Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Juridische zaken

Juridische zaken

Wie in Frankrijk onroerend goed koopt of (ver)bouwt, krijgt met notarissen te maken. Of soms ook met deurwaarders en advocaten.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

droit de passage

Auteur Bericht

avatar#9340
lammie
Berichten: 2
Reacties: 2

#0 Geplaatst: 2012-03-24 15:44:00

Ik kom de forumleden weer met het volgende lastig vallen.

10 jaar geleden hebben wij een huis gekocht met een uitgebreid recht van overpad. Voor het huis ligt zo'n 50 cm. verhoogd een voortuintje, met daarin een grote boom.  Dat we dit uitgebreide recht (`pied)  hebben is door de notaris onlangs bevestigd in een brief. We hebben een recht van doorgang - te voet - over de gehele breedte van het terrejn, gedurende 24 uur per dag. De doorgang mag niet geblokkeerd worden door enig object. 

In 2006 is het huis van de buren verkocht. 

De doorgang alsmede het voortuintje is in de akte aangetekend. 

Tussen beide percelen is vanaf onze koop in 2000  een doorgang van ongeveer 1 meter. Echter, buurman blokkeert  die regelmatig met een aanhanger en wel zodanig dat we nauwelijks te voet erdoor konden.  Zou er geen ruimte meer zijn, dan zouden we daar nog begrip voor kunnen opbrengen. Maar het terrein is ruim genoeg.  We hebben aan de buren gevraagd  om de remorque 50 cm naar achteren te plaatsen. Dat is door de buurman geweigerd : hij was het niet van plan.  Erger nog, de buurman heeft  tijdens onze afwezigheid (winterperiode) de bestaande doorgang geblokkeerd door een muur van ca. 50 cm. hoog te bouwen over de gehele breedte van het terrein. Aan het uiteinde van die muur, dus aan de andere kant  heeft hij nu een hekje geplaatst. Om gebruik te maken van die doorgang moeten wij de voortuin die ca. 50 cm. hoger ligt, gaan afgraven en dan een ruimte gaan creeren. Een heel vervelende situatie. 

On speaking terms - dat zou het meest voor de hand liggen - zijn we niet meer.

Alvorens een hoop kosten te gaan maken i.v.m. juridische hulp zou ik aan jullie willen vragen om me hierin behulpzaam te zijn.

Alvast heel hartelijk dank.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#1 Geplaatst: 2012-03-25 07:48:59

Omdat niemand reageert zal ik een poging tot meedenken wagen. Je vraag is eigenlijk overbodig. Je geeft een duidelijke analyse van het probleem plus de mogelijke oplossingen. Daar zal je zelf een keuze uit moeten maken, dat kan niemand anders voor je doen. In volgorde van wat mij het beste lijkt:

1. Nieuwe toenaderingspoging tot de buren. Onmogelijk volgens jou (niet meer on speaking terms).

2. Afgraven. Nadeel: werk en kosten plus het gevoel dat je onverplicht je rechten prijsgeeft en die rotzak van een buurman zomaar zijn zin krijgt. Groot en niet te onderschatten voordeel: je bent van al het gedonder af, bent van niemand meer afhankelijk en kan rustig slapen.

3. Procederen. Altijd het alleruiterste middel. Processen zijn menseneters. Het houdt je jaren bezig, je betaalt je scheel aan advocaten en proceskosten en in plaats van te genieten van je vakantieparadijs lig je er nachten van wakker. Want als je eenmaal in zo'n procedure zit, dan wil je ook gelijk krijgen en dat kost meer hoofdbrekens dan menigeen denkt.

Aan jou de keuze. Wel vraag ik me af of je echt van die doorgang afhankelijk bent. Je kan er immers alleen te voet door? Dat zou betekenen dat er nog ergens een ingang voor de auto is waarlangs je je huis (ook te voet) kan bereiken. 

Het enige waar je op moet letten als je zou besluiten tot oplossing 2 is dat je het recht van overpad niet verliest door er geen gebruik meer van te maken. Dat kan je voorkomen door de buurman iedere zoveel jaar een aangetekende brief te sturen waarin je hem wijst op zijn onrechtmatig handelen en hem sommeert om maatregelen te treffen, zodat jij weer gebruik kunt maken van je recht van overpad. Een dergelijke sommatie zou je hem ook per deurwaardersexploit kunnen sturen.

Ik wens je sterkte en veel wijsheid.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#2 Geplaatst: 2012-03-25 15:59:00

Een eenvoudig zoekbegrip als "servitude" levert alleen op dit forum al 22 hits op, met een veelvoud aan niemanden die daar al eens op gereageerd hebben.

Rob

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2012-03-25 17:57:12

Op de openingspagina van elke rubriek staat dit bovenaan de pagina:

Het is vaak nuttig om, alvorens een vraag te stellen in het forum, de twee zoekmachines (forum en website) te raadplegen. De praktijk leert dat nogal wat vragen eenvoudig te beantwoorden zijn door naar eerdere discussies in het forum terug te gaan of de informatie op de website te raadplegen. Een handleiding voor het gebruikmaken van het forum is hier te vinden.

De twee zoekmachines staan onder deze tekst opgesteld.

Wim

avatar#3688
Silex
Berichten: 73
Reacties: 350

#4 Geplaatst: 2012-03-26 00:01:16

Misschien heb je iets aan deze informatie? pdf

janv

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2012-03-26 09:42:31

Dat is inderdaad interessante info, Jan. Van belang voor Lammie is met name de passage (op pagina 2) waarin staat dat als er een andere behoorlijke toegangsweg is tot Lammie's huis, de buurman de rechter kan vragen om de erfdienstbaarheid (recht van overpad) op te heffen. 

Er zit echter een addertje onder het gras, waar het document niet van rept. Deze opheffing kan namelijk (bij le Tribunal de Grande Instance) alleen gevraagd worden als het gaat om een zg "servitude légale". Dwz als het recht van overpad voortvloeit uit art. 682 van de Code Civil: via de openbare weg is geen enkele andere toegang mogelijk. Maar als het recht van overpad voortvloeit uit een "servitude conventionnelle" (dus bv vastgelegd in een akte) dan is een verzoek tot opheffing niet mogelijk. Zie hier, antwoord 2. Een ander interessant artikel dat ik naar aanleiding van Jan's document vond is op deze site te vinden.

Uit Lammie's vraag blijkt dat het hier om een servitude conventionnelle gaat. Hij schrijft immers dat het recht van overpad is vastgelegd in zijn akte. Hij maakt dus in een procedure een goede kans. Buurman heeft niet het recht om opheffing te vragen en al helemaal niet om de doorgang te versperren. Maar...

Ik vroeg Lammie al of hij de omstreden toegang echt nodig heeft, aangezien hij deze alleen te voet kan gebruiken. Er moet dus nog een andere toegang zijn. Moet je dan wel zo nodig op je strepen staan? Burenruzies zijn vaak de bron van verschrikkelijk veel ellende. Mocht Lammie dit inzien en het er verder bij laten, dan blijft mijn eerste advies van kracht: door niet-gebruik van het recht van overpad kan dit na 30 jaar verjaren. Als hij dus dit recht officieel wil behouden, bv tegenover eventuele nieuwe buren, dan zal hij eens in de zoveel jaar zijn buurman per aangetekende brief of per deurwaarder moeten herinneren aan zijn recht van overpad.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2012-03-26 20:30:56

In dit soort gevallen is de beste weg, altijd die van de mairie: ga naar het spreekuur van de burgenmeester als je in Frankrijk bent en leg het probleem voor.

Dat zal niet helpen als er in het dorp hoekse en kabeljauwse twisten gaande zijn, en jouw buurman tot de verkeerde kant behoort, want dan is er geen oplossing.

Als je die uitgang echt nodig hebt, dan moet je hem wel voor het tribunaal dwingen, wat met jouw brief van de notaris minder moeilijk zal zijn dan iedereen denkt.

avatar#9340
lammie
Berichten: 2
Reacties: 2

#7 Geplaatst: 2012-03-30 11:46:54

dank jullie wel voor de reacties.

Op de eerste plaats ligt het recht van overpad vast in de koopakte.

De notaris die wij in oktober 2011 hebben bezocht, heeft de droit de passage (extensief)  nog eens in een brief bevestigd. Het recht is helder. Wij hebben de buurman een kopie van de brief van de notaris overhandigd. Er mag zelfs geen auto op geparkeerd worden!!

Tegen dat laatste hebben wij in principe nooit bezwaar gemaakt. Het enige wat we gevraagd hebben is om zijn aanhanger 5o0 cm te verplaatsen, zodat bij het gebruik maken van de doorgang wij onze benen niet bezeren.

Leven en laten leven.

Als reactie op onze tolerante houding heeft buurman tijdens onze afwezigheid nu een muur gebouwd, met onderin een gat  van 20 x 20 cm voor de doorstroming van regenwater.

Echter, bij hevige regenval komt er veel water uit de wijngaarden met bladeren, takken, vuil etc. Dat water raakt geblokkeerd en kan door het gat niet wegstromen. Gevolg: het regenwater kan ons huis binnenkomen. Schade!!

Zouden we het probleem op eenvoudige wijze kunnen oplossen, dan zouden we dat zeker doen. 

De doorgang is nodig voor de post om ons huis te bereiken, en voor kennissen/vrienden die naar ons toe willen komen. De doorgang is ook nodig om onze flessen/karton etc. aan de kant van de weg te zetten en om ons huisvuil in de container te gooien.

Ik weet dat  recht hebben één is en recht krijgen twee en dat er altijd veel energie en kosten mee gemoeid zijn. Maar dit is echt buurtje pesten!!

Wij hebben onze assistance juridique ingeschakeld die helder was over de zaak. Er wordt een deurwaarder ingeschakeld om buurman te manen de muur af te breken. Weigert de buurman, dan zal een sanctie volgen.

Wij vinden het jammer om dit zo te moeten doen. Maar er zijn er 2 nodig om de tango te dansen.

Nogmaals dank.