Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

vehoging sociale premies voor auto entrepreneurs

Auteur Bericht

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#0 Geplaatst: 2012-10-26 10:17:41

Zoals reeds was aangekondigd in het belastingplan, moeten de sociale premies voor auto entrepreneurs gaan stijgen. Zij betalen gemiddeld 15% lagere percentages dan ¨normale¨ ondernemers.

Vanaf 1 januari 2013 stijgen de premies hoogstwaarschijnlijk van:

- 12% naar 14% pour les commercants (maximale omzeet 81.500)

- 21,3% naar 24,6% pour les artisans (maximale omzet 32.600)

- 18,3% naar 21,3% pour les professionnels libéraux (maximale omzet 32.600)

Groet,

Rob van Schijndel

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#1 Geplaatst: 2012-10-26 14:10:25

Bedankt Rob! Dat geldt dus ook voor entrepreneurs individuels die voor het microrégime social hebben gekozen. En wie heeft gekozen voor het microrégime social/fiscal gaat respectievelijk 15%, 25,6% en 22,3% betalen (1% belasting). 

Ik vind het nogal meevallen, wat ze hier ook vinden, hoewel je bij een omzet van 80.000 euro toch 1600 euro meer gaat betalen. Daarbij moet ook worden bedacht dat je als autoentrepreneur en in het microrégime social(/fiscal) voor de berekening van je omzet geen inkoop- en andere bedrijfskosten mag aftrekken.

Ergens anders las ik dat het hele systeem van de autoentrepreneur op de schop zou gaan en dat micro social/fiscal zou worden afgeschaft om plaats te maken voor micro classique. Ook dat leek me niet ongunstig, omdat je daarbij wél de mogelijkheid hebt om een (groot) percentage van je omzet als bedrijfskosten af te trekken. Maar al met al ben ik wel blij met deze uitkomst van de onderhandelingen tussen regering en de autoentrepreneurs, omdat je de cotisations per drie maanden kunt blijven betalen en weinig boekhouding hebt.

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#2 Geplaatst: 2012-10-26 14:34:40

@Bosbess: dat is niet helemaal een juiste voorstelling van zaken: een micro-entrepreneur en auto-entrepreneur mag 71% bedrijfskosten aftrekken (in commerce), 50% kosten (in service) en 33% kosten (prof.liberales). Vervolgens wordt over de dan overgebleven theoretische bruto winst 45% sociale lasten en belasting geheven. Dat % is al een 5-tal jaren stabiel, terwijl daar o.a. de ziektekostenverzekering van betaald wordt. Die wordt elk jaar duurder, niet alleen in NL, maar ook in F. Het is dus niet helemaal onredelijk dat de overheid dat % eens verhoogd.

Ook t.a.v. het micro-classique ben je abuis. Je verwart die met régime réel. Het micro-classique is wat ik hierboven heb uitgelegd, waarbij dan een minimum van ongeveer €1000/kwartaal voor een stel van 2 wordt opgelegd. Het micro-social/fiscal is EXACT hetzelfde, maar dan zonder minimum. Omdat dat laatste in tot veel oneigenlijk gebruik heeft geleid, wordt nu in Parijs overwogen om dat af te schaffen.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#3 Geplaatst: 2012-10-26 19:54:56

Nu begrijp ik er helemaal niets meer van, Wim. Als auto-entrepreneur en als entrepreneur individuel in het micro-régime social/fiscal betaal je toch de door Rob genoemde percentages? Dat is mij ook op het spreekuur van zowel de CCI als van de RSI zo meegedeeld. Bij de RSI noemen ze het trouwens niet régime micro social/fiscal maar régime auto-entrepreneur.

Bij de CCI hebben ze me bovendien, op mijn uitdrukkelijke vraag, verteld dat ik als micro-entreprise social/fiscal niet een vast percentage kostenaftrek mag toepassen, dat mag alleen in micro classique. Ik vond dat ook niet zo onlogisch, want laten we eerlijk zijn, een percentage van 13% (en volgend jaar 15%) van de omzet aan premies en belasting is niet veel. Nu schrijf jij dat je als auto-entrepreneur eerst 71% mag aftrekken en dan over het resterende bedrag 45% moet betalen (maar zonder minimum). 

Ik dacht net die ingewikkelde constructies allemaal een beetje door te krijgen, maar nu wordt het wel héél verwarrend. Kun je misschien uitleggen waar ik de fout in ga?

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#4 Geplaatst: 2012-10-27 12:04:39

@bosbess: In 2008 is per wet het statuut van 'auto-entrepreneur' ingesteld. Bij dat statuut hoort het régime micro social/fiscal'. Eeen idiote naam, want alle andere regimes gaan natuurlijk ook over belasting en sociale lasten. Maar dat is nu eenmaal de naam van het régime zoals het in de wet staat. De auto-entrepreneur heeft geen keuze: dit is het enige régime dat voor hem beschikbaar is. 

Om het régime micro social/fiscal 'régime auto-entrepreneur' te noemen is verwarrend, immers dat régime kan ook gekozen worden door een entreprise individuelle.  En die heeft nog veel meer keuzes: régime micro classique' en 'régime réel'. Die keuze bestaat overigens alleen maar, zolang zijn omzet valt binnen de grenzen zoals hierboven door Rob aangegeven. Heeft een entreprise individuelle een hogere omzet, dan is alleen het régime réel voor hem beschikbaar.

Verder kan een rekensommetje wellicht meer inzicht geven: neem iemand die in de categorie 'commerce' valt (bv chambres d'hôtes, handel en nog meer bedrijfsactiviteiten). Kiest hij voor het statuut van auto-entrepreneur, dan is er geen keuze: hij valt in het régime micro social/fiscal. D.w.z. van zijn omzet mag hij 71% aftrekken als forfetaire bedrijfskosten. Dan blijft er 29% theoretische winst over, waar hij nu nog 45% sociale lasten en belasting over betaalt, 45% van 29% = 13% van de omzet. En Rob gaf aan dat volgend jaar deze percentages omgoog gaan.

Voor een entreprise individuelle die voor het régime micro social/fiscal kiest geldt exact dezelfde berekening, voor een entreprise individuelle die voor het régime micro classique kiest geldt ook dezelfde berekening, met dien verstande dat er een minimum is aan te betalen sociale lasten. Kiest de entreprise individuelle voor het régime réel, dan is er geen forfaitaire aftrek, maar mag hij slechts zijn daadwerkelijke bedrijfskosten aftrekken. 

Is het zo duidelijker?

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2012-10-27 17:41:31

Hè,hè, eindelijk een duidelijke uitleg! Ingewikkelder kunnen ze het niet maken en makkelijker ook niet. Maar jij gelukkig wel (dat laatste). Ik weet dat ik geen rekenwonder ben, maar wie verzint zoiets? Bijvoorbeeld die 71%, wat is dat voor een raar getal? Of is dat om met 45% uiteindelijk op 12% uit te komen? Dan komt een aftrek van 50% dus uit op een premie van 45% van 50% = 22, 5% (hoop ik) en een aftrek van 33% wordt 45% van 67% = te moeilijk. Dus dat kan ook de reden niet zijn.

Enfin, ik begrijp nu hoe het werkt. Waarom die vriendelijke CCI-meneer me dat nu niet meteen even heeft uitgelegd snap ik niet, maar misschien zie ik er te dom uit. Wel hebben ze me verplicht, vóór ik een afspraak met hem kon krijgen voor inschrijving in het handelsregister, om een 2,5 uur (eindeloos) durende info-bijeenkomst bij te wonen, waar alles wat ik al op internet had gelezen nog eens haarfijn door de CCI-er werd herhaald. Ik zag dat op de muurprojecties waarmee hij zijn verhaal illustreerde, want van wat hij rebbelde verstond ik geen woord. Behalve de vraag "D'accord?" waarmee hij iedere zin afsloot, zodat op het laatst alle aanwezige Fransen net als ik besmuikt zaten te grinniken.

Bedankt Wim voor je (zoveelste) heldere antwoord.

avatar#10311
Swaane
Berichten: 4
Reacties: 10

#6 Geplaatst: 2012-11-09 15:22:01

Sorry mensen maar iets blijft onduidelijk voor me:

Rob jij spreekt over:

Vanaf 1 januari 2013 stijgen de premies hoogstwaarschijnlijk van:

- 12% naar 14% pour les commercants (maximale omzeet 81.500)

- 21,3% naar 24,6% pour les artisans (maximale omzet 32.600)

- 18,3% naar 21,3% pour les professionnels libéraux (maximale omzet 32.600)

En Wim jij spreekt over:

Sociale lasten bij:

Commerce: 45% van 29% = 13%

Services: 45% van 50% = 22,5%

Liberales: 45% van 67% = 30,15 %

Waar ben ik fout????

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#7 Geplaatst: 2012-11-09 15:35:02

Ik heb het over sociale lasten + belasting, Rob alleen over sociale lasten. Dat verklaart het verschil. Voor de prof. liberales heeft Rob ook niet de verplichte bijdrage voor pensioen meegenomen. Verreweg de meeste doen dat via CIPAV en komen dan uit op een totaal van sociale lasten + belasting + pensioenbijdrage van 30,5%. Maar sommige prof.libs hebben hun eigen pensioenfonds en dan kan het bedrag op een ander getal uitkomen.

Wim

avatar#10311
Swaane
Berichten: 4
Reacties: 10

#8 Geplaatst: 2012-11-09 16:28:31

Ok dus stel dat ik wil weten wat ik bijvoorbeeld overhoud van 100 euro die ik verdien als:

- commercant: 100 euro - 71 (71% euro forfaitaire bedrijfkosten) = 29 euro brutowinst. Hierop betaal je 45% sociale lasten. Je houd over: 16 euro.

- artisan (services): 100 euro - 50 (50%euro forfaitaire bedrijfkosten) = 50 euro brutowinst. Hierop betaal je 45% sociale lasten. Je houd over: 27.5 euro.

- liberales: 100 euro - 33 euro (33% forfaitaire bedrijfkosten) = 67 euro brutowinst. Hierop betaal je 45% sociale lasten. Je houd over: 36,85 euro.

Klopt dit of betaal je nog ergens pensioenen? Personenbelasting?......

Of zit ALLES er dan inbegrepen?

avatar#10311
Swaane
Berichten: 4
Reacties: 10

#9 Geplaatst: 2012-11-10 17:10:08

Wil er hier aub iemand nog eens op antwoorden?

Ok dus stel dat ik wil weten wat ik bijvoorbeeld overhoud van 100 euro die ik verdien als:

- commercant: 100 euro - 71 (71% euro forfaitaire bedrijfkosten) = 29 euro brutowinst. Hierop betaal je 45% sociale lasten. Je houd over: 16 euro.

- artisan (services): 100 euro - 50 (50%euro forfaitaire bedrijfkosten) = 50 euro brutowinst. Hierop betaal je 45% sociale lasten. Je houd over: 27.5 euro.

- liberales: 100 euro - 33 euro (33% forfaitaire bedrijfkosten) = 67 euro brutowinst. Hierop betaal je 45% sociale lasten. Je houd over: 36,85 euro.

Klopt dit of betaal je nog ergens pensioenen? Personenbelasting?......

Of zit ALLES er dan inbegrepen?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#10 Geplaatst: 2012-11-10 22:52:21

Waarom maak je het zo ingewikkeld Swaane? Het lijkt wel een raadsel met als opdracht: Zoek de fout. 

Als ik van 100 euro 13% moet betalen, houd ik 87 euro over. Heel simpel. Als ik 22,3% moet betalen houd ik 77,70 euro over, minder dus, en als ik 19,3% moet betalen houd ik 80,70 euro over.

Maar in jouw rekenmethode houdt degene die het laagste percentage moet betalen het minste over en degene die het hoogste percentage moet betalen houdt het meeste over. Merkwaardig.

De fout zit hem volgens mij in je verwarring tussen de rekenmethode waarbij een fictief bedrag aan kosten wordt afgetrokken om tot een bepaald percentage te komen, en de werkelijkheid waarbij na aftrek van de percentages aan cotisations alle kosten voor de ondernemer zijn. Maar helemaal krijg ik de vinger ook niet achter waar nu precies de fout in de redenering zit.

Dat mag een knappe kop uitleggen.

Wat je laatste vragen betreft: Wim van Teeffelen heeft al verschillende keren op andere vragen geantwoord dat ALLES in de genoemde percentages is inbegrepen, ook pensioenpremie, als ik het tenminste goed begrepen en onthouden heb.

avatar#6277
Paulsax
Berichten: 22
Reacties: 100

#11 Geplaatst: 2012-11-12 09:06:55

De "foute" redenatie zit hem in de forfaitaire kosten. Je mag in het eerste voorbeeld bijv. 71% kosten aftrekken.  Indien je daadwerkelijk 71% kosten zou maken klopt de redenatie van Swaane en is je brutowinst € 29. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo.

Bosbess; je houdt in theorie dus € 87 over maar ....... dan ga je er vanuit dat je geen kosten zou hebben! De werkelijke kosten moet je nog van die 87 aftrekken.

Paul

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#12 Geplaatst: 2012-11-12 13:33:11

Dag Paul, wat je schrijft is in andere bewoordingen precies hetzelfde als wat ik heb geschreven. Toch ben ik blij met je reactie, want misschien juist door de andere formulering drong ineens de logica ervan tot me door. Een beetje laat, maar ja.

Bedankt dus voor je antwoord!

avatar#7837
sarazac
Berichten: 2
Reacties: 147

#13 Geplaatst: 2012-11-13 21:21:10

Waarom ziet niemand wat @Swaane bedoelt, ze bedoelt overhouden om aan de Tresorie af te dragen ! en dus NIET voor eigen portemonnaie als netto winst.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#14 Geplaatst: 2012-11-13 22:17:05

Sorry Robert, maar hoe kom je daar nou bij? Ten eerste lees ik dat niet in Swaane's vraag, ten tweede draag je niks af aan de Trésorerie maar aan de RSI en ten derde heb ik al gezegd dat volgens Wim van Teeffelen in de percentages 13, 19,3 en 22,3 ALLES zit, pensioenpremie, CGT enz. en ook 1% belasting. Dat is nu juist het plezierige van het regime auto-entrepreneur, geen ingewikkeld gedoe. Je geeft per maand of per drie maanden je omzetcijfers op, betaalt daarover het voor jou geldende percentage en je bent van alles af. 

avatar#10311
Swaane
Berichten: 4
Reacties: 10

#15 Geplaatst: 2012-11-14 14:10:23

Ok dus geen 'personenbelasting' (zoals we dat in België noemen) nl 'inkomenbelasting' meer? (wij zullen enkel auto-preneur zijn met conjoint en oefenen geen enkel andere job nog uit)

avatar#10311
Swaane
Berichten: 4
Reacties: 10

#16 Geplaatst: 2012-11-14 14:18:13

Mss noemen jullie dat Tresorie? Maar daar moet ik me dan niet meer mee bezig zijn?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#17 Geplaatst: 2012-11-14 18:25:52

Dag Swaane, ik wil met liefde alle vragen beantwoorden, maar je geeft nauwelijks gegevens, ik weet niet wat "Mss" betekent, het heet Trésorerie en ik ben geen expert.

Als je nu eens zou beginnen met zelf hier te kijken of bij een vraag die ik eerder in dit forum heb gesteld. Daar vind je de antwoorden van twee deskundigen op dit gebied, Wim van Teeffelen en Rob van Schijndel. In hun persoonlijke gegevens kan je hun contactadressen vinden. Beiden adviseren om niet voor auto-entrepreneur te kiezen, maar een entreprise individuelle op te richten en daarbij dan te kiezen voor het microregime social/fiscal. Je hebt dan dezelfde voordelen als de auto-entrepreneur, maar je meewerkende partner is ook meeverzekerd (moet tot 60 jaar dan wel pensioenpremie betalen).

Verder kan je zoeken op auto-entrepreneur op deze website, of je kan daar op googelen, maar ook kan je zoals ik heb gedaan naar de dichtstbijzijnde Chambre de Commerce gaan en daar inlichtingen inwinnen. Je moet er iets voor over hebben en het is allemaal zó ingewikkeld dat je je echt niet goed kunt informeren door hier losse vragen in telegramstijl te stellen. Succes gewenst.