Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Opname onmogelijk AWBZ instelling Nederland?

Auteur Bericht

avatar#9926
Vran
Berichten: 1
Reacties: 1

#0 Geplaatst: 2012-04-26 22:15:37

Sinds 2006 wonen mijn ouders in Zuid Frankrijk.

Nu is mijn vader ernstig ziek geworden en zal eerdaags opgenomen moeten worden in een verpleeghuis. De situatie is zo ernstig dat hij niet meer thuis verpleegd kan worden. Omdat het voor mijn moeder (83) nu ook haast onmogelijk is geworden om alleen te wonen vanwege haar afnemende gezondheid willen we hun dolgraag weer terug halen naar Nederland.

Maar nu blijkt dat het haast onmogelijk is om vanuit het buitenland opgenomen te worden in een AWBZ instelling. Het kan wel 12 maanden duren voordat een remigrant aanspraak kan maken op opname in een AWBZ instelling.

Wie heeft een soortgelijke situatie als deze meegemaakt en hoe is het jullie gelukt om echtgenoot/ouder toch in een AWBZ instelling opgenomen te krijgen zonder wachtijd en direct vanuit Frankrijk.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2012-04-27 00:40:49

Die wachperiode van 12 maanden voor een emigrant geldt niet meer, zo is ons desgevraagd enkele malen bevestigd.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#2 Geplaatst: 2012-04-27 06:52:05

Dag Vran, hier vind je een document van de site voor zorgprofessionals www.declarerenawbzzorg.nl, waarin onder 2011-6 het volgende:

"Voor cliënten die vanuit het buitenland terugkeren naar  Nederland om AWBZ-zorg te ontvangen, geldt dat zolang  verzekerden ingeschreven staan in het buitenland, zij geen  recht hebben op AWBZ zorg. Verder is het land van  herkomst bepalend voor de declaratie omdat de  verdragsregeling van de EU bóven de AWBZwachttijdregeling gaat. "Voor cliënten die vanuit het buitenland terugkeren naar Nederland om AWBZ-zorg te ontvangen, geldt dat zolang verzekerden ingeschreven staan in het buitenland, zij geen recht hebben op AWBZ zorg. Verder is het land van herkomst bepalend voor de declaratie omdat de verdragsregeling van de EU bóven de AWBZ-wachttijdregeling gaat.

Komt de cliënt uit een EU-verdragsland?

Vanaf het moment dat verzekerden ingeschreven staan in het GBA en een zorgverzekering hebben, dan is er voor verzekerden uit een verdragsland geen wachttijd en hebben ze direct recht op AWBZ-zorg. 

Het CIZ kan dan een indicatiebesluit afgeven. Voor de eerste vier weken geeft AGIS een machtiging af en kunnen zorgaanbieders de verdragsmensen declareren bij AWBZ Buitenland. Buiten het zorgkantoor om. Vanaf besluitdatum van het CIZ-indicatiebesluit kunnen aanbieders bij het zorgkantoor via het AW319-bericht declareren."

Omdat Frankrijk geen bevolkingsregister kent, staan je ouders hier niet ingeschreven en hoeven ze dus ook niet te worden uitgeschrevenHet is dus van belang om je ouders zo snel mogelijk in het bevolkingsregister in NL in te schrijven en een zorgverzekering voor hen af te sluiten. Sterkte.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2012-04-28 11:33:38

Gepensioneerden die verdragsgerechtigd zijn ten laste van Nederland (met E121/S1), wonend in Frankrijk, kunnen op basis van bijlage IV rechtstreeks toegang krijgen tot AWBZzorg in Nederland. De uitvoerende instantie is AGIS. Wachttijd van 12 maanden geldt in dat geval niet. Wat echter mogelijk nog steeds niet goed geregeld is is de indicatiestelling. Uit andere berichten blijkt dat AGIS en CIZ (verantwoordelijk voor indicatiestelling) als "kastje"en "muur"naar elkaar gingen verwijzen. Er was (al meen jaar geleden) een plan om dit op te lossen, naar ik meen door instelling van een CIZ-kantoor buitenland. Wat de status van eht plan is, weet ik niet. In elk geval: AGIS bellen als er sprake is van verdragsgerechtigdheid. Voor klachtenprocedure als het niet lukt: www.nationaleombudsman.nl.

avatar#9926
Vran
Berichten: 1
Reacties: 1

#4 Geplaatst: 2012-04-30 15:36:45

Hartelijk dank voor jullie deskundige antwoorden. We kunnen hier in ieder geval verder mee.

Het kost zoveel moeite om duidelijkheid te krijgen in alle regelgevingen dat ik blij ben dat we nu door onze vraag op dit forum wat wegwijs zijn gemaakt.

Vr. gr Vran

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2012-05-06 09:31:38

Voor de goede orde. De rechtstreekse toegang (met AGIS als uitvoerder en de door CvZ afgegeven EHIC als administratief bewijsstuk) als (gepensioneerde) verdragsgerechtigde vanuit de EU en Zwitserland (nog niet de EER-landen) tot AWBZ zorg in Nederland impliceert dus dat (voorafgaande of gelijktijdige) inschrijving in het GBA niet nodig is. Bij langere opname in bijv. een verpleeghuis in Nederland, zal echter aannemelijk zijn dat de woonplaats de facto, gezien de definiering in de wetten op de volksverzekeringen en de IB, verlegd is naar Nederland.  Om dan helderheid te scheppen kan, zodra die woonplaats verlegging naar nederland (remigratie), duidelijk is ook maar beter inschrijving in het Nederlandse GBA plaatsvinden.

Of de omstandigheid dat een partner/gezin achtergebleven is in het EU-land een grote rol zal spelen in de vaststelling van het antwoord op de vraag of de woonplaats de facto verlegd is naar Nederland is niet met zekerheid te zeggen. Dat zou uit Nederlandse jurisprudentie moeten blijken. Vooral indien men niet meer ontslagen zal kunnen worden uit het verpleeghuis vermoed ik dat toch steeds gesproken zal worden van metterwoon terugkeer naar Nederland.

De sz-rechtelijke en fiscale konsekwenties daarvan zullen duidelijk zijn: men wordt daardoor binnenlands belastingplichtig en verzekerd voor de volksverzekeringen, verzekeringsplichtig voor de ZVW, etc. De Nederlandse eigen bijdrageregeling AWBZ (die steeds verdere uitgebreid gaat worden zo zijn de plannen)geldt voor de betrokkene zonder meer, of hij nu AWBZverzekerd si geworden danwel nog verdragsgerechtigd is.