Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Zorg in het pensioenland Nederland

Auteur Bericht

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#0 Geplaatst: 2012-09-25 11:24:11

Blijkens mededelingen van FANF, citerend:

" Correspondentie met het Ministerie van VWS
Aangezien de nieuwe regeling (pensioenlandzorg in Nederland , geldend sinds 1.5.2010 , thans op EHICkaart, jdv) een merkbare toename van de kosten voor Nederland zal betekenen heeft de FANF zich tot het Ministerie van VWS gericht met een brief waarin wordt betoogd dat dit niet tot een verhoging van de premie hoeft te leiden (zie onze website). Het voornaamste argument is dat de nieuwe regeling een verschuiving in de verdeling van de kosten voor Frankrijk en Nederland betekent en niet een verhoging van de zorgvraag. Slechts het AWBZ aspect kan een verhoging van de totale kosten met zich meebrengen maar die zijn in feite gering, omdat in de praktijk AWBZ-zorg in Nederland betekent dat men snel weer woonachtig in Nederland zal zijn. Belangrijk is te constateren dat in 2010 de afdracht aan Frankrijk slechts 10,6 M€ bedroeg, terwijl er aan premies 17,8 M€ werd ontvangen. Zelfs als de totale kosten enigszins hoger worden is er voldoende ruimte om die op te vangen. Het tegenargument van VWS zal zijn dat de regeling op Europese schaal negatief voor Nederland uitvalt. In 2010 werd er totaal 92 M€ aan premies geïnd en 137 M€ aan het buitenland afgedragen. De grote tekorten vindt men in Spanje en Turkije omdat de premies van hen die daar wonen zijn gebaseerd op relatief lage inkomens. De afdracht is onafhankelijk van de inkomens.
Als tweede conclusie is door de FANF naar voren gebracht dat indien de nieuwe regeling een premieopslag noodzakelijk zou maken men dat zou moeten implementeren als een aanvullende verzekering voor behandeling naar keuze in Nederland. Slechts 1/6 van de verzekerden stelt dit op prijs, terwijl ruim de helft van de verzekerden geen enkele belangstelling heeft voor deze optie. Vanzelfsprekend kan niet voorbij worden gegaan aan de kleine groep verzekerden voor wie het belangrijk is dat men kan terugvallen op de Nederlandse gezondheidszorg.
Inmiddels is een reactie van het Ministerie van VWS ontvangen, waarbij men in het geheel niet ingaat op de inhoud van de brief. Men geeft slechts aan dat er voorbereidingen worden getroffen voor het bijstellen van de premie. Men spreekt nu zelfs over afschaffing of aanpassing van de woonlandfactor. Tevens verwijst men naar de recente uitkomsten van het proces dat was aangespannen bij het Hof van Justitie in Luxemburg en de daaropvolgende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (13-12-2011). De overheid werd in alle opzichten in het gelijk gesteld ten opzichte van de bezwaren die door de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland naar voren zijn gebracht. VWS lijkt hierdoor gesterkt te zijn in haar voornemens. Tijdens de algemene ledenvergadering van de FANF op 27-01-2012 is besloten om verder samen met deze stichting op te trekken"

Noot jdv: het lijkt me winst dat Fanf en SBNGB op dit onderwerp samen optrekken. ICNG in Frankrijk maakt bestuurlijk onderdeel uit van de SBNGB.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2012-09-25 13:51:32

En dit stata ook op www.fanf.fr:

Dit staat ook op de Fanf-site:

" Een oproep

Begin oktober vind er overleg plaatsvinden met het CVZ over de huidige gang van zaken ten aanzien van de ziekteverzekering voor verdragsgerechtigden. In dat kader vernemen wij graag of er zaken zijn die nog niet goed lopen. Zaken die nu juist goed lopen kunt u natuurlijk ook vermelden. Het gaat hier om de uitvoering van de regelgeving zoals bijvoorbeeld onduidelijkheden bij declaraties en wat kan worden gedeclareerd, of u bij het CVZ of bij AGIS moet aankloppen, het inhalen van de achterstallige jaarrekeningen door het CVZ, de mogelijke overlap bij de inhoudingen zodat er per jaar teveel wordt ingehouden, problemen bij de aanvragen via het E121 formulier, onduidelijkheden of u nu wel of niet onder de regeling valt (vooral als u in verschillende landen heeft gewoond) en problemen met declaraties van kosten gemaakt buiten Frankrijk of Nederland. Het CVZ is het uitvoerende orgaan. Met problemen die u heeft met de regelgeving zelf kunnen we bij het CVZ niet terecht. Daarvoor is ons overleg met het Ministerie van VWS en de vertegenwoordigers in Brussel. De portefeuillehouder ziekteverzekeringen van de FANF kunt u het beste direct e-mailen: guido.smoorenburg@orange.fr "