Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Definitieve afrekening CVZ 2011

Auteur Bericht

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#0 Geplaatst: 2012-09-27 13:40:48

Beste forumleden

Nu eens een "positief" bericht over het CVZ... ook wij zijn sinds januari 2011 overgeleverd aan deze instantie i.v.m. pensioen ontvangsten uit Nederland.

Vorige week !!! reeds de "definitieve" afrekening ontvangen over 2011 en u zult het geloven of niet maar hij was helemaal juist....

Of ons pensioenfonds heeft het goed gedaan of het CVZ en de belastingdienst zijn er inmiddels in geslaagd alles op een rijtje te krijgen.

In ieder geval hebben wij "geen" klachten over deze bij velen "verguisde" instantie.

Vriendelijke groet en geniet allen van het heerlijke leven in Frankrijk

Franca

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2012-09-27 21:33:16

In het algemeen zal de aan CvZ te betalen bijdrage niet gelijk zijn aan de inhouding door een pensioenfonds, aangezien het pensioeninkomen nogal eens afwijkt van zowel het te belasten ZVWjaarinkomen als het AWBZjaarinkomen (wereldinkomen box 1). Bovendien houden de pensioenfondsne bij hun inhouding vermoedelijk geen rekening met heffingskortingen, zeker niet met die van de weinigverdienende partner. Een oordeel over de juistheid van een aanslag kan dus niet gebaseerd zijn op wat pensioenfondsen hebben ingehouden, ook niet als de SVB voor de AOW daarbij betrokken wordt.

Niettemin is het mooi als CvZ een juiste aanslag weet op te leggen. Daar zijn namelijk inderdaad nog al veel klachten over geweest.

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#2 Geplaatst: 2012-09-28 12:26:34

De SVB komt nog niet in het plaatje voor, wij ontvangen nog geen AOW, dus alleen het uitkerende pensioenfonds is hier aan zet en dat heeft zelfs de laatste uitkeringen zonder inhoudingen uitbetaald, zodat zij niet te veel afgedragen hebben aan het CVZ, zoals zovelen doen, maar wij slechts een kleine nabetaling hebben opgelegd gekregen.

Dit is zelfs voor iemand met een beetje rekenachtergrond en zicht op belastingen goed te berekenen en te controleren. In ieder geval in onze situatie.

Nogmaals geniet van het Franse leven en pluk de dag

Franca

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2012-09-28 12:39:06

"Dit is zelfs voor iemand met een beetje rekenachtergrond en zicht op belastingen goed te berekenen en te controleren. In ieder geval in onze situatie."

Dat laatste wil ik graag aannemen. Maar zicht op de belastingen is niet de allereerste vereiste om het te kunnen controleren (de Regeling Zorgevrzekering art. 6.3.1. is namelijk van toepasisng, de WetIB2001 geeft geen regels over de hoogte van de verdragsbijdarge; kunnen rekenen wel is natuurlijk wel vereist).De Nederlandse inkomstenbelastingwetgeving is slechts van betekenis voor de vaststelling van het Ninbi-inkomen (en hoofdstuk 8 uit de wetIB2001 voor de heffingskortingen). De controle kan het beste of gedaan worden aan de hand van de voorlichting op www.cvz.nl, of aan de hand van een rekenmodel op de thuispagina van www.vngsint.com of www.icng.eu.

Met name de vaststelling van het wereldinkomen box 1 (wat bij ninbi-aangifte al geschiedt) en de hoogte van de te ontvangen heffingskortingen kunnen (zeker bij paren) tot lastige berekeningen leiden.

Soortgelijks geldt voor de vaststelling van de zorgtoeslag die overigens niet door CvZ wordt uitgekeerd.

avatar#2881
Paul Subelack
Berichten: 85
Reacties: 128

#4 Geplaatst: 2012-09-30 09:06:20

Vervangt de CVZ de mutuelle?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2012-09-30 12:11:46

Dag Paul, probeer je Jan Meulendijks naar de kroon te steken? Je vraag zou het heel goed doen in een van zijn cryptogrammen.

avatar#2881
Paul Subelack
Berichten: 85
Reacties: 128

#6 Geplaatst: 2012-09-30 18:40:24

Hallo Bosbess, (Ik vind je naam zooooooo fruitig..)

Ik begrijp wat je bedoelt, ik ben ook erg onduidelijk geweest en probeer Jan Meulendijks naar de kroon te steken.

De CVZ is een zorgverzekeraar waarvoor je gaat betalen als je NL pensioen wordt uitgekeerd. Dit jaar kom ik voor mijn pensioenuitkering in aanmerking (inderdaad je zou het nog niet zeggen :-) ) , bovenstaande discussie heb ik gevolgd en heb ook de aangegeven websites bezocht en gelezen.

Naar aanleiding hiervan heb ik gevraagd of CVZ de aanvullende verzekering, mutuelle, in Frankrijk vervangt. Als dit zo zou zijn, dan hoef ik mij hiervoor niet meer te verzekeren.

Met vriendelijke groet,

Paul

avatar#10225
Jaap Pijpe
Berichten: 0
Reacties: 61

#7 Geplaatst: 2012-09-30 19:06:16

Toch nog maar even heel goed lezen, Paul.

De zogeheten verdragsbijdrage aan CVZ is de betaling die je aan hen moet doen omdat je , vanwege de EU regels, recht hebt op de zorg volgens de Franse Securite Social.

Daarmee ben je dus net als de Fransen verzekerd voor de Franse basisverzekering. Je moet je daarvoor nog wel even melden bij de lokale CPAM met een E121 formulier, dat je van CVZ krijgt.

Daarnaast is het heel verstandig om je, net als de Fransen te verzekeren bij een Mutuelle voor de aanvullende verzekering. Anders zou het soms wel eens heel duur kunnen worden bij bepaalde zorg, zoals ziekenhuisopname.

Dus....CVZ is juist NIET de vervanging voor de Mutuelle.

(er zijn de nodige finesses m.b.t. bv meeverzekerden zonder ieigen nkomen en dergelijke; zie daarvoor de info op deze site en die van CVZ)

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#8 Geplaatst: 2012-09-30 19:56:02

In aanvulling op Jaap: uit de Wikipedia de volgende omschrijving van het CVZ:

"Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is sinds 1999 een zelfstandig bestuursorgaan. Het is de opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ maakt het mogelijk dat het basispakket van zorgverzekeringen voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is, dat het toegankelijk en betaalbaar is. Daarmee waarborgt het dat iedereen die daar recht op heeft van zorg is verzekerd. Het CVZ neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties)."

Een van de taken bestaat uit de uitvoering van voorzieningen en regelingen voor bijzondere groepen, bv voor verzekerden in het buitenland. Het CVZ is dus geen zorgverzekeraar en ook geen vervangende mutuelle. Jammer voor jou Paul, en voor ons allen, maar in Frankrijk is de basisverzekering nu eenmaal vrij beperkt en voor de meesten is een dure mutuelle gewoon noodzaak. De premie gaat naar leeftijd en je kunt kiezen uit verschillende hoogtes van eigen risisco. Mensen met een hoog inkomen en met een goede gezondheid kunnen zich in het algemeen een hoger eigen risico tegen een lagere premie permitteren. Heel veel Fransen kunnen zich helemaal geen mutuelle veroorloven, dus eigenlijk moet je het beschouwen als een luxe.

Een goede mutuelle voor NL emigranten is APRIL. Ze hebben NL-talige folders en ook NL sprekende medewerkers, wat soms handig kan zijn.

avatar#2881
Paul Subelack
Berichten: 85
Reacties: 128

#9 Geplaatst: 2012-09-30 22:19:48

@Jaap en Bosbess,

Hartelijk dank voor de moeite van het beantwoorden van mijn vraag.

Omdat ik in Frankrijk woon en ook heb gewerkt, totdat ik arbeidongeschikt werd, ben ik automatisch verzekerd bij de CPAM. Voor de mutuelle ben ik verzekerd bij de Mutuelle France Plus in Cahors.

Met vriendelijke groet,

Paul

avatar#10225
Jaap Pijpe
Berichten: 0
Reacties: 61

#10 Geplaatst: 2012-09-30 23:17:10

Dat zijn interessante feiten over jezelf die je daar er bij vermeldt, Paul. En het werpt dus een geheel ander en nieuw licht op je vraag.

Omdat je in Frankrijk hebt gewerkt heb je er zeer waarschijnlijk ook pensioenrechten opgebouwd. Als dat zo is, is het simpele feit, dat je die rechten hebt al voldoende om je rechtstreeks in de Franse CPAM te houden. Simpel, omdat volgens datzelfde eerder genoemde EU recht dat Franse pensioen voor je zorgverzekeringsrechten gaat boven het NL pensioenzorgrecht. Aldus mag de CVBZ geen inhoudingen (laten) doen en hoef je ook niet door het E121 proces. Je CPAM moet dat weten.

Als er onverhoopt ongevraagd een E121 door de CVZ zou worden geleverd, dan moet je de CPAM er op wijzen, dat zij op dat formulier moeten aangeven, dat je rechtstreekse Franse rechten hebt. Met die aantekening moet dat formulier dan retour CVZ. Je blijft natuurlijk wel, voor zover dat voor Franse gepensioneerden geldt, Franse Sociale premies betalen.

Je zou ook zelf CVZ kunnen bellen of schrijven om hen er van te verwittigen, dat je Franse rechten hebt ivm een Frans pensioen.

Wellicht weet Jan de Voogd als echte expert nog iets toe te voegen.

Succes.

Jaap

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#11 Geplaatst: 2012-10-01 07:49:09

Dag Paul, Jaap heeft het goed verwoord. Iemand die op basis van frans inkomen in Frankrijk is verzekerd is niet "verdragsgerechtigd". Dat geldt namelijk alleen voor NLers die enkel een inkomen uit NL hebben. Jij valt dus niet onder de EU regelingen en hebt met het CVZ niets te maken. Dat scheelt een hoop rompslomp.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#12 Geplaatst: 2012-10-01 10:28:25

In aanvulling op het correcte antwoord van Jaap Pijpe.

Het artikel waarop de voorrang van Frans wettelijk pensioen op dat van andere EU-landen leidt tot aanwijzing van Frankrijk als pensioenland, is art. 23 Vo883/2004. Wel geldt als voorwaarde dat je uitdrukkelijk toegelaten moet zijn tot het Franse wettelijke zorgstelsel op grond van de Franse nationale wetgeving.

De procedure is zoals Jaap die schetst. Mocht CPAM onverwacht niet willen meewerken aan terugzending van de E121 met aantekening dat je al Franse verzekeringsrechten hebt (maar men is daartoe op grond van de Verordening wel verplicht, en kunt dus de Franse bezwaar- en beroepsprocedures zo nodig volgen) dan kun je ook rechtstreeks bij CvZ trachten aan te tonen dat je niet ten laste komt van Nederland. Er is jurisprudentie waarin CvZ op verzoek van de betrokkene bevolen wordt zelfstandig onderzoek te doen mocht een woonlandorgaan onverhoopt niet meewerken of onjuiste informatie aan CvZ verschaffen.

Indien de hoofdverdragserechtigde onder art. 23 Vo883/2004 ten laste van eht woonland komt geldt dat ook voor diens gezinsleden, dus als medeverdragsgerechtigden. Tenzij deze op zelfstandige titel rechten hebben. Die zelfstandige rechten kunnen zowel wijzen op Frankrijk als verantwoordelijke staat (bijv. indiende de gezinsleden in Frankrijk werken en op grond daravan verzekerd zijn) als Nederland (bijvoorbeeld indien het gezinslid uitsluitend wettelijk pensioen vanuit Nederland heeft).

Frankrijk heeft, anders dan Nederland, in de eigen wetgeving overigens opgenomen dat men medeverzekerd kan zijn als gezinslid. De voorwaarden waaronder en de bijbehorende premie, zijn mij niet bekend.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#13 Geplaatst: 2012-10-02 11:09:55

zie de nieuwe Verzekerdenmonitor 2012 van VWS met een hoofdstuk over verdragsgerechtigden, en citaten en enig commentaar mijnerzijds op http://uitpandigen.nl


http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/01/vws-verzekerdenmonitor-2012.html