Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Nog eens: het fiscale keuzerecht

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2012-07-24 15:32:48

Tot voor kort gold de algemene regel: iedereen die niet in Nederland woont, maar wel een inkomen geniet uit Nederland, wordt door de Nederlandse belastingdienst behandeld als een buitenlands belastingplichtige. De keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen biedt echter de mogelijkheid te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige.
Naar aanleiding van tal van procedures heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs het volgende besloten: als het inkomen voor ten minste 90% bestaat uit in Nederland belaste inkomsten en er wordt geopteerd voor de binnenlandse belastingplicht, worden er in latere jaren geen correcties meer toegepast voor behaalde voordelen uit het verleden.

Lees de bijdrage van Rob van Schijndel op de homepage.

avatar#84
pierre
Berichten: 1
Reacties: 4

#1 Geplaatst: 2012-07-24 22:25:34

in het vorbeeld blijft bij 65 jaar het pensioen ABP gelijk ondanks het verkrijgen van AOW

dit is onjuist!!

het pensioen daalt wel degelijk

de totale uitkering pensioen +aow kan wel hoger uitvallen op grond van opgebouwde rechten

piet van hoorn

pcvanhoorn@orange.fr

avatar#3336
Frans
Berichten: 19
Reacties: 277

#2 Geplaatst: 2012-07-24 23:40:29

Piet heeft helemaal gelijk. Het pensioen daalt vaak volgens afspraak rechtevenredig met de eerder verwachtte AOW-inkomsten. Daar zit 'm net de pijn voor pré-pensioenmensen die door de bezuinigingsmaatregelen later hun AOW krijgen. Hun pensioen (en dus de verlaging) gaat wel op het afgesproken moment in. Gelukkig mogen ze lenen, heeft de regering ruimhartig voorgesteld. Als ze het maar binnen een half jaar terugbetalen.

Frans

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#3 Geplaatst: 2012-07-26 09:24:30

Beste Piet en Frans,

Het is slechts een voorbeeld om het een en ander duidelijk te maken. En dan is het duidelijker om gewoon dezelfde getallen te hanteren.

Bovendien kan het ABP pensioen best gelijk blijven na het bereiken van de 65-jarige leeftijd (of zelfs hoger worden). Als je daar voor hebt gekozen.

Maar daar ging het in casu dus niet om.

Groet,

Rob van Schijndel 

avatar#3336
Frans
Berichten: 19
Reacties: 277

#4 Geplaatst: 2012-07-26 13:42:07

Dag Rob,

Door jouw artikel en je rekenkundige voorbeelden is het allemaal heel helder en gemakkelijk in een eigen situatie vast te stellen. Ik sloot, en sluit, me wel bij Piet aan omdat de praktijk in overgrote meerderheid van de gevallen anders is, ongeacht welk pensioenfonds. Het voordeel is dan anders. Maar, zoals gezegd, met jouw rekenvoorbeelden kom je daar zelf eenvoudig uit. 

Ik ben toch benieuwd wie degene bij het ABP is die zijn pensioen na zijn 65ste heeft laten verhogen. Is dat dezelfde die verantwoordelijk is voor het inkomensgat dat vele prépensioeners onverwacht tegemoet mogen zien?

Frans

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2012-07-27 06:33:15

Niet in het voorbeeld, maar wel in de inleidende zinnen, wordt gesuggereerd dat de nieuwe regeling ruiomer is dan ze in werkelijkheid is. Het betreft namelijk slechts de (negatieve) inkomsten uit eigen woning. Letterlijk stata het volgende in de beleidsbeslissing:

"Ik keur, vooruitlopend op aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen, het volgende goed.
Goedkeuring
Bij buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast en bij wie op grond van de keuzeregeling de negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning in mindering op het inkomen uit werk en woning zijn gekomen, worden deze negatieve inkomsten uit eigen woning niet (in enig jaar) teruggenomen. Deze goedkeuring heeft derhalve betrekking op de toepassing van artikel 3, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (vermindering vanwege keuzerecht), op de toepassing van artikel 2.5, derde lid, Wet IB 2001, als niet langer wordt gekozen voor de keuzeregeling (terugnameregeling) en op de toepassing van artikel 6 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (inhaalregeling). De goedkeuring vindt toepassing op buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (EER-staten). Om de mogelijkheid van dubbele aftrek te voorkomen, geldt de goedkeuring alleen voor zover de belastingplichtige of zijn fiscale partner in het woonland geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek."