Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

CVZ

Auteur Bericht

avatar#10200
Le Gaulois-Batave
Berichten: 1
Reacties: 1

#0 Geplaatst: 2012-10-22 16:42:13

Dit jaar heb ik de eindafrekeningen van 2009,2010 en 2011 ontvangen.

Over het jaar 2011 was de "alleenstaande ouderen korting"

niet in mindering gebracht

na een bezwaar te hebben ingediend werdt ik tot mijn stomme verbazing door het CVZ gebeld wat 3 maal is gebeurd en het probleem in een week opgelost.

Advies aan de leden van het forum let op de kortingen(AOW ontvangers)U heeft recht op de boven genoemde ouderen korting in het jaar dat U 65 wordt ongeacht de maand van geboorte.

met vriendelijke groet

PS ik ben nieuw op dit forum,en niet van NL nationaliteit maar Fransman.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2012-10-22 18:55:21

Soyez le bienvenu, Fransman. En complimenten voor het Nederlandse taalgebruik.

Wim

avatar#10200
Le Gaulois-Batave
Berichten: 1
Reacties: 1

#2 Geplaatst: 2012-10-22 19:42:32

Merci, Mr Guillaume

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2012-10-22 21:17:23

@Le Gaulois_B.

In het kader van de verdragsbijdrage heeft men als gepensioneerde verdragsgerechtigde recht op het AWBZdeel van alle heffingskortingen waarop men recht zou hebben indien men in Nederland zou wonen en daar binnenlands belastingplichtig zou zijn (maximaal en stuk of 12, het verandert jaarlijks). Het probleem is dat CvZ deze ten dele automatisch toekent, en ten dele niet. Bovendien heeft men, indien men een niet-of weinigverdiende partner heeft, recht op alle (bijzondere) verhogingen van de partner naar de regels van art. 8.9 en 8.9.a wetIB2001 (en dan in beginsel alle 4 de delen van de desbetreffende heffingskortingen, niet slechts het AWBZ-deel). In het algemeen zal CvZ die laatste niet steeds automatisch (kunnen) toekennen, en dus zal men daar als verdragsgerechtigde zelf alert op moeten zijn, en eventueel een verzoek tot toekenning moeten indienen bij CvZ. Wel geldt voor die heffingskortingen dat er maximum regels voor bestaan, en ook worden ze steeds gecorrigeerd met de woonlandfactor.

avatar#6277
Paulsax
Berichten: 22
Reacties: 100

#4 Geplaatst: 2012-10-23 22:09:14

@Voogdj,

Met alle respect voor je inhoudelijke kennis van deze materie .............. het is voor een relatieve buitenstaander NIET te volgen wat je hierboven opschrijft. Jammer!

Paul 

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2012-10-23 23:37:24

Een mogelijkheid is dan nog:

1. de voorlichting van CvZ over heffingskortingen te lezen (www.cvz.nl). Die is echter niet volledig.

2. het rekenmodel voor de verdragsbijdrage (2006 t/m 2011 zijn per jaar uitgewerkt) , dat op de sites www.vngsint.com en icng.eu staat, in te vullen. Dat geeft dan echter niet expliciet hoeveel heffingskorting je krijgt, wel de totaal te betalen bijdrage waarin die heffingskorting zit.

3. eerdere bijdragen mijnerzijds op dir forum en http://uitpandigen te lezen. Of die veel duidelijker zijn weet ik echter niet.

4. de toelichting bij het Ninbi aangifteformulier goed te lezen. Ook dat is echter niet volledig verklarend.

Ik heb veel op het belang van de heffingskorting(en) in de verdragsbijdrage gehamerd omdat dit een sterke compensatie kan zijn voor de te betalen (pseudo) AWBZpremie door verdragsgerechtigden, zeker bij lagere inkomens. Onder omstandigheden hoeft zelfs in het geheel geen AWBZprmie te worden betaald.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#6 Geplaatst: 2012-11-24 08:53:07

Tja, CvZ is niet goed te volgen wat de heffingskortingen betreft. Anders dan m.i. in art. 8.9 van WetIB2001 is bepaald neemt CvZ in het toetsniveau de ouderenkorting voor de niet-of weinigverdienende partner wel mee, zo blijkt uit enkele eindaanslagen. M.a.w. die ouderenkorting zal worden uitgekeerd (onder voorwaarden). Ook om die reden is het goed dat de hierboven gedane aanbeveling om goed te letten op de hoogte van heffingskorting die CvZ (overigens pas bij de eindafrekening) toekent. De rekenmodellen voor de jaren 2010 en 2011, zoals verschenen op icng.eu en www.vngsint.com, zullen op dit punt nog worden aangepast.

avatar#4611
MidiPyr
Berichten: 2
Reacties: 77

#7 Geplaatst: 2012-11-24 09:29:31

Ja, met alle respect voor het werk dat je al jaren doet her en der, ben ik het eens met mensen die zeggen, dat het onbegrijpelijke taal is, onbegrijpelijker dan niet van de instanties zelf. Dat was vroeger nog erger.

Paul sdax zegt ' voor relatieve buitenstaanders ' of zoiets, maar dat vind ik een nutteloze toevoeging. Er zou net zo goed kunnen staan 'voor de relatieve insiders' Zo beschouw ik mijzelf nml) Het is ook voor mij onleesbaar. Voor de andere mensen op deze site natuurlijk niet.

Duidelijk is wel, dat het beroep op het HvJ is afgewezen, wat ik al eerder voorspelde, omdat mijn rechtsgevoel zei, dat het beroep niet terecht was.

Daarnsst is mijn bezwaar, dat deze draadje een verkeerd beeld schetsen van de bezoekers van deze site, een beeld van fanatieke, onrealistische jagers naar de laatste druppels bloed, in plaats van relaxte bewoners van LDF

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#8 Geplaatst: 2012-11-24 12:27:15

Het mag dan onbegrijpelijk zijn wat ik zojuist schreef over de ouderenkorting (voor de partner), maar het is in elk geval niet het najagen van de juiste druppel bloed. Integendeel. Ik ben namelijk van mening dat de verdragserechtigde pensionado in het kader van de vaststelling van de verdragsbijdrage daar GEEN recht op heeft. Niettemin blijkt CvZ die ouderenkorting voor de niet/weinigverdioende partner juist wel toe te kennen (om wat voorr rreden dan ook). Mijns inziens doet CvZ dat dus in strijd met de wet (op de Inkomstenbelasting 2001). Het kan (in Frankrijk) daarbij om een paar honderd Euro per jaar gaan, dus niet helemaal verwaarloosbaar.

Dat de regeling voor de verdragsbijkdrage voor pensionado's zo ingewikkeld is ligt niet aan mij: ik heb hem niet verzonnen. Ik kan me ook minder gecompliceerde voorstellen (die heb ik wel eens naar voren gebracht: betaling van premie ana het woonland bijvoorbeeld).

Ik laat overigens graag aan anderen over om het begrijpelijker uit te leggen. Een minimum aan intelligentie, en aan bereidheid om zich in het onderwerp te verdiepen, is daarbij voor de lezer bovendien wel een vereiste. Wie aan die minimale voorwaarden niet voldoet kan mijn stukjes beter overslaan.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#9 Geplaatst: 2012-11-24 13:23:54

Wie overigens wil weten hoe die verdragsbijdrage ex art. 69 ZVW vor pensionado's in onder meer Frankrijk in elkaar steekt kan terecht op bijvoorbeeld www.cvz.nl,

maar ook op http://icng.eu, waar recent mijn notitie geplaatst is met als titel:

Gevolgen van het Nederlandse Regeerakkoord voor de verdragsbijdrage art. 69 ZVW

Zie in het bijzonder paragraaf 2 daarvan.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#10 Geplaatst: 2012-11-28 11:46:18

Het jaarlijks door Hans Berg, met advies van mij t.a.v. de regelgeving, vervaardigde rekenmodel (excell-file) ter berekening van de individuele verdragsbijdrage ex art. 69 ZVW voor gepensioneerde verdragsgerechtigden is thans ook voor 2012 gereed. Zie daartoe:

http://www.vngsint.com/laatstenieuws01_deel2.htm#rekenmodel2012_28112012

avatar#7837
sarazac
Berichten: 2
Reacties: 147

#11 Geplaatst: 2012-11-28 16:13:49

Met dank voor het werk Jan, maar toch niet geheel duidelijk, Rekenblad 1, reeds ingehouden betekent ?  Opties: ZVW , ZF, AWBZ of een combinatie hiervan ?

Robert.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#12 Geplaatst: 2012-11-28 16:22:33

Reeds ingehouden betekent: ingehouden verdragsbijdrage op pensioenen (door de uitkerende instantie, bijv. SVB of UWV). De wijze waarop zij dat precies omschrijven is mij niet duidelijk. Toen ik er persoonlijk mee te maken had stond er "loonheffing". Uiteraard kan een en ander van maandelijkse specificaties danwel van de (voor 2012 nog pas later te ontvangen) jaarlijkse opgaaf van uitgekeerd pensioen worden afgeleid.