Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland

Auteur Bericht

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#0 Geplaatst: 2012-11-12 20:42:36

Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland

Omdat ik toch in den Haag was dacht ik daar mijn paspoort te kunnen verlengen : mooi niet !

Op de site van de gemeente den Haag staat precies omschreven hoe je daar als Nederlander in het buitenland een paspoort kunt aanvragen.
Onder : Wat heb ik nodig ? staat ondermeer :
1 van de volgende documenten:

óf een geldige, originele verblijfsvergunning met daarin uw nationaliteit. Deze moet zijn afgegeven door een instantie in uw land die hiervoor bevoegd is. óf een recente verklaring van de bevoegde autoriteit van uw woonplaats in het buitenland met daarin uw vaste verblijfplaats en nationaliteit. Deze nationaliteitsverklaring is per land verschillend.

Woont u in Frankrijk, Engeland of in Caribisch Nederland en kunt u niet een van deze documenten krijgen? Kijk dan bij de speciale informatie voor Nederlanders uit deze landen

Daar staat: Woont u in Frankrijk?

Als u geen verklaring met vermelding van uw nationaliteit van de bevoegde autoriteiten kunt krijgen moet u een 'Justificatif de domicile' waarop uw nationaliteit staat overleggen.

We zoeken op : 'Justificatif de domicile'

Il peut s'agir d'un des documents suivants :

· Facture récente d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile)

· Certificat d'imposition ou de non imposition

· Quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement

Maar daar staat niet mijn nationaliteit op en Frankrijk weet dit ook niet.
De Gemeente den Haag gebeld : ze begrepen het probleem maar konden geen paspoort verstrekken zonder
een 'Justificatif de domicile' met mijn nationaliteit erop.

Conclusie: onmogelijk!

En nog wat: als het wel gekund had: je moet het paspoort persoonlijk ophalen maar de standaard doorlooptijd voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland is 10 werkdagen. Het kan sneller maar dat kost € 104,00 extra.

Wie weet een oplossing behalve (straks) naar Parijs heen en weer te reizen ?

Renso Vonk

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#1 Geplaatst: 2012-11-12 22:08:33

Het is hopeloos. Ik hoop nog steeds op een vlotte afhandeling op Schiphol. De Nederlandse overheid heeft nu eenmaal de schurft aan uitwonende Nederlanders. Er valt weinig aan te verdienen, ontrouw aan het land en dan ook nog geld aan hen uitgeven? Ondenkbaar.

Ingrid

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#2 Geplaatst: 2012-11-13 07:26:10

Oplossingen:

1. De Nationale Ombudsman melden dat de NL overheid onmogelijk te vervullen eisen stelt aan NLers in het buitenland (EU notabene!), die een geldig paspoort willen verkrijgen waar ze niet alleen recht op hebben maar waartoe ze ook verplicht zijn om het te bezitten.

2. De franse nationaliteit aanvragen.

Ik weet het, Renso, jij schiet er nu niets mee op en het zijn paardemiddelen, maar het is vechten tegen de bierkaai. Wie heeft er ooit gehoord van een electriciteits- of waterrekening waar je nationaliteit op staat vermeld? Ik denk dat dat zelfs verboden is. Mensen hebben toch hun oude paspoort om te bewijzen dat ze NLer zijn? Stellen ze zulke eisen ook in Parijs en op Schiphol? Dan krijgt geen enkele NL emigrant dus ooit nog een paspoort. 

Dit is een vorm van gemeentelijke overheidspesterij die niet door de beugel kan. Maar ze hadden een goed voorbeeld aan de nationale overheid met het opheffen van de faciliteiten bij de diverse consulaten. Die kon dat nog beargumenteren met bezuinigingen, het nieuwste excuus om allerlei draconische maatregelen door te voeren en tegelijk iedereen de mond te snoeren.

Maar dat dure culturele Institut Néerlandais in Parijs, dat is zó belangrijk, dat moet vooral blijven bestaan. Let wel, ik ben daar niet tegen, maar eerst de mensen en dan pas de instituten. Hoe moet je in vredesnaam als je 88 bent en in de Pyreneeën woont aan een nieuw paspoort komen? En dan hebben we het alleen nog maar over Frankrijk.

Ik weet wel wat ik doe: mijn paspoort is nog geldig tot oktober 2016. In 2014, als ik hier 5 jaar woon, vraag ik de franse nationaliteit aan. Frans paspoort op 16 km afstand (en een stuk goedkoper dan het NL exemplaar).

Toch zou iemand de Nationale Ombudsman moeten inschakelen over de haagse onmogelijke eisen. Want daar bestaat geen enkel excuus voor.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#3 Geplaatst: 2012-11-13 10:01:29

Mijn paspoortvernieuwing in Den Haag is onder behandeling en ik had hetzelfde probleem: op mijn declaration de domicile staat geen nationaliteit genoemd .

Sedert 1997 was ik uit NL uitgeschreven en heb eerst een aantal jaren in België gewoond alvorens naar Frankrijk te emigreren. Behalve mijn NL paspoort , uitgereikt door het NL consulaat in Antwerpen had ik geen ander bewijs van Nederlanderschap. Wel had ik een hoeveelheid Franse recente belastingaanslagen meegenomen om te bewijzen dat ik in Frankrijk woon, werk en belasting betaal.

Van te voren had ik een telefonische afspraak gemaakt en nogmaals laten bevestigen dat de papieren die ik meenam voldoende waren- daarbij was echter niet de eis herhaald dat uit andere stukken dan het paspoort m,ijn Nederlanderschap moest blijken. Bij de balie maakte men dezelfde bezwaren als hier boven genoemd, hetgeen uitliep op een stevige doch beleefde woordenwisseling. Uiteindelijk ging men akkoord met het  Belgische "Bewijs van Afvoering" -wat een naam!- van enige jaren geleden, waar nota bene ook geen nationaliteit wordt genoemd en kan ik straks mijn nieuwe paspoort afhalen.

Wat een oplossing is voor dit probleem is het zelf aanmaken van een testatio de vita met de eigen nationaliteit en laten stempelen door de Mairie. Bijna elk jaar moet ik voor SVB en /of de verzekeringsmaatschappijen die een lijfrentetje uitkeren zo'n verklaring opsturen, Een extra copietje ervan maken en je hebt alles wat nodig is.

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#4 Geplaatst: 2012-11-13 10:24:18

Zal dit inderdaad aankaarten bij de Nationale Ombudsman

Renso

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2012-11-13 14:07:28

Ik ben blij voor Le Renovateur dat het hem uiteindelijk is gelukt, maar mensen zonder pensioen/lijfrente (en zonder grote mond) hebben die mogelijkheid niet.

Het is en blijft krankzinnig dat om aan een nederlandse instantie je Nederlanderschap te bewijzen je niet genoeg zou hebben aan een nederlands paspoort. En dat je daar een buitenlandse rekening van notabene een electriciteitsbedrijf met vermelding van je nationaliteit voor nodig zou hebben, als zoiets al bestond (wat niet zo is). Gekker kunnen ze het niet maken, wél makkelijker. Voor zichzelf dan. Dag meneer, probeer het eens ergens anders. Weer eentje minder.

Een NL paspoort is tegenover iedereen een geldig identiteitsbewijs én een bewijs van Nederlanderschap. Er zijn personen die hun Nederlanderschap hebben verloren en toch nog in het bezit zijn van hun NL paspoort. In die gevallen is het aan de NL overheid om te bewijzen dat die persoon geen Nederlander meer is. Het is niet aan alle andere Nederlanders om náást hun paspoort nog eens andere bewijzen van hun nationaliteit over te leggen. En al helemaal geen buitenlandse "bewijzen" van nuts- of telefoniebedrijven. Welke idioot verzint zoiets?

Ik ben blij dat Renso deze wantoestand gaat voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Het wordt NL emigranten al moeilijk genoeg gemaakt om het verplichte paspoort aan te vragen.

Ik vraag me in dit verband trouwens af of NL eigenlijk wel het recht heeft om van NLers in het buitenland te vragen om vele honderden kilometers te reizen (in sommige landen duizenden) voor het aanvragen van een verplicht paspoort en die reis dan een aantal dagen later nogmaals te herhalen om dat paspoort persoonlijk op te halen (of al die tijd ter plaatse te verblijven). Als de overheid een bepaalde verplichting oplegt, moet zij al het nodige doen om het voor burgers mogelijk te maken aan die verplichting te voldoen. En niet zodanige barrières opwerpen dat dat voor velen vrijwel onmogelijk wordt (bv ouderen, langdurig zieken en gehandicapten). De verlenging van de geldigheidsduur naar 10 jaar is een doekje voor het bloeden.

Je komt dan natuurlijk aan de vraag wat nog wél een redelijke afstand is. En aan de vraag of de maatregel om al die consulaten hun bevoegdheid af te nemen om paspoortaanvragen te behandelen niet in strijd is met het vrije verkeer van personen binnen de EU. Want als je bv als gepensioneerde wilt emigreren naar Frankrijk, dan ga je je toch wel twee keer bedenken eer je met je reumatische leden aan de Côte d'Azur neerstrijkt, als je weet dat je op je 75e, 85e en 95e iedere keer tweemaal naar Parijs moet reizen voor je verplichte paspoort.

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#6 Geplaatst: 2012-11-13 14:47:14

Het ophalen was al wel opgelost: op jouw kosten en voor jouw risico wordt het paspoort naar je opgestuurd. Je zit wel ruim een week zonder, zelfs zonder bewijs dat je het oude paspoort hebt ingeleverd, want ook daar doen de NL ambtenaren niet aan. Stel je voor. En je loopt niet alleen het risico van zoekraken bij verzending: bij het persoonlijk ophalen worden ook de biometrische gegevens gecontroleerd. Dat blijft dan achterwege zodat je bij een een eventueel gemaakte fout bij het eerste gebruik op een luchthaven wordt opgepakt.

Kennissen van mij hebben dit voorjaar in Den Haag exact dezelfde problemen ondervonden, het lijkt dus op structureel "NederFransje" pesten.

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#7 Geplaatst: 2012-11-13 19:44:02

Op mijn Franse rijbewijs en mijn jachtvergunning staan zowel mijn nationaiteit en mijn adres. Zou dat ook werken?

Verder denk ik dat maar eens een Titre de Sejour ga aanvragen, kan wel eens van pas komen in de toekomst.

avatar#10225
Jaap Pijpe
Berichten: 0
Reacties: 61

#8 Geplaatst: 2012-11-13 21:02:42

Wat een chaos toch.

De één meldt geen sofi/bsn op een document staat, de ander wel, de één wel nationaliteit de ander niet op zijn rijbewijs of zo, de één dat de ambassade cq consulaat cq Gem. Den Haag daar om vraagt, de ander weer niet en nooit problemen of juist daardoor wel.

Wat is er toch aan de hand in Nederland? Chaos? Wie het weet mag het zeggen. Ik ben de kluts geheel kwijt, maar maak me wel zorgen, dat ergens in de toekomst ik voor een eenvoudig paspoort hele moeilijke dingen moet gaan doen.

Triest.....................

avatar#9385
Wannox
Berichten: 4
Reacties: 25

#9 Geplaatst: 2012-11-13 22:19:34

Het is wel een beetje chaos, maar in Frankrijk ben je nog redelijk goed af. Een paar jaar geleden zijn de klachten begonnen, sommigen (in Zuid Amerika) 2 x 3500km voor een nieuw paspoort. Woon je in IJsland, ook pech, die moeten naar het vasteland van Europa.

Een quote van iemand uit Laos :" Ook ik heb in Bangkok een nieuw paspoort aan moeten vragen terwijl ik In Laos woon. Hier ontkom je gewoon niet aan. Totale kosten: Rond de 1000 euro, (voor hotel, eten, vliegticket en paspoort)"

En nog een link van radio Nederland.

Wat mij zo ontzettend tegenvalt is dat je niet bij elke willekeurige ambassade van een Europees land een nieuw (Nederlands) paspoort kun aanvragen. Voor de vingerafdrukken hebben ze allemaal dezelfde machines, dat kan dus het probleem niet zijn.

Gelukkig tref ik het nog met van Genève  naar Bern, Maar "vroeger" toen alles beter was, kon ik naar het consulaat in Genève met een fotograaf om de hoek

Een sofi-nummer (BSN) staat alleen in een paspoort als het er al in stond voordat je emigreerde. Ik ben Nederland uit gegaan zonder een BSN en dat komt dan ook nooit "vanzelf" in mijn paspoort.

Van de NL ambassade :

Vermelding Burger Service Nummer (BSN)

Voor Nederlanders woonachtig in het buitenland is het vermelden van het BSN in een paspoort/ID kaart (het oude SoFi nummer) niet noodzakelijk. Wilt u dit wel terwijl het BSN niet in het oude document is vermeld, neem dan een officieel document mee waarin het BSN staat vermeld (bijv. een belastingformulier).

wimb

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#10 Geplaatst: 2012-11-13 22:45:07

Mooi Wannox, dat is in ieder geval één lichtpuntje: je kunt als NL emigrant dus op verzoek je sofinummer in het paspoort laten vermelden. Om diverse redenen aan te bevelen, zie hierboven.

Jean-Paul, in mijn franse rijbewijs staat m'n nationaliteit beslist niet vermeld. Bij Date et lieu de naissance staat Amsterdam, Pays-Bas en op de achterkant staat de datum waarop m'n laatste NL rijbewijs was afgegeven met daarachter NL plus de betreffende gemeente waar dat is gebeurd. Bij de categorieën staat ook nog ergens 70 NL, maar dat was een administratieve code zei de ambtenaar toen ik er naar vroeg, om aan te duiden dat die categorie was overgenomen uit een NL rijbewijs. Maar nergens een vermelding van de nationaliteit. En die doet er ook niet toe voor de vergunning om een motorrijtuig te besturen.

Hetzelfde geldt voor een jachtvergunning, maar wat dat betreft kan ik niet anders dan je geloven, omdat ik die niet heb.

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#11 Geplaatst: 2012-11-13 22:53:50

Bosbess, inderdaad, maar als op je Franse rijbewijs staat dat je in Amsterdam bent geboren, lijkt me dat voor die sufferds in Den Haag toch waardevolle input ter vaststelling nationaliteit, ook al is geboorteplaats niet per se eender aan nationaliteit.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#12 Geplaatst: 2012-11-14 07:35:53

Nee, want ik kan intussen wel Russisch of Chinees zijn geworden... Maar je hebt gelijk, het is altijd beter dan een nuts- of telefoonrekening van een privébedrijf. Maar hoe je het ook wendt of keert: naast een NL paspoort zou je helemaal niets nodig moeten hebben, behalve natuurlijk een "bewijs" dat je in Frankrijk woont. 

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#13 Geplaatst: 2012-11-14 07:59:55

Toen mijn "carte de séjour" afliep in 2009, wilde ik wel een nieuwe hebben, handig als identiteitskaart. Antwoord van de Préfecture van Orléans: nee,  is niet meer nodig voor EU-inwoners. Aandringen hielp niet.

Heb wel al lang een "carte d'électeur". Heb hem even niet bij de hand maar denk wel dat mijn nationaliteit erop staat. Lijkt me ook een aardig "justificatif".

Steven

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#14 Geplaatst: 2012-11-14 09:21:48

Op mijn Franse rijbewijs GEEN nationaliteit, wel geboorte datum en plaats

avatar#9056
distelvink
Berichten: 8
Reacties: 12

#15 Geplaatst: 2012-11-14 12:29:11

Had onlangs ook een nieuwe ID kaart nodig. De website van BUZA bestudeerd en daar bleek dat er nog andere grensgemeenten in NL zijn waar een reisdocument kan worden aangevraagd. Er moet wel een 'justicatief domicile' worden overlegd. Navraag gedaan bij de 'mairie' die kunnen zo'n bewiijs afgeven, dat is ca. 14 dagen geldig. Ik wilde de ID aanvragen in Echt of Maastricht omdat we daar op de heen en terugweg langs zouden komen. Op 3 september belde ik op om een afspraak te maken (alles moet op afspraak tegenwoordig) rond 12/9. Helaas de eerste mogelijkheid was 29/10!! Dat ging dus niet door. Uiteindelijk zijn we via Parijs teruggereisd om de ID daar aan te vragen en op te laten sturen. Ik overweeg ook om de FR nationaliteit aan te vragen maar las ergens op deze site dat je dan (vertaalde) overlijdensaktes van de ouders moet kunnen overleggen.

Is dat nog zo? Als ik ergens steun kunnen betuigen voor de actie van Renso doe ik dat graag.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#16 Geplaatst: 2012-11-18 16:47:41

Ja, wij kunnen alleen bevestigen wat eerder hierover is gezegd !

Wij zijn begin november ook naar Den Haag geweest, afspraak gemaakt en in het bezit in een nog geldig paspoort ,weer terug gestuurd. Frans rijbewijs is niet genoeg. Ook bewijs van domicilie van onze Franse burgemeester was geen bewijs, omdat de Nationaliteit niet was vermeldt en bovendien ouder dan 14 dagen was.

Telefonisch contact met het Consulaat in Marseille is wel hoopvol. kom na afspraak maar langs met je paspoort en schone vingers !

Wij zijn zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. In Februari zijn we weer in Frankrijk.

Graag betonen wij steun aan de actie van Renso. Deze maatregelen zijn waanzinnig en voelen ons als Nederlanders als asylzoekers in eigen land.

avatar#3405
peter
Berichten: 5
Reacties: 28

#17 Geplaatst: 2012-11-18 16:56:33

Nou, daar word je niet vrolijk van, mijn paspoort verloopt volgend jaar. als ik dit allemaal zo lees, ga ik geen nieuwe aanvragen. Wat moet ik eigenlijk met dat ding. Ik heb het nooit bij me, het ligt in de kast. ga nooit op reis. in al die jaren heb ik nog nooit mijn paspoort moeten laten zien ( behalve bij  de notaris)

Ik ga wel zien hoe dit afloopt, ben onderhand op een leeftijd dat ik allemaal geen zin meer in die bureaucratie heb, ze bekijken het maar, al die ambtenaren.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#18 Geplaatst: 2012-11-19 15:01:46

Meer informatie na ontvangen E-mail van Consulaat Marseille.

Zo te zien geen problemen dit jaar. Na oktober 2013 is parijs nog de enige plaats ! Aanloggen op "www.consulaatparijs.nl".

Aanvraagformulier downloaden. Ingevuld meenemen + huidige reisdocument, verder niets.

Ben benieuwd hoe dit in februari 2013 gaat werken !

rob de Mare

avatar#4611
MidiPyr
Berichten: 2
Reacties: 77

#19 Geplaatst: 2012-11-20 09:14:50

@Peter,

Je bent nog 'Piep', dus hoedt je voor de afkeer van dit soort zaken dieje over een jaar of 10 - 15 gaat voelen.

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#20 Geplaatst: 2012-11-20 15:48:30

Vanmiddag werd ik door de ombudsman gebeld met de mededeling dat dit probleem buiten zijn competentie ligt.

a Het ligt aan de Gemeente den Haag en die heeft een eigen ombudsman; die zal wel zeggen dat de gemeente zich strikt aan de regels gehouden heeft.

b Het ligt aan de politiek; in dit geval zou ik me tot de Tweede Kamer moeten wenden.

OK: heb toch maar de klacht ingediend bij de ombudsman van de Gemeente den Haag en verder de Tweede Kamer gebeld waar ik werd doorverbonden naar het bureau van een door mij aangegeven politieke partij. Dit partijbureau vond het een terechte klacht en zal de zaak vervolgen. Per EMail heb ik de bijzonderheden doorgestuurd.

Renso

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#21 Geplaatst: 2012-11-20 16:13:25

Geweldig Renso dat je doorzet! Je hebt er heel wat werk aan, maar hopelijk loont het. Anderen kunnen er, als het resultaat gunstig is, ook van profiteren, want het is te gek voor woorden. Mij benieuwen hoe het afloopt. Sterkte.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#22 Geplaatst: 2012-11-20 16:49:28

Ik heb deze waanzinnige situatie voorgelegd aan het TV programma

"KANIEWAARZIJN"

Natuurlijk hoop ik dat Renso succes zal hebben met de politieke oplossing, maar een sketch op de Televisie betreffende dit onderwerp kan mogelijk onverwachtte goede resultaten opleveren.

Rob de Mare

avatar#9771
annet
Berichten: 0
Reacties: 4

#23 Geplaatst: 2012-11-20 21:52:31

Afgelopen herfstvakantie hebben wij (man,dochter en ik) een nieuw paspoort aangevraagd aan het loket in Den Haag. Ter voorbereiding de website van het ministerie van BZ gelezen: En echt waar, alle benodigde informatie staat erin, tot en met hoe een Justificatif de Domicile er uit moet zien. We waren 10 minuten te vroeg voor onze afspraak en werden direct geholpen door een zeer accurate en vriendelijke ambtenaar: In de kerstvakantie halen we de paspoorten op (paspoorten worden 3 maanden voor je vastgehouden, staat ook op de website). So far so good!!

Annet

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#24 Geplaatst: 2012-11-20 22:49:12

Ook ik heb diverse keren als niet-ingezetene in de gemeente Den Haag een nieuw paspoort aangevraagd en eenvoudig gekregen. Het bureau in Den Haag was ook soepel t.a.v. het leveren van bewijs dat men op een bepaald adres in het buitenland woont. Kennelijk omdat niet elk land een waterdichte administratie van adressen heeft. Bovendien zijn er Nederlanders die geen vaste woonplaats in het buitenland hebben.

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#25 Geplaatst: 2012-11-22 20:24:45

Annet,

Heb op de website van BuZa geken:

Aanvraag reisdocument bij (grens)gemeente in Nederland

U kunt uw paspoort of ID-kaart ook aanvragen als u een bezoek brengt aan Nederland. Dit kan bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Of bij de grensgemeenten Enschede, Maastricht, Echt-Susteren of Oldambt.

Kom dan bij den Haag uit en dus bij het begin van mijn verhaal.

De ambtenaar in den Haag was onvermurwbaar: een Justificatif de Domicile met daarop mijn nationaliteit.

Kennelijk moet je een "soepele" ambtenaar treffen, maar dat weet je niet van te voren.

Wat ik ook nog eens zal natrekken is of het SVB formulier van in leven zijn voldoet;

hierop staat mijn adres, mijn nationaliteit en het is door de burgemeester hier in Frankrijk getekend.

Renso

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#26 Geplaatst: 2012-11-22 21:50:46

Renso, je kunt je paspoort niet in den haag vernieuwen. De info op de site van de gemeente Den haag is volstrekt misleidend. Vraag me niet waarom ze dat doen. Een van de vereisten is dat je met je nederlandse nog geldige paspoort naar je franse burgemeester gaat en vraagt of hij een 'verklaring van nederlanderschap' wil afgeven. Die moet niet ouder dan 14 dagen zijn als je in den haag aan het loket komt. Nog frankrijk nog nederland kan een 'verklaring van nederlanderschap' afgeven, omdat zoiets gewoon niet bestaat. Dat laat onverlet dat men in nederland her en der om zo'n document vraagt. En uiteraard ben je in Nl ook afhankelijk van de luimen van de ambtenaar. Zit dat indise dametje er nog? En die man van nu ca 40, baardje, brilletje? Allemaal even soepel hoor, als het om Njet verkopen gaat. Inmiddels heb ik wel medelijden met de mensen van dat loket daar, wekelijks zoveel teleurgestelde, boze, wellicht agrassive buitennederlanders, die allemaal zo naief op de site hebben kekeken (en net wat te weinig op dit forum). Ik zal het eens aan Koefnoen doorspelen.

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#27 Geplaatst: 2012-11-30 17:41:53

Ik ben inmiddels iets wijzer na een reactie via de ombudsman van de gemeente den Haag.

Op de website van de gemeente den Haag staat o.a:

1 van de volgende documenten:

óf een recente verklaring van de bevoegde autoriteit van uw woonplaats in het buitenland met daarin uw vaste verblijfplaats en nationaliteit. Deze nationaliteitsverklaring is per land verschillend.

Als u geen verklaring met vermelding van uw nationaliteit van de bevoegde autoriteiten kunt krijgen moet u een 'Justificatif de domicile' waarop uw nationaliteit staat overleggen.

Wat blijkt nu na enige telefoongesprekken met de gemeente den Haag (afd bijzondere reisdocumenten):

Een verklaring van de burgemeester met daarin vermeld het woonadres en de nationaliteit is voldoende.
Het is een verklaring sur l’honneur; de burgemeester moet je maar geloven.....

Wat hiervan de juridische waarde is vraag ik me wel af; maar als de gemeente den Haag hiermee tevreden is?

avatar#6394
Sterreysa
Berichten: 3
Reacties: 38

#28 Geplaatst: 2012-11-30 21:50:50

Heb ik dan gewoon geluk gehad? Ik ben naar het consulaat in Toulouse gegaan en binnen een week had ik mijn nieuwe id kaart. Mij werd ook verteld dat ik in Den-Haag geen kaart meer zou krijgen juist omdat ik geen Justificatif de domicile had met mijn Nationaliteit erop.

Succes allemaal.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#29 Geplaatst: 2012-12-01 09:41:54

En hoe weet mijn burgemeester dan dat Ik Nederlandse ben? Omdat ik hem dat heb verteld. En in een grote stad omdat ik m'n paspoort laat zien. Dit is en blijft dus een krankzinnige eis, die niet mag worden gesteld. Zulke verklaringen bestaan namelijk niet, of je moet er zelf eentje opstellen en dan moet je maar zien gedaan te krijgen dat ze zo'n simpel A4tje willen tekenen, dat niet in hun officiële formulierenboek voorkomt.

In mijn gemeente geven ze een Certificat de Domicile af, zonder nationaliteit. Dat zou voldoende moeten zijn. De burgemeester krijg ik, behalve bij feestelijke gelegenheden, nooit te zien. De dame aan de balie tekent alles wat ik haar voorleg, namens de burgemeester, stempel erop en klaar is kees. Als ik zou vragen of ze er bij wil schrijven dat ik Nederlandse ben, zou ze dat ook nog doen. Het zegt dus allemaal niets en stelt helemaal niets voor.

Kortom, voor iedereen die het op de een of andere manier lukt om bij de gemeente Den Haag toch een paspoort te bemachtigen vind ik dat geweldig, maar ik hoop dat Renso zijn kruistocht niet opgeeft en dat de 2e kamer fractie van de door hem uitgekozen partij de zaak aan de orde gaat stellen.

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#30 Geplaatst: 2012-12-01 09:55:43

bosbess,

Helemaal mee eens.

Zo'n verklaring is niets waard en het is tekenend om deze woordspeling maar eens te gebruiken dat de gemeente den Haag hiermee tevreden kan zijn.

Maar ja: nu is het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente meer maar van de Franse burgemeester..

Overigens tekent bij mij de burgemeester zelf.

Heb de aanvullende informatie door gestuurd naar Tweede Kamer en een voorstel van een verklaring voorgelegd aan gemeente den Haag (bijzobijzondere.reisdocumenten@denhaag.nl)

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#31 Geplaatst: 2012-12-01 10:18:49

Mijn voorstel dat ik ter goedkeuring aan de gemeente den Haag heb voorgelegd, ziet er als volgt uit:

DÉCLARATION DE DOMICILE

M Renso VONK

Né le XX/XX/XXXX à xxxxxxxxxxx Pays Bas

Nationalité : Néerlandais

Nous a déclaré sur l’honneur être domicilié depuis le XX/XX/XXXX à l’adresse suivante:

xxxxxxxxxxxxxxx
12345 xxxxxxxxxxx

Fait à xxxxxxxx le …./…./……..

Signature de l’usager Le Maire de xxxxx

De formulering "sur l’honneur" heb ik gekozen omdat onze burgemeester mij maar moet geloven.

Overigens heeft de FANF een brief opgesteld gericht aan de minister van Buitenlandse zaken met als onderwerp: verstrekking reisdocumenten aan Nederlanders in Frankrijk.

Hierin staat oa:

De mogelijkheid om paspoorten in Nederland te verkrijgen zou vereenvoudigd moeten worden. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om in Frankrijk de vereiste verklaring te verkrijgen met een vermelding van de vaste verblijfplaats en nationaliteit.

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#32 Geplaatst: 2012-12-02 04:33:04

Volgens mij zou de Nederlandse staat vooral willen weten of je niet de Franse nationaliteit hebt aangenomen. Dat zou een burgemeester of prefect wel kunnen kunnen verklaren.

Overigens is het la nationalité dus wordt het 'nationalité Néerlandaise'.

Ingrid

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#33 Geplaatst: 2012-12-02 08:04:30

Goeiemorgen Ingrid, op 13 november schreef ik (hierboven):

"Een NL paspoort is tegenover iedereen een geldig identiteitsbewijs én een bewijs van Nederlanderschap. Er zijn personen die hun Nederlanderschap hebben verloren en toch nog in het bezit zijn van hun NL paspoort. In die gevallen is het aan de NL overheid om te bewijzen dat die persoon geen Nederlander meer is. Het is niet aan alle andere Nederlanders om náást hun paspoort nog eens andere bewijzen van hun nationaliteit over te leggen. En al helemaal geen buitenlandse "bewijzen" van nuts- of telefoniebedrijven. Welke idioot verzint zoiets?"

Daar komt bij dat ambassades en consulaten ook niet vragen naar een ander "bewijs" van Nederlanderschap. Is de wereld nu vergeven van de buitenlanders met een NL paspoort? Natuurlijk niet, achter de schermen wordt gecheckt en gedubbelcheckt eer je het door de overheid vereiste boekje in handen krijgt. Bij iedere wet glippen er altijd mensen door de mazen van het net en er bestaat ook een handel in valse paspoorten. Maar als alle ambassades en consulaten ter wereld genoegen nemen met een NL paspoort (en eventueel een bewijs van domicilie), wat verbeeldt de gemeente Den Haag zich dan dat zij op eigen houtje nog eens extra (onmogelijke en volgens mij onwettige) eisen kan stellen?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#34 Geplaatst: 2012-12-04 06:09:12

Er is over dit onderwerp jurisprudentie (tot in hoger beroep) Ik doel met name op een arrest over een inwoner in Amerika die zijn/haar Nederlandse paspoort door de ambassade wilde laten verlengen. De conclusie was meen ik:

1) de ambassade mag eisen dat je het mogelijke doet om aan te tonen dat je je nederlanderschap niet verloren bent. In dat geval was een belangrijke aanwijzing dat een bewijs overlegd kon worden dat geen Amerikaanse nationaliteit door naturalisatie was verkregen. Betrokkene zelf diende dat bewijs te overleggen, aldus de rechter (maar pas in hoger beroep).

2) de ambassade kan echter geen onmogelijke eisen stellen ten aanzien van het aantonen van behoud van Nederlanderschap.

3) de ambassade heeft het recht (en mogelijk: ook de plicht?) bij aanvraag van een paspoort onderzoek (in administraties van het woonland met name) te verrichten dat aanwijzingen kan opleveren dat het nederlanderschap verloren zou zijn gegaan, of nog stelliger: dat het inderdada verloren is.

Ik neem aan dat de uit dergelijke jurisprudentie voortvloeiende gezichtspunten ook zullen gelden indien men als niet-ingezetene een paspoort bij de gemeente Den Haag aanvraagt. Hoe dat dan precies past in de kontekst van het Franse woonland is een andere zaak (die kennelijk tot veel discussie en onduidelijke praktijken aanleiding geeft).

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#35 Geplaatst: 2012-12-04 07:02:11

zie voor bedoelde jurisprudentie vooral de LJN nummers: BU9433, BX7704 en BU4896 op www.rechtspraak.nl

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#36 Geplaatst: 2012-12-04 10:32:18

Reactie J de Voogd is tot op zekere hoogte verhelderend maar het is moeilijk om te bewijzen dat iets niet bestaat.

Ik had kontakt met de gemeente den Haag en die stelde dat - integenstelling tot ambssades - de gemeente geen mogelijkheden tot verificatie heeft.

Marar een krabbeltje van een Franse burgemeester is wel goed.....

Lijkt dus principieel anders dan een aanvraag via ambassade.

Blijft het feit dat je als Nederlander in Frankrijk wonend m.i. het recht hebt om je paspoort in den Haag te laten verlengen.....