Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Concurrentievervalsing door taxe de sejour

Auteur Bericht

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#0 Geplaatst: 2012-10-17 10:26:25

Invoering van toeristenbelasting in de CdC  Portes du Sud Morvan  (58)

Zonder enige tijdige waarschuwing heeft deze CdC per 1 januari 2012 een forse taxe de sejour ingevoerd. Als exploitant van gedeclareerde en geclassificeerde gites kreeg ik hier in april 2012 toevallig  indirect informatie over en vervolgens met terugwerkende kracht de officiële correspondentie.  Het grootste deel van het seizoen 2012 was al lang volgeboekt en het is commercieel uiterst ongewenst om huurders achter af te confronteren met een forse stijging van de kosten van hun verblijf (in onze gîtes 0,99 respectievelijk 1.10 euro per persoon per nacht)  Bij een verblijf van 3 weken voor een gezelschap van 6 personen een onverwachte extra kostenpost van 138,60 euro.

Een  element van discriminatie is de differentiatie van de taxe naar mate van comfort op basis van classificatie. Eerst dwingt de overheid via fiscale maatregelen af dat toeristische accommodaties worden geclassificeerd en dus streef je dan meteen ook naar het maximaal haalbare aantal etoiles en vervolgens worden je huurders afgestraft met  een  taxe de sejour waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal sterren. Als promotor van classificatie ( http://classificatievanuwgite.blogspot.com ) heb ik spijt als haren op mijn hoofd dat ik naar 3 en 4 sterren heb gestreefd. Beter voor mij en mijn huurders ware het geweest dat ik een bedje van 80 cm breed had geplaatst in een verloren hoekje en daarmee tot 1 ster was beperkt ( 0,68 euro per overnachting in plaats van 1.10 euro , of helemaal geen classificatie (0,44 euro)

Nu bestaat voor een gemeente in Frankrijk al sedert 1910 de mogelijkheid om deze onsympathieke belasting in te voeren, dus wettelijk is er niets tegen in te brengen. Wel  kan de manier waarop deze taxe wordt ingevoerd beschouwd worden als dermate ongelukkig dat er naar mijn mening sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad, die bovendien sterk concurrentievervalsend is .

Onder hetzelfde dak van een van mijn gîtes heeft de buurman een gelijkwaardige woning met dezelfde prijzen in de verhuur, niet geclassificeerd: 1,10 resp 0,44 euro pp per nacht.

Mijn dochter heeft hemelsbreed op 1100 meter afstand van mijn gîtes ook een vakantiehuis in de verhuur. Toevallig ligt dat huis in een gemeente , die helemaal niet van plan is om een taxe de sejour in te voeren. Haar gîte is gelijkwaardig aan een van de mijne en kent ook dezelfde tarieven. Maar door de invoering van de toeristenbelasting in mijn commune wordt er een prijsverschil geschapen dat in deze crisistijd doorslaggevend is bij de keuze door een kandidaathuurder.

Conclusie : de lokale overheid schept hiermee concurrentie vervalsing. Wat Egalité ????

Mijn huurders hebben mijn inzien het volste recht om deze  taxe te weigeren te betalen, omdat deze onbekend was op het moment van reserveren. Bovendien jaag ik hen er mee weg, omdat ze 1100 meter verder op deze taxe niet zijn verschuldigd.

Heeft iemand een vergelijkbare situatie meegemaakt en zou er iets tegen te doen zijn ?

Protest ? Demonstratie ? Petitie ? Boycot? Sabotage? Juridische actie?

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#1 Geplaatst: 2012-10-17 12:43:35

Als het een recht is van de gemeente om deze taxe in te voeren, is de Conseil Municipal de aangewezen instantie om aan te spreken, al of niet via de Maire of een adjoint.

Vraag is natuurlijk of de belanghebbenden, ic de houders van CdH maar ook hotels en campings gehoord zijn dan wel gehoord hadden moeten worden. Informeren over de precieze besluitvorming en navragen bij de andere belanghebbenden lijkt mij de eerste stap. Dan weet je ook gelijk het draagvlak voor eventuele acties.

Concurrentievervalsing is het zeker niet, of het strategisch handig is om het te doen als omringende gemeenten het niet doen is een andere zaak. 

Minder toeristen bijvoorbeeld is ook minder inkomsten voor de lokale klein-en grootgrutters en horeca. Hoe zitten die in dit verhaal?

Dus eerst maar eens informeren, lijkt mij.

Steven

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#2 Geplaatst: 2012-10-17 12:43:48

Met de verhuur van gîtes en alles wat daar aan sterren kwalificaties aan los en vast zit heb ik geen enkele ervaring. Ik heb wel eens het totale eisenpakket gezien, en dacht dan: maar een gîte rurale, daar ga je toch niet naar toe om het comfort van een penthouse met uitzicht op Central Park in New York aan te treffen?

Mijn eerste gedachte was nogal pragmatisch: waaom niet degraderen? Je haalt ergens de magnetron weg, vervangt de bijna kamerbrede flatscreen tv door een oude zwart-wit tv enz.  Herkeuring. En naderhand zet je het gewoon terug. Maar gezien de fiscale inbedding waar je over sprak zal dat wel niet zomaar kunnen.

Maar nu Parijs onder decentralisering vooral verstaat het wegschuiven van taken naar de regio's zonder het daarbij behorende budget zullen steeds meer lokale overheden naarstig op zoek moeten gaan naar aanvullende middelen. Bezuinigen is een minder courante Gallische gewoonte. Net zoals in Amsterdam de betaald parkeren zones zich geleidelijk over de hele stad hebben uitgebreid, het is toch niet eerlijk dat de aanpalende stadsdelen extra parkeerdruk te verwerken krijgen, we moeten de bewoners daarvoor beschermen, zullen vermoed ik andere communes in de Morvan de komende jaren dit voorbeeld volgen. Dus het concurrentievoordeel  dat aangrenzende communes nu nog bieden zal vermoedelijk als sneeuw voor de zon wegsmelten. En wanneer de tendens om vakanties dichter bij huis in Europa te boeken doorzet, zou je mogen verwachten dat het perspectief wat dat betreft niet ongunstig is in de Morvan. Dus een ieder zal daar toch wel een graantje van meepikken.

Wat je laatste zes suggesties betreft: nu iedere citoyen hier in Frankrijk de broekriem moet aansnoeren, belastingen, pouvoir d'achat, denk ik dat het maatschappelijk  draagvlak voor een dergelijke Nederlands initiatief, rijke buitenlanders, niet bijster groot zal zijn.

Rob van der Meulen

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#3 Geplaatst: 2012-10-17 12:47:46

[quote bram] Protest ? Demonstratie ? Petitie ? Boycot? Sabotage? Juridische actie? [/quote]

Reactie CvK:

Alle sterren inleveren!

Christian von Klösterlein

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#4 Geplaatst: 2012-10-17 12:57:05

Alle sterren inleveren betekent 50 % forfaitaire kostenaftrek in plaats van 71 % bij de belastingaangifte. Ik ben 2 jaar geleden op dit forum een draadje begonnen met de titel: classificatie op fiscale gronden en heb daar veel reacties op gehad en er zijn veel verhuurders op basis van de fiscale motivatie gaan classificeren.

Maar ik ga inderdaad deklasseren tot 1 ster om mijn huurders niet weg te jagen. Alleen Fransen zijn gewend te kijken naar het aantal korenaren, sleutels of andere kwalificatie onzin. Mijn Nederlandse, Duitse en Belgische huurders gaan af op de info uit de websites, de gastenboeken en interesseren zich ( nog ??) totaal niet voor het aantal sterren.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#5 Geplaatst: 2012-10-17 13:11:18

Taciturne

Een bijkomend probleem is dat de grote initiator van deze taxe de gemeente St Honore les Bains is, waar de kuurgasten een compleet andere en crisisongevoelige markt vormen. Daar bestond deze taxe al jaren en die hebben er nu voor gezorgd dat het canton Luzy hun taxe heeft over genomen. De andere communes hebben echter niet door dat hun toeristische markt geheel verschilt van die van St Hon. en uiterst prijsgevoelig is. Het overgrote deel van de gîte exploitanten buiten St Hon betreft buitenlandse eigenaren die zwart verhuren en dus ook niet zijn geclassificeerd, maar veella wel een website hebben en/of op diverse internetplatforms reklame maken. Deze blijken de afgelopen maanden wel in kaart te zijn gebracht door de overheid, want ze hebben allen ( ?) een schrijven te heben ontvangen om zich direct aan te melden bij hun mairie.

Ik heb inmiddels een indringende discusssie gehad met een aantal beslissers binnen de CdC en er is een opening om de taxe in 2013 mogelijk alleen te laten gelden van april tot november. Daarmee blijft het marktsegment van winterhuurders , die in het laagseizoen op huizenjacht gaan vrijgesteld van een forse lastenstijging.

avatar#9485
ratatouille
Berichten: 11
Reacties: 139

#6 Geplaatst: 2012-10-17 18:15:38

Gewoon houden zoals het is, de kosten niet op de huurders verhalen, maar voor dat jaar zelf betalen. En vervolgens creatief omgaan met een week verhuur en de agenda.

Je kunt bijvoorbeeld leuke plakplaatjes met de kinderen in de agenda plakken, of kindertekeningen. Je kunt een week indelen in twee dagdelen en dan samen met de gasten gaan barbecuen, waarbij elke gast een deel van de kosten draagt. Kortom: vele mogelijkheden!

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#7 Geplaatst: 2012-10-17 18:25:57

Ik zou, als ludieke actie, de opbrengst van de toeristenbelasting in een zak met "pièces jaunes" op het bureau van de Maire deponeren. 

Wel met de krant erbij.

steven

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#8 Geplaatst: 2012-10-17 20:20:37

Bonjour,

Het is natuurlijk "not done" om iemand onwettige adviezen te geven. Ik zal dat dus ook niet doen. Ik laat het bij onderstaand sprookje.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Er was eens, héél lang geleden, een meneer in een klein landje. Dat landje heette Wietland en de meneer was derhalve een Wietlander.

Deze Wietlander wilde graag een bedrijfje in kamerverhuur beginnen. Helaas was zijn eigen Wietland hiervoor te klein, dus besloot hij over de grens te kijken. Aldus kwam hij in Wijnland terecht, een heel groot land waar het plezierig toeven was, en met ruimte en mooie plekjes genoeg voor zijn bedrijfje.

Alle begin is moeilijk, en dat gold zeker ook voor de ondernemende Wietlander. Het mooie Wijnland bleek vergeven van de bureaucraten. Alles wat hij wilde was moeilijk of onmogelijk, er moest aan tientallen regeltjes worden voldaan, subsidies en belastingvoordelen bleken voor hem op magische wijze niet van toepassing, in tegenstelling tot allerlei belastingen en heffingen. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan en kon na vele jaren hard zwoegen de deuren van zijn bedrijf openen.

Helaas, amper was de Wietlander begonnen, of de Wijnlandse tolgaarders verzonnen een nieuwe belasting. Deze belasting viel flink hoog uit omdat zij gekoppeld was aan de officiele klassering van de kamers. De Wietlander werd dus direct gestraft voor het handelen volgens de regels en het willen bieden van comfort aan zijn gasten.

De Wietlander was boos. Jarenlang had hij geploeterd, geld geinvesteerd, ondernemersrisico gelopen, en niemand had zich erom bekommerd. Doch nu er eindelijk wat verdiend kon gaan worden wisten ze hem te vinden. Het was onrechtvaardig, maar wat kon hij ertegen doen?

Toen, op een nacht, had de Wietlander een droom. In die droom verscheen een lieve toverfee die hem de oplossing aan de hand deed. Een oplossing zó simpel en doeltreffend dat hij verbaasd was daar zelf niet eerder aan te hebben gedacht.

Vanaf dat moment paste de Wietlander zijn boekhouding subtiel aan de nationaliteit van zijn gasten aan. Wijnlanders, maar ook Bierlanders, Worstlanders en Eilanders kregen een keurige factuur en hun betaling werd in de boeken opgenomen. Echter, aan mede-Wietlanders vroeg hij standaard of ze contant wilden betalen en zo ja, dan stopte hij hun betaling in een blikken doos met het opschrift "Belastingcompensatie" en nam deze niet op in de boeken. En bij controle waren de betreffende gasten "familiebezoek".

Op deze wijze compenseerde de Wietlander de onrechtvaardige extra belasting. Iedereen was tevreden. De Wijnlandse belastingdienst kreeg extra opbrengsten, de gasten betaalden billijke tarieven en de Wietlander kon zijn bedrijf handhaven.

En zij leefden nog lang en gelukkig.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Salutations, Jos

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#9 Geplaatst: 2012-10-17 20:50:30

Oom Jos, dank je voor dit mooie sprookje. Sommige kindertjes kunnen weer rustiger gaan slapen.

Oogjes dicht en snaveltjes toe!

Steven

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#10 Geplaatst: 2012-10-17 21:24:11

Bedankt Ome Jos ! De Wijnlandse fiscus is echter fed up met al dat Wietlandse familiebezoek is mij vertrouwelijk medegedeeld.Maar gelukkig zijn er allerlei soorten absurde vrijstellingen en kortingen voor grote gezinnen en gehandicapten ( met overlegging van de carte de nombreuse famille etc) Nu beschikken buitenlanders niet over die bewijsstukken. Dus vele gasten zitten bij mij plotseling  in een rolstoel ( ook de begeleider is vrijgesteld) en kinderen blijven eeuwig jonger dan 13 jaar.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#11 Geplaatst: 2012-10-18 09:04:28

Hier in de Cevennen dreigt al volgend jaar een héle grote olifant te komen met een héle lange snuit die het hele sprookje uitblaast. Dan gaan wij namelijk de repercussies ondervinden van de wijnlandse fiscus op sprookjesachtige en gehandicapte oplossingen van slimme Wiet- en andere landers. Wij betalen geen taxe de séjour aan de gemeente maar aan het Pays des Cévennes. Voor volgend jaar heeft dit orgaan nu aangekondigd dat iedere chambre d'hôte eigenaar jaarlijks een forfait aan taxe de séjour moet gaan betalen, onafhankelijk van het aantal overnachtingen. Het is me nog niet bekend of het aantal sterren wordt meegewogen.

Als je zoals ik, net bent begonnen (0 sterren), maak dan je borst maar nat, want de eerste tijd is het bepaald geen vetpot. De eerste drie maanden had ik helemaal geen klanten, al had ik regelmatig kandidaten, maar die hadden dan weer allerlei eisen waar ik niet aan kon voldoen of ze annuleerden wegens ziekte. In september en oktober heb ik nu in totaal vijf overnachtingen van twee personen gehad, mede door alle puub die ik heb gemaakt en de contacten die ik heb gelegd. Dus met enige angst en beven kijk ik uit naar de rekening van het Pays des Cévennes die in 2013 in de bus gaat vallen. Maar ik geniet met volle teugen van mijn gasten (wijnlanders, wietlanders en down-underlanders) en ik zou ze voor geen goud meer willen missen. Misschien moet ik voor volgend jaar de prijs iets gaan verhogen, want hoe moet je in vredesnaam zo'n forfait doorberekenen aan de individuele gast? 

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#12 Geplaatst: 2012-10-18 09:23:22

Over het algemeen vallen de gehanteerde forfaits veel gunstiger uit dan de taxe per overnachting. Bij de laatste wijze moet je bovendien een zeer arbeidsintensieve administratie overleggen. Als ik de keuze zou hebben zou ik zeker kiezen voor een forfait, waarbij ik mijn gasten niet individueel hoef te belasten. Een forfait wordt door de exploitant betaalt en moet uit de huursom komen, de individuele taxe komt boven op de huur. Een hotel met 20 kamers in de populaire Portes du Soleil betaalt 800 euro forfait, de gasten van mijn 2 gîtes zouden met de huidige sterren en bezetting 1200 euro opbrengen, de gite 100 meter verder op 0 euro.

In elk geval succes Bossbess !

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#13 Geplaatst: 2012-10-19 07:44:54

Dank je wel, Renovateur, voor je aanmoediging. Het is niet het Pays des Cévennes dat mij deze wijziging heeft meegedeeld. Ik hoorde het via een alarm-email van een andere chambre d'hôte uitbaatster, lid van een beroepsorganisatie, die haar collega's opriep tot protest. Er schijnt overleg te hebben plaatsgevonden tussen deze organisatie en het Pays des Cévennes en ondanks alle argumenten tegen heeft PdeC nu toch tot een forfait besloten. Volgens de email komt dit ten goede aan grote uitbaters en betalen de kleintjes het gelag. Ik vind dat, gezien mijn omzet tot nu toe, niet geheel ondenkbeeldig, al heb ik me niet aangesloten bij het protest. Ik heb dit jaar al genoeg aan m'n hoofd gehad met het vestigen van m'n bedrijfje en zulke protesten (na uitgebreid overleg) helpen toch niets meer. Maar als jij een een grote uitbater bent, kan ik me dus wel voorstellen dat je blij zou zijn met een forfait.

De administratieve rompslomp van de reële taxe de séjour vind ik trouwens wel meevallen. Ik heb van PdeC een lijst gekregen en na vertrek van gasten vul ik daarop het het aantal overnachtingen in plus data. Op een gegeven moment krijg je een brief dat je de lijst moet insturen plus een cheque. Omdat ik er in het begin persoonlijk was gaan kennismaken, had ik meteen om een RIB gevraagd. Op de lijst schreef ik dus: Payé par internet. Prompt werd ik de volgende dag opgebeld door de verantwoordelijke meneer van PdeC: wat had dat te betekenen? Ik herinnerde hem eraan dat ik tijdens mijn bezoek om een RIB had gevraagd. Dat stond nog levendig in zijn herinnering gegrift, dus was het meteen goed. Toen moest ik nog wel uitleggen waarom ik maar 80 cent had betaald... De volgende keer zal dat al minimaal 3,20 zijn! Begrijp je nu dat ik me toch wel enige zorgen maak, als ik de bedragen lees die jij noemt? 

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#14 Geplaatst: 2012-10-19 09:52:40

Bosbess

Ik begrijp dat je 0,40 taxe per overnachting moet betalen. Bij dat bedrag hebben je gasten , vooral bij een enkele of een paar nachten, nauwelijks last van. Bij 1,10 per overnachting slaat dat bij een vakantie van 3 weken voor een gezelschap van 6 personen door naar een bedrag van 138,60. AAngezien de prijselasticiteit van de huurtarieven in onze regio door de crisis steeds geringer wordt, kan dat bedrag doorslaggevend zijn om niet hier , maar een kilometer verderop te boeken.

Ik kan me echter goed voorstellen dat bij een forfait de hele kleintjes de dupe zijn. Maar er zal ongetwijfeld rekening worden gehouden met de gemiddelde bezetting in de regio voor een CdC met jouw aantal beddden.

Inmiddesl heb ik met uiterst snelle hulp van Etoiles de France uit protest en ter vermindering van de tarieven van de taxe de gîtes laten declasseren tot 1 ster.

Voorwaar een bizar en contraproductief gebeuren. De autoriteiten hebben geen flauw benul van marketing. Een nationaal classificatiesysteem, ingevoerd in 2010, om de kwaliteit van de toeritische accomodaties te verhogen, wordt zo door een discriminerende taxe om zeep geholpen

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#15 Geplaatst: 2012-10-19 12:23:18

Geweldig dat je dat zo snel voor elkaar hebt gekregen, Renovateur! Waarschijnlijk heb je je probleem en je bezwaren bijzonder goed weten uit te leggen. Maar natuurlijk wel intriest dat je zulke toeren, die dwars ingaan tegen wat de overheid eigenlijk wilde bereiken, moet uithalen om aan ongelijke behandeling en concurrentievervalsing te ontkomen. Succes verder en ik laat nog weten wat volgend jaar "de aanslag" zal zijn.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#16 Geplaatst: 2012-10-19 14:47:54

Ik bleek niet de eerste die aan het declassificeren is geslagen: een grote  4 sterrencamping bezuiden Parijs kreeg onlangs voor het eerst een (forfaitaire) aanslag van 40.000 euros taxe de sejour. Uit protest en fiscale overwegingen heeft de exploitant het aantal sterren laten terugbrengen naar 2 en daarmee krijgt hij volgend jaar een aanslag van 20.000 euros. Nog steeds een enorme hap geld.

avatar#9485
ratatouille
Berichten: 11
Reacties: 139

#17 Geplaatst: 2012-10-19 17:15:24

Ik heb mijn vorige advies aangepast.. Maar met de declassificatie bijt de slang zich in de staart. Het -regulering- is wel een vaak gebruikte methode van de Staat.

Eerst een beroepsvereniging vormen, of een convenant, of een classificatie. Dan de cowboys aanpakken die daar buiten vallen en vervolgens de -nu in kaart gebrachte groep goederikken- met aanslagen om de oren slaan. Men neemt een maatman als uitgangspunt en gaat met dat voorbeeld eisen stellen aan bedrijfsvoering, en fiscale voorzieningen en maatregelen. Greep krijgen op het geheel. 

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#18 Geplaatst: 2012-10-19 18:55:47

Hallo Rata !  Het gaat omgekeerd, eerst worden de naieve goederikken gepakt en pas daarna het zwarte circuit. Maar dat de overheid grip wil krijgen en ook krijgt op het omvangrijke circuit van zwart verhuurders melden experts op dit gebied als Wim van Teeffelen, Theo Noorderwier (en  ook ondergetekende ) in diverse publicaties al jaren. Ik heb net een gîte van de laatste categorie gehuurd in de Alpen en de exploitant daarvan heeft een boete aan de broek van 18000 euro.  Het zwarte circuit is gewaarschuwd !!!!Die greep op het geheel is in wording.

avatar#7837
sarazac
Berichten: 2
Reacties: 147

#19 Geplaatst: 2012-10-19 22:20:48

Ik heb een oplossing voor een luxe gîte die een 1 sterren classificatie wil:

Een handdouche in het bad aanbrengen (als al niet aanwezig), de pare-douche weghalen en een douchegordijn ophangen met als resultaat, alle luxe toevoegingen ten spijt, classificatie 1 ster.

In de afwachting van wat onze gemeente gaat doen ga ik toch de voegen in de badkamer maar dezelfde kleur geven om de vierde ster te verkrijgen die ik eigenlijk al had moeten hebben omdat ik achteraf zag dat de evaluateur (is dit goed Nederlands ?) een paar punten vergeten was.

Ik vraag me trouwens af of de tax hier zal worden ingevoerd, zal nauwelijks wat opbrengen en ik geloof niet dat de buurman (le maire) me dat zal aandoen.

Robert.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#20 Geplaatst: 2012-10-19 23:06:50

Robert

Je hoeft inmiddels geen kunstgrepen meer uit te halen om slechts 1 ster te verkrijgen: indien je 1 ster aanvraagt, krijg je die ook als je een puntenaantal scoort dat 5 sterren zou rechtvaardigen.

Overigens - de maire van de gemeente waarin mijn gîtes liggen heeft tegen gestemd, maar in een CdC geldt in dit soort gevallen meerderheid van stemmen .

Ik woon zelf in een ander canton/CdC ( nog zonder deze contraproduktieve taxe) en mijn eigen buurman is ook een maire die fel tegen invoering van een taxe de sejour is. Ook hij zegt dat hij  helaas overruled kan worden.

Jammer is wel dat als je tzt toch liever 1 ster ipv 4 wilt hebben om je gasten ( of jezelf) niet onnodig op hoge extra kosten wilt jagen, dat wederom een keuring met kosten met zich meebrengt.

Bram

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#21 Geplaatst: 2012-10-20 08:27:37

Belachelijk dat je jezelf, na alle investeringen, moet degraderen! Ik ga maar -5 sterren aanvragen, anders werk ik volgend jaar alleen nog voor de Taxe de séjour...

Maar voor de goede orde heb ik maar eens opgezocht wat de wet zegt over forfaitaire taxe de séjour:

" Art.D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales. 

Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant:

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes: entre 0, 65 euro et 1, 50 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes: entre 0, 50 euro et 1 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes: entre 0, 30 euro et 0, 90 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes: entre 0, 20 euro et 0, 75 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes: entre 0, 20 euro et 0, 40 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil;

-terrains de camping et terrains de caravanage... enzovoort. 

Het aantal nachten wordt dan gerelateerd aan de periode dat het hébergement is geopend  en met een percentage verminderd al naar gelang je langer of korter open bent per jaar:

"Art.R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants: 

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune."

Als ik het goed begrijp zou dat voor mij  neerkomen op:

Zeven maanden per jaar open: 214 nuitées met 2 gasten = 214 x 0,40 - 40% = 128,40 euro. Dat betekent drie overnachtingen voor niets en dan nog de afdracht aan de RSI, die volgend jaar ook fors omhoog gaat. Ik zal volgend jaar nóg meer puub moeten maken, notabene in crisistijd! Gelukkig maken de leuke gasten die ik heb gehad veel goed.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#22 Geplaatst: 2012-10-20 14:14:20

Mag ik met je ruilen Bosbess ? Ik ga de taxe voor eigen rekening nemen en dat kost me 2 tot 3 weken verhuurinkomsten, zelf als ik het sprookje van Jos ter harte zou nemen.  Her lijkt misschien raar, maar op zich heb ik niets tegen een  bescheiden taxe de sejour. eerlijker ware het echter als dat  een of een paar procent is van de gerealiseerde omzet zou zijn.

Geniet van je gasten, maak gebruik van gratis internetplatforms en investeer in een pagina op het platform dat op deze site reklame maakt. Overigens zonder een eigen website kan je niet een behoorlijke klantenkring krijgen.

Nogmaals succes !

Bram

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#23 Geplaatst: 2012-10-21 07:33:09

Goedemorgen Bram. Ik denk dat we beiden niet zo blij zouden zijn met een ruil. Ik moet niet meer denken aan een groot huis met een grote tuin, veel kamers en veel gasten. En jij zou vast niet blij zijn met mijn nederige maar zeer gezellige stulpje, door mijn australische gasten in het gastenboek tot "cottage" gepromoveerd.

Omdat je eerder schreef dat je blij zou zijn met een forfait had ik eigenlijk gehoopt dat je op basis van de wettekst even een vergelijking zou maken tussen wat je nu moet betalen en wat je zou moeten betalen als dat een forfait zou worden. En let wel: ik ben voor mijn forfaitberekening uitgegaan van het goedkoopst mogelijke tarief, dat varieert tussen 20 en 40 cent per dag. Als het 40 cent zou worden, betaal ik het dubbele en werk ik zes overnachtingen voor niets. Ik heb trouwens net als jij geen bezwaar tegen toeristenbelasting op zich, maar wel tegen het gebruik van toeristische accommodatie als melkkoe, terwijl veel streken in Frankrijk het voor hun economie nu juist van toerisme moeten hebben.

Wat m'n puub betreft kan ik je geruststellen: ik heb zelf een website gemaakt (zie hieronder). Die is eigenlijk gratis, maar ik heb toch maar de betalende versie genomen, zodat er vanaf andere sites naar doorgelinkt kan worden. Verder sta ik op de website van het Office de Tourisme en kom ik volgend jaar in hun gids (60 euro per jaar). Dan is er nog een lange-afstandlopers organisatie, waar ik (ook betalend) volgend jaar in hun gids zal worden opgenomen. En ik heb mij aangemeld bij een internationale bed & breakfast internetorganisatie, via welke site de Australiërs mij vonden. Het hele dorp weet van mijn activiteiten en bij de plaatselijke horeca hangt mijn affiche, waartegenover ik hun eters bezorg. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik nog meer kan doen, behalve dat "platform dat op deze site reclame maakt", zoals jij schrijft. Welk platform bedoel je?

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#24 Geplaatst: 2012-10-21 09:26:40

Bosbess Kijk even op de homepage van deze site, de advertentie met de zonnebloem. Sinds 2003 bezorgt deze site me 80 % van mijn huurders. Overigens wil ik je waarschuwen voor de kosten per prospect van een plaatselijke brochure. Die liggen veelal extreem veel hoger dan alle puub op internet. Overigens heb ik alleen gites en godzijdank geen CdH.s. De meest bescheiden gîte is ook alleen maar een kleine cottage,

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#25 Geplaatst: 2012-10-22 07:12:03

Bedankt voor de tip, ik moet er nog even over nadenken, want het ziet er zo ingewikkeld uit vergeleken met de sites waar ik nu op sta. Die internationale site is helemaal gratis en ook bij een overnachting betaal ik niets en de gasten maar een heel klein bedrag! Verder wordt de gasten na afloop van het verblijf gevraagd om een referentie, die dan op de site wordt vermeld. Ik kan je het adres van de website wel geven als je wilt.

Die "affiches" heb ik zelf gemaakt hoor, gewoon A4tjes, maar in kleine gelegenheden trekken die toch de aandacht, wat me van de zomer al een paar gegadigden opleverde (aan wier wensen ik helaas niet kon voldoen).

Ik heb je oorspronkelijke vraag nog eens doorgelezen en ik vraag me toch af of je volgend jaar ook de taxe de séjour voor eigen rekening gaat nemen. Dat lijkt me toch een flinke kostenpost, die als je hem (zoals verplicht) duidelijk tevoren in je prijslijst vermeldt zonder bezwaar over je gasten verdeeld zou kunnen worden. Dat geldt zeker nu je jezelf hebt moeten degraderen, terwijl je van hetzelfde niveau bent gebleven. Ik begrijp dat je bang bent voor je concurrentiepositie, maar je hebt inmiddels vast een uitstekende reputatie opgebouwd. En je zou het in ieder geval één jaar kunnen uitproberen. Sterkte ermee.

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#26 Geplaatst: 2012-10-22 22:52:36

Om alle ellende te vermijden: geen classificatie. Ik weet het wel, het hangt af van je 'doelgroep' maar ik zoek altijd gites zonder 'epis'. Ik ben dat helemaal zat namelijk. Jarenlang verbleven we in de bekende G-de-F met epis maar ik raak steeds meer teleurgesteld.

De gite-eigenaren worden min of meer gedwongen om maatregelen te nemen die indruisen tegen hun 'idee' van exploitatie. Bv de verplichting TV aan te bieden. Die hele Gites de France kan van mij op de schop. Sinds een jaar of drie spoor ik konsekewent de sites af van de plaatselijke VVV en bv zoiets als <accueil paysan>. We hebben toch leuke ontvangsten gehad! WC en douche zijn vrijwel altijd op de kamer en dat kun je natuurlijk ook navragen. Veder vraag ik altijd naar de grootte en kwaliteit van de bedden maar dat zal de leeftijd wel zijn  ;-). En ja, zo zit je voor 40 euro per nacht in een geweldige CH et T dhotes in de Tarn met alles uit eigen bedrijf en een proprietaire die altijd vrolijk is. Zo zit je in een gite groot genoeg voor een heel gezin, zonder epi dus geen TV, de mobiele pakt ook niet maar wel een geweldige imker-familie in de Cevennen waarvan mijnheer ooit neergesterken is in 1980 als outsider van deze ingewikkelde wereld. Een gite die werkelijk geweldig is. Alles wat je nodig hebt is er, behalve TV, portable en wifi.

Dus ja, de taxe de séjour zal wel laag zijn.

Ingrid

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#27 Geplaatst: 2012-10-23 08:09:38

Dag Ingrid, toen ik begon hield ik een beetje mijn hart vast, maar mijn kleine en simpele CdeH levert tot nu toe ook alleen maar heel tevreden klanten op. Het zijn er weliswaar nog maar vier, maar ze wilden allemaal bv geen tv kijken, wat natuurlijk wel samenhangt met de omgeving en het soort klanten dat je daardoor trekt (meest wandelende natuurliefhebbers). Wat ze wel allemaal héél belangrijk blijken te vinden is een hartelijke ontvangst, waarbij ik ze altijd een drankje aanbiedt, en een praatje bij het ontbijt. In het begin was ik daar heel voorzichtig mee, want je wilt je natuurlijk niet opdringen en de mensen de vrijheid laten, maar hoe verschillend ze ook waren ze vonden het zonder uitzondering ontzettend leuk om even gezellig met me te kletsen.

Nu zijn gites natuurlijk weer een ander verhaal, maar ik neem toch aan dat jij en je Prins het ook interessant hebben gevonden bij de imkerfamilie en hebben genoten van het contact en de gesprekken. Je hoort en ziet eens iets van een heel ander leven. Zelf heb ik op vakantie altijd gezegd: mooi en luxueus doet er niet toe, ruimte, vrijheid en zorgeloos genieten vormen de ware vakantieluxe. De materiële luxe heb ik het hele jaar thuis. Nu blijkt me dat meer mensen daar zo over denken, al zijn er natuurlijk ook bosjes lui die wél hoge eisen stellen en wél naar het aantal sterren kijken. Gelukkig is er met al die verschillende vakantieparadijsjes voor elk wat wils.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#28 Geplaatst: 2012-10-23 16:42:09

Zoals eerder gesteld, Franse huurders kijken wel naar het aantal sterren, halmen of sleutels, buitenlandse huurders interesseren zich daar tot op heden niet of nauwelijks voor, die beslissen op basis van de informatie op de website, gastenboek en prijs-waarde verhouding.

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#29 Geplaatst: 2012-10-23 19:33:05

Is het erg om geen Franse huurders te hebben?

Fransen staan als toeristen niet al te best bekend. Daar is genoeg over geschreven.

Hoe zijn de ervaringen van de forumleden? 

Steven

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#30 Geplaatst: 2012-10-23 20:03:23

Wij horen vaak van gite eigenaren dat we echt 'sympa' zijn en 'facile' en dan doelen ze op Franse toeristen die vaak moeilijk doen en de boel slordig achterlaten.

Ingrid

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#31 Geplaatst: 2012-10-23 21:44:51

Zelfde ervaring als Ingrid:

sterren zeggen niet alles (en soms liegen de sterren).

In sommige gîtes vonden wij in de keuken een heleboel apparaten en apparaatjes, soms van de meest belabberde kwaliteit, en zo te zien nooit gebruikt. Blijkbaar alleen om een hogere ranking te krijgen. Maar dan bedden van 1,85m lang.

Christian von Klösterlein

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#32 Geplaatst: 2012-10-23 22:06:38

Fransen huren nog wel eens een gîte in hun geboortestreek en halen dan oude familie- en vriendenbanden aan waardoor een 2 persoons gîte overdag gevuld wordt met  10-12 gratis gasten, die ook van het zwembad gebruik maken, indien aanwezig. Zelf heb ik slechts eenmaal een Franse huurder gehad in 10 jaar en die was uitermate prettig. Ik heb echter geen Franse website en richt me niet op de Franse markt zolang ik mijn gîtes met Duitsers, Belgen , Oostenrijkers , Zwitsers  en Medelanders gevuld krijg. Met name mijn Germaanse huurders laten de huizen brandschoon achter en zorgen nimmer voor overlast.

avatar#7477
JP (32)
Berichten: 29
Reacties: 258

#33 Geplaatst: 2012-10-25 12:13:07

Ik ben uitbater van een huis met vijftal chambres d'hôtes, 4 epis de charme en nog wat mooie kwalificaties. Mijn gasten zijn voor 85% Fransen en ik herken niets van de opmerkingen dat "Fransen" er een zootje van zouden maken. Vrije vertaling van een aantal opmerkingen hierboven.

Wellicht is mijn clientèle niet maatgevend voor de rest van de bevolking, maar ook van mijn franse collega's hoor ik zelden negatieve berichten. Kwaliteit bieden levert wellicht ook kwaliteitsgasten op.

Afgelopen jaar vroeg een echtpaar dat twee weken bij mij verbleef of zij vrienden en hun kinderen een keer mochten laten zien waar ze logeerden. En of zij mij een keer mochten "uitnodigen". Dat is een leuke avond geworden, waarbij ik op de apéro dinatoire in eigen tuin werd uitgenodigd.

En om op het oorspronkelijke thema terug te komen. Hier werd 3 jaar geleden ook halverwege het seizoen, zonder vooraankondiging, taxe de séjour ingevoerd. Die hebben we massaal geweigerd halverwege het jaar in te voeren.

In het jaar daarna namen sommige uitbaters de taxe voor eigen rekening. Ik heb dat nooit gedaan, maar duidelijk op de rekening (en de site gezet). En geen enkele gast lijkt moeite te hebben met deze belasting.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#34 Geplaatst: 2012-10-26 09:40:27

IK denk dat JP gelijk heeft, in die zin dat er een groot verschil kan zitten in de gast van een CdH en de huurders van een gîte. Bij een Cdh is er continue een sociale controle van 100 %, terwijl die bij een gîte soms 0 % is. Inmiddels dwalen we flink af van het oorspronkelijk onderwerp van dit draadje. Om daarop terug te keren: Aangezien de gemiddelde overnachtingsprijs pp bij een CdH aanmerkelijk hoger ligt dan bij een gîte, is de invloed van een taxe de sejour bij een CdH veelal marginaal, maar kan bij onze gîtes bij een maximnale bezetting in het laagseizoen leiden tot een kostenverhoginng van meer dan 15 %. Indien die kosten verhoging een minuut verderop niet wordt gehanteerd is dat een verschil door kandidaathuurders als aanmerkelijk wordt beschouwd. Daarom mijn 4 sterren ingeruild voor 1 ster en indien de discriminatie van 71 % forfaitaire kostenaftrek tov 50 % aftrek niet zou bestaan zou ik naar totale declassificatie zijn over gestapt.