Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Inventieve Overheden

Auteur Bericht

avatar#8154
henribik
Berichten: 37
Reacties: 172

#0 Geplaatst: 2012-06-26 23:12:33

Lees dit Artikel eens: Het stadbestuur van Avignon heft belasting van bedrijven die hun klanten op de openbare weg bedienen. Heel inventief en naar mijn smaak met een grond van recht.

Een kebab stand zonder binnenruimte heeft een kostenvoordeel boven een kebab tent met een binnenruimte en gebruikt openbare ruimte om dat kostenvoordeel uit te buiten.

Een bank met een buitenterminal geeft 24 uur service zonder de daaraan verbonden personeelskosten.

Ja ik voel er wel wat voor  dat deze ondernemers daarvoor aan de stad betalen...

Waarom zou de belastingebetaler ondernemers gratis moeten faciliteren.,?

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#1 Geplaatst: 2012-06-27 07:15:56

Bonjour,

Ja Henri, de geest van den Uyl zaliger waart rond in Frankrijk. Belasting, heffing, bijdrage, tax, afdracht, toeslag, leges, forfait, noem maar op.

In tegenstelling tot u heb ik geen goed woord over voor dit soort flutbelastingen, om tenminste drie redenen:

1) De ondernemers die met dergelijke belastingen worden geconfronteerd gaan die echt niet zelf dragen, die worden doorberekend in de prijzen of tarieven. Uiteindelijk betaalt de burger, dus ook u, weer het gelag.

2) De "openbare ruimte", zeg maar trottoirs, wegen en dergelijke, is al betaald uit middelen die middels belastingheffing zijn verkregen. Door nu allerlei vormen van gebruik nog eens te gaan belasten betaalt men dus uiteindelijk dubbel, gezien het mechanisme onder (1).

3) Al die rare prutsbelastinkjes vragen wéér een systeem voor inventarisatie, aanslag, inning, controle en organisatie. Dus voilà, weer een legertje fonctionnaires erbij, terwijl het bureaucratisch bastion reeds als een molensteen om de nek van de Franse samenleving hangt.

Het ware te wensen dat overheden eens zouden leren dat "de tering naar de nering zetten" niet betekent "meer inkomsten binnengraaien" maar "uitgaven in de hand houden". Maar ja, een overheidsapparaat laten inkrimpen is ongeveer hetzelfde als een chirurg zichzelf laten opereren. Dan is het toch veel gemakkelijker het volk maar weer een extra reef in het hemmetje te laten leggen.

Salutations, Jos

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#2 Geplaatst: 2012-06-27 08:33:17

Jos, ondanks onze afwijkende politieke voorkeuren ben ik 't zeer met je eens.

Peter.

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#3 Geplaatst: 2012-06-27 09:05:12

Ik vind het argument dat de openbare ruimte al met belastinggeld is betaald niet zo sterk. Dubbele belastingheffing (of belasting over belasting) komt vaak voor, in Nederland trouwens ook. Natuurlijk wordt een eventuele verhoging van lokale belastingen door de friterie-op-de-stoep doorgegeven aan de consument, maar er zit inderdaad een concurrentievervalsend element in wel of niet een ruimte moeten huren.

Met de andere twee argumenten van Jos ben ik het roerend eens: elke nieuwe gerichte belasting leidt tot een nieuwe vraag naar ambtenaren en 'bezuinigen' is niet het sterkste punt van de Franse ambtenarij. Als al een van de ambtelijke organisaties uit het rijtje (staat, regio, departement, canton, communité des communes en gemeente) zo stoer is om echt te bezuinigen wordt het 'gat' (lees: de kans om de belastingverlaging op een andere manietr weer binnen te halen) onmiddelijk opgevuld door een andere. Een paar bestuurslagen schrappen zou heel wat gezonder zijn voor de Franse economie, dan een nieuwe belasting op gebruik van de openbare ruimte door ondernemers.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#4 Geplaatst: 2012-06-27 09:50:47

Inmiddels wordt de "taxe trottoire" dus al niet meer geheven, omdat het tribunal administratif d'appel van Marseille heeft beslist dat deze geen wettelijke basis heeft. De mairie is nu in cassatie gegaan, maar dat heeft geen opschortende werking, dus voorlopig is de taxe van de baan. Dat scheelt de gemeente 100.000 euro per jaar, op te brengen door 50 exploitanten! Dat is per persoon nogal wat voor een klein toonbankje op de stoep. Daar moet je heel wat broodjes, al dan niet kebab, voor verkopen.

Wat zo'n taxe te maken heeft met de "geest van Den Uyl zaliger" begrijp ik niet. Het betreft een UMP gemeentebestuur, dat de kleintjes laat bloeden voor de tekorten, en niet zo zuinig ook. Typisch UMP. Behalve een kebab-verkoper, een bakker en een snack-verkoper is dan ook een "conseillère municipale et régionale du PS" met succes in beroep gegaan tegen de eerdere beslissing van het tribunal administratif in Nîmes. Typisch PS.

Nu maar afwachten wat la Cour de  Cassation uiteindelijk beslist.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#5 Geplaatst: 2012-06-28 22:55:09

Dat wist ik niet, dat ondernemen op de openbare weg kostenloos was in Frankrijk. Ik ken alleen maar ondernemers die per dagdeel iets moeten betalen als ze met een stalletje op een plein willen staan. Ik vond het vaak wel opvallend lage bedragen, maar dat is weer een ander verhaal.

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#6 Geplaatst: 2012-06-30 15:09:33

De financiële zender BFM Business had afgelopen week nog een mooi stukje statistiek: De belastinginhoudingen in Frankrijk komen dit jaar neer op 42% en volgend jaar op 45 %. Een wereldrecord!, geen enkel land ter wereld heft zo veel belasting.

De reden is helder: Er is al lang geleden vastgesteld dat de belastingopbrengsten weer dalen als de inhouding boven de 30% komt. Geen enkel land ter wereld wil minder belastingopbrengsten door meer te heffen, behalve Frankrijk.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#7 Geplaatst: 2012-07-01 06:34:09

Zoveel procent van wat? Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking? Is het dan ook niet van belang hoe de belastingdruk over de verschillende inkomensgroepen is verdeeld? En hoe de verdeling ligt tussen directe en indirecte belastingen? En wat is dan het percentage voor Nederland? Ik hoor altijd dat de belastingdruk in LDF lager ligt dan in NL, maar dat hier wel hogere sociale premies worden geheven.

Om bij het onderwerp te blijven: in NL bestaat die trottoirtax al heel lang onder de naam "precariorechten". In 1929 werden deze in de Gemeentewet opgenomen, nadat de Hoge Raad had beslist dat er geen wettelijke grondslag voor bestond. Vrijwel alle NL gemeenten passen ze toe, niet alleen op uitstallingen van winkeliers, maar op alles wat onder, op of boven de openbare weg wordt geplaatst, zoals uithang- en reclameborden. Zelfs voor het tijdelijk plaatsen van bouwmateriaal tijdens een verbouwing zijn precariorechten verschuldigd. Oorspronkelijk golden ze ook voor de ondergrondse leidingen van nutsbedrijven, maar dat is een aantal jaren geleden afgeschaft.

Zo heel erg inventief is het gemeentebestuur van Avignon dus niet. Zou de burgemeester in NL op werkvakantie zijn geweest? Het verschil zit er in dat Avignon alleen de kleine snackverkopers pakt en niet zo zuinig ook. En net als in NL in de jaren 1920, bestaat er (volgens het tribunal administratif d'appel)  in Frankrijk geen wettelijke basis voor. Maar wat niet is, kan nog komen...

Comme quoi, on nous prend vraiment pour des Cons. In 1929 werden deze in de Gemeentewet opgenomen, nadat de Hoge Raad had uitgemaakt dat er geen wettelijke grondslag voor bestond. Vrijwel alle NL gemeenten passen ze toe, niet alleen op uitstallingen van winkels, maar ook op uithang- en reclameborden en zelfs als je voor een verbouwing tijdelijk wat bouwmateriaal op de openbare weg wilt plaatsen. Oorspronkelijk golden ze zelfs voor ondergrondse leidingen van nutsbedrijven, maar dat is later afgeschaft.