de definitieve vormgeving van de regeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2012-03-02 21:34:01

Dit komt voort uit de arresten Renneberg en Gielen van het EHvJ die in soortgelijke zaken constateerde dat staten (ongerechtvaardigde) discriminatie pleegden tov ingezetenen van Nederland. In Gielen werden de nadelen van de keuzereging art. 2.5 WetIB2001 tegen het licht gehouden (en afgekeurd) door het EHvJ. Dat betreft de inhaal- en terugploegregelingen. Die mogen dus in dergelijke gevallen niet meer worden toegepast.

Ger Essers noemde op http://uitpandigen .nl echter recent een addertje onder het gras. Het 90% kriterium, het zogeheten Schumacker kriterium uit de EHvJ belastingjurisprudentie, moet vooralsnog opgevat worden als toepasbaar op (ook) het gezinsinkomen.  Af te wachten is hoe het precies geformuleerd gaat worden in het komende Beleidsbesluit.